छातीचे दुखणे भलतेच धमाकेदार

त्या दिवशी मी सकाळी उठले आणि माझ्या लक्षात आले कि माझ्या छातीत दुखत आहे. कळ आतून नव्हती. बाहेरून होती पण होतीच. त्यामुळे मी थोडी अस्वस्थ होते. घरगुती उपचार केले आणि थोडा वेळ मी वाट बघीतली. पण काही केल्या फरक पडला नाही. त्यामुळे मग मी डॉकटर कडे जाण्याचे ठरविले आणि गेले पण.

डॉकटर राहुल, एम बी बी एस होते. शहरातील नावाजलेले असे ते डॉकटर तसे तरुणच होते. मोठ्याश्या कॉलेज मधून त्यांनी पदवी घेतली होती आणि पुढे परदेशी डॉकटर चा अभ्यासक्रम पूर्ण करून ते नुकतेच आले होते. परदेशी राहिले असल्याने त्य्नाचे राहणीमान, चालणे बोलणे इत्यादी खूपच चांगले होते. मी आज वर हे ऐकूनच होते. आज पहिल्यांदाच त्यांना भेटण्याचा योग येणार होता.

मी वेळ घेतली आणि त्यांच्याकडे गेले. आत त्यांच्या केबिन मध्ये गेले आणि क्षणभर थबकलेच. माझ्या समोर लाल टीशर्ट आणि निळी जीन्स घातलेला एक गोरापान तरुण बसला होता. गळ्यात स्टेथेस्कोप अडकवून समोरच्या कॉम्पुटर मध्ये काही बाही टाईप करत होता. मला बघताच तो जागचा उठला आणि म्हणाला “गुड मॉर्निंग मॅडम. या बसा”.

जवळपास सहा फूट उंच, गोरापान, आवश्यक तितकीच शरीरयष्टी, घारे डोळे, घनदाट केस आणि लाघवी बोलणे यामुळे त्याने मला पहिल्याच भेटीत जिंकले होते. सहसा डॉकटर हा एक रुक्ष प्राणी असा माझा समज त्यांनी घालवला होता. मी बसले आणि त्यांनी मला विचारायला सुरवात केली.

“बोला मॅडम काय झाले?”

“काल पासून माझ्या छातीत दुखत आहे सर” मी म्हणाले.

“कुठे दुखत आहे नेमके?” असे त्यांनी विचारताच मी माझ्या छातीच्या उजव्या बाजूला हात लावला आणि त्यांना नेमकी जागा दाखवली.

“घाबरण्याचे काही कारण नाही. कारण आपले हृदय डावी कडे असते. त्यामुळे हृदयविकार किंवा काही असेल असे प्रथम दर्शनी तरी वाटत नाही. पण मला एकदा तुम्हाला तपासू द्या” असे म्हणून त्याने गळ्यातील स्टेथोस्कोप कानात घातला

त्याने हलक्या हाताने माझ्या छातीवर स्टेथोस्कोप माझ्या छातीवर ठेवला आणि अलगद ते मला तपासू लागले. तपासता तपासता त्यांचा हात कधी कधी माझ्या छातीला लागत होता. त्या तेव्हढ्याश्या स्पर्शाने देखील माझ्या भावना जागृत होत होत्या. मला तपासून त्यांनी मला गोळ्या लिहून दिल्या आणि मी बाहेर पडले.

त्या रात्री मला काही केल्या झोप लागेना. डोक्यात केवळ त्यांचाच विचार होता. मन बेचैन होत होते. मी हळू हळू माझ्या निकर मध्ये हात घालून त्या डॉक्टर च्या नावाने माझ्या योनीत बोटे घालून मागे पुढे करू लागले होते. त्यांच्याशी मी संभोग करत आहे असेच मला वाटत होते. ती रात्र मी त्यांच्या विचारात हस्तमैथुन करण्यात घालवली.

