समुद्र किनारी मजा भारी

माझे नाव सुमित आहे. मी माझी तेव्हाची एक गोष्ट सांगणार आहे जेव्हा मी नुकताच कॉलेज पास होवून नोकरीस लागलो होतो. माझे काम फिरतीचे होते. त्यामुळे मी एका गावात फार दिवस रहात नसे. शेवटी एकदा मला एके ठिकाणी किमान दोन तीन वर्ष न हलणयासारखा एक प्रोजेक्ट मिळालाच. मी खूप खुश झालो होतो त्यामुळे. मी लगेच च एक फ्लॅट भाड्याने घेतला नि राहायला गेलो देखील.

मी राहायचो तिकडेच एक छोटे कुटुंब राहत होते. जाधवांचे. संतोष जाधव एक सरकारी कर्मचारी होते. माझ्या पेक्षा त्यांची बदली सारखी होत असे. त्यामुळे त्यांनी मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून मी राहत होतो तिकडेच एक फ्लॅट घेतला होता. त्यांचे कुटुंब तिकडे राहायचे आणि ते स्वतः मात्र नोकरीच्या ठिकाणी राहायचे. महिन्यातून कधी तरी एक चक्कर ते घरी मारायचे.

त्यांच्यात इकडच्या घरी त्यांची बायको आणि एक मुलगी राहायचे. त्यांच्या मुलीचे नाव प्रिया होते. प्रिया देखील नुकतीच कॉलेज पास झाली होती. नोकरीच्या शोधात होती. पण काही केल्या तिला नोकरी मिळत नव्हती. एव्हाना मी राहायला जाऊन जवळपास सहा महिने झाले होते . माझा स्वभाव बोलका असल्याने मी अल्पववधीतच जाधवांच्या घरचा सदस्य झालो होतो.

माझे येणे जाणे खूपच जास्त झाले होते. त्यांना पण घरी वडील नसल्याने स्वातंत्र्य होतेच. त्यामुळे मी बऱ्यापैकी त्यांच्या घरीच पडून असायचो. प्रिया ची आई तर माझ्यावर जाम खुश होती. माझे वागणे बोलणे चांगले असल्याचे ती नेहमी प्रिया ला सांगायची.

प्रिया माझ्यापेक्षा दोन एक वर्षांनी लहान होती. प्रिया दिसायला खूपच जास्त देखणी होती. उंच, गोरी, गरगरीत मांड्या, भरदार छाती, सोनेरी केस अशी प्रिया बघताच क्षणी समोरच्याच्या नजरेत भरत असे. नाही म्हणायला मी पण तिला चोरून चोरून बघत असे. समवयस्क असल्याने माझी आणि प्रिया ची चांगलीच गट्टी जमली होती. आमची चांगली मैत्री झाली होती.

माझ्या शिफारशीने प्रिया ला आता माझ्याच कंपनी मध्ये नोकरी मिळाली होती. पण माझा विभाग वेगळा होता नि तीचा वेगळा. पण माझ्यामुळे नोकरी मिळाल्याने ती आणि तिचे पालक खूपच जास्त खुश होते माझ्यावर. माझे त्यांच्या घरातील वजन वाढले होते. तिचे नोकरीचे रुटीन आता अगदी व्यवस्थित बसले होते.

एके दिवशी प्रिया ने मला सांगितले कि त्यांचा विभागाची ट्रिप जाणार आहे. एक आठवड्याची ती ट्रिप आहे. नेमका त्याच कालावधीत त्याच गावात माझे काम असल्याने मी देखील तिकडेच असणार होतो. ती ट्रिप ला जाणार होती. पण आमचा विभागच वेगळा असल्याने मी जाण्याचा प्रश्न च नव्हता. प्रिया ला ट्रिप ला जाण्यास फार इच्छा नव्हती. कारण तिच्या बरोबरीचे कोणीच नव्हते तिकडे. जे होते ते खूप म्हातारे होते किंवा त्याला प्रियाला नेण्यास फार स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे ती जाण्यास टाळाटाळ करत होती. पण शेवटी नाईलाज झाला व ती गेली.

