चॅलेंज ची मजा

मी कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी मुळातच चालू मुलगा होतो. मला मुलींच्यात खूप रस होता. मी माझा बहुतांश वेळ अश्लील पुस्तके वाचणे, क्लिप्स बघणे यात घालवत असे. त्यातच माझ्या सोट्यावर तीळ होता. त्यामुळे माझ्या आयुष्यात तशी मुलींची काही कमी नव्हती. मी आजवर ज्या ज्या मुलींशी संभोग केला होता त्या सगळ्यांचे म्हणणे असे होते कि मी संभोगात खूपच माहीर आहे म्हणून.

मी दिसायला पण तसा बरा होतो.सहा फूट उंच,गव्हाळ रंग, राकट नजर, पिळदार शहरीरयष्टी आणि बोलण्यात नेहमीच असलेला लाघवीपणा. यामुळे मुली माझ्यावर नेहमी फिदा होत असत. याचाच फायदा मला मिळत असे आणि मी माझी काम वासना तृप्त करून घेत असे.

तर असेच माझे दिवस छान चालू होते. कॉलेज चे नवीन वर्ष नुतकेच चालू झाले होते. बरेच नवीन चेहरे त्यात दिसत होते. तेच तेच चेहरे बघून मला पण खूप कंटाळा आला होता. त्यामुळे कोण नवीन पाखरू सापडते का ते बघत मी कॉलेज च्या काट्यावर बसलो होतो. पण कोणी खास म्हणावे असे कोणी दिसत नव्हते. शेवटी मी कंटाळून उठून वर्गात जाणार इतक्यात मला लांबून एक मुलगी येताना दिसली.

साधारण साडे पाच फूट उंच असेल ती. गोरी अशी कि जणू काही विदेशांतून आली आहे कि काय असे वाटावे. लांबूनच दिसणारी तिची मादक फिगर बघणाऱ्याचे डोळे मोठे केल्याशिवाय राहत नव्हते. तंग घटलेला टीशर्ट तिच्या छातीचे गोलाकार उरोज दर्शवत होते. तिची छाती अशी काही गोल होती कि जणू काही कर्कट ने गोल काढला आहे कि काय असे वाटावे.

तिची चालायची एक विशिष्ट अशी एक पद्धत होती. त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार टणटण करत उडत होते. लाल भडक रंगाचा तिचा टॉप तिचा गोरेपणा उठवून दाखवत होता. तिच्या ब्रा च्या कडक कापडातून देखील तिच्या स्तनाग्रांचे मनुके उठून दिसत होते. त्यावरून माझ्या लक्षात आले कि हे पाखरू वापरलेले आहे. त्याशिवाय हिची स्तनाग्रे इतकी बाहेर आलीच नसती.

तिची जीन्स तिच्या मांड्याना आणि जांघेला अशी काही घट्ट पकडून बसली होती कि त्यातून तिच्या योनीच्या जागचा त्रिकोण मला खुणावत होता. ती चालताना तिच्या नितंबाची होणारी वर खाली हालचाल मी मनात अनुभवत होतो. तिने केस मागे ओढून बांधलेले होते आणि डोक्याला बेल्ट लावलेला होता. गुलाबी रंगाची लिपस्टिक तिच्या नाजूक ओठांचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होती.

एकंदरीत मला ती आवडली होती. ती नेमकी माझ्याच वर्गात शिरली. त्यावरून मला समजले कि ती नवीन ऍडमिशन होती आणि तेही माझ्या वर्गात. मी लगेच वर्गात गेलो आणि माझ्या बाकावर जाऊन बसलो. ती नेमकी माझ्या पुढच्या बेंच वर बसली होती. माझी एक मैत्रीण तिच्या जवळ बसली होती. त्यामुळे मला त्याच दिवशी तिचे नाव समजले, दीपिका.

