रखेलच्या संभोगाने सिक्रेट समजले

मी जेथे राहतो तेथे जमील मिया नावाची व्यक्ती राहाते, त्याने चार लग्न केले आहेत आणि त्याच्या चारी बायका त्याचा कडून आनंदी दिसतात. त्याचे गुपित एक दिवस तिची एक बायकोने उघडे केले. मी तिच्या मागे माझी रखेल सोनू ला लावले होते. माझी रखेल सोनू उर्फ सोनल… ती माझ्या घराजवळ तिच्या आई वडिलांबरोबर राहत होती… तिचे काही लफडे नव्हते.. त्यामुळे ती खूप दुखी होती. तिचे वय ३५ झाले आहे. अगोदर तिला जेव्हा आग लागायची तेव्हा त्याला विजवणारा कोणी नव्हता.

मला ती एक वेळा बेन्केत भेटली आणि मला हे जाणून आश्चर्य झाले कि ती मला ओळखत होती. मी एक चांगला माणूस आहे अशी माझी ओळख होती. हळू हळू माझे तिच्याशी भेटणे वाढले. तिने मला तिचे प्रोब्लेम माझ्या बरोबर शेर करायला सुरुवात केली.

मला तिच्या वागण्या बोलण्या वरून हे समजले कि ती शरीराच्या भुकेने त्रस्त आहे. तिला कोणी तरी ठोकणारे हवे होते.

मी तिला थोडे प्रेम दिले आणि तिला बरे वाटले. जेव्हा मी नेट वर बसायचो तिला माझ्या जवळ बोलवायचो, ती पळत पळत यायची. तिला नेट वर जवणे, चोकणे आणि ठोकणे असे असलेल्या क्लिप पाहणे पसंत होते.

मला अशीच एखादी मुलगी हवी होती. सोनू माझ्या जाळ्यात फसली होती. ती नेहमी माझ्या बरोबर सेक्स विषयी बोलायची.

मी एक विवाहित पुरुष होतो… माझी बायको माझ्या कडून आनंदी होती पण माझ्या लंडाला नवीन स्वाद हवा होता.

माझी बायको माझ्या कडून खुश होती कारण मी तिला खूप वेळ जवत होतो आणि ती तासात तीन वेळा तिचे पाणी सोडत होती. लग्नानंतर पाच वर्षे असे चालले. मग तिने मला कारण सांगणे चालू केले… आज नाही.. डोके दुखते आहे… काल कमरेला लचक बसली आहे.. असे तिचे नाटक चालू झाले होते.

मागचे चार वर्षे मी एकटे काढले आहेत. सोनुने मला या वेळी साथ दिली आहे आणि तीला जे हवे होते ते मिळाले आहे.

माझा लंड तिच्या पुच्ची चा दिवाना झाला होता.

त्या काळात मी तिला खूप वेळा ठोकले.. तिची गांड मारली… तीची पुच्ची मारली..तिचे तोंड जवले… मी कुठे पण लंड घुसवायचो आणि ती आनंदाने घुसवून घेत होती.

ही झाली माजी गोष्ट. सोनू माझ्या साठी काही पण करयला तयार होती.

मित्रांनो मला जेव्हा जमील मियाच्या घरचे समजले तेव्हा मी चकित झालो. कारण चार बायका जवणे खूप अवघड असते. जमील हे कसे करत असेल. सोनू ने ही गोष्ट त्याची बायको तस्लीम ला विचारली.

विचारू नको सोनू.. हा जवना आम्हाला कसा कसा जवतो… साला खरा जनावर आहे.  त्याला एक वेळा दोन बायका लागतात. साला कधी कधी आम्हा चारींना जवून झोपतो.

सोनू ने तिला विस्ताराने जायला सांगितले… तर तिने सांगितले कि जमील तिची प्रत्येक जवजावीचा विडीयो बनवतो आणि मग ते पाहून रात्री सर्वांना जवतो.

सोनू ने तिला म्हणाले – मला पण तुझी ठोकायची क्लिप पहायची आहे.

तस्लिमा ने तिला खात्री दिली कि ती काही क्लिप्स सोनू ला घेऊन देईल आणि ती मजेने म्हणाली – काय तुला पण जवून घ्यायचे आहे… माझ्या लंडा कडून?

सोनू ने शरमेने नाही म्हणले आणि मग जमील कडून माझ्या जवळ आली. तिने तस्लिमाने सांगितलेले सर्व मला सांगितले.

मग सोनुला मी उभी करून दोन वेळा जवले.

माझी तर ती रांड होती आणि जेव्हा मला पाहिजे असेल तेव्हा मी तिला ठोकू शकत होतो.

