शेजारच्यांच्या घरी केली मदमस्त अंघोळ

मित्रानो माझे नाव अनिकेत आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील अशी एक मजेशीर गोष्ट सांगणार आहे जी ऐकून तुम्ही पण म्हणाल कि हे केवळ योगायोगाने झाले. पण त्या गोष्टीमुळे माझी आयुष्यभराची संभोगाची सोया मात्र नक्कीच झाली होती.

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा आम्ही एका आपार्टमेंट मध्ये राहत होतो. मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. माझ्या कॉलजेचे माझे सगळे मित्र मला नेहमी म्हणायचे कि मला मुलींची काही कमतरता नाही. याचे कारण असे होते कि मी नेहमी मुलींच्या घोळक्यात राहत असे. त्यामुळे मला सतत कोणी ना कोणी मुलगी खेळण्यासाठी मिळत असायची. त्यामुळे एकंदरीत माझे बरे चालले होते.

मी दिसायला जितका चांगला होतो तेवढंच माझे शरीर पण भरदार होते. पिळदार होते. स्नायू मजबूत होते. वर्ण सावळा असला तरीही शरीराची ठेवण चांगली असल्याने मी बघताच क्षणी समोरच्याच्या हृदयात घर करत असे. भरीस भर म्हणून माझ्या सोट्याचा आकार खूपच मोठा होता.जवळपास नऊ इंच लांब आणि एखाद्या लोखंडाच्या रॉड च्या आकाराचा माझा सोटा बघून पोरी घायाळ होऊन जात असत. त्यामुळे माझ्याशी एकदा संभोग केलेली मुलगी आजवर मला सोडून कधीच दुसऱ्याकडे गेली नव्हती.

मी राहायचो त्या फ्लॅट च्या बरोबर समोरच्या फ्लॅट मध्ये एक बाहेरील राज्यातील कुटुंब स्थायिक झाले होते. श्री व सौ कृपलानी असे त्यांचे नाव होते. त्या  काकांचे महेश आणि काकींचे नाव रेवती होते. तो कुठे तरी जॉब करायचा आणि ती घरीच असायची. आमची ओळख झाली होतीच. रेवती आणि महेश मध्ये खूपच फरक होता.

रेवती दिसायला प्रचंड गोरीपान आणि देखणी होती. अतिशय रेखीव असलेली रेवती तिची फिगर राखून होती. नेहमी साडी घालून असायची ती. साला साडी पण अशी काही घालायची कि तिची बेंबी तर सगळी उघडीच असायची. त्यातून तिच्या गोऱ्यापान पोटाचे आणि खोलगट बेंबीचे दर्शन होताच माझा सोटा कडक व्हायचा.

मी दिवसभर घरी एकटाच असायचो. त्यामुळे कधी कधी मी रेवतीकडे जाऊन बसायचो. आम्ही खूप गप्पा मारायचो. शक्यतो मी घरी असताना शॉर्ट्स वापरायचो. त्यामुळे त्यातून माझ्या सोट्याचा आकार जरा जास्तच उठून दिसायचा. मला हे खूपदा जाणवले होते कि रेवती माझ्या सोट्याकडे रोखून बघते ते. पण मी कधी धाडस केले नव्हते.

ऐन थंडीचे दिवस होते तेव्हा आणि आमच्या घरात काही तरी काम काढले होते. त्यामुळे पंधरा दिवस पाणी येणार नव्हते. तेव्हा रेवती ने आमच्यात सांगितले होते कि “जोवर पाणी येत नाही तोवर आमचे बाथरूम वापरा. इकडेच अंघोळ करा”

सगळ्यात शेवटी मी जात असे. मी जेव्हा जायचो तेव्हा ना आमच्या घरी ना रेवतीच्या घरी कोणी असायचे. मी निवांत अंघोळ करून येत असताना माझ्या शरीराकडे रेवती रोखून बघायची.तिला वाटायचे कि मला ते जाणवत नाही. पण मी तिच्या पुढे चार पावले होतो.

