कामक्रीडेचे राजकारण

प्रचाराची रणधुमाळी चालू होती. मी पण राजकारणात तसा सक्रिय माणूस असल्याने मला विविध पक्षांकडून नेहमी बोलवणे असायचे कि मी त्यांच्या पक्षात यावे म्हणून. जोडण्या लावण्यात माझा हातखंडा चांगला होता. मुळात मी पैशासाठी काम करत असे. खोबरे तिकडे चांगभले असे आपले पहिल्यापासून तत्व राहिले होते. त्यामुळे कोण्या एका पक्षात मी फार दिवस राहत नसे.

यावेळी असेच झाले. यावेळी मी गावातील विरोधी पक्षाच्या एका कडे लागलो. त्याला अपेक्षित असलेली मते जोडणे, फोडणे, प्रचार करणे अशी विविध कामे मला करायची होती. सत्तारूढ गट प्रबळ होता त्यामुळे मला काही तरी वेगळी करावे लागणार होते.

हेच विचार करत असताना माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली. नेता तसा फार तरुण नव्हता पण म्हतारा पण नव्हता. नेत्याची बायको मोठी शिकलेली होती. नेता आडाणी आणि त्याची बायको सुशिक्षित असे बेढब जोडी होती ती. तिला प्रचारात घ्यावे असे मला वाटले. त्या दृष्टीने मी नेत्याशी बोललो पण. त्याने लागलीच होकार दिला.

“हे बघ रंगराव, एक काम कर. तुच जी जबाबदारी घे कि माझ्या बायकोने कुठे फिरायच काय करायचे इत्यादी. आणि हो माझी अशी इच्छा आहे कि तू तिच्यासमवेत कायम असावे. अगदी चोवीस तास म्हण. कारण बाकी कोणावर मी विश्वास ठेवू शकत नाही” माझ्या नेत्याने मला सांगितले.

मी कामाला लागलो. पहिल्यांदाच मी वाहिनीसाहेबाना भेटणार होतो. शिडशिडीत बांध्याची श्वेता दिसायला अतिशय देखणी होती. मुळात ती मोठ्या घराण्यातून आली होती. इकडे नेत्याकडे पण पैशाला कमी नव्हती. सगळी सुख दारात होती. त्यामुळे तिचे राहणीमान अतिशय उच्च असायचे. तिला इतक्या जवळून बघायचा मला योग आज आला होता.

मी ऐकले होते त्या पेक्षा ती दिसायला चांगली होती. कडक फिगर, अतिशय सुडौल बांधा, मागे चापून बांधलेले केस, डोळ्यात कमालीचा आत्मविश्वास आणि उत्तम वक्तृत्व. तिला बघून मी मनातून बेचैन झालो. हिच्या बरोबर काम करायचे आहे या कल्पेनेने माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. मी खुश झालो होतो.

मी तिला सगळॆ समजावून सांगितले व आम्ही कामाला लागलो. आमचा प्रचार चालू झाला. गावोगाव मी तीला घेऊन फिरत होतो. गाडीत मी आणि ती दोघेच असायचो. त्यामुळे आमच्यात खूप वेळ कामा संबंधी चर्चा होत होत्या. त्यातून आम्ही एकमेकाला समजून घेत होतो.

“तू खूप हुशार आहेस रंगराव” अचानक एकदा गाडीतून जाताना ती म्हणाली. “राजकारणात राहून तू अजून इतका नीट राहिला आहेस हे खूप छान आहे” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसली.

दिवस जात होते आणि आम्ही दोघे अधिकाधिक जवळ येत होतो. आता तर आमच्या राजकारणापलीकडे जाऊन गप्पा होत होत्या. मी तिला बोलते करत असे. विविध विषयांवर मी तिची मते जाणून घेत असे. तिला राजकारण समजावून सांगत असे. त्यामुळे ती मला म्हणायची “मला तुझ्यामुळे व्यक्त होण्यास शक्य झाले रंगराव. मी नेहमी तुझी आभारी राहीन”

माझ्या व्यक्तिमत्वाचा तिच्यावर चांगलाच प्रभाव पडला आहे हे मला जाणवले. पण माझ्या मनात नेमके काय चालू आहे हे तिला कुठे माहित होते. माझी नजर तिच्या शरीरावर होती. मला काहीही करून तिला उपभोगायचे होते. माझी प्रत्येक नजर तिच्या भरदार छाती कडे असायची. साडीतून काही दिसते का हे शोधायची.

