खोलीच्या छिद्राची कमाल

आम्ही राहायला चाळीत होतो. लागून लागून घरे असल्याने घराच्या भिंती सामायीक होत्या. माझे घर पण त्याला अपवाद नव्हते. आमच्या घरी मी आणि माझे वडील दोघेच राहायचो. वडील सकाळी कामाला गेले की रात्री कधीतरी उशिरा परतायचे. मी सकाळी लवकर कॉलेज ला गेलो कि दुपारीच येत असे. मग घरी निवांत टीव्ही किंवा अभ्यास असे माझे चालू असे.

आमच्या शेजारी दोनच दिवस आधी एक कुटुंब आले होते. नवरा बायको दोघेच होते ते. तिचे नाव प्रिया होते आणि त्याचे नाव महेश होते. तो माझ्या वडिलांच्या कंपनी मधेच काम करायचा. प्रिया घरीच असायची. आमची ओळख लगेचच झाली कारण तिचा नवरा आणि माझे वडील एकेच ठिकाणी काम करायचे.

प्रिया चे वय साधारण तीस असावे. दिसायला ती तशी खूपच छान होती. तिचे आणि महेश चे लव्ह मॅरेज होते. सुरवातीचे सुगीचे दिवस ओसरले होते आणि त्यांना सत्यता काय आहे ते समजली होती. कदाचित त्याचमुळे त्यांच्यात वारंवार भांडणे होत होती.

माझ्या आणि त्यांच्या घरात एक लाकडी भिंत होती त्यातून मला ते काय बोलतात ते सगळे स्पष्ट ऐकू येत होते. कधी कधी मला प्रिया बद्दल खूप वाईट वाटत होते कि हिच्या सारख्या बाई ने कसे काय त्याच्याशी लग्न केले असेल. पण शेवटी जे आहे ते समोर दिसत होतेच.

दिवस जातील तसे प्रिया माझ्याशी अधिक चांगल्या पद्धतीने बोलू लागली होती. त्यांच्यात कशामुळे भांडणे होतात इत्यादी खूप गोष्टी मला समजल्या होत्या. प्रिया दिसायला चांगली होतीच पण तिची फिगर पण अगदी कडक होती. गव्हाळ वर्णाची प्रिया नेहमी साडी घालत असे. शीशीडीत बांधा असल्याने तिची साडी नेहमीच तिच्या अंगाला घट्ट बसलेली असायची आणि त्यातून तिचे उरोज अगदी उठून दिसायचे. मला काहीही करून तिच्याशी बोलायचे असल्याचे. मी तिला बघण्याचे कारण शोधत असे.

एकदा मला एक कल्पना सुचली. मी आमच्या घरातील लाकडी भिंतीला एक छोटे छिद्र केले. आणि ते कागदाने झाकून टाकले जेणे करून कोणाला काही शंका येणार नाही. कॉलेज मधून त्या दिवशी मी परतलो आणि मी हळूच तो कागद बाजूला केला. समोर जे दिसले ते बघून मी वावरलो. दुपारची वेळ होती आणि प्रिया जमिनीवरच अंथरूण टाकून झोपली होती.

ती झोपल्यावर तिच्या छातीची वर खाली होणारी अवस्था बघून माझा सोटा उभा राहिला. तिचा पदर बाजूला पडला होता. ती गाढ झोपेत असेल कदाचित. लांबून पण मी तिच्या छातीची फट स्पष्ट बघू शकत होतो. थोड्याच वेळात तिची हालचाल झाली. तिच्या पायाला काही तरी खाजवले आणि तिने तिची साडी झोपेतच वर घेतली.

तिची साडी तिच्या मांडीवर आली तिच्या मांड्या उघड्या पडल्या. इकडे माझी अवस्था आणखीन बिकट झाली. मी माझ्या चड्डीत हात घातला आणि माझा सोटा हलवू लागलो. जवळपास अर्धा तास ती झोपली होती आणि मी माझा सोटा तीन वेळा गाळला होता. ती आता उठली आणि मी लगेच कागद सारून ते छिद्र बंद केले.

