ट्रिपल सीट ची मजाच न्यारी

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला एक माझी मजेशीर कहाणी सांगणार आहे. ज्यामुळे मला माझ्या हत्याराची सोय झाली तीच हि कहाणी आहे.

तर तेव्हा मी शहरात एकटाच कामानिमित्त राहत होतो. अपार्टमेंट मधील त्या फ्लॅट मध्ये माझ्याशिवाय कोणीच नव्हते. त्यामुळे मला तसे रूम वर आल्यावर कंटाळाच येत असे. पण नाईलाज होता. त्यात भरीस भर म्हणून माझ्या मजल्यावरील सगळे फ्लॅट रिकामे च होते. कोणीच नव्हते आजूबाजूला.

मी रहायला गेल्यावर काही महिन्यांनी एक कुटुंब माझ्या समोरील फ्लॅट मध्ये राहायला आले. सावंत कुटुंब एकदम छोटे होते. नवरा बायको दोघेच. त्यांचे लग्न होऊन साधारण तीन एक वर्ष झाली असतील. त्यामुळे तसे ते तरुणच होते.

सुधीर सावंत एका प्रायव्हेट कंपनीत कामाला होता. दिसायला अतिशय साधा आणि आकाराने अतिशय मोठा असा हा सुधीर. त्याला बसले कि जागचे उठता येत नसे लवकर. जितका बेढब सुधीर होता त्याचा अगदी अगदी विरुद्ध त्याची बायको होती. सविता दिसायला जितकी चांगली होती, तितकीच तिची फिगर कमनीय होती. त्यांना बघितल्यावर मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. हि विजोड जोडी कशी काय होऊ शकते या प्रश्नाने मी ग्रासलो होतो.

माझी त्यांच्याशी लगेचच ओळख झाली. आमचे घरी येणे जाणे वाढले. सुधीर शी बोलताना मला एक गोष्ट लक्षात आली कि तो खूपच मठ्ठ माणूस आहे. त्याला काहीच समजायचे नाही. सविता त्या मानाने थोडी प्रगत होती. त्यामुळे ती कायम त्याच्यावर चिडूनच असायची.

मी त्याना खूप गोष्टीत मदत करू लागलो. सुधीर चे ऑफिस चे कामाचे तास विचित्र असल्याने बऱ्याच वेळा त्याच्या घरी लागणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी मी सविताला आणून देत असे. त्यातून माझी आणि सविताची अगदीच चांगली ओळख झाली होती. आम्ही आता वरचेवर भेटत असून आणि गप्पा देखील मारत असू.

माझ्याकडे गाडी नव्हती. मी रोज बस ने ऑफिस ला जात असे. त्या दिवशी आम्ही तिघे त्यांच्या घरी बसलो असताना सुधीर म्हणाला “अरे राजू माझे थोडे सामान आणायचे आहे. तू माझी गाडी घेऊन जाशील का?”

“अरे गेलो असतो पण मला गाडी चालवता येत नाही” मी म्हणालो.

“ठीक आहे. मग आपण दोघे जाऊया का? पाहिजे तर सविताला पण नेऊ म्हणजे तिला जे हवे आहे ते तिला घेता येईल. आपलीच खेप वाचेल.” तो म्हणाला.

आमचे ते बोलणे ऐकून सविता पण लगेच तयार झाली.

मुद्दा यात हा होता कि आम्ही एकाच गाडीवरुन तिघे जाणार कसे. मला गाडी येत नव्हती ना सविताला. त्यामुळे सुधीरलाच गाडी चालवण्यास भाग पडणार होते.

सुधीर गाडी चालवायला पुढे बसला. त्याच्या आकाराने निम्म्यापेक्षा जास्त गाडी भरली. उरलेल्या जागेत मी आणि सविता बसणार होतो. सुधीर इतका मूर्ख असेल असे मी कधीच विचार केला नव्हता. त्याने मला मध्ये बसण्यास सांगितले आणि सविताला सर्वात मागे. अश्या तर्हेने आम्ही ट्रिपल सीट जाऊ लागलो होतो.