मग तस्लिमा ने सोनुला त्याची चार विडीयो क्लिप आणून दिली तिला वाटत होते कि सोनू पण जमील कडून ठोकून घेणार.

तिला कोठे माहित होते कि सोनू आधी पासून एक लंड घेऊन बसली होती.

मग मी ती सीडी कम्प्युटर ला लावली आणि मग जमील ची ठोकाठोकी पाहिली.

मी जेव्हा पहिली सीडी पहिली तेव्हा मला काना मागून घाम आला. सोनू ने तिचे कपडे काढून टाकले आणि माझा लंड हलवू लागली. माझा पंजा तिच्या पुच्ची वर घासू लागली.

मला असेच ठोक आज… जवशील ना राजा…. माझी पुच्ची..गांड सर्व फाडून टाक… साला हा जमील आहे कि जनावर?

समोर चालणारी क्लिप पाहून माझा लंड ताठला. हाय काय मस्त क्लिप होती… एका वेळी दोन ते पण एकदम नागडे.

सोनू ने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला आणि चोकू लागली. पन्नास वर्षाचा तो म्हातारा तिच्या बायकांना जसा जवत होता … ते पाहून मी चमकलो.

इकडे सोनू ला पुच्चीत खाज सुटली होती, ती सारखी तिच्या पुच्चीत बोट घालून हलवत होती.

इकडे जमील मियाची जवाजवी पाहून माझा लंड ९० अंशात उभा होता.

आता माझ्या लंडाला का तर पुच्ची हवी होती का तर गांडीचे भोक.  मी सोनुला खाली घोडी बनायला सांगितले आणि माझा लंड मागून तिच्या पुच्चीत घालून तिला ठोकू लागलो.

वाह देवा … काय मस्त माल आहे … ओह्ह असेच ठोक मला … फाडून टाक सालीला … गांडीच्या भोकात बोट घाल ना.

मी पण उत्तेजित होऊन तिला जोर जोराने ठोकत होतो आणि तिच्या गांडीवर हाताने मारत होतो.

पहिला शोट संपल्यावर सोनुने मला जमील च्या जवण्याची जी गोष्ट सांगितली ती खूप मजेशीर होती.

या जमील च्या चार बायका होत्या …  पहिली रोशन … दुसरी सलमा … तिसरी निगार आणि चौथी तस्लिमा.

जमील मिया पुच्ची जवण्यात खूप पटाईत होते, एका वेळी त्याला ठोकण्यासाठी दोन दोन पुच्च्या लागायच्या. कधी कधी निगार आणि रोशन नागड्या झोपायच्या आणि सलमा लंड चोकायची… असे पुन्हा पुन्हा व्हायचे.

मी सोनू ला विचारले – काय ग सोनू … तुला जमील कडून जवून घेण्याची इच्छा होत नाही का?

माझ्या राजा.. जिच्या जवळ इतका चांगला जेवण बनवणारा असेल ती पंगतीला जेवायला कशा साठी म्हणून बसेल? हे जेवण तर माझ्या एकटीचे आहे जे मी खात आहे.

तिचे उत्तर ऐकून खुश होऊन मी माझा लंड सोनू च्या तोंडात दिला. ती तर माझ्या लंडाची राणी बनली होती, तिला मी सर्व आसनात, सर्व रीतीने ठोकले.

आता सोनू पण ठोकून घेण्यात पटाईत झाली होती.

जर या मुलींना जबरदस्ती ठोकले तर त्या बिगाडतात, तुमच्या कडून दूर जातात. त्यामुळे दर वेळी ठोकताना त्यांना पहिल्यांदा ठोकतो तसे आरामात आणि प्रेमाने ठोकावे लागते. जर आपण प्रेमाने ठोकले तर त्या आपण सांगितलेले सर्व आसन करायला तयार होतात.

त्या एकदा लंडाच्या अनुभवी जाल्या कि मग जबरदस्त ठोकले तरी चालते.

तर मीत्रांनो हा एका अनुभवी माणसाचा अनुभव आहे कि पुच्चीला नेहमी प्रेमाने ठोकावे तिला फुला सारखी वागणूक द्यावी तिला खेळायचे  खेळणे समजू नये.

सोनू माझ्या लंडाची दिवाणी बनली होती  आणि तिची बोडी खूप मस्त होती … थोडी जाड होती … पण मस्त ठोकून घ्यायची.

मी तिची गांड मारून मारून मोठी केली होती आणि तिचे मम्मे दुधाच्या पिशवी सारखे फुगवले होते.

ती माझा लंड एकदम लोलीपोप सारखी चोकायची.

तिकडे जमील मिया तिच्या एका बायकोला जमिनी वर झोपवून तिच्या वर मागून चढलेले होते … दुसरी बायको जमील च्या वर येऊन त्यच्या तोंडाने तिची पुच्ची चाटून घेत होती.

