निकिता वहिनींनी पकडली चोरी

मित्रानो माझे नाव दिनकर आहे. माझे वय चौतीस आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीमुळे माझी संभोगाची आयुष्यभराची आणि ते देखील घरच्या घरी सोय कशी झाली याची.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज करत होतो. मला एक मोठा भाऊ होता त्याची नाव राजेश होते. माझ्यात आणि त्याच्यात खूपच फरक होता. तो जरी माझ्या पेक्षा मोठा असला तरी मीच त्याच्यापेक्षा खूपच डेरिंगबाज आणि कडक होतो. खर सांगू का तो थोडा बायलीच होता. याच मुळे त्याचे पहिले लग्न फसले होते.

फसले होते म्हणजे काय तर पहिली बायको याला सोडून लग्न झाल्यावर दोन च महिन्यात त्याच्या आशिक बरोबर पळून गेली होती. त्यामुळे तो आहे त्या पेक्षा नाजूक स्वभावाचा झाला होता. आता त्याला यातून बाहेर काढायचे म्हणून घरच्यांनी त्याचे पुन्हा लग्न करायचे ठरवले.

त्यानुसार त्यांनी मुली बघायला चालू केले. मी नेमका माझ्या परीक्षेसाठी बाहेरगावी गेलो होतो आणि त्याच दरम्यान त्याचे लग्न ठरले व झाले देखील. मला लग्नाला जात आले नाही, ना मी माझ्या नवीन वहिनीला बघू शकलो होतो. मी परीक्षा झाल्यावरच तिला भेटू असे मनोमन ठरवले होते. नाही म्हणायला मी तिच्याशी फोन वर बोललो होतो. तिचे नाव निकिता होते.

साधारण एक महिना झाला आणि माझी परीक्षा झाली. या काळात मी बऱ्यापैकी रोजच निकिता बरोबर बोलत होतो. मी त्या दिवशी घरी गेलो आणि निकिताला भेटायला म्हणून आत गेलो. समोर असलेली नवीन मुलगी म्हणजेच निकिता आहे हे मी लगेचच ओळखले.

तिच्याकडे बघून मी वेडाच झालो. अतिशय नेटक्या फिगर मधली मुलगी होती ती. अंगाशी घट्ट बसलेली साडी आणि हलकासा मेकअप, ओठाला लावलेलं गुलाबी रंगाचे लिपस्टिक यामुळे ती खूपच देखणी दिसत होती. मी तिला बघून घायाळ झालो. राजेश ची बायको आणि इतकी देखणी याचा माझ्यावर विश्वास च बसत नव्हता. आता तरी याने हिला नीट सांभाळावे असे मला मनात वाटले.

मला बघून ती खुश झाली. आम्ही फोन वर बोलत होतोच. आज प्रत्यक्षात बघून आम्ही गप्पाच गप्पा मारायला चालू केल्या. घरी माझ्या इतके तिचे कोणाशी जमत नव्हते. त्यामुळे मी आल्यापासून ती खुश होती. समवयस्क होतो आम्ही बऱ्यापैकी. त्यामुळे आम्ही मित्रासारखेच राहत होतो.

तिचे आणि राजेश च फार काही चांगले चालले नव्हते हे तिच्या बोलण्यातून मला समजले होते. कारण राजेश काय होता ते मला चांगलेच माहित होते. भरीस भर म्हणून तो सकाळी लवकर गेला कि रात्री खूपच उशिरा येत असे. त्यामुळे निकिता घरी वैतागून जात असे. मीच माझ्या परीने तिला जमेल तसे खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो.

त्या दिवशी दुपारी सगळे झोपले होते घरी. मी बाहेरून घरी आलो आणि सामसूम बघून मी वहिनीला हार मारत तिच्या रूम मध्ये गेलो. दार उघडून बघतो तर काय वाहिनी बेड वर झोपली होती. लाल रंगाची साडी तिने घातली होती. झोपेत असल्याने ती अस्ताव्यस्त पद्धतीने झोपली होती. तिचा पदर पूर्ण खाली येऊन पडला होता.

ती एका अंगावर झोपली होती आणि तिची साडी खालून वर आली होती. त्यातून तिच्या गोऱ्या मांड्याचे दर्शन मला होत होते. तिचे ते रूप बघून मी जागच्या जागी थिजलो. मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले. मी तसाच पुढे झालो. तिच्या मांडीवर हात ठेवून मी हळूच तिची साडी अजून थोडी वर केली आणि तिच्या निकर पर्यंत नेली. तिच्या लाल रंगाच्याच निकर चे दर्शन होताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

तिच्याकडे बघून मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि हलवू लागलो. पाच पाच करत माझा सोटा हलवत असतानाच बाहेरून माझ्या काकी चा आवाज आला आणि ती रूम कडे येऊ लागली. ते बघताच मी घाबरलो. काही सुचले नाही त्यामुळे मी निकिताच्या कपाटात जाऊन लपलो.

काकीने निकीताला हाक मारली. तिला कसले तरी कापड हवे होते. निकिता ने तिच्या कपाटाचे दार उघडले तर समोर मी माझा सोटा बाहेर निघालेल्या अवस्थतेत उभा होतो. मला बघून तिने डोळे मोठे केले. मी तिला हातवारे करत बोलू नको म्हणून खुणावले. तिने पण काकीला काही सांगितले नाही. काकी जाताच तिने पुन्हा कपाटाचे दार उघडले आणि मला बाहेर ओढले.

“दिनकर तू काय करतो आहेस इथे आणि तेहि अश्या अवस्थेत?” तिने मला विचारले.

