डॉक्टर मॅडम चे प्रशिक्षण

नमस्कार मंडळी. माझे नाव उदय आहे. माझा स्वतःचा दवाखाना आहे. मी डॉक्टर आहे हे तुमहाला लक्षात आले असेलच. मी आज तुम्हाला माझ्या प्रशिक्षण कालावधीत झालेली एक गोष्ट सांगणार आहे.

मी तेव्हा डॉक्टर कि चा अभ्यास करत होतो. अभ्यासात मी तसा फार काही हुशार नव्हतो. अभ्यासाबरोबर मी बाकी गोष्टीत देखील पुढे असायचो. दिसायला मी बऱ्यापैकी ठीकठाक व माझी तब्येत चांगली असल्याने बरेच जण अचंबित होत असत कि मी डॉक्टर चे शिक्षण कसे काय घेत आहे.

शेवटच्या वर्षी आम्हाला प्रत्यक्ष एखाद्या दवाखान्यात जाऊन सहा माहियाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घ्यावे लागत होते. त्यासाठी आमच्या कॉलेज कडूनच आम्हास विविध दवाखान्यात पाठवले जाई. त्यानुसार मला देखील एक दवाखाना मिळाला होता. तो नेमका होता बाळंतपणाचा दवाखाना.

मी ठरलेल्या दिवशी त्या दवाखान्यात गेलो. डॉक्टर सोनाली साळोखे यांचा तो दवाखाना होता. मी बाहेर वाट बघत बसलो. जवळपास एक तासाने मला आत जाण्यास सांगितले. मी त्यांच्या केबिन मध्ये गेलो. डॉक्टर म्हंटलं कि आपल्या मनात एक साधारण ते कसे असतील याचा अंदाज असतो. मला वाटले कि एखादी निर्विकार चेहऱ्याची कंटाळवाणी कोणी तरी एखादी वयस्कर बाई असेल.

मी दार उघडून आत गेलो आणि समोर डॉक्टर ना बघून मी शहारलो. साधारण चाळिशीतील डॉक्टर सोनाली साळोखे चक्क पैकी जीन्स घालून बसली होती. गोरी गोरी, मोकळे केस सोडलेली, साधारण लिपस्टिक लावलेली गोरी डॉक्टर मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तिने मला बसायला सांगितले. आमची ओळख परेड चालू झाली. मी माझी सगळी माहिती सांगितली. तिने देखील तिच्याबद्दल सांगितले आणि दुसऱ्या दिवशीपासून येण्यास सांगितले.

दुसऱ्या दिवशी मी दवाखान्यात गेलो. सोनाली वेळेत आली. तिने मला तिच्या केबिन मध्येच तिच्या शेजारी बसायला सांगिलते. जणू काही मीच डॉक्टर असल्यासारखे मला वाटले. ती रुग्ण कसे तपासते, काय काय अडचणी येतात, कोणती औषधें दिली जातात अश्या बऱ्याच गोष्टी मी शिकू लागलो, बघू लागलो.

सुरवातीस मला तिकडे किळस वाटायची पण आता मी हळू हळू रुळू लागलो होतो. सोनाली देखील आता माझ्याशी थोडे मोकळे पणाने बोलू लागली होती. त्यामुळे मला देखील बरे वाटू लागले होते.

“काय रे निलेश, तू डॉक्टर कसा काय होणार रे. तुझी शरीरयष्टी बघून कोणास वाटणार नाही कि तू डॉक्टर आहेस. कारण आपल्याकडे डॉक्टर इतके फिट क्वचितच बघायला मिळतात” ती म्हणाली.

“असे का बोलता मॅडम. तुम्ही पण आहातच ना” मी म्हणालो.

“म्हणजे काय?” तिने विचारले.

मी उतरलो “अहो मॅडम जसा तुम्ही विचार करता ना मी तसाच विचार करून इकडे आलो होतो. एक खाष्ट बाई कोणी तरी असेल म्हणून. पण तुम्ही तर माझे सगळे अंदाज खोटे ठरवले. तुम्ही डॉक्टर पेक्षा एखाद्या कॉलेज मधील मुली सारख्या दिसता.”

