मामीने मला दिलेली वाढदिवसाची भेट

मित्रानो माझे नाव कुणाल आहे. मी आज तुम्हाला एक अफलातून गोष्ट जी माझ्याशी निगडित आहे ती सांगणार आहे. हि अशी गोष्ट आहे कि ज्यामुळे माझ्या आयुष्याला पूर्ण कलाटणी मिळाली हे नक्की.

मला अजूनही आठवते मी तेव्हा शिक्षणासाठी म्हणून शहरात मामा कडे राहायला होतो. शहरात मी येऊन फार दिवस काही झाले नव्हते. मूळचा मी खेडेगावचा असल्याने माझा तो गावरान बाज अजून नीट गेला नव्हता. माझी शरीरयष्टी एकदम कडक आणि पिळदार होती, उंची जवळपास सहा फूट होती. त्यामुळे बघताच क्षणी मी कोणाच्याही नजरेत भरत असे.

माझा मामा कॉम्पुटर इंजिनिअर होता. एका मल्टीनेशल कंपनी मध्ये तो कामाला होता. मामी आधी काम करायची. पण तिने आता ब्रेक घेतला होता. माझे आणि मामा चे फार काही पटायचे नाही. पण मामी बरोबर मात्र माझे फार चांगले पटायचे. मी जेव्हा त्यांच्याकडे शिक्षणासाठी राहायला जाणार आहे हे तिला समजले तेव्हा ती खूप खुश झाली.

तिने सरळ मला फोन केला आणि म्हणाली “कुण्या लेका तू माझ्याकडे राहायला येणार आहेस होय. तू येच तुला बघच कशी सरळ करते ते. माझ्या तावडीत सापडणार आहेस आता तू. समजल का?” असे म्हणताच आम्ही दोघे फोन वर जोरजोरात हसू लागलो.

मी मामीला भेटून खूप वर्ष झाली होती. लग्नात केव्हाचा भेटलो असें मामाच्या. त्या नंतर आम्ही फोन वरूनच बोलत असे. भेटणे झालेच नव्हते. त्यामुळे मला पण तिला कधी एकदा भेटेन असे झाले होते.

मी त्या दिवशी मामाच्या घरी दाखल झालो. मामा ऑफिस ला गेला असल्याने घरी फक्त मामी होती. मी बेल वाजवली. दार उघडताच समोर मामी ला बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली होती. लग्नात बघितलेली मामी ती हीच का असा प्रश्न मला पडला होता. लग्नात अगदी सोज्वळ, सात्विक आणि पतिव्रता अशी वाटणारी मामी आता पूर्णपणे बदललेली दिसत होती.

उज्वला होते तिचे नाव. तिच्यात झालेला बदल अविश्वसनीय होता. उंच, गोरी पान, मोकळे सोडलेलं केस, ओठावर सौम्य गुलाबी चमकणारे लिपस्टिक, पायात घट्ट बसणारे लेगिन्स, वर मॅचिंग चा निळ्या रंगाचा स्लिव्हलेस कुडता, कानात मोठाले झुमके आणि हातावर एका बाजूला काढलेला बदामाच्या आकाराचा टॅट्यू. वाह वाह. काय दिसत होती मामी.

मी पण शेवटी वयात येत होतो च. मामी जरी असली तरी शेवटी ती एक बाई च होती. आणि वयात आल्यावर येणाऱ्या सगळ्या भावना व विचार मला पण होतेच ना. मी काही अपवाद नव्हतो त्यांना.

मी तिच्याकडे रोखून बघू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती म्हणाली “अरे कुण्या गाढव माणसा असा काय बघतो आहेस मला. कधी बघितलं नाहीस का?” असं म्हणून तिने मला एक फटका लगावला आणि आत घेतले. पुढे अर्धा तास तिने माझी पूर्ण विचारपूस केली आणि माझी रूम मला दाखवली. मी माझ्या खोलीत गेलो आणि पडलो. माझ्या मनात एकाच विचाराने थैमान घातले होते कि मामी कशी काय बदलली.