माझ्या मैत्रिणीने दुसऱ्याच दिवशी माझी आणि दीपिका ची ओळख करून दिली. माझ्या बोलघेवढ्या स्वभावामुळे मी आणि दीपिका लगेचच चांगले मित्र झालो. दिवस जात होते तशी आमची मैत्री घट्ट होत होती. आम्ही सगळे एकमेकांना सांगू लागलो होतो. आमच्यात खूपच मोकळेपणा आला होता. तिने मला एकदा तिच्याबद्दल सांगितले.

ती म्हणाली “नंदू, मी या आधी पण संभोग केला आहे. माझा बॉयफ्रेंड होता. पण तुला एक सांगू का मला त्याच्याकडून फार काही समाधान मिळत नव्हते. तो सरळ येत असे आणि माझा उपभोग घेत असे. त्यामुळे मला ते नको होत असे. या कारणाने आमचे ब्रेकअप झाले.”

ती इतक्या बिनधास्त बोलते आहे ते बघून मी पण म्हणालो “दीपिका माझे थोडे उलट आहे बघ या बाबतीत.” मला तिला सगळे खरे सांगायचे नव्हते. त्यामुळे मी थोडीच माहिती दिली आणि म्हणालो “माझी जुनी गर्लफ्रेंड होती ना ती मला नेहमी म्हणायची कि मी खूप चांगला संभोग करतो.तिला माझ्याकडून संभोग करून घेण्यात खूप मजा येत होती. पण काही कारणामुळे आमच्यात ब्रेकअप झाले आणि मी एकटा पडलो”

माझे बोलणे ऐकून तिचे डोळे मोठे झाले. ती म्हणाली “इतका काय रे तुझा स्वतःवर गर्व आहे? असे काय वेगळे करतोस तू म्हणे कि ती इतकी तुझ्यावर फिदा होती ते?” तिच्या बोलण्यात जेलसी असल्याचे मला जाणवले. मी तिला अधिक फुलवायच्या उद्देशाने म्हणालो “ते आता मी कसे सांगणार? ते तर अनुभवलेच पाहिजे ना?” असे म्हणून मी तिच्याकडे बघून डोळा मारला.

ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने मला एक जोरात हातावर चापटी मारली व म्हणाली “मी पण काही कमी नाहीये बरं का”

“ते मी कसे सांगणार जोवर अनुभवत नाही तोवर?” मी म्हणालो.

“ए मला चॅलेंज नको करू हा. तुला बघायचे असेल ना तर एक काम कर. उद्या माझ्या घरी कोणी नाहीये रात्री. तू घरी ये माझ्या. आपण दोघे दाखवू कोण किती पुढे आहे ते” ती म्हणाली.

तिचे बोलणे ऐकून मी उडालोच. इतक्या सहजी मला ऑफर मिळेल असा मी कधी स्वप्नात पण विचार केला नव्हता. पण मी मनातल्या मनात खुश झालो होतो. मी होकार दिला आणि आम्ही तिथून निघालो.

दुसऱ्या दिवशी मी साधारण दहा वाजता तिच्याकडे गेलो. थंडी खूपच होती. मला तिच्या शरीराची उब हवीहवीशी झालेली होती. मी तिच्या फ्लॅट मध्ये गेलो. तिला बघून क्षणभर मी स्तब्धच झालो. काळ्या रंगाच्या वन पीस मध्ये ती होती. तिचा तो ड्रेस अतिशय पारदर्शी होता. तिने आत ब्रा घातली नव्हती. त्यामुळे तिची छाती स्पष्टपणे दिसत होती.

तिने बिकनी सारखी निकर घातली होती.ती देखील मला दिसत होती. तिची योनी नावालाच झाकली गेली होती. तिचं गोऱ्या मांड्या बघून मी वेडा झालो. तिने मला लगेचच कोच वर बसवले आणि ती माझ्या मांडीवर येऊन बसली. हे सगळे इतक्या जोरात होत होते कि मी काय करू नि काय नको असे मला होऊन बसले होते.