मी कसा बसा अंग चोरून बसलो होतो. माझ्या मागे सविता बसल्याने आणि जागा खूपच कमी असल्याने सविता मला पूर्णपणे चिकटून बसली होती. तिची छाती माझ्या पाठीवर पूर्णपणे येवून बसली होती. तिच्या त्या छातीच्या स्पर्शाने मला डोक्यात कळ मारली. मला काय समजेना. हे लोक इतके मूर्ख कसे काय असू शकतात हाच विचार मझ्या मनात येत होता. पण मला आता काय घेणे नव्हते त्याच्याशी.

संध्याकाळची वेळ असल्याने अंधार लवकर पडला होता. रस्ता काही फार चांगला नव्हता. खड्डे भरपूर असल्याने गाडी सारखी आदळत होती. त्यामुळे सविताची छाती माझ्यावर सारखी रगडली जात होती. त्यामुळे माझ्या सोट्याने वळवळ करायला सुरवात केली होती. माझ्या समोर बसलेल्या सुधीरच्या धुडाकडे बघून मी कसाबसा गप बसण्याचा प्रयत्न करत होतो.

इकडे सविता ची छाती रगडून रगडून सुरवातीला मलूल असलेले तिचे स्तन आता थोडे कडक झाले आहेत याची मला जाणीव झाली होती. तिची स्तनाग्रे कडक झाली होती. मला पण जाणवले कि सविता पण गरम होत होती. पण ती लक्ष नसल्यासारखे इकडे तिकडे बघत होती. पण मी जे समजायचो ते समजलो. पण मी तरीही गप बसलो होतो.

सुधीर ने ब्रेक मारला कि सविता माझ्या अंगावर येऊन आदळायची आणि तिचा हात माझ्या मांडीवर जायचा,पडू नये म्हणून पकडण्यासाठी. तिच्या त्या हाताच्या स्पर्शाने मी अधिकच व्याकुळ होत होतो. आमचा एकंदरीत गरम डाव चालू होता. जवळपास पाऊण तास आमचा गरम डाव चालूच होता. मी माझ्या कोपराने हळू हळू तिच्या छातीवर स्पर्श करू लागलो. ती पण गप जे चालू आहे ते होऊ देत होती. आम्ही दुकानाजवळ पोहोचलो आणि आमचा हा मस्त चालू असलेला गरम डाव संपला.

काही दिवसांनी पुन्हा असाच प्रसंग आला. तेव्हा निम्मित मात्र वेगळे होते. सुधीर ला गावी जायचे होते. त्याने पुन्हा तेच केले मला आणि सविताला सांगितले कि त्याला गाडीवरून स्टॅन्ड वर सोडायला या म्हणून. एव्हाना सविता थोडीफार गाडी शिकली होती. रात्रीची वेळ असलयाने येताना परत एकटी नको म्हणून त्याने मला पण येणाया सांगिलते होते.

त्यावेळी त्याने सविताला मध्ये बसण्यास सांगितले. मी सर्वात मागे होतो. गाडी चालू झाली आणि पुन्हा एकदा आमचा गरम डाव चालू झाला. आज माझ्या सोट्यावर सविताचे नितंब होते. तिच्या स्पर्शाने माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी आज धाडस करायचे ठरवले. खडयात गाडी जाताच मी देखील तोल सावरण्यासाठी तिच्या मांडीवर हात ठेवू लागलो. ती काही बोलली नाही.

असे वारंवार होऊ लागले. मी मग माझा हातच काढला नाही. तसाच तिच्या मांडीवर ठेवून बसलो. तरीही ती गप्प होती. माझ्यासाठी हा होकारच होता. मी हळू हळू तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागलो. तिचा नकार येत नाही हे बघून माझे धाडस अजून जास्त वाढले. मी अलगद तिच्या पोटावर हात नेला आणि तिच्या छातीकडे नेऊ लागलो. तिचे नितंब एव्हाना गरम झालेले मला जाणवत होते.

मी हळूच तिच्या उरोजांवर हात ठेवला व अलगद त्यांना दाबले. तिने माझ्याकडे एक मादक नजर टाकली. सुधीर ला मागे काय चालू आहे याचा काहीच अंदाज नव्हता. स्टॅन्ड येणास थोडावेळ होता अजून त्यामुळे मी इकडे तिचे उरोज हळू हळू करत दाबू लागलो. ती अजून थोडी मागे सरकली आणि माझ्या हाताना  तिने जागा करून दिली. बराच वेळ मी तिची छाती दाबत होतो.

स्टॅन्ड आले आणि आमचा डाव तिकडेच संपला. सुधीर जाण्याची मी आतुरतेने वाट बघत होतो. सुधीर ला बस मध्ये बसवले आणि मी व सविता पुन्हा घरी जाण्यास निघालो. एव्हाना आमचा डाव रंगला होताच त्यामुळे आता आम्हाला मोकळे रान च होते.

वायू वेगाने आम्ही घरी परतलो. मी सविताच्या फ्लॅट मध्ये शिरलो आणि काहीही न बोलता आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचे वर्षाव चालू केले. साडीवर असलेली सविता आज मी खाणार होतो. मी तिच्या ओठांना माझ्या ओठानी पकडले आणि त्यांना चोकू लागलो. माझी जीभ तिच्या जिभेवरून तिच्या ओठांवरून सर सर करत फिरू लागली होती.

तिने माझ्या तोंडात तिची जीभ दिली. मी चोक चोक चोकली तिला. तिने पण तेच केले. माझ्या जिभेच्या खेळाने ती अधिक गरम झाली. मी तिचे केस माझ्या हातात धरले आणि तिची मान मागे ओढली. तिच्या गोऱ्यापान गळ्यावरून माझी जीभ फिरवताना मला एक अतीव आनंद होत होता. तीच जीभ मी जेव्हा तिच्या कानात घालून घुसळली तेव्हा तर ती बेभान होऊन मला तिच्याकडे जोर जोरात ओढू लागली.

तिने झटझट माझे कपडे उतरवले आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोकण्यास सुरवात केली देखील. तिच्या त्या बेभानपणाने मी पण चेकाळलो. माझा सोटा चोकत असतानाच मी देखील तिला नग्न केले आणि तिच्या योनीत माझी दोन बोटे सरकवली आणि तिच्या योनीचे पाणी काढू लागलो. ती बेधुंद होऊन माझा सोटा चोकत होती आणि मी नशील्या दारुड्या सारखे तिच्या योनीचे पाणी काढत होतो.

मी आता तिला बाजूला केले. तिच्या किंचित सावळ्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला आणि तिच्या योनीची मी चिरफाड करू लागलो. मी हिसडे देत होतो आणि ती मला तिच्या अंगावर ओढून अधिक जोरात हिसडे मारण्यास सांगत होती. मी माझ्या  पूर्ण ताकदीने तिच्यावर तुटून पडलो. पाच पाच करत मी तिच्या योनीला फाडून काढले.

वीस एक मिनिटे मी न थांबता एक सारखी माझी कंबर मागे पुढे करत होतो. माझ्या लयबद्ध पद्धतीच्या संभोगाने सविता भलीतच रंगात आली होती. मी मग शेवटी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्याकडे बघून हलवू लागलो. क्षणात माझ्या सोट्यातून विरायचा झरा बाहेर आला आणि तिचे अंग माझ्या वीर्याने माखून गेले. तिने जमेल तसे ते वीर्य बोटाने घेतले आणि पिले देखील.

शांत झालेलो आम्ही त्या रात्री घरी कोणीच नसल्याने एकमेकांवर तुटून च पडलो होतो. त्या रात्री मी तिच्यावर जवळपास सात शॉट काढले. तिला पूर्ण तृप्त करूनच पहाटे मी माझ्या रूम वर गेलो. तेव्हा पासून आम्ही सुधीर असताना आणि नसताना एकमेकाबरोबर मजा लुटू लागलो होतो.