कामिनी मामीची कामवासना

नमस्कार मित्रानो. माझे नाव राजू आहे. मी एक अठ्ठावीस वर्षाचा तरुण आहे. मी  तुम्हाला आज एक माझ्या आयुष्यातील मस्त घटना सांगणार आहे. तर आहात ना तुम्ही तयार.

तर हि गोष्ट साधारण दोन एक वर्षांपूर्वीची आहे. मी नोकरी निमित शहरात जाणार होतो. माझा शहारात जाण्याचा पहिलाच योग होता हा. त्यामुळे माझ्या घरचे माझी खूप काळजी करत बसले होते. तेव्हा अचानक त्यांच्या लक्षात आले कि माझा मामा पण नेमका त्याच गावी आहे. तो एका मोठ्या कंपनीत कामाला होता. तो आणि त्याची बायको म्हणजे माझी मामी असे दोघेच राहायचे.

तेव्हा घरच्यांनी माझ्याबद्दल जेव्हा त्या दोघांना सांगितले तेव्हा क्षणाची हि वेळ न दवडता दोघांनीही सांगून टाकले कि राजू राहील तर आमच्याच घरी. त्यामुळे माझा राहायचा प्रश्न आपसूकच सुटला होता. त्यातच मामाचे काम फिरतीचे होते. त्यामुळे बर्यापैकी तो बाहेर गावी च असत असे. त्यामुळे मामीला सोबत पण होईल हा त्यांचा कदाचित स्वार्थ असावा.

झाले मी ठरल्या दिवशी मामाकडे पोहोचलो. मामाचे नुकतेच दुसरे लग्न झाले होते. पहिली बायको आजाराने वारल्यावर त्याने लगेच च हे दुसरे लग्न केले होते. त्यावेळी मी बाहेर असल्याने मी लग्नाला गेलो नव्हतो. त्यामुळे मी माझ्या नवीन मामीला अजून बघितले देखील नव्हते.

मी घरी पोहोचलो. मामा शी गप्पा मारत बसलो असतानाच आतल्या खोलीतून एक साधारण तीसेक वयाची बाई बाहेर आली. नारिंगी साडी घातलेली ती बाई नखनिशांत गोरी पान होती. काळे टपोरे डोळे, सुडौल बांधा, मादक फिगर, भरदार उरोज आणि बेंबीखाली घातलेली तंग साडी अश्या पेहराव्यातील ती बाई बघून माझ्या काळजात पाणी पाणी झाले.

“राजू हि तुझी मामी, कामिनी आणि बर का कामिनी हा माझा भाचा राजू” मामाने ओळख करून दिली आणि माझ्या डोक्याला शॉट बसला. मामा आणि तिच्यात जवळपास पंधरा वर्षांचे अंतर होते. हि बया मामाशी लग्नाला कशी तयार झाली याचेच मला आश्चर्य वाटले.

नमस्कार चमत्कार झाले आणि मी माझ्या खोलीत जाऊन झोपलो. दुसऱ्या दिवशी पासून माझे रुटीन चालू झाले. दिवस जातील तसे मी त्यांच्यात जास्त मिसळलो विशेषतः कामिनी शी. माझ्यात आणि कामिनी मध्ये वयात विशेष अंतर नसल्याने आमचे सूत लगेचच जुळले. मामा चे कामाचे तास विचित्र होते, त्यात फिरतीची काम त्यामुळे बहुतांश वेळा मी आणि कामिनी दोघेच घरी असायचो. तिला पण तिच्या वयाचे कोणी तरी भेटले होते ज्याच्याशी ती मनमोकळ्या गप्पा मारू शकत होती.

असेच एकदा तिने अचानक मला विचारले “काय रे राजू नवीन शहर नवीन नोकरी काय म्हणते?”

“आहे बरी. पण माझे मन इथे हवे तसे लागत नाही अजून’ मी म्हणालो.