पुढे जवळपास एक महिना मी त्यांच्याकडे जात होते. औषधाने गुण तर येत होता पण मध्ये मध्ये छातीत दुखत च होते. ते बघून डॉकटर मला एकदा म्हणाले “मॅडम तुम्ही किती दिवस औषध घेणार. हे काही बरे नाही. त्या पेक्षा तुम्ही शक्य असेल तर रोज या विशिष्ट तेलाने तुमची छाती चोळत जावा किंवा चोळून घेत जावा. यामुळे तुम्हाला खूप चांगला फरक पडेल.” असे म्हणून त्यांनी मला तेलाची डबी दिली.

पुढे चार एक दिवसांनी मी त्यांना घरातूनच फोन केला आणि म्हणाले “डॉक्टर माझ्या छातीत दुखत आहे. मला चालत येत नाहीये. तुम्ही प्लिज घरी येऊ शकाल का?”

त्यांनी होकार दिला आणि पुढच्या तासाभरातच ते माझ्या घरी दाखल झाले. घरी नेमके कोणीच नव्हते त्यामुळे मीच कसेबसे दार उघडले आणि माझ्या बेडवर जाऊन पडले. त्यांना बघताच मला थोडे बरे वाटले. रोजच्या पेक्षा आज ते जरा जास्तच चांगले दिसत होते.

“काय झाला मॅडम? तुम्ही मी दिलेल्या तेलाने मालिश करून घेता कि नाही?” त्यांनी मला विचारले.

“अहो सर नाही ना. घरी कोणी करत नाही मालिश आणि मला माहित नाही कि ते नेमके कसे करायचे आहे ते. त्यामुळे मी नाही करत. तुम्ही आलाच आहात तर कृपया मला दाखवाल का?” मी म्हणाले.

त्यावर ते विचार करू लागले. हे बघून मी म्हणाले “सर काही काळजी करू नका. मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. तुम्ही मला दाखवू शकता.”

असे मी म्हणताच ते तयार झाले. शेजारी असलेली तेलाची डबी त्यांनी घेतली आणि मला पाठीवर आराम झोपायला सांगितले. त्यांची शरीरयष्टी जशी मजबूत होती तशी माझी फिगर पण काही वाईट नव्हती. कडक फिगर ची मी माझ्या भरदार छाती आणि गोलाकार नितंबामुळे पंचक्रोशीत प्रसिद्ध होते. लोक माझ्यावर फिदा होते.

मी पाठीवर झोपले आणि माझ्या श्वासोच्छवासामुळे माझ्या छातीचे उभार एकसारखे वर खाली होत होते. त्यांनी हलकेच माझ्या छातीचा पदर बाजूला केला. माझ्या निळ्या रंगाच्या ब्लाउज मधून माझ्या छातीची फट त्यांना स्पष्ट दिसत होती. त्यांनी थोडे तेल हातात घेतले आणि माझ्या छातीवर ओतले. मग अलगद हाताने गोलाकार त्यांनी त्यांचा हात फिरवण्यास सुरवात केली.

शेवटी एका पुरुषाचा हात होता तो. मला कसेसेच होऊ लागले होते. गोल गोल फिरवत ते माल समजावू लागले “हे बघा मॅडम अश्या हलक्या हाताने या भागावर तेल लावून मसाज करायचा. ते हि रोज. म्हणजे तुम्हाला काहीच होणार नाही आणि हो जर थोडे खाली केला आतल्या बाजूला तर अजून जास्त चांगला फरक पडेल”

“सर दाखवा ना मग कसे करायचे ते पण” मी  असे म्हणताच त्यांच्या चेहऱ्यावर आलेली ख़ुशी मी ओळखली. त्यांनी लगेच माझ्या ब्लाउज ची बटणे सोडायला सुरवात केली. एक एक करत माझ्या ब्लाउज ची बटणे त्यांनी खोलली आणि लाल रंगाच्या ब्रा चे त्यांना दर्शन झाले.

