धंदेवाली ने केली माझी इच्छा पूर्ण

त्या दिवशी मला ठोकायची खूप इच्छा झाली होती. खूप दिवस झाले होते कोणाला ठोकले नव्हते. सगळ्या गर्लफ्रेंड्स ज्या होत्या नेमक्या प्रत्येकीचं काही ना काही अडचण होती. कोणाची पाळी झाली होती तर कोणाच्या घरी बाप होता, कोण बाहेर गावी होते तर कोणाची परीक्षा. त्यामुळे गेले महिनाभर मी उपाशीच फिरत होतो.

काय करू आणि काय नको असे होऊन गेले होते मला. हल्ली तर मूठ मारून मारून माझा हात तर सुजला होताच पण मला स्वप्न दोष देखील होऊ लागला होता. रोज कोणाला ना कोणाला तरी आठवून मी तिच्यावर उडत होतो. गल्लीतील भाभी पासून ते टीव्ही मधील नटी. सगळ्यांना मी लागत होतो स्वप्नात. पण काही केल्या माझी काम वासना काह पूर्ण होत नव्हती.

शेवटी मी धंदेवाली कडे जायचे ठरवले आणि आमच्या गावातील एका कोठयावर जायचा प्लॅन केला. मी आजवर तिथे कधी गेलो नव्हतो. माझा तो पहिलाच अनुभव होता. मी त्या ठिकाणा बद्दल खूप ऐकून होतो कि तिथे एकसे एक माल मिळतात म्हणून. त्या दिवशी मी ते प्रत्यक्ष अनुभवणार होतो. पण माझे मन जरा साशंकच होते कि माझी काम वासना पूर्ण करू शकणारी कोणी भेटेल का हि.

मी तिकडे रात्री उशिरा च गेलो. सगळीकडे अंधार आणि आवश्यक तितकाच प्रकाश असल्याने मला कोणी ओळखायचा प्रश्न नव्हता. मी एका मागोमाग एक कोठ्या पालथ्या घालत होतो. पण मला अजूनही मना सारखी स्त्री कुठे दिसत नव्हती. त्यामुळे मी हताश होऊन परत फिरायच्या मार्गावर असतानाच मला अचानक एका कोठीत एक मुलगी दिसली. तिला बघून मी थांबलो.

लांबून मला तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. पण त्या अंधुक प्रकाशात तिची फिगर मात्र स्पष्ट दिसत होती. सिंहकटी कंबर म्हणतात तशी तिची फिगर होती. अतिशय शिस्तबद्ध अशी तिच्या शरीराची ठेवणं होती.तिची फिगर बघून मी खुश झालो आणि तिला समोरून बघायचे या हिशोबाने मी तिच्याकडे जायला निघालो.

तिच्याकडे पोहचताच तिचे सौंदर्य बघून माझे डोळे मोठे झाले. अतिशय रेखीव असेलली ती दिसायला एखाद्या टीव्ही सिरीयल मधील नटी पेक्षा काही कमी नव्हती. तिने घागरा चोळी घातली होती. तिचा गळा इतका मोठा होता कि त्यातून तिची केवळ स्तनाग्रेच केवळ बाहेर यायची बाकी होती. तिच्या छातीचे उभार तिचा ड्रेस कसाबसा सावरून तिच्या अंगाला खेटून बसला होता.

खूपच छोटा असलेला तिचा घागरा तिच्या भरगच्च मांड्या झाकून ठेवण्यास खूपच तोकडा होता. त्यामुळे तिचं वैभव सगळे उघडे पडले होते. अर्थात तिचा हा धंदाच होता. त्यामुळे तिला जास्तीत जास्त शरीर प्रदर्शन करणे क्रमप्रात्प होतेच. मी तिच्या शरीर सौंदर्याकडे वर खाली नजर फिरवून बघू लागलो. माझी नजर काही केल्या तिच्यावरून हटत नव्हती.

मला बघून ती हसली आणि म्हणाली “काय लांबूनच बघणार कि माझ्या सोबत बसणार पण?”

तिच्या आवाजाने मी भानावर आलो आणि म्हणालो “बसायचे तर आहेच. पण माझी इथे येण्याची हि पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे मी थोडा साशंक आहे कि माझी इच्छा इथे पूर्ण होईल कि नाही ते”

मी असे म्हणताच ती म्हणाली “अरे राजा तू आज नेमक्या जागी आला आहेस. माझे नाव रसिका आहे. आजवर जो रसिका कडे एकदा येऊन गेला तो कधीच तिला विसरला नाही. माझी पैजा आहे तू पण कधी विसरणार नाहीस मला.”

तिचा तो आत्मविश्वास बघून मी म्हणालो “असे काय आहे ग तुझ्यात?”

“ते अनुभवावे लागेल ना” ती म्हणाली आणि हसून माझ्या जवळ आली आणि तिने सरळ माझ्या सोट्याला हात लावला व हसत म्हणाली “बाबू तू जर नाही खुश झालास तर पैसे देऊ नको मला. बस?अजून काय हवे तुला?”

तिच्या बोलण्याने मला बरे वाटले. मी तिला होकार दिला. त्याच सरशी तिने मला आत घेतले आणि दार लावून घेतले. शेजारी असलेल्या बेडवर तिने मला बसायला सांगितले. मी तिथे बसताच ती माझ्या जवळ आली आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवत मला म्हणाली “आज तुला मी जन्नत ची सैर करून आणवते कि नाही ते बघ” असे म्हणून तिने तिची छाती माझ्या दंडाला घासायला सुरवात केली.

नवीन पाखरू असले कि तसेही आपल्याला लगेचच मजा यायला चालू होते आणि माझेही तसेच झाले. तिच्या छातीचा स्पर्श होताच माझा सोटा जागा झाला आणि झटकन खडा होऊन मोठ्या डौलाने मागे पुढे करू लागला.

धंदेवाली असली तरी ती खूपच नाजूक आणि सुंदर होती. तिने लावलेले गुलाबी लिपस्टिक तिला शोभून दिसत होते. तिने माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिने मला तसेच मागे ढकलले आणि बेड वर पाडले. बेड वर पडताच तीने एक पाय माझ्या अंगावरून दुसऱ्या बाजूला टाकला आणि माझ्या अंगावर येऊन ती बसली.

तिने माझ्या शर्ट ची बटणे काढून माझी छाती पूर्ण उघडी केली. ते करत असताना मी तिच्या छातीवर हात ठेऊन तिच्या उरोजाना जोरजोरात दाबत होतो. तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढून मी तिच्या छातीला मोकळे केले होते.

तिने माझ्या छातीवरून तिची जीभ फिरवायला सुरवात केली. मी नेहमी माझ्या गर्लफ्रेंडच्या स्तनाग्रांना चावत असे, चोकत असे. आज त्याच पद्धीत्ने ती  माझ्या स्तनाग्रांना चोकत होती, चावत होती. माझ्यासाठी हे नवीन होते. मी खूपच खुश होऊन त्याचा आनंद घेऊ लागलो होतो.

तिने माझी छाती चाटत चाटत तिचा मोर्चा माझ्या सोट्याकडे नेला. अगदी हलक्या हाताने तिने माझी पॅण्ट उतरवली व मला पूर्ण नग्न केले. माझा भलामोठा सोटा तिने बघता बघता तिच्या तोंडात घेतला आणी त्याला चोखायला चालू केले. गर्लफ्रेंइडची सोटा चोकताना असणारी सगळी नाटके इथे अजिबात नसल्याने मला खूप बरे वाटले. मला पाहिजे तसे आणि पाहिजे तितका वेळ ती माझा सोटा चोकणार होती.

त्यावर कडी करत तिने तिची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकाकडे नेली आणि त्याच्यावरून देखील तिची जीभ फिरवायला चालू केली. माझ्यासाठी हे सगळे केवळ अद्भुत होते. खूप वेळ ती माझ्या सोट्याशी आणि गांडीच्या भोकाशी खेळात होती. माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता. त्याच्या शिरा स्पष्टपणे दिसत होत्या. त्यामुळे तो तिच्या नाजूक योनीचा ठाव घेण्यास अधीर होता.

ते ओळखून तिने माझ्याकडे तोंड करून माझ्या सोट्याला कंडोम लावला व तो भलामोठा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि हळू हळू करत ती तिची कंबर वर खाली करू लागली. माझा सोटा झटकन तिच्या योनीच्या दुसऱ्या टोका पर्यंत गेला. ती माझ्या तोंडाकडे झुकली आणि तिने तिची छाती माझ्या तोंडात दिली. तिची स्तनाग्रे तोंडात पडकून मी माझी कंबर खालून उंचलून तिच्या योनीत जमेल तसा माझा सोटा आत बाहेर करून कोंबत होतो.

खूप वेळ ती माझ्यावर अशी बसली होती. तिने मग मला तसेच उठवले. माझ्या गळ्याच्या मागे हात घालून तिने मला ओढले आणि डोळे लावतात न लावतात तोच ती झटकन बेडवर पाठीवर झोपली आणि मी आपोआप तिच्यावर आलो. माझा सोटा तिच्या योनीतच होता. तिची ती ट्रीक मला खूपच आवडली होती. मला हे माझ्या गर्लफ्रेंड वर करायला चांगले होते.तिच्या हालचाली आणि ट्रिक्स अफलातून होत्या. ती शेवटी धंदेवाले होती आणि असे काही तरी केले तरच तिच्याकडे गिर्हाईक नियमित येणार होते. त्यामुळे ती मला विविध क्लुप्त्या करून खुश करू पाहत होती.

मी तिचे पाय फाकवले आणि तिच्यावर एका पुरुषी अहंकाराने उडू लागलो. तिच्या योनीच्या पार चिंध्या करत मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकत होतो. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी त्या कंडोम मधेच माझे सारे वीर्य फवारले. मी शांत झालो. एका अद्भुत संभंगोचा मी अनुभव घेतला होता.

तिने माझा कंडोम काढून टाकला. माझ्या उघड्या सोट्याला तिने पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात घेतले आणि पुढे खूप वेळ चोकत बसली. मला तिने खूप खुश केले होते.

अवघ्या थोड्याच वेळात माझा सोटा पुन्हा एकदा कडक झाला आणि तयार झाला अजून एका अद्भुत सफरीसाठी. मी तिला या बद्दल विचारले असता ती हसली आणि म्हणाली “बघ मी तुला बोलले होते ना कि तू नक्की खुश होशील म्हणून. तुला हवे असेल तर आपण अजून एक खेळ करूया.मला काहीच अडचण नाहीये”

असे म्हणताच मी पुन्हा एकदा तिला माझ्या कवेत घेतले. यावेळी मात्र तिला काही करू दिले नाही मी. मी माझ्या पद्धतीने तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या छातीचा, गांडीचा, भोकाचा आणि योनीचा मी माझ्या पद्धतीने फडशा पडला. तिला मी एकसारखे खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग कुठे मी शांतपणे थोडा वेळ पडून राहिलो आणि मग कपडे घालून निघून गेलो. तेव्हा पासून मी तिच्याकडे नियमितपणे जाऊ लागलो होतो आणि माझी काम वासना पूर्ण करून घेऊ लागलो होतो.