दुसऱ्या दिवशी मला सुट्टी होती. वडील कामावर जाताच मी त्या छिद्राजवळ जाऊन बसलो. कागद बाजूला केला आणि बघू लागलो. आज तर कालच्या पेक्षा काही तरी चांगले बघायला मिळणार असे मला समजले. प्रिया अंघोळीची तयारी करत होती. घर लहान असल्याने एकाच रूम मध्ये उघडे न्हाणीघर होते सगळ्यांचे.

तिने टॉवेल बाजूला ठेवला आणि तिची साडी तिने फेडायला सुरवात केली. तिचा एकेक साडीचा फेर जसा बाजूला होत होता तसा माझा सोटा हळू हळू कडक होत होता. साडी फेडल्यावर तिने तिच्या ब्लाउज ची बटणे सोडायला घेतली. एका मिनिटात तिने तिचे ब्लाऊज काढून टाकले आणि तिचे गोळे बाहेर आले. तिला अर्ध नग्न बघून माझा सोटा उड्या मारू लागला.

मला काही सुचत नव्हते. आता तिने तिचा परकर बाजूला घेतला आणि ती नागडी झाली. प्रिया माझ्यासमोर पूर्ण नागडी झाली होती. स्वप्नांतहि मी विचार केला नव्हता कि असे काही होईल. तिने दोन तांबे पाणी अंगावर घेतले आणि तिचे शरीर ओलेचिंब झाले. तिच्या स्तनांतवरून नितळणारे पाणी बघून मी कासावीस झालो.

ओलसर झालेली तिची योनी अधिकच देखणी दिसत होती. तिने साबणाची वडी घेतली आणि तिच्या अंगावर ती फिरवू लागली. अंगभर झालेला साबणाचा फेस ती तिच्या छातीवर लावून घेत होती. तिचा हात अलगद तिच्या मांड्यांमध्ये गेला. ती तिची योनी साफ करू लागली. तेवढ्या मला खोकल्याची उबळ आली आणि मी खोकलो. त्या आवाजाने ती सावध झाली. तिने अंघोळ आवरती घेतली. एव्हाना मी ते छिद्र कागदाने झाकून टाकले.

दोन दिवस मी गप्प राहिलो. काहीच हालचाल केली नाही. पण माझा सोटा मला गप बसू देत नव्हता. मी त्या दिवशी पुन्हा कागद बाजूला केला आणि प्रिया कुठे दिसते का ते बघू लागलो. माझ्या चांगल्या नशिबाने प्रिया नुकतीच अंघोळ करून बाहेर आली होती आणि ती साडी घालत होती. मला लगेचच तिला नग्न बघायचा मोका मिळाला होता. ती परकर आणि ब्लाउज वर होती. नेमका आरसा त्या छिद्रा जवळ होता.

ती तिकडे आणि अचानक तिने छिद्राकडे बघितले आणि म्हणाली “आता काय लांबूनच बघत बसणार का?”

तिच्या त्या वाक्याने मी जागचा उडालोच. मी मागच्या दराने धावतच तिच्या खोलीत गेलो. काही म्हणायच्या आत मी तिला माझ्या मिठीत घेतले. तिची छाती माझ्या छातीला टेकली. तिच्या उरोजांच्या उभाराने माझा सोटा झटक्यात कडक झाला. तिच्यावर मी चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. तिने पण मला तसाच प्रतिसाद दिला.

तिच्या परकर वरून माझा हात फिरत होता. तिचे गोलाकार नितंब दाबताना मला मजा येत होती. तीची गांड खूपच कडक होती. मी माझ्या ताकदीने तिची गांड दाबत होतो. मी दुसऱ्या हाताने तिच्या परकर ची गाठ सोडली आणि तिला नागडी केली.