त्या दिवशी मी नेहमीप्रमाणे अंघोळीला गेलो. रेवती आत काम करत  होती. मी गडबडीत माझा टॉवेल बाहेर सोफ्यावरच विसरला आणि हे माझ्या तेव्हा लक्षात आले जेव्हा माझी अंघोळ झाली तेव्हा. रेवती ला टॉवेल देण्यास सांगणे शक्य नव्हते आणि ते बरे दिसले नव्हते. म्हणून मी हळूच दार उघडले आणी टॉवेल घेऊन यायचे असा विचार केला.

तसाच नग्न अवस्थेत मी बाथरूम मधून आवाज न करता बाहेर पडलो. माझे अंग ओले चिंब होते. माझा नऊ इंच भला मोठा सोटा हालत हालत मी बाहेर आलो आणि सोफ्याच्या दिशेने गेलो. पण तिकडे टॉवेल नव्हता. मी इकडे तिकडे बघत असताना अचानक आतून रेवती आली मला म्हणाली “अरे तुझा टॉवेल इकडे आहे. सोफ्यावर घाण होती म्हणून मी इकडे ठेवला होता.”

मी तिच्या समोर नग्न होतो. माझा सोटा बघून ती मला म्हणाली “अरे हे काय आहे? काय करत होता? हस्तमैथुन तर करत नव्हतास ना?”

मी लाजलो आणि म्हणालो “नाही नाही.अजिबात नाही”

“मला नाही पटत. त्याशिवाय इतका मोठा हा कसा काय झाला असेल?” असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. तो तास मऊ होता. त्यामुळे तिला पण ते पटले आणि मला म्हणाली ” हो कि रे. बापरे. जर नॉर्मल हा असा असेल तर कडक झाल्यावर कसा असेल? बघूया जरा थांब”

असे म्हणून तिने माझा सोटा हलवायला सुरवात केली देखील. तिच्या या अचानक झालेल्या कृत्याने मी जरा बावरलो. पण लगेचच मी स्वतःला सावरले आणि मला पण लक्षात आले कि रेवतीला आपल्याला ठोकायला मिळणार आहे. त्यामुळे मी लगेच तयार झालो.

रेवती तिच्या हाताने माझ्या सोट्याला मागे पुढे करत हलवत होती. ते बघून मी तिच्या साडीचा पदर बाजूला केला आणि तिच्या छातीवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढली आणि तिच्या निळ्या रंगाच्या ब्रा ची हुक काढून तिच्या छातीचे उभार मोकळे केले. गोरे गोरे पान असे तिचे स्तन बघून मी व्याकुळ झालो.

मी जोर जोरात तिची छाती दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती गरम झाली. तिची स्तनाग्रे कमालीची कडक झाली. तिची बाहेर आलेली स्तनाग्रे मी वाकून माझ्या तोंडात घेतली आणि त्यांना चोकू लागलो, त्यांना दाताने धरून बाहेर ओढू लागलो. त्यामुळे ती अधिकच चेकाळली.

ती अजूनही माझा सोटा हाताने हलवत होती. थोड्या वेळाने ती बाजूला झाली आणि खाली जमीनीवर गुडघ्यावर बसली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला सुरवात केली खरी पण काही केल्या माझा सोटा तिच्या तोंडात पूर्ण आत जात नव्हता. त्याचा भलामोठा आकार तिच्या तोंडाला फाडून आत जात होता.

“किती मोठा आहे रे तुझा सोटा अनिकेत. बापरे बाप. आज माझे काही खरे नाही. पण कधी एकदा मला तुझा सोटा माझ्या नाजूक योनीत कोंबून घेते असे झाले आहे बघ” असे म्हणून तिने जमेल तसा माझा सोटा चोकत चोकत त्याला हलवू लागली. माझा सोटा प्रचंड मोठा आणि कडक झाला होता.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर ती बाजूला झाली. तिला मी बेडवर झोपवले आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिचे एकसारखे चुंबन घेऊ लागलो. मला माहित होते कि तिच्या योनीचा आकार माझ्या सोट्यासाठी खूपच लहान आहे. त्यामुळे मी तिला किस करत करत तिच्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागलो. एकेक करत मी तिच्या योनीत माझी बोटे सरकवु लागलो.