“का” असे विचारताच मी म्हणालो “इकडे माझ्या वयाचे कोणी नाहीये तसे” माझ्या या उत्तरावर ती म्हणाली “अरे वेड्या मी आहे ना. मला पण हीच अडचण आहे बघ. तुला स्पष्ट सांगू का. तुझ्या मामाच्यात आणि माझ्यात मुळात खूप अंतर आहे. त्यामुळे आमचे वैचारिक पातळीवर खूपच फरक पडतो. त्यामुळे माझी मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणाचं होत आहे इतके दिवस. तू आलास नि मला थोडे हायसे वाटले बघ”

आम्ही बोलत बसलो आणि आम्ही एकमेकांचे चांगले मित्र बनायचे ठरवले. त्यानुसारच आमची वाटचाल होतच होती. मी आल्यापासून ते आतापर्यंतचा काळ बघता कामिनी मध्ये झालेले बदल मला जाणवत होते. ती माझ्याशी लागट करू बघत होती. मुद्दाम जाता जाता अंगाला स्पर्श करणे, चापटी मारणे असे बरेच ती करत होती. त्यामुळे माझ्या मनात पण तिच्या बद्दल आता एक अनामिक ओढ निर्माण झाली होती.

आम्ही तिघे एकदा टेबल वर जेवायला बसलो होतो. मी त्या दोघांच्या समोर बसलो होतो. तेव्हा तिने अचानक टेबल खालून माझ्या पायाला तिच्या पायाचा स्पर्श केला आणि ती तीचा पाय वर खाली हलवू लागली. मी अचानक झालेल्या या प्रकाराने बावचळलो. ते बघून ती माझ्याकडे बघून हसत होती, मामाला न समजेल असे. मी कशी तरी वेळ मारून नेली. तेव्हापासून मी देखील धाडशी झालो आणि मी पण तिला शक्य असेल तेव्हा लगट करू लागलो.

त्या दिवशी मामा बाहेर गावी गेला होता. पुढे एक आठवडा तो परतणार नव्हता. त्यामुळे त्याने मला बाजवून सांगितले होते कि घरी लवकर ये आणि मामी कडे लक्ष दे. मामा गावी गेला आणि मग काय मी व कामिनी घरी दोघेच उरलो.

मी नेहमी प्रमाणे ऑफिस ला जाऊन संध्याकाळी घरी परतलो. कामिनी तिच्या बेडरूम मध्ये झोपली होती. तिला थोडा ताप आला होता. तिने गोळ्या घेतल्या होत्या व ती झोपली होती. मी तिची विचारपूस केली आणि तिला सूप करून दिले. त्यामुळे ती माझ्यावर खुश झाली. “तू किती चांगला आहेस रे राजू. नाही तर तुझा मामा” असे म्हणून तिने माझा हात दाबला.

ती झोपी गेली. माझे जेवण झाले व मी तिला जेवण दिले. रात्र खूप झाली होती. तिचे अंग गरम च होते. मी म्हणालो “आता या वेलिऊ डॉकटर भेटणे अवघड आहे. घरच्या घरी काही उपाय असेल तर मी करु का?” असे म्हणून मी तिला ओल्या कापडाने अंग पुसण्याबाबत विचारले. हो नाही करत तिने शेवटी होकार दिला.

मी ओले कापड घेऊन आलो. तिला डोळे बंद करून झोपण्यास सांगितले आणि मी तिचे अंग त्या कापडाने पुसण्यास सुरवात केली. सुरुवातीस कपाळापासून मी केलेली सुरवात आता माझा हात मला तिच्या पोटावर घेऊन आला होता. तिच्या बेंबीखाली साडी घालण्याच्या प्रकाराने तिचे पोट सताड उघडे होते. गोरेपान पोट बघून माझा जीव सैरभीर झाला. मी हलक्या हाताने तिच्या पोटावरून कापड फिरवू लागलो.

मी आता हळूच तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढली आणि तिची छाती उघडली. “हे काय करतो आहेस राजू?” ती म्हणाली.

