टीचर समवेत घरी केली मजा

आमच्या गल्लीत एक शिक्षिका राहायची. तिचे नाव नीलम होते. आम्ही तिला नीलम टीचर म्हणायचो. कोणत्या तरी इंग्लिश मिडीयम शाळेत ती शिकवायला होती. आम्ही राहायचो तो एरिया असा फार काही उच्चभ्रू नव्हता. सगळे खाऊन पिऊन सुखी राहणारे लोक होते तिथे. त्यामुळे तिथे सगळ्यांचे राहणीमान देखील तसेच होते.

पण नीलम मात्र याला अपवाद होती. नेहमी नवनवीन ड्रेस आणि साड्या परिधान करायची ती. अतिशय नीटनेटकी राहायची. दिसायला म्हणाल तर ती खूप देखणी होती. तिचे लव्ह मॅरेज झाले होते. मोठया शहरातील होती ती. पण तिच्या नवऱ्याची बदली आमच्या इकडे झाली आणि ती इकडे स्थायिक झाली. पण ती तिच्या नवऱ्याला अजिबात शोभत नव्हती. पण प्रेम आंधळे असते ना.

तिचे वय साधारण चाळीस असेल. पण ऐन चाळीशीत देखील तिने स्वतःला खूपच चांगले ठेवले होते. नियमित जिम ला जात असल्याने तिची फिगर कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलींना देखील लाजवेल अशी होती. गोरी, उंच, घारे डोळे आणि कमनीय शरीरयष्टी यामुळे तिच्यावर सगळ्यांचा डोळा होता.

आमच्या गल्लीत मीच एकटा असा होतो कि ज्याच्याशी ती बोलायची. कारण त्यातल्या त्यात शिकलेला मीच होतो. आणि आता सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे मी तिला पटवले होते. कारण मी पण काही दिसायला तास वाईट नव्हतो. उंच, सावळा पण पिळदार शरीरयष्टी असलेला मी समोरच्याला घायाळ करण्या इतपत तरी तरबेज नक्कीच होतो.

मी नीलम ला नवीनच पटवले होते. तिच्याच चार चाकी गाडीतून ती मला फिरायला घेऊन गेली होती. गाडी आडोशाला थांबवून मी तिच्यावर तुटून पडे. तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करत असे. तिचं भरदार छातीला माझ्या हाताच्या जादूची कमाल दाखवत असे. तिच्या गुलाबी ओठांचा रस पिताना माझ्या सोट्याची मात्र चांगलीच पंचाईत होत असे.

नजरेची ख़ुशी आणि लौडा उपाशी अशीच काहीशी गत माझी होत होती. फक्त ठोकायला येत नव्हते गाडीत. बाकी सगळे आम्ही करत असु. तिचे घर माझ्याच लाईन मध्ये होते. त्या दिवशी तिचा मला फोन आला “मदन काय करतो आहेस?”

“काही नाही. का?” मी म्हणालो.

“अरे नवरा बाहेर गावी गेला आहे. आज रात्री ये तू. मजा करू” ती म्हणाली.

तिचे ते बोलणे ऐकताच माझा सोटा वळवळ करू लागला. त्याला समजले कि आज त्याची इच्छा पूर्ण होणार आहे ते. त्यामुळे मी लवकरच जेवून उरकून घेतले आणि तिच्याकडे जायचे नियोजन केले. आमच्या घराच्या मागे असलेल्या बोळातून मी अंधाराचा फायदा घेत तिच्या घराजवळ गेलो. तिकडून मी येणार आहे याची कल्पना तिला मी आधीच दिली होती. तिने दार थोडे उघडे ठेवले होतेच.

मी आत जाऊन लगेच दार लावले. तिच्या बेडरूम मधून आवाज आला. “महेश इकडे ये”

मी तिकडे गेलो आणि बेडरूम चा दरवाजा उघडून आत जाताच समोर असलेल्या बेड वर पायावर पाय टाकून बसलेल्या नीलम चे दर्शन मला झाले. तिला बघून माझी लाळ टपकू लागली.

