Tag: Bhabhi chi thokathoki

नवऱ्याच्या भावाचा सोटा घेतला घालून

मोहन अंघोळ करत असताना एक मोठा रॉड माझ्या नजरेस पडला. त्याने त्या बाबत उडवा उडवी ची उत्तरे देताच मी त्याला अंघोळ करताना तो रॉड दाखवायचा म्हणून गेले. काय झाले ते वाचा.

शेठच्या सेक्सी बायकोला दुकानातच झवले

मी खूप कमी कालावधीत शेठ च्या बायकोचे मन जिंकले होते. पण खरी गम्मत तिच्या शरीराराला जिंकण्यात होती. दुकानात त्या दिवशी दोघेच आम्ही जेवत असताना एका उंदराने अशी काही कमाल केली रीना भाभी माझ्या मिठीतीच आली. काय झाले ते इथे वाचा.

सोनाराच्या सेक्सी बायकोची केली चुदाई

शेठ च्या ऐवजी त्याची बायको त्या दिवशी दुकानात आलेली मी ओळखली नाही. ती पण आत दुपारी शेठ सारखी झोपली असताना मी तिला बघू लागलो. तोच तिला जाग आली आणि पुढे जे झाले ते मस्तच होते. काय झाले ते इथे वाचा.

माझ्या सेक्सी कारामतींचा दिवस

संभोग कसा करावा हे मी चांगलेच जाणत होतो. खूप जणी आणि खूप जण होते माझ्याकडे ज्यांना मी नियमितपणे ठोकत होतो. पण तेच तेच करून मी कंटाळलो असल्याने मी त्यात थोडे वैविध्य आणायचे म्हणून मी काय केले ते इथे वाचा.

सेक्सी कामवाली आणि खाजूक भाडेकरू

राकेश कडे मी कामवाली म्हणून जाऊ लागले. कमालीचा देखणा असलेल्या राकेश ला मला काहीपण करून उपभोगायचे होते. माझी फिगर मला यावेळी मदत करेल असे मला वाटले. मी माझ्या छातीचे दर्शन त्याला दिले. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

नेकलेस दाखवत ठोकले सेक्सी ऑंटीला

सोनार कामात मी चांगलाच तरबेज झालो होतो. नेहमीच्या कस्टमर मध्ये खूप जण होते त्यात एक विशेष होती ती म्हणजे नेहा. तिला घरी घरी जाऊन मी त्या दिवशी दागिने दाखवू लागलो आणि तिने मला त्याचे योग्य बक्षीस दिले. काय दिले ते इथे वाचा.

शिक्षकाच्या बायको ला काढले ठोकून

शिक्षकाची ती बायको कमालीची मादक होती. त्याला ती शोभतच नव्हती. त्या दिवशी पुस्तक घेण्याच्या बहाण्याने मी त्यांच्या खोलीत वाकून बघतिलते तेव्हा ती नुकतीच अंघोळ करून आली होती. पुढे काय झाले कि मी तिला माझ्या कवेत घेतले ते इथे वाचा.

ट्रेन मध्ये ठोकले सेक्सी भाभीला

ट्रेन मध्ये ते जोडपे माझे सहप्रवासी होते. ती कमालीची मादक होती. खाण्या पिण्याच्या बहाण्याने ती खाली वाकून मुद्दाम मला तिच्या छातीचे दर्शन देत होती. मला तिला काय हवे आहे हे समजले होते. मी काय केले मी ती मला नाही म्हणू शकली नाही ते इथे वाचा.

उन्हाळ्याच्या दिवसातील मजा

उन्हाळ्याचं निम्मित झालं आणि मी मामी ला ठोकून काढलं. मामी मुळातच आयटम होती. पण माझ्या तावडीत काही ती येत नव्हती. पण उन्हाळ्याच्या दिवसांनी मला कशी साथ दिली कि मी तिला उपभोगू शकलो ते इथे वाचा.

मामी ची चूक पडली पथ्यावर

माझी मामी दिसायला माल होती. तिचा पण माझ्यावर डोळा असेलच असे मला नेहमी वाटायचे. त्या दिवशी आम्ही गप्पा मारत असताना चुकून मामी चा हात माझ्या सोट्याला लागला. पुढे मामी ने नेमके काय केले हे जाणून घेण्यासाठी इथे वाचा.