तिचे नितंब मागून हालताना बघून माझ्या पँट मध्ये लगेच वळवळ होत असे. तिचे गोरेपान शरीर माझ्या सावळ्या शरीरासमोर थोडे अधिकच उठून दिसत असे. बोलताना तिच्या नाजूक आणि गुलाबी ओठांची होणारी हालचाल बघून माझ्या छातीत धस्स होत असे. काही पण करायला लागले तरी चालेल पण हिला एकदा का होईना पण ठोकायचेच हे मी माझ्या मनाशी ठाम ठरवले होते.

मतदानाचा दिवस जवळ येत होता. फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत आला होता. वाहिनी साहेब सगळं जवळून बघत होत्या. माझ्या पट्टीच्या राजकारणाने त्या खुश होत्या. माझ्याकडे जिंकवून आणण्याची ताकद आहे हे त्यांनी जाणले होते. त्यामुळे त्या म्हणायच्या “माझ्या नवऱ्याला मला काहीही करून जिंकवून आणायचे आहे रंगराव. त्यासाठी मला काहीही करावे लागेल ते करेन मी” ती मला एकदा म्हणाली.

शेवटचे वाक्य मी हेरले. हीच योग्य वेळ आहे हे समजून मी एक डाव खेळाला. दुसऱ्या दिवशी मी अशी बातमी पेरली कि मी विरोधी गटात सामील होत आहे. माझ्या चेल्यांकडून हि बातमी वाहिनी साहेबांकडे पोहोचवली गेली. झालं अपेक्षेप्रमाणे त्या मला भेटण्यास आल्या. “तुम्हाला काय आमिष दाखवले आहे सांगा रंगराव. तुम्हाला जे हवे ते सगळे देईन मी” त्या म्हणाल्या.

बरच वेळ आवांतर चर्चा झाल्यावर मी सांगितले “वहिनी साहेब तुमच्या पासून काय लपवायचं? आपल्यासारखंच विरोधी गटाने त्यांची बायको प्रचारात उतरवली आहे. मला परवा बोलवून घेतली तिने. बाकी पैशाचे आमिष मी नाकारू शकलो ओ पण त्यांनी सरळ त्यांचा पदर बाजूला घेतला आणि म्हणाल्या रंगराव तुम्हाला पाहिजे ते देईन मी. मी काही करू शकलो नाही बघा वाहिनी साहेब”

माझं सगळं बोलणे ऐकून त्या निघून गेल्या. दोन दिवसांनी मला निरोप आला कि वाहिनी साहेब मला भेटणार आहेत आणि त्यांनी मला त्यांच्या फार्म हाऊस वर बोलवले आहे.

मी ठरलेल्या दिवशी गेलो. तिकडे मी आणि त्या दोघेच होतो. मला बघताच त्यांनी आत बोलावले आणि दार लावून घेतले. आज वाहिनी साहेब वेगळ्या दिसत होत्या. त्यांच्या हातात वाईन चा ग्लास होता. रोज शिफॉन ची कडक साडी जाऊन आज त्या जागी अंगावर घट्ट बसलेला चकचकीत गाऊन होता. त्यांना त्या अवतारात बघून मी समजलो कि आज काय होणार आहे ते.

“या रंगराव. अहो तुम्हाला विरोधक देतील त्या पेक्षा अधिक आम्ही देऊ हा आम्ही शब्द तुम्हाला केव्हाच दिला होता. तुम्ही आम्हाला ओळखायला चुकलात” असे म्हणून ती माझ्याकडे आली आणि तिने माझ्या गळ्यात तिचे हात अडकवले. त्याच सरशी तिची भरदार छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली. झाले माझा सोटा झटकन खडा झाला.