माझा दिनक्रम आता चालूं झाला होता. मामी बरोबर असलेली जवळीक आता प्रत्यक्ष भेटीने जरा जास्तच वाढली होती. माझे कॉलेज सकाळी लवकर असायचे आणि दुपारी मी घरी येत असे. त्यानंतर घरीच असायचो मी. त्यामुळे माझा बहुतांश वेळ मामी बरोबर जाऊ लागला होता.

रोज नवनवीन ड्रेस घालणारी मामी मला आजूबाजूला असणे आवडू लागले होते. मला नेमके समजत नव्हते कि मला काय होत आहे ते. पण शेवटी ती मामी होती त्यामुळे मी माझ्या विचाराना पुढे जाण्यापासून रोखत होतो.

मी असाच एकदा मामी ला कामात मदत करत होतो. तेव्हा तिने मला तिच्या बेडरूम मधील कपाटातून तिचा एक ड्रेस आणून देण्यास मला सांगितले. मी आत गेलो आणि कपाट उघडले आणि ड्रेस शोधू लागलो. तेव्हा तिकडे मला एक काळ्या रंगाचा एक खूपच छोटा ड्रेस दिसला. मी तो बाहेर घेऊ आलो आणि म्हणालो “मामी हा कसला ग ड्रेस?” ते बघून ती हसू लागली आणि म्हणाली “गाढवा तुला एव्हढे पण नाही माहित होय. हा सिक्रेट काम करताना घालायचा ड्रेस आहे” अशी म्हणून तिने तो ड्रेस माझ्या हातातून घेतला आणि निघून गेली.

मी आता चोरून चोरून मामी ला बघू लागलो होतो. तिचे ओठ, तिची गांड, छाती आणि टंच फिगर मी माझ्या डोळ्यात सामावून घेत होतो आणि रोज न चुकता मूठ मारत होतो.

त्या दिवशी मी घरी आलो. मी दार उघडताच मला आवाज आला “हैप्पी बर्थ डे टू यु” असे म्हणत मामी ने मला जवळ ओढले आणि चक्क पैकी माझ्या गालावर एक पप्पी दिली. आज माझा वाढदिवस आहे हे तिला माहित होते. म्हणून तिने तयारी केली होती.

“कुण्या तू आज मोठा झालास. आता तू प्रौढ झाला आहेस. या बद्दल तुला माझ्याकडून एक विशेष भेट आहे” असे ती म्हणाली.

“काय आहे ” असे विचारताच तिने मला डोळ्याला पट्टी बांधली आणि तिच्या बेडरूम कडे घेऊन गेली. बेडरूम मध्ये जाताच तिने दार लावले आणि मला बेड वर झोपवले. तिने माझे दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय बेड ला एका दोरीने बांधले. ती काय करत आहे हे मला काही केल्या समजत नव्हते. डोळ्याला पट्टी लावायच्या आधी मी एवढेच समजू शकलो होतो कि तिने आज तोच ड्रेस घातला आहे ज्या बद्दल मी तिला विचारले होते.

खूपच आखूड असलेला ड्रेस घालून ती माझ्या अंगावर बसली. “मामी हे काय करताय तुम्ही?” असे विचारताच ती म्हणाली “तू आता लहान नाही राहिलास कुण्या त्यामुळे तुला भेट पण तशीच दिली पाहिजे ना”

असे म्हणून तिने माझ्या शर्ट ची बटणे काढण्यास सुरवात केली. सुरवातीस नको झालेले ते प्रकरण मला आता आवडू लागले होते. कारण मामी माझ्या पोटावर बसली होती आणि तिची गोलाकार गांड माझ्या सोट्याकडे जाऊन रगडली जात होती. तिने एक विशिष्ट प्रकारचा परफ्युम लावला होता ज्यामुळे मला एक वेगळ्या प्रकारची धूंदी आली होती.