माझा सोटा मोठा तर झाला होताच पण तो मागे पुढे करत आपोआप डोलत होता. तीची नजर त्याच्याकडेच रोखलेली होती. माझी बोबडी वळली होती. मी तरीही धाडस करून म्हणालो “वहिनी मी तुम्हाला झोपलेले बघतीले आणि माझ्या भावना मला आवरता आल्या नाहीत. त्यामुळे मी तुमच्याकडे बघून मूठ मारत होतो आणि अचानक काकी आली.मला माफ करा. राजेश ला काही सांगू नका यातील”

माझे बोलणे ऐकून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि म्हणाली “तू तर तुझ्या भावाच्या उलट आहेस कि रे. त्याचा काही केल्या उठत नाही आणि तुझा केवळ मला बघून एवढा मोठा झाला आहे. मी सांगत नाही राजेश ला. पण माझी एक अट आहे.मला बघायचे आहे तुझा अजून किती मोठा होतो ते”

मी होकार देताच ती पुढे आली आणि तिने सरळ माझ्या सोट्याला पकडले. निकिताच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा सोटा अजूनच मोठा आणि कडक झाला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. ती जमिनीवर बसली आणि तिने माझ्या सोट्याला लागलीच तिच्या तोंडात घेतला. माझा सोटा खूपच मोठा होता तरीही ती जमेल तसे तिच्या तोंडात त्याला कोंबायचा प्रयत्न करत होती.

तिच्या साडीचा पदर खाली पडला होता आणि मी वाकून तिच्या छातीला दाबत होतो. तिचे केस पडकून मी माझ्या सोट्याला अजून जेवढे शक्य आहे तितके आत कोंबायचा प्रयत्न करत होतो. लग्न झाल्यापासून निकिताला पहिल्यांदाच संभोगाचा आनंद मिळत होता त्यामुळे ती खूपच पेटली होती.

मनसोक्त चोकून झाल्यावर तीला मी उचलले आणि बेडवर झोपवले. तिच्या छातीवर मी तुटून पडलो. तिच्या ब्लाउज ची बटणे मी सरसर करत काढली आणि तिच्या छातीला मोकळे केले. अतिशय ठेवणीदार असलेल्या तिच्या उरोजाना मी माझ्या हाताच्या पंजात घेतले आणि जोरजोरात दाबू लागलो.तिच्या तांबूस स्तनाग्रांना माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो.

माझे तोंड मी तसेच खाली घेत घेत तिच्या मांडीकडे गेले. तिचे पाय फाकवुन तिच्या निकर ला उतरवून मी माझ्या जिभेला तिच्या योनिवरून फिरवू लागताच तिची योनी ओलीचिंब झाली. तिच्या योनीला चाटून चाटून मी लाल चुटुक केले. ती बेभान होऊन माझ्या डोक्याला पकडून मला अजून जोरात तिची योनी चाटायला लावत होती. तिला तो प्रकार भलताच आवडला होता.

थोड्या वेळाने मी उठलो आणि दोन बोटे तिच्या योनीत कोंबून तिची योनी थोडी मोठी केली. लगेचच मी माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि जोरजोरात माझी कंबर हलवत तिच्यावर उडू लागलो. तिचे ते नाजूक शरीर मी चोळामोळा करत होतो. तिची नाजूक योनी माझा सोटा जमेल तसे कुस्करत होता. तिच्यावर मी प्रचंड वेगाने उडत होतो.

मी हिसडे मारेल तशी तिची छाती वर खाली होत होती. ते बघून मला अजूनच जास्त जोश येत होता. त्या छातीच्या स्तनाग्रांना मी तोंडात पडकून माझी कंबर एकसारखी हलवत होतो. खूप वेळ मी निकिताला ठोकून झाल्यावर मी बाजूला झालो. तिला मी उठवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला. तिने माझा सोटा चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड त्याने भरून गेले.

तिने माझा सोटा तोंडातून काढला नव्हता. चोकून चोकून तिने त्याला पुन्हा एकदा तयार केले. अवघ्या पाचच मिनिटात मी पुन्हा तयार  झालो आणि तिच्यावर अजून एकदा उडालो. यावेळी मघा पेक्षा माझा वेग आणि आवेग जास्त होता. तिच्या योनीला माझ्या सोट्याची लत लागली होती.

मी तिच्या तोंडात तोंड घालून तिच्या ओठांचे भरीत केले होते. आमची लाळ एकमेकांत मिसळून गेल्याने आम्ही एकमेकात पूर्ण समरस झालो होतो. मी माझा सोटा तिच्या योनीत पुन्हा एकदा कोंबला आणि तिच्या पायांना माझ्या खांद्यावर घेऊन जोरजोरात हिसडे देऊन उडू लागलो.माझ्या संभोगाच्या पद्धतीने माझ्यावर खूप खुश झाली होती.

तिने हि गोष्ट राजेश ला सांगणार नाही असे मला सांगितले आणि त्या बदल्यात मी तिला पाहिजे तेव्हा खुश करायचे असे ठरवून घेतले. मग काय माझी चैनीच चालू झाली होती. मला घरच्या घरी निकिता सारखी स्त्री ठोकायला मिळाली होती आणि ते ही जन्मभर.

घरी कोणी नसले कि मी निकिताच्या रूम मध्ये जात असे आणि तिला पाहिजे तसे मनसोक्त ठोकून काढत असे. राजेश पण खुश होता. त्याला अजूनही समजत नव्हते कि त्याची बायको का खुश आहे ते. पण मला आणि निकिताला मात्र नक्की माहित होते.