काळ्या रंगाचा छोटा गाऊन परिधान करून ती बसली होती. त्या ड्रेस मध्ये ती कमालीची मादक दिसत होती. अंधुक प्रकाश तिचं सौंदर्याला अधिकच खुलवत होते. तिच्या ड्रेस चा गळा इतका मोठा होता कि त्यातून तिच्या छातीचे गोल बाहेर येऊ पाहत होते. त्यामुळे तिची छाती खूपच फुगीर दिसत होती. त्यामुळे तिची मादकता अधिकच खुलून दिसत होती.

तिच्या आखूड ड्रेस मुले तिच्या मांडीचे आणि जांघेचे भरगच्च मांस बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. असा लुसलुशीत माल मी कधी एकदा खातो असे मला होऊन बसले होते.

तिने मला जवळ बोलवले. मी जवळ जाताच तिने मला खसकन तिच्याकडे ओढून घेतले. तिच्या अंगावर मी पडताच तिची छाती माझ्या छाती खाली दबली गेली आणि माझे ओठ तिच्या ओठांवर जाऊन आदळले. आम्ही क्षणभर देखील वेळ न घालवता एकमेकांच्या तोंडात तोंड देऊन किसिंग चालू केले. आजवर केवळ गाडीत मजा घेणारे आम्ही आज तिच्या बेडवर मजा घेत होतो.

माझा हात तिच्या अंगावरून फिरत फिरत तिच्या निकर वरून फिरु लागला तोच तिच्या नवऱ्याचा फोन आला. तिने मला बाजूला केले आणि फोन उचलला. तो काही तरी कामाचे बोलत होता आणि ती त्याला जमेल तसे उत्तर देत होती.

इकडे मी मात्र माझा सोटा ताटवून कधी एकदा तिच्या योनीत सारतो याची वाट बघत होतो. तिचे काही आवरायचे चिन्ह दिसेना. ते बघून मी तसाच माझा मी खाली सरकलो. तिच्या पायाचे चुंबन घेऊ लागलो. तिला ते आवडले. चुंबन घेत घेत मी तिच्या मांडी कडे आलो. तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिच्या निकर मध्ये माझे दात अडकवले.

माझ्या दाताने मी तिची निकर ओढून काढली आणि तिच्या योनीला मोकळे केले. तिच्या योनीतुन एक मस्त सुगंध येत होता. तिचे फोन वर बोलणे चालूच होते आणि मी इकडे तिच्या योनीशी खेळायला सुरवात केली होती. तिचे पाय मी वर केले आणि तिचं गुलाबी योनिवरून माझी जीभ फिरवायला सुरवात केली. तिच्या योनिवरून माझी पहिली जीभ फिरताच ती शहारली.

तिचे फोन वरून लक्ष विचलित झाले. पण तरीही ती फोन ठेऊ शकत नव्हती. तिचे सम्पूर्ण लक्ष माझ्याकडे होते. ती फोन वर केवळ हम्म हम्म असे करत उत्तर देत होती. तिला तिच्या नवऱ्याशी बोलण्या पेक्षा अतिशय आनंददायी काम जे चालू आहे त्यात रस होता.

मी तिची योनी चाटत चाटत तिचे पदर अलगद बाजूला करत होतो. त्या दुपारचे पदर मधेच मी माझ्या दाताने पकडून वर खेचत होतो, त्यांना चावत होतो. माझ्या दोन्ही हातांच्या बोटाने मी ते पदर बाजूला केले आणि तिच्या योनीच्या आतील गुलाबी भागात लपून बसलेला दाणा माझ्या जिभेने कुरवाळू लागलो. तिच्या दाण्याला स्पर्श होताच ती प्रचंड व्याकुळ झाली.