तिने आता माझ्या डोळ्याची पट्टी काढली. माझ्या उघड्या छातीवरून ती तिचे ओठ फिरवू लागली. मला मुके देऊ लागली. मामीच्या या अदभूत प्रकाराने मला काही सुधारत नव्हते. मी मुकाट्याने सगळे करून घेत होतो. माझ्या बेंबीपासून तिने एकसारखी जीभ फिरवत माझ्या छातीकडे नेली आणि मग मानेवर जाऊन तिने तिची मान घुसळली.

तिचे ओठ माझ्या ओठांवर आले आणि मी त्याही अवस्थेत तिचे जमले तसे चुंबन घेऊ लागलो. तिने स्वःताला माझ्या हवाली केली नव्हते पण तिला जे पाहिजे ते ती करत होती, करून घेत होती. तिने तिचा ड्रेस आता उतरवला आणि तिची ब्रा पण काढून फेकून दिली. तिचे गोरे पान गोलाकार उरोज बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला.

तिने तिची छाती माझ्या माझ्या तोंडाजवळ आणली. ती तिचे उरोज तिला हवे तसे घुसळू लागली. तिला पाहिजे तशी ती तिची स्तनाग्रे माझ्या तोंडात देत होती. मी जोर जोरात तिचे स्तन चोकत होतो. स्तन तोंडात सापडतच त्यांना धरून बाहेर ओढत होतो.

आता तिने अलगद माझी पॅण्ट उतरवली आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझा भलामोठा सोटा बघून ती म्हणाली “कुण्या एक काय रे. इतके मोठे हत्यार तुझे मस्त आहे कि रे” असे म्हणून तिने तिची जीभ माझ्या सोट्याच्या बाजूने फिरवायला सुरवात केली. तिची जीभ लागताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. ताठ होऊन माझा सोटा मागे पुढे करू लागला. त्याला तिने तिच्या तोंडात घेतले आणि शांत केले.

वखवखल्यासारखे ती माझा सोटा चोखायला लागली. मी माझे हात पाय बांधले असल्याने हतबलपणे जागेवरच वळवळ करत होतो. तिने माझा सोटा, माझ्या गोट्या चोक चोक चोकल्या. माझ्या सोट्याचे कातडे फाटते कि काय असे मला वाटू लागले इतका जास्त तो कडक झाला होता.

तिने तिची पॅण्ट आता उतरवली व ती पण नग्न झाली. तिने स्वतःच स्वतःच्या योनीत दोन बोटे घालून थोडीशी ओली केली. तिने तिला पाहिजे तशी पोजिशन घेतली आणि वरून तिने तिची योनी माझ्या सोट्यावर ठेवली. माझा कडक सोटा सटकन तिच्या योनीत शिरला तशी ते बेभान झाली. तिने खुश होऊन मला एक चुंबन दिले आणि ती तिच्या कामाला लागली.

नव्वद अंशाच्या कोनात सरळ असलेल्या माझ्या सोट्यावर तिने स्वतःची योनी मारून घेण्यास सुरवात केली. एकसारखी लयबद्ध पद्धतीने ती वर खाली होत होती. तिच्या प्रत्येक वर खाली होणाऱ्या प्रकाराने माझा सोटा अधिकच कडक होत होता. घर्षणाने तयार होणारे वंगण आम्हा दोघांना पण कमालीचा आनंद देत होते.

पचाक पचाक करत ती तिची योनी मारून घेत होती. मी पण पूर्ण गरम झालो असल्याने माझी कंबर मी खालून उचलून मला जमेल तसे माझी खाज भागवून घेत होतो. बराच वेळ आम्ही असे केल्यावर शेवटी माझे वीर्यपतन झालेच. माझा खालून पण वीर्याचा फवारा इतका मोठा होता कि तिची योनी पूर्ण भरून वाहू लागली.

पुढे थोडा वेळ ती तशीच माझा सोटा कोंबून घेऊन बसली होती. शांत झालयावर ती बाजूला झाली, तिने मला मोकळे केले, माझे एक चुंबन घेतले आणि म्हणाली “पुन्हा एकदा वाढ दिवसाच्या शुभेच्छा कुण्या”

त्या दिवसापासून आमचे काय चालू झाले असेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही.