मामाची कामवाली लै भारी

मी नंदू. माझे वय आज चाळीशी आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या तारुण्यातील अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी अनपेक्षितपणे झाली. पण त्या गोष्टीमुळे मला संभोगाची कायमची सोय करता आली.

त्या वेळी मी कॉलेजे शिकायला होतो. मी दिसायला जसा चांगला होतो तसेच माझी शरीरयष्टी देखील चांगली होती. उंच, धिप्पाड, पिळदार स्नायू, भेदक नजर आणि कमालीचे लाघवी बोलणे यामुळे मी कॉलेज मध्ये खूप प्रसिद्ध होतो. त्याच बरोबर मला मैत्रिणी पण खूप होत्या. अर्थातच त्यामुळे माझे कामजीवन कसे असेल याचा अंदाज तुम्हाला आला असेलच.

मला तेव्हा कॉलजची परीक्षा संपून सुट्ट्या पडल्या होत्या. काय करायचे इतक्या मोठ्या सुट्टीत म्हणून मी मामाकडे जायचे ठरविले आणि त्या नुसार गेलो सुद्धा. मामा शहरात रहायचा. मामा आणि मामी दोघेच असायचे घरी. मी गेलो आणि माझे चांगलेच स्वागत केले गेले. मामा आणि मामी दोघे पण नोकरी करत असत. त्यामुळे दिवसभर घरी मी एकटाच असणार होतो. पण त्याने मला काही फरक पडणार नव्हता.

मी गेलेल्या दुसऱ्याच दिवशी त्या दोघांनी मला सूचना दिली कि कामवाली येईल आणि काय काय काम करून घ्यायचे तिच्याकडून ते पण मला सांगितले. मी फार काही लक्ष दिले नाही. ते दोघे गेले आणि मी निवांत टीव्ही बघत बसलो. एकटाच असल्याने काय करू असा विचार करत मी टीव्ही वर माझ्या मोबाईल मधून अश्लील क्लिप्स बघायचे ठरवले.

पण अजून कामवाली येऊन गेली नसल्याने मला काही करता येत नव्हते. मनातल्या मनात मी तिला शिव्या घालत होतो. पण खूप वेळ झाला तरी ती आली नाही हे बघून मी मोबाईल टीव्ही ला जोडला आणि बघू लागताच दार वाजले. तिला उशिरा का आली याचा जाब विचारायच्या हिशोबाने मी दार उघडले. समोर असलेली कामवाली बाई बघून मात्र माझा राग कुठल्या कुठे निघून गेला.

साधारण तीस वर्षाची असेल ती. सावळी पण नाकी डोळी अतिशय नीटस, चापून बांधलेले केस, केसात गजरा, ओढून बांधलेली साडी, छातीचे वक्राकार भाग आणि जमेल तितकी गच्च गांड अशी तिला समोर बघून माझ्या छातीची धडधड वाढली. तिला मी आत घेतले.

मला बघून ती म्हणाली “आपण कोण साहेब?”

“माझे नाव नंदू आहे. माझ्या मामा कडे आलोय मी. अजून दोन महिने तरी इथे असेन” मी म्हणालो.

“माझे नाव रखमा आहे. मी कामावली आहे” ती म्हणाली आणि आत किचन मध्ये गेली. तेव्हा पासून माझी नजर तिच्यावर जे खिळली ती काही केल्या हटेना. दिवस जातील तसे मी आणि रखमा एकमेकांना ओळखू लागलो. तिचे काम करताना हलणारे शरीर बघून माझा सोटा कडक होत असे. तिची छाती माझ्या तोंडात जाण्यासाठीच इतकी भरदार बनवली आहे असे मला वाटू लागले होते.

आमच्यात जवळीकता येत होती तशी मी एक गोष्ट लक्षात घेतली होती कि जसे मी तिच्या छातीकडे बघत असायचो तसेच ती पण माझ्या सोट्याकडे बघायची. त्यामुळे मला हे समजले होते कि तिला पण आता तेच हवे आहे जे मला हवे आहे. मी योग्य वेळेची वाट बघत होतो.

त्या दिवशी मी नेहेमीप्रमाणे टीव्ही लावला आणि अश्लील क्लिप्स बघत बसलो होतो. रखमा आली. रोज ती आल्यावर मी टीव्ही बंद करत असे. पण आज मुद्दामच मी टीव्ही बंद केला नाही. मला बघायचे होते कि ती काय प्रतिक्रिया देते ते. ती सरळ किचन मध्ये गेली. टीव्ही शेजारी असलेल्या कपाटाच्या आरशात मला ती पाठमोरी दिसत होती. पण मी तीला बघत आहे हे तिला समजत नव्हे.

तिची पाठमोरी फिगर बघून आणि समोर चालू असलेली क्लिप बघून माझा सोटा डौलात मागे पुढे करू लागला होता. टीव्ही ला आवाज नसल्याने तिला मी काय बघत आहे हे समजायला मार्ग नव्हता. पण अचानक ती मागे वळाली आणि तिची नजर समोरच्या टीव्ही वर गेली. समोर चालली क्लिप बघून ती जागीच उभी राहिली. हळूच थोडी पुढे येऊन टीव्ही बघू लागली. तिला माहित नव्हते कि मी आरशातून तिला बघत आहे ते.

थोडा वेळ जाऊ दिला मी. ती तिथे उभी राहून त्या क्लिप मध्ये बघून स्वतःची छाती दाबून घेऊ लागली होती. तिचे हावभाव पूर्णपणे बदलले होते. हीच योग्य वेळ आहे हे जाणून मी जागचा उठताच तिला ते लक्षात आले आणि ती झटकन सिंक मध्ये जाऊन भांडी धुवायचे नाटक करू लागली. पण तिचे ब्लाउज मागून वर आले होते. त्यामुळे तिची सावळी पाठ अजून थोडी मोठी उघडी पडली होती.

मी तिच्या मागे गेलो आणि तिला मागून करकचून मिठी मारली. ते बघताच ती म्हणाली “साहेब अहो तूम्ही काय करत आहे हे?”

“तुला पण हेच पाहिजे आहे ना रखमा. मग कशाला उगीच नाटक करतेस?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “अहो पण कोणी तरी येईल ना”

“आता कोणी कशाला येईल. मामा मामी तर रात्रीच येतात ना. नको काळजी करू तू. चल” असे म्हणून मी मागून तिच्या छातीवर हात नेला आणि जोरजोरात दाबायला सुरवात केली.

सुरवातीस आढेवेढे घेणारी रखमा माझ्या हाताच्या स्पर्शाने मात्र मोहित झाली आणि मला प्रतिसाद देऊ लागली. गावरान आयटम होता तो त्यामुळे मी प्रचंड ताकदीने जरी तिची छाती दाबत असलो तरी ती अजिबात नाटक करत नव्हती. मला जसे पाहिजे तसे ती दाबू देत होती.

तिला मी झटकन माझ्याकडे वळवले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. माझ्या ओठांच्या स्पर्शाने ती शहारली आणि म्हणाली “मला आजवर माझ्या नवऱ्याने कधीच चुंबन दिले नाही. तुम्ही पहिले आहात साहेब” असे म्हणून तिने माझ्या ओठांचा ताबा घेतला आणि माझ्यापेक्षा जास्त आवेगाने ती मला चुंबन करू लागली.

तिची साडी सरसर करत मी फेडून टाकली आणि तिला पूर्ण नग्न करताच ती लाजली. तिला मी सरळ माझ्या हातात उचलून घेऊन मामा च्या बेडरूम मध्ये गेलो. बेडवर तिला मी पाडली आणि तिच्यावर तुटून पडलो.

“मला माझ्या नवर्याकडून अजिबात सुख मिळत नाही” ती म्हणाली.

“अग आता मी आहे ना तुझी कामवासना पूर्ण करायला.” असे म्हणून मी तिच्या छातीवर माझे डोके ठेवले आणि तिच्या स्तनाग्रांना तोंडात घेऊन त्यांना चोखायला सुरवात केली.

तिची छाती कमालीची गोलाकार होती. मी एका हाताने एक स्तन दाबत होतो आणि दुसऱ्या स्तनाचे स्तनाग्र तोंडाने चोकत होतो. त्यामुळे ती अतिशय बेभान होत होती. माझा सोटा कडक होऊन आतुरतेने वाट बघत होता कि केव्हा एकदा तिच्या योनीचे दर्शन त्याला होते ते.

मनसोक्त तिची छाती खाऊन झाल्यावर मी तिला उठवले आणि तिला माझ्या वर येणाया सांगितले. माझ्या तोंडाकडे गांड करून ती आली व माझा सोटा चोखायला लागली. च्योक च्योक करत माझा सोटा ती चोकत होती आणि मी इकडे तिच्या योनिवरून माझ्या जिभेची सरसर करत हालचाल करत होतो. तिची योनी आणि त्याच बरोबर तिची गांड मी खात होतो.

तिच्या सावळ्या योनीचा तोंडाने फडशा पडल्यावर मी तिला उठवले आणि पुन्हा खाली पाठीवर झोपवले. तिचे पाय फाकवुन मी तिच्या योनीत माझे हत्यार कोंबले. माझ्या हत्याराचा आकार तिच्या योनीच्या आकारापेक्षा खूप मोठा होता. त्यामुळे ती बोंबलली. त्याच वेळी तिचा आवाज बंद करण्यासाठी मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले व तिला गप केले.

तिच्या योनीत माझा सोटा पूर्ण जाताच मी जोरजोरात हिसडे देऊन तिच्यावर उडू लागलो. सुरवातीस तिला थोडा त्रास झाला पण जसे एकदा पूर्ण क्षमतेने माझा सोटा आत बाहेर करू लागला आणि तिची योनी ओली झाली, तशी तिला खूप मजा येऊ लागली. ती प्रचंड वेगाने तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होती. अधिकधिक आत सोटा घालण्यास मला उद्युक्त करत होती. तिच्या सावळ्या छातीची त्यामुळे वेगाने वर खाली हालचाल होत होती. मी त्या गोळ्यांना माझ्या हाताने दाबत दाबत मध्ये मध्ये चोकून शांत करायचा प्रयत्न करत होतो.

खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला व तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. थोड्याच वेळात त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड पूर्ण भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य तर पिलेच पण नंतर माझा सोटा चोकून चोकून आहे तसा स्वच्छ करून दिला. आम्ही शांत होऊन थोडा वेळ तसेच पडून राहिलो.

थोड्याच वेळात तिने पुन्हा एकदा माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व त्याला चोखायला सुरवात केला. मी लगेचच तयार झालो आणि तिच्यावर पुन्हा एकदा उड उड उडालो. त्या दिवशी मी तिच्यावर एकूण तीन वेळा उडालो आणि प्रत्येक वेळी आम्हाला तितकीच मजा आली होती. मी पूर्ण सुट्टीत तिला मनसोक्त ठोकून काढले होते. पुढे मी नियमित मामाकडे येऊन रखमा ची खाज भागवू लागलो होतो.