तिने लावलेल्या परफ्युम चा सुगंध माझ्या नाकात शिरला आणि मला धुंदी आली. तिने माझे डोके तिच्या छातीवर ठेवले आणि ती त्याला घुसळू लागली. तिचे मोकळे सोडलेले केस माझ्या चेहऱ्यावरून फिरत होते. माझी जीभ आपसूकच बाहेर आली आणि मी तिच्या छातीवरून तिला फिरवू लागलो. माझ्या मांडीवर बसल्याने तिचा ड्रेस खूपच मागे गेला होता व तिच्या मांड्या उघड्या पडल्या होत्या.

माझे हात तिच्या मांड्यांवरून फिरू लागले. हात फिरवत फिरवत मी तिच्या छातीला स्पर्श केला आणि तिचा ड्रेस तसाच खाली ओढला. तिची छाती पूर्ण उघडी पडताच मला तिच्या टपोऱ्या उरोजांचे दर्शन झाले. मी व्याकुळ झालो आणि तिच्या स्तनाना चोखायला लागलो. मी तिचे स्तन चोखायला लागताच ते बेभान झाली आणि विव्हळू लागली.

मी आह आह करत तिच्या छातीला दाबत दाबत चोकत होतो. मधेच ती मला ओढून घेऊन माझ्या तोंडात तिचे तोंड देत होती. मी तिचे ओठ अक्षरशः चावत होतो. तिने माझा शर्ट काढला आणि माझ्या छातीवरून ती तिची जीभ फिरवू लागली. मला तसाच कोच वर झोपवत तिने सरसर करत माझी पॅण्ट काढली आणि माझे भलेमोठे हत्यार बाहेर आले.

ते बघून ती म्हणाली “आता मला समजले तुझी गर्लफ्रेंड का खुश होती ते” असे म्हणत तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला लागली. तिच्या तोंडात माझा सोटा मावत नव्हता इतका तो मोठा झाला होता. तरीही ती जमले तसे त्याला चोकायचा प्रयत्न करत होती.

मी तशीच तिला उलट फिरवली आणि माझ्याकडे तिची गांड केली. बोटाने मी तिची योनी फाकवली आणि त्यात माझी जीभ घालून तिला चाटायला लागलो. ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी तिंची योनी. बोटाने योनी फाकवल्याने तिच्या योनीतील दाणा मला दिसत होता. मी त्याला पण चाटायला सुरवात करताच ती अधिकच गरम झाली.

खूप वेळ आम्ही चोखाचोकी केली. मी तिला बाजूला केले. तिला तशीच कोच वर उत्ताणी पाडली आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या उडवत आत शिरला आणि मी तिला जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. माझा वेग प्रचंड होता. तिला तो सहन करण्यापलीकडे होता. “आता काय माझी योनी फडतोस का? किती मजा येत आहे मला नंदू. तू आजवर मला का भेटला नाहीस. आता इथून पुढे तू मला सोडून अजिबात जायचे नाहीस.”

असे म्हणून ती मला प्रचंड आवेगाने प्रतिसाद देत होती. काच काच करत तिच्यावर मी उडत होतो. त्याच आवेगात मी तिला पाठीवर झोपवले आणि काचकन तिच्या योनीत पुन्हा सोटा कोंबला. तिचा एक पाय जोरात हाताने वर करत मी पुन्हा वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. हिसड्यावर हिसडे देत मी तिच्यावर उडत होतो आणि ती गर्भगळीत होऊन त्याचा आनंद लुटत होती.

शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात कोंबला व त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिने माझा सोटा चोकून साफ करून दिला. त्या पूर्ण रात्री मी तिच्यावर पाच शॉट काढले. तिला चांगलेच समजले होते कि माझ्यावर माझी गर्लफ्रेंड का खुश होती. तेव्हापासून मी नियमित दीपिका ला ठोकून काढू लागलो होतो.