दोन बोटे अगदी आरामात आत गेली. त्यावरून मला तिच्या नवऱ्याच्या सोट्याचा आकाराचा अंदाज आला. मी तिसरे आणि चौथे बोट घालताच ती ओरडली. पण मी तसेच हळू हळू करत माझी बोटे सरकवली. आता तिची योनी तशी बरीच फाटली होती. पण अजूनही तिचा आकार छोटाच होता.

तरीही मी उठलो आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवुन माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. अर्धा सोटा आत गेल्यावर काही केल्या तो पुढे जाईना. तिची योनी खूपच कमी आकाराची असल्याने हे असे होत होते. मी तसेच अर्धवट आत गेलेला सोटा आत बाहेर करू लागलो. हळू हळू करत मी माझी ताकद आणि वेग वाढवत वाढवत सोटा आत सारायचा प्रयत्न करू लागलो.

खूप प्रयत्नाने शेवटी एकदा माझा सगळा सोटा आत गेला आणि मग मात्र मी तिचा पूर्ण ताबा घेतला. तिचे दोन्ही पाय माझ्या हाताने वर केले व तिच्यावर जोरजोरत कंबर हलवून उडू लागलो. माझ्या भल्यामोठ्या सोट्याचे आत बाहेर होण्याने होणाऱ्या घर्षणाने ती कमालीची गरम झाली होती. तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या उडत होत्या.

“माझी योनी फाडशील आज तू. काही खरे नाही माझे आज. पण मला याचा खूप आनंद मिळत आहे अनिकेत. आय लव्ह यु.” असे म्हणून तिने मला तिच्या अंगावर ओढून घ्यायला सुरवात केले. मी कचाकच तिच्यावर उडत होतो. खूप वेळ हे चालू होते आणि शेवटी मी न रहावुन तिच्या योनीत माझ्या वीर्याचा फवारा सोडला.

मी तसाच तिच्या अंगावर पडून होतो. आमच्या दोघांचे शरीर शांत झाले होते पण मन नाही. त्यामुळे मी अजूनही तिच्या योनीतुन माझा सोटा बाहेर काढला नव्हता.

“मला आज खूपच आनंद मिळाला आहे अनिकेत. आजवर मी असा संभोग कधीच केला नाही. माझ्या नवऱ्याकडून माझी काम इच्छा कधीच पूर्ण होत नाही. आजपासून ती तूच पूर्ण करशील” असे म्हणून तिने मला पुन्हा एकदा तिच्या जवळ ओढले आणि माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले.

तिचे चुंबन घेत घेत माझा माझ्या शरीराची तिच्या शरीरावर वळवळ चालू होतीच. त्यामुळे अवघ्या एकच मिनिटात माझा सोटा पुन्हा कडक झाला. तिची योनी पण ओली होऊन पाझरू लागली. मी पुन्हा एकदा तयार होतो तिच्यावर उडण्यासाठी. मी तसाच उठलो आणि पुन्हा एकदा तिचे पाय फाकवले आणि माझ्या कमरेची जोरजोरात मागे पुढे हालचाल करू लागलो.

मघापेक्षा देखील या वेळी माझा आवेग प्रचंड जास्त होता. मी काच काच करत तिच्यावर उडत होतो आणि ती त्याच आवेगाने मला प्रतिसाद देत होती. मघापेक्षा जास्त वेळ तिच्यावर मी उडालो आणि पुन्हा एकदा मी मझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि शांत झालो. त्या दिवशी एकंदरीत तीन ते चार वेळा मी तिच्यावर उडालो होतो. तेव्हा पासून मी रेवती ला रोजच तिच्या फ्लॅट मध्ये जाऊन ठोकू लागलो होतो.