मी अगोदरच त्या गावी कामानिमित्त गेलो होतो. प्रिया ला हे माहित होते. ती मागून दोन दिवसांनी आली. एक दिवस तिने तिच्या सहकाऱ्यांसोबत घालवला. पण ती प्रचंड कंटाळून गेली. मी कामात असताना अचानक तिचा फोन आला “अरे सुमित कुठं आहेस तू?”

“मी तुझ्याच ट्रिप च्या गावात आहे प्रिया. तुला माहित आहे ना?” मी म्हणालो.

“हो रे. माहित आहे. म्हणूनच फोन केला. मला इकडे खूप कंटाळा येतो आहे. आपण भेटूया का?” तिने विचारले.

मी होकार दिला. संध्याकाळी आम्ही भेटलो. मी तिला घेऊन समुद्र किनारी घेऊन गेलो. आमचे तसेच ठरले होते आधीच.

प्रिया ने खूपच छोटी शॉर्ट घातली होती. निळ्या रंगाची जीन्स ती शॉर्ट तिला खूप जास्त शोभत होती. प्रिया चा तो अवतार मला वेगळा होता. रोज सलवार कमीज मध्ये दिसणारी प्रिया आज अशी बघून मी खुळा झालो. तिने पायाला नुकतेच वॅक्सिंग केले असावे कारण तिचे पाय आणि मांड्या अतिशय तुकतुकीत दिसत होत्या. अश्या मांड्या बघून कोणाचीही लाळ गळणारच आणि मी देखील याला अपवाद नव्हतो.

समुद्र किनारी फिरण्याचा प्रिया चा हा पहिलाच अनुभव होता. त्यामुळे ती खूपच जास्त उत्सुक होती. लहानपणी केव्हा तरी ती गेली होती तशी समुद्र बघायला. पण त्याला आता खूप वर्ष उलटली होती.

आम्ही समुद्र किनारी फिरू लागलो. वाळूत चालताना आमचा एकमेकाला स्पर्श होत होता. तिच्या हाताचा स्पर्श होत असताना माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. मी तिला पाण्यात जाण्यासाठी विचारले. तिला पोहता येत नव्हते. मी तिला तरीही थोडे पुढे जावू असे सांगितले. मी सुरक्षित स्थळी तिला समुद्रात आत घेऊन गेलो.

आतून येणाऱ्या समुद्राच्या उंच लाटांबरोबर आम्ही दोघे परत किनारी येत होतो. तिला आता यात मजा येऊ लागली होती. ती थोडी थोडी अधिक आत जाण्यास सांगू लागली. मी तिला हाताला पकडले आणि आत गेलो. तितक्यात एक मोठी लाट आली आणि त्याने ती माझ्या अंगावर फेकली गेली. मी तिला लगेच पकडण्याच्या नादात मी तिला मागून घट्ट पकडले. माझा हात तिच्या छातीवर होता.

पाण्यात असल्याने काही इलाज नव्हता. पण त्यातही मला तिच्या उरोजाना स्पर्श कार्याला मिळल्याने मी खुश झालो. मला एक आईडियाचं मिळाली होती. ती देखील काही उलट सुलट बोलली नाही. आम्ही पुन्हा पाण्यात गेलो आणि येणाऱ्या प्रत्येक लाटे बरोबर मी तिला किनारी घेऊन येत होतो….. तिचे उरोज दाबत दाबत.

एव्हाना तिला देखील लक्षात आले होते कि मी काय करत आहे ते. पण तिला देखील मजा येत असल्याने ती काही बोलली नाही. मी थोड्या वेळाने तिला पाण्यात डुबवण्यास सुरवात केली आणि तिला पोहता येत नसल्याने ती मला मिठी मारू लागली. माझ्यासाठी हे सोनेच होते. मी तिला मला जसे हवे तसे घेऊन पकडत होतो.