“तुम्हाला काही अडचण नसेल तर मी तुमची ब्रा पण काढू का? तेल लागून ती खराब व्हायला नको” असे त्यांनी म्हणताच मी हसले आणि म्हणाले “हो हो काढा एकदम बिनधास्त”

त्यांनी माझी ब्रा पण उतरवली आणि माझे भरदार उरोज टणकन बाहेर आले. गोरेपान गोलाकार असे ते उरोज बघून त्यांची नजर वासनांध झाली. त्यांनी पुन्हा एकदा तेल माझ्या छातीवर ओतले आणि हाताने गोल गोल फिरवायला सुरवात केली. छातीच्या सगळ्यात वर असलेला त्यांचा हात आता माझ्या स्तनाग्रावरून फिरू लागला होता.

सुरवातीस हलकेच फिरणारे हात आता थोडे ताकदीने फिरत होते. त्यांच्यात झालेला बदल मला पूर्णपणे जाणवत होता. मी काही बोलले नाही. छाती चोळण्याचा बहाण्याने त्यांनी आता माझी स्तनाग्रे चोळायला सुरवात केली. त्या स्पर्शाने माझी स्तनाग्रे कमालीची कडक झाली.

माझे लक्ष त्यांच्या पॅण्ट कडे देखील होते. त्यांच्या पॅण्ट मध्ये एक वेगळीच वळवळ केव्हाची चालू झाली होती. मला समजले कि त्यांना पण आता संभोग हवा आहे. मला तेच हवे होते. त्यांचा हात जोरजोरत माझ्या छातीवरून फिरत होता. ते बेभान होऊन माझी छाती दाबत होते. माझी कडक झालेली स्तनाग्रे त्यांनी लागलीच तोंडात घेतली आणि त्यांना ते चोकू लागले. माझा स्वतःवरचा ताबा केव्हाच सुटला होता.

मी झोपूनच माझ्या शेजारी उभे असलेल्या त्यांच्या पॅण्ट वरून हात फिरवू लागले. त्यांचा सोटा कडक झालेलं होता. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तो अधिकच कडक झाला आणि मागे पुढे करून डोलू लागला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने डॉकटर इकडे जोश मध्ये आले आणि माझ्यावर अक्षरशः तुटून पडले. ते माझे स्तन दाबत होते आणि मी त्यांचा सोटा हलवत होते.

आता थांबणे शक्य नव्हते. त्यांनी माझी साडी वर केली आणि माझी निकर झटकन काढून मला नग्न केले. माझी साडी पूर्ण फेडायची शुद्ध पण त्यांना नव्हती. कधी एकदा त्यांचा सोटा माझ्या योनीत कोंबतो असे त्यांना होऊन बसले होते. चपळ हालचाल करत त्यांनी त्यांची पॅण्ट उतरवली आणि ते तसेच माझ्या पायाच्या दिशेने आले.

माझी गोरीपान योनी बघून “आह आह” असा आवाज ते करू लागले. “डॉकट आधी घाला तरी. मग आवाज आपोआप येईल” मी असे म्हणताच त्यांनी माझे पाय अजून थोडे फाकवले आणि त्यांचा काळभोर सोटा माझ्या योनीत सारला. माझे पाय लागलीच स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन त्यानीं मला रेमटायला सुरवात केली. दान दान करत ते मला हिसडे मारू लागले. त्यांच्या हिसड्याने मी गर्भगळीत झाले.

दणक्यावर दणके देत डॉक्टर मला उपभोगत होता आणि मी मला जे पाहिजे ते मिळाले या खुशीने त्याला पाहिजे तसे ठोकू देत होते. जवळपास वीस एक मिनिटे कंबर मागे पुढे करून झाल्यावर डॉकटर ने मागे पुढे विचार न करता सरळ माझ्या योनीत त्याच्या वीर्याचा फवारा सोडला. त्याच्या विर्याच्या स्पर्शाने माझी पण योनी गळाली आणि आम्ही दोघे शांत झालो. डॉक्टर ने मला बाजूला केले आणि त्याच्या बॅग मधून एक गोळी काढली आणि मला खायला दिली. ती एक गर्भनिरोधक गोळी होती.

“मग मॅडम समजलं का कसा मसाज करायचा तो?” असे म्हणून ते माझ्याकडे बघून हसले. तेव्हापासून ते रोजच मला हा आगळा वेगळा मसाज देण्यासाठी घरी येऊ लागले.