मी पण बेभान होऊन एक सारखे तिच्या योनीवर माझी जीभ फिरवत होतो. तिची योनी ओली चिंब होऊन स्त्रवू लागली होती. मी चाटत असतानाच तिच्या हातातून फोन चुकून खाली पडला तशी ती तो घेण्यास उत्ताणी झाली व मोबाईल उचलू लागली.

त्याच सरशी तिच्या गोलाकार गांडीचे दर्शन मला झाले. मी तिला तशीच पोटावर झोपवले आणि तिच्या गांडीच्या गोलाकार कापाना माझ्या हाताने वेगळे केले. ते करताच तिच्या गांडीच्या भोकाचे दर्शन मला झाले. मी माझे तोंड तिच्या गांडीत घातले आणि माझे तोंड मी घुसळू लागलो.

माझी जीभ केव्हाच बाहेर आली होती आणि तिने तिचे काम चालू केले होते. माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरू लागले होते. तिच्या गांडीचे भोक चाटत चाटत मी तिची गांड थोडी वर उचलली आणि मागून दिसणाऱ्या तिच्या योनीत माझी जीभ सारली. मी जीभ आत जाताच मी तिला आत बाहेर करून तिच्या दाण्याशी पुन्हा एकदा खेळ चालू केले.

आता मात्र तिला हे सहन होत नव्हते. तिने नवऱ्याला नंतर बोलते असे सांगून फोन बंद केला आणि सरळ झाली. आता ती पूर्ण माझी झाली होती. तिने माझे तोंड तिच्या योनीत कोंबायला चालू केले. मी वेड्या सारखे तिची योनी खात होतो.

माझा सोटा कडक होऊन योनीत शिरायची वाट बघत होता. मी उठलो आणि तिच्यावर गेलो. तिचा ड्रेस मी पूर्ण उतरवला व तिला नग्न केले. तिच्या छातीला दाबून दाबून चोकून चोकून मी माझे मन तृप्त केले. मग मात्र मी तिच्या फाकवलेल्या योनीतून डोकावणाऱ्या योनीत माझा सोटा कोंबला.

तिच्या योनीने माझा सोटा अगदी सहजी आत घालून घेतला तसे मी तिचा एक पाय वर केला आणि माझी कंबर जोरजोरात हलवू लागलो. काच काच काच काच करत मी माझी कंबर हलवत होतो आणि तिच्यावर उडत होतो.

“आह आह. किती जोरात करतोस रे तू. आवडले मला. अजून जोरात कर अजून जोर लाव” असे म्हणत ती तिची कंबर उचलून मला जमले तसा प्रतिसाद देत होती.

खूप वेळ मी एकसारखे नीलम वर उडत होतो आणि शेवटी मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत र राहवून गाळून टाकला देखील. माझ्या वीर्याने तिची योनी पूर्णपणे भरून गेली. एका अविस्मरणीय संभोगाचा अनुभव तिने घेतला होता. माझ्या कमालीच्या अदभूत कामगिरीने नीलम माझ्यावर प्रचंड खुश झालेली होती. ती काही केल्या मला सोडायला तयार नव्हती. आजवर तिने कधीच असा अनुभव घेतला नव्हता.

त्या रात्रभर मी तिच्यावर उड उड उडालो होतो. तिची सगळी कामेच्छा मी पूर्ण केली होती. तेव्हापासून ती नियमितपणे मला तिच्या घरी बोलावून घेऊ लागली होती आणि माझ्याकडून ठोकून घेऊ लागली होती. तिचा नवऱ्याने तर हल्ली तिच्या घरी यायचे जवळपास बंदच केले होते. त्यामुळे माझी चांगलीच सोया झाली होती. नीलम तिला पाहिजे तेव्हा कधी कधी माझ्याकडून केवळ तीची योनी चाटून पण घेत असे. पण शक्यतो मी तिला ठोकूनच तिथून बाहेर पडत असे.