मागून उचल, सोटा नितंबावर घास, हाताने उरोज पकड, मधेच मांडी वरून हात फिरव असे एक ना अनेक प्रकार मी करत होतो. तिला माझा प्रत्येक स्पर्श आवडत होता. सुरवातीस असलेला गरम डाव आता थोड्या वेगळ्या वळणार गेला होता. आम्ही दोघेपण त्याचा आनंद घेते होतो. मी थोडे धाडस केले आणि एका लाटे वेळी मी सरळ माझे तोंड तिच्या तोंडात घातले. ती लाजली आणि म्हणाली “अरे कोणी तरी बघेल ना.”

मी लागलीच तिला समुद्राबाहेर नेले आणि आम्ही सरळ माझ्या हॉटेल वर गेलो. रूम वर जाताच मी तिला किस करू लागलो. बेभान झालेली प्रिया माझ्या चुंबनांच्या वर्षावाने गरम झाली. मी तिच्या तुकतुकीत मांड्या वरून हात फिरवू लागलो. तिच्या त्या लुसलुशीत मांड्या मला अधिकच गरम करत होत्या. मी तिला झटक्यात जमिनीवर झोपवले.

तिची शॉर्ट उतरवायला मला फार वेळ लागला नाही. मी तिला नग्न केले. तिच्या गोऱ्या पान मांड्या बघून माझे हत्यार कडक झाले होते. मी माझी जीभ तिच्या पायाच्या अंगठ्यावरून फिरवत फिरवत तिच्या पिंडऱ्या पर्यंत नेली. माझी जीभ आता ऐकण्यास तयार नव्हती. मी तसाच वर तिच्या मांड्या कडे वळलो आणि माझी जीभ तिच्या जांघेतून फिरवू लागलो.

गोऱ्या लुसलुशीत मांड्या म्हणजे एक मांसाचा गोळाच होता. चाटून चाटून मी तिची मांडी गुलाबी केली. हळूच मी माझी जीभ तिच्या योनीकडे नेली आणि तिच्या योनीचा मी फडशा पाडू लागलो. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने तिची योनी खूप जास्त फुगीर झाली. एका क्षणात तिच्यातून पाणी टपकू लागले. माझ्यासाठी ती तयार आहे हे मी समजलो.

मी माझी निकर काढली आणि माझे भले मोहटे हत्यार बाहेर काढले. तिच्या योनीत मी ते कोंबले. पहिलाच संभोगाचा अनुभव घेत असलेली प्रिया माझ्या सोट्याच्या आकाराने आणि आत जाताना होणाऱ्या दुखण्याने ओरडली. मी माझे तोंड तिच्या तोंडात घातले आणि तिचा आवाज दाबला. मी हळू हळू करत तिच्या योनीत माझा सोटा सरकवु लागलो.

थोड्याच वेळात माझा सोटा आत घेण्या इतपत तिची योनी फेकली गेली आणि मग माझा खरा डाव चालू झाला. मी जोर जोरात कंबर मागे पुढे करून तिला हिसडे देऊ लागलो. माझे हिसडे इतके जोरात होते कि ती पूर्णपणे जागची हालत होती. मी तीला माझ्या दोन्ही हातात घट्ट पडकले. मगरमिठी सारखी माझ्या मिठीत ती आगतिक झाली होती.

मी तिला वेड्या सारखे रेमटत होतो आणि ती मला तितकाच छान प्रतिसाद देत होती. काच काच करत मी तिची योनी मारत असताना होणारा आवाज मला अजून जास्त वेगाने ठोकण्यास प्रेरित करत होता. वेड्या सारखे ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात कोंबला. तिच्या तोंडात जातो न जातो तोच माझा सोटा ओकला. माझ्या वीर्याने तिचे तोंड पूर्ण भरून गेले.

तिने मनोक्त पणे माझे वीर्य पिले आणि पुढे अर्धा तास माझा सोटा चोकून काढला. मी निपचित पडलो होतो आणि ती अजूनही माझ्या सोट्याशी खेळत होती. तिने तिच्या सहकार्यांना फोन करून सांगितले कि तिच्या पाहुण्यांकडे राहिली आहे आणि ट्रिप च्या शेवटच्या दिवशी ती परत येईल. त्यामुळे पुढे पूर्ण ट्रिप च्या कालावधीत मी तिला रोज ठोकून काढले. पुढे गावी गेल्यावर पण आमचा रतीब न चुकता चालूच होता