“इतक्यात तयार पण झाला रंगराव”असे हसत म्हणत तिने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले. तिचे ते गुलाबी गुलाबी नाजूक ओठ माझ्या तावडीत येताच मी स्वतःला तिच्यावर झोकून दिले. तिच्या हातातील वाईन चा ग्लास बाजूला फेकून दिला मी आणि तिला माझ्या कवेत जोरात ओढले. तिच्यावर मी आता चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो.

माझ्या आवेगाने ती वेडी झाली. तिच्या अंगाशी घट्ट बसलेल्या गाऊन मधून तिची छाती बाहेर येऊ बघत होती. मी वेळ न घालवता माझे हात तिच्या छातीवरून फिरवू लागलो. माझ्या पूर्ण ताकदीने त्यांना पाहिजे तसे दाबू लागलो. माझे चुंबन चालूंच होते. माझे हात तिच्या गोलाकार नितंबावरुन फिरवताना मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद मिळत होता.

आता वेळ घालवणे शक्य नव्हते. मी तिचा गाऊन काढून बाजूला फेकला आणि तिला पूर्ण नग्न केले. मी तिला नग्न करताच तिने पण माझे कपडे उतरवले. आम्ही दोघे निसर्गवस्थेत पोहोचलो. नखखनिशांत गोरी असलेल्या वाहिनी साहेब आज माझ्यासमोर अश्या बघून मला मनातल्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.

रोज नेत्यांपुढे झुकणारा मी तिच्या बायकोला आज खात होतो. माझ्या मनात एक वेगळाच अहंकार आला होता. मी तिला खाली बसवले आणि माझे हत्यार तिच्या तोंडात खसकन कोंबले. माझ्या नेत्याचा माज उतारवल्याचा आज मला आनंद होत होता. मी तिचे केस जोरात हातात पकडले आणि माझा सोटा कचकच करत तिच्या तोंडात कोंबून मागे पुढे करू लागलो.

तिला माझा सोटा आवडला होता हे मी जाणले होते. कारण ती पण तिच्या एका हाताने माझा सोटा पकडून तिला पाहिजे तसे त्याला चोकत होती. मनसोक्त सोटा चोकून घेतल्यावर मी तिला बेडवर झोपवले.

तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांमधून तिची गुलाबी योनी मला खुणावत होती. मी माझे धूड तिच्यावर टाकले आणि माझा सोटा तिच्या गुलाबी योनीत सरळ कोंबला. तिच्या छोट्या योनीत माझा इतका मोठा सोटा कोंबणे म्हणजे तोंड दाबून बुक्यांचा मार च होता. तिला इतक्या मोठ्या सोट्याची सवय नव्हती. त्यामुळे मी हळू हळू करत अलगद माझा सोटा पूर्णपणे आत जाऊ पर्यंत शांत बसलो.

शेवटी एकदाचा माझा सोटा पूर्ण आत गेला आणि मी माझ्या कामाला लागलो. भुकेल्या वाघासारखा मी तिच्यावर तुटून पडलो. असले गोरेपान नाजूक मांस मला खायला परत मिळेल कि नाही हे मला माहित नव्हते त्यामुळे मी थांबून थांबून तिला ठोकून काढत होतो. माझ्या हिसड्यानी तीच्या नाकी नऊ आले होते. मी खूप वेळ तिला ठोकले आणि मग माझे वीर्य तिच्या योनीतच सोडले.

तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेली आणि आम्ही दोघे शांत बसलो. माझ्याकडे बघून वाहिनी साहेब म्हणाल्या “रंगराव तुम्ही केवळ राजकरणातच नव्हे तर कामक्रिडेतही माहीर आहात की. बाकी निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो इथून पुढे तुम्ही माझे कायमचे खाजगी सेक्रेटरी झाला आहात हे लक्षात असू द्या” असे म्हणून ती हसली आणि पुन्हा माझ्या बाहुपाशात आली पुढच्या खेळासाठी.