“अंग पुसून घेतोय. किती गरम झाले आहे अंग तुमचे मामी” माझ्या या वाक्यावर ती काही बोलली नाही.

माझे धाडस वाढले. मी तिच्या गोलाकार छातीवरून सर सर करत हात फिरवू लागलो. अंग पुसण्याचा बहाण्याने मला तिचं उरोजाना हवा तसा स्पर्श करता येत होता. मी तिचे निप्पल मधेच हातात पडकून त्यांना बाहेर ओढत होतो. ती गरम झाल्याचे मला जाणवले.

तिची छाती गार केल्यावर मी माझा मोर्चा आता तिच्या पायाकडे वळवला. तिची साडी मी अलगद गुडघ्यापर्यंत वर घेतली आणि ते कापड तिच्या पायावरून फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या होणाऱ्या स्पर्शाने तिला थोडे बरे वाटत असल्याचे मला जाणवले. तिला बरे वाटत असल्याचे दिसल्यावर मी हळूच तिची साडी अजून थोडी वर केली ते पार तिच्या निकर दिसण्यापर्यँत.

तिची निळी निकर मला दिसताच माझा सोटा खडा झाला. त्याने सलामी दिली. मी तिच्या निकरला हात घातला आणि अलगद तिची निकर काढली. “राजू हे थोडे जास्त होते आहे असे नाही का वाटत तुला?” ती म्हणाली.

“नाही नाही. उलट मी बघा मी तुमची सगळी उष्णता एकदम बाहेर काढतो कशी ती. तुम्हाला एकदम बरे वाटू लागेल.” माझ्या या प्रतिसादाने ती हसली आणि मला जे करायचे आहे ते करू दिले.

मी तिची निकर काढून तिच्या योनीला उघडी केले होते त्यात माझी दोन बोटे सारली आणि हळू हळू करत मी माझी बोटे मागे पुढे करू लागलो. आधीच अंग गरम असलेली कामिनी मामी माझ्या बोटाच्या कारामतीने अधिकच गरम झाली. तिने लागलीच मला तिच्या अंगावर ओढून घेतले आणि तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले.

मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला. आम्ही दोघे एकमेकात सरमिसळ झालो. पूर्ण आवेगाने ती मला ओढून घेत होती, तिच्या कवेत सामावरून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. माझे कपडे तिने झटकन काढले आणि मला पण तिच्यासारखेच नग्न केले. आम्ही दोघे पण निसर्गवस्थेत पोहोचलो होतो.

मी उसंत न घेता माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि तिच्यावर हमला केला. काच काच काच काच करत मी त्या गोऱ्यापान शरीराचे लचके तोडू लागलो. अशी कमनीय स्त्री उपभोगायला मिळेल हे मी स्वप्नात पण विचार केला नव्हता. घामाने डबडबून देखील मीही तिला सोडायला तयार नव्हतो. येथेच्छ ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा तिच्या योनीतच गाळला. एव्हाना तिचे पण वीर्यपतन झाले होते.

ती थोडी शांत वाटू लागली होती. तिला बरे वाटले. ती म्हणाली “असा डॉकटर असेल ना राजू तर मी रोज आजारी पडायला तयार आहे बघ” असे म्हणून ती माझ्या कडे बघून हसू लागली आणि तिने मला पुन्हा एकदा तिच्याडॆ ओढले. मी पुन्हा एकदा तयार होतो कामिनी मामीची काम इच्छा पूर्ण करण्यास. त्या पूर्ण रात्री मी तिला ठोकून काढले. सकाळी तिला बरे वाटू लागले होते. दुसऱ्या दिवसापासून तर ती ताजीतवानी असल्याने आणि पुढे आठवडाभर आम्ही दोघे घरी एकटेच असल्याने आम्ही खुश होतो. पुढे मामा येऊ पर्यंत कामिनीला मी मनसोक्त ठोकून काढले आणि पुढे पण हा डाव आमचा असाच चालू राहिला.