ती सराईत होती. तिने एव्हाना माझा सोटा तिच्या हातात घेतला होता आणि त्याला ती चोळू लागली होती. मी काही म्हणायच्या आताच ती खाली बसली आणि माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला. एका हाताने सोटा ती मागे पुढे करत होती आणि त्याच वेळी तोंडातील भाग ती मनसोक्त चोखत होती. तिच्या हाताच्या मागे पुढे करण्याच्या कृतीने माझा सोटा अधिक अधिक कडक होत होता.

अनुभवी असल्याचा हा फायदा असतो हे मला तेव्हा समजले. तिने मनसोक्त माझा लंड चोकून काढला. मी तिला उभी केले. तिचे ब्लाउज मी बाजूला केलं आणि तिच्या स्तनाना मोकळे केले. तिची ती कबुतरे पिंजऱ्यातून बाहेर यावी तसे बाहेर आले आणि त्यांनी मोकळा श्वास घेतला. आम्ही दोघेही नागडे होतो. मी तिचे उरोज दाबू लागलो आणि ती माझा सोबत तिच्या हातात घेऊन चोळू लागली.

तिची कडक झालेली स्तनाग्रे मी माझ्या तोंडात घेतली. माझ्या धारधार दाताने मी त्यांना चावू लागलो. माझ्या त्या प्रकाराने ती तप्त झाली. “अजून कर प्लिज अजून कर” असे म्हणून ती तिच्या हाताने तिचे दोन्ही उरोज धरून माझ्या तोंडात देत होती. एकाच वेळी दोन स्तन मी माझ्या तोंडात कोंबत होतो. मला तर हे स्वर्ग सुखच होते. मी वासनांध असल्यासारखे तिचे स्तन चोकत होतो.

मी मग तिला चटई वर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिची योनी केव्हाच ओलसर झाली होती. माझा सोटा मी तिच्या योनीत कोंबला. तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले. मला हवे तशी पोजिशन घेतली आणि काच कन तिला पहिला हिसडा दिला. माझ्या भल्यामोठ्या सोट्याच्या त्या हिसड्याने ती ओरडली. मला बरे वाटले.

मी माझे हात जमिनीवर ठेवले आणि गुडघ्यावर भर देत माझी कंबर हलवू लागलो. जमिनीवर हात ठेवल्याने माझी ताकद अधिकच जास्त लागत होती. मी हिसड्यावर हिसडे देऊ लागलो. ती अधिकच तप्त होऊन मला प्रतिसाद देत होती. जवळपास मी अर्धा तास तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझा लंड मी तिच्या योनीत गाळला.

मी तसाच थोडा वेळ तिच्या अंगावर पडून राहिलो. अवघ्या पंधरा मिनिटात मी पुन्हा तयार झालो. ती पण तयार होती. मी पुन्हा एकदा तिचे पाय फाकवले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. माझे नुकतेच वीर्यपतन झाले असल्याने मघापेक्षा यावेळी माझे दणके जास्त वेळ बसणार हे मला माहित होते. मी माझ्या गुडघ्याखाली दोन्हीकडे उश्या घेतल्या आणि तिला मी लागू लागलो.

यावेळी मी कहर केला. मी अर्धा तास तिची योनी ठोकून काढली. काही केल्या माझे वीर्य बाहेर येईना. माझा तो जोश बघून प्रिया पण घाईला आली. शेवटी तिने मला थांबवले आणि ती उठली. तिने पुन्हा एकदा माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती चोकू लागली. अनुभवी प्रियाने अश्या काही पद्धतिने यावेळी माझा सोटा चोकला कि अवघ्या पाचच मिनिटात माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

माझ्या वीर्याने तिचे तोंड पूर्ण भरून गेले. त्यातून तिने माझा सोटा चोकणे चालूच ठेवले. मी आता शांत झालो होतो. मी माझे कपडे घातले आणि घरी जायला निघालो. “आता छिद्रातून बघायची गरज नाही बर का. जे बघायचे आहे ते प्रत्यक्षात च बघ” ती मला म्हणाली आणि माझ्याकडे बघून हसू लागली.