ते ऐकून ती खळखळून हसली. “काहीही बोलू नको हा निलेश. हे जरा अति होते आहे” ती म्हणाली.

“अहो नाही मॅडम. मी खरच बोलतो आहे” मी म्हणालो.

तेवढ्यात एक रुग्ण आला आम्ही तिकडेच थांबलो. रोज दुपारी थोडी उसंत मिळे. आम्ही जेवण एकत्र घेत होतो. त्या दरम्यान ती मला विविध माहिती देत असे. आजवर मी केवळ पुस्तकी ज्ञान घेतले होते. पण एखादी बाई प्रत्यक्षात कशी गरोदर होते आणि कशी बाळंत होते हे मी बघितले नव्हते. त्यामुळे मला चर्चा करताना माझे ज्ञान अपुरे असल्याचे जाणवत असे.

बाकी सगळ्या गोष्टी सोनाली मला प्रत्यक्ष दाखवत होती. पण हि गोष्ट मात्र तिला देखील दाखवणे वघड होते. कारण ऑपरेशन थिएटर मध्ये पुरुषाना सोडले जात नसे. त्यामुळे माझी गोची होत होती. एव्हाना आम्ही खूप जवळ आलो होतो. माझ्यामुळे तिला तिचे कॉलेज ची दिवस आठवले होते त्यामुळे तिला खूप आनंद झाला होता.

माझी शिकण्याची तडफड बघून ती म्हणाली “उद्या माझ्या घरी ये निलेश. मी तुला सगळी माहिती देते”.

मी तिच्या घरी गेलो. मोठ्या घरात ती आणि तिचा नवरा दोघेच राहायचे. तो शक्यतो बाहेर असायचा आणि मुले हॉस्टेल ला. हि एकटीच असायची त्यामुळे. मी गेलो तेव्हा तिने नेहमी प्रमाणे जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता. आज नेहमीपेक्षा ती जास्तच सुंदर दिसत होती. तिने मला बसायला सांगितले आणि मला माहिती देण्यास सुरवात केली.

“पिरियड्स चालू होतात तसे दूध वर छातीकडे सरकते आणि नेहमीपेक्षा उरोज अधिक कडक होतात” ती म्हणाली.

माझा प्रश्नार्थक चेहरा बघून ती हसली आणि म्हणाली “काय रे तुला गर्लफ्रेंड नाही का? कधी उरोज बघितले आहेस कि नाही?” ती म्हणाली.

“नाही ना” मी म्हणालो.

तिने झटकन तिचा टीशर्ट काढला आणि लाल भडक ब्रा वर ती आली. तिची ती कृती बघून माझ्या पाया खालची जमीन सरकली. मी आवाक होऊन तिच्याकडे बघत बसलो.

“अरे तू डॉक्टर होणार आहे. त्यामुळे तुला या गोष्टीची सवय पाहिजे. उद्या तुला तुझ्या रुग्णाचे शरीर बघावे लागेल तेव्हा काय करशील?” ती म्हणाली आणि तिने मला तिच्या जवळ बसण्यास सांगतिले.

मी जवळ गेलो. तिने मला तिचे उरोज दाबण्यास सांगितले. “बघ या ब्रा मुळे हे उरोज किती कडक वाटत असतील ना?” ती म्हणाली.

“मला काय माहित मऊ आणि कडक यातील फरक. मी आधी कधी नाही दाबले” मी म्हणालो.

यावर तिने ब्रा वर जोरात दाबण्यास सांगितले. मी तिचे उरोज तसेच दाबू लागलो. माझं तो पहिलाच स्पर्श होता त्यामुळे माझा सोटा लगेच कडक झाला. “हे कडक उरोज असे असतात. आता तुला मऊ उरोज कसे असतात ते सांगते” असे म्हणून तिने तिची ब्रा उतरवली. माझे वीर्यपतन चड्डीत च होते कि काय असे मला वाटू लागले. तिने तिचे उरोज दाबायला सांगितले. मी तिचे उरोज हळू हळू दाबू लागलो. “अरे इतक्या हळू दाबशील तर तुला समजणार कसे” ती म्हणाली.

मी पूर्ण ताकदीने दाबू लागलो. ती माझ्याकडे बघत होती आणि मी तिच्या उरोजांमध्ये व्यस्त होतो. मी उभ्यानेच दाबादाबी करत होतो. ती बसली होती. माझा सोटा तिच्या तिच्या बरोबर समोर आला होता. ती तो फुगीर भाग बघून ती म्हणाली “हे बघ तुझा किती मोठा झाला आहे. असेच मोठा स्त्री च्या योनीत घालता कि वीर्य आत जाते आणि मग सगळे पुढे ते होते” ती म्हणाली आणि तिने माझ्या सोट्याला स्पर्श केला.

तिचा हात माझ्या सोट्याला लागतच मी अधिक उत्तेजित झालो. मी अजूनही उभाच होतो. ती माझा सोटा चोळत होती आणि मी तिचे उरोज दाबत होतो. तिने हळूच माझी चेन उघडली आणि तिचा हात माझ्या पॅन्ट मध्ये घातला. माझ्या निकर वरून तिचा हात फिरू लागला. त्यामुळे मी बेभान झालॊ. तिला नीट हात फिरवता येत नव्हते त्यामुळे तिने माझी पॅन्ट उररवली आणि मला नागडा केला.

माझा मोठा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती माझा चोकोबार करू लागली. स्वर्गसुख म्हणजे काय हे आज मला समजत होते. शिश्न मागे पुढे करत ती माझ्या सोट्याचा आस्वाद घेत होती. मी तिचे केस पकडले आणि माझी कंबर हलवू लागलो. तिच्या तोंडालाच मनी ठोकत होतो. तिने तिची मग पॅन्ट काढली आणि ती पण नागडी झाली. पाय फाकवले आणि माझी मान धरून तिच्या योनीत तिने खुपसली .

“हीच ती जागा जिकडून सगळे होते.” ती म्हणाली आणि मी तिची योनी चाटू लागलो. गोऱ्यापान योनिवरून जीभ फिरवताना मी तिचे टपोरे स्तनाग्रे पण चिमटीत धरून दाबत होतो. माझ्या योनी चटण्याने ती ग्राम झाली होती. कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती.

मी उठलो, तिने पाय फाकवले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत सारला. ती सराईत असल्याने अगदी सहज मी तिला हिसडे देत होतो. तिची योनी ओली चिंब झाली होती. ती माझी मॅडम होती हे मी केव्हाच विसरलो होतो. मी हिडयावर हिसडे देत होतो. माझा हा पहिलाच अनुभव असल्याने माझ्यात खूपच जोश होता. माझा तो जोश बघून ती अधिकच बेभान झाली. मी ठोक ठोक तिला ठोकून काढले आणि मग माझ्या वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत सोडला. तिची योनी पूर्ण भरून माझे वीर्य खाली जमिनीवर सांडले. तिने माझा सोटा पुन्हा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती चोकू लागली.

“माझ्या नवरायचा देखील इतका मोठा नाही कि रे.” ती म्हणाली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडातून माझा सोटा बाहेर काढला.

आम्ही दोघे पण शांत झालो. सोफ्यावर गप बसलो. “समजल का हे सगळं कस होत ते?” तिने लाडीकपणे विचारले. मी हसलो आणि म्हणालो “हो थोडेफार समजले आहे म्हणा. पण अजून नीटसे नाही.” तिला जे समजायचे ते तिला समजले होते. तेव्हापासून आमचे प्रशिक्षण दवाखान्यात कमी आणि तिच्या घरीच जास्त होऊ लागले होते. पुढे सहा महिने मी तिच्याकडून पूर्ण प्रशिक्षण घेतले होते.