मी सोनू च्या गांडीत बोट घातले, ती म्हणाली साल्या पुच्चीत बोट घाल .. माझी गांड का घासत आहेस?

मी एक बोट गांडीत राहू दिले आणि दुसरे तिच्या पुच्चीत घातले आणि ती माझा लंड तोंडात घेऊन जवून घेत होती.

काय मस्त नशीब होते माझे .. कि माझ्या वर मरणारी एक स्त्री माझ्या बरोबर ते सर्व काही करायला तयार होती जे काम शास्त्रामध्ये लिहिले आहे. समोर कम्प्युटर वर जो खेळ चालला होता तो आता पराकाष्टेला पोचणार  होता. जमील एकीला जवत दुसरीच्या गांडीत बोट घालायचा नंतर मग एकीची गांड मारत मारत दुसरीच्या पुच्चुत डील्डो घालत होता

खूप मस्त सीन होता.

इकडे सोनू च्या पुच्चीत माझा लंड जबरदस्त आत बाहेर होत होता.

मित्रांनो जाव्ण्याच्या बाबतीत बायकांचे चार प्रकार असतात.

एक गोऱ्या बायका .. जे एक दोन वेळात पटकन पाणी सोडून टाकतात.

दुसरी सावळी स्त्री जी जवण्यात खूप नखरे दाखवतात … पण जेव्हा जवतात तेव्हा पुरुषाचा दम निघतो.

तिसरा प्रकार असतो काळ्या स्त्रीचा … जी जवण्यात पुरुषाला मागे सोडून देतात.

एक प्रकारची स्त्री अजून असते ती म्हणजे पाशवी … जिला एक पुरुष संतुष्ट करू शकत नाही … जी एका वेळी तीन पुरुषांना वर चढवण्यात मागे पुढे पाहत नाही.

वर लिहिलेल्या पहिल्या तीन स्त्री ला माणूस कसेतरी शांत करू शकतो पण जर चौथी कधी भेटली तर मग पुरुषाचा लंड किती तरी दिवस मग उभे राहणे कठीण असते.

त्यामुळे माझे म्हणणे आहे नवीन थोक्यांना कि त्यांनी अशा बायकांपासून सावध राहावे.

माझी सोनू सावळी आहे आणि खूप ठोकेबाज आहे.

सोनूची सील तोडण्या अगोदर मला हे माहित नव्हते, पण एक दा सील तुटल्यावर मला समजले कि सोनूच्या पुच्चीत माझा लंडच भारी पडतो .. जर दुसर्याने तिला ठोकले तरी ती भुकी राहील. कारण जर एकदा ती गरम झाली तर मग तीला शांत करायला कमीत कमी एक तास ठोकावे लागते.

मित्रांनो ही होती माझी आणि सोनूची ठोकण्याची गोष्ट.

आता पुढे सांगण्या अगोदर ऐकून घ्या कि सोनू माझ्या वर खूप खुश आहे आणि तिला दुसरा कोणी ही ठोक्या नको आहे.

जमील तिच्या चारी बायकांना कसा जवतो ती पहिली क्लिप आम्ही दोघांनी कामरत  असताना पहिली.

मग मी दुसरी सीडी लावली.

अह्हह. … स्स्स … बास कर ना … आता माझ्या गांडीत घाल ना … जवले मी ओह्ह्ह … आईई ग्ग्गग्ग … कसला आहे हा साला …. खूप जवतो … निगार च्या तोंडात घे ना… तिची पुच्ची ओली झाली आहे … ओह्ह.

रंडी … साली … तुझ्या पुच्ची मध्ये लंड .. तुम्ही चार ही आज माझ्या खाली ठोकून घेणार .

मला एक वेळा वाटले कि या जमील कडून एक वेळा लंड ठोकायला शिकले पाहिजे काय ठोकेबाज आहे साला जमील.

इतक्यात सोनू म्हणाली – मोटू महाराज तुम्ही मला काही न्यान सांगा, तिने माझा लंड हात मध्ये पकडला होता.

मी हसून म्हणालो – एक माहिती तुला सांगतो

चुदन्ति सर्व छिद्राणाम्.. चूसति मुखमैथुनाः
स्त्री ऐसियास्य पुरुषः.. प्रिया तस्य बालिके..

अर्थात हे बालिके .. आपल्या तिन्ही भोकात जी नारी पुरुषाचा लंड घेते … आणि आपल्या कोमल ओठांनी लंड मर्दन करते … ती नारी कोणत्याही पुरुषाची प्रिय नारी बनते.

महाराज तीन भोक म्हणजे कोन कोणते?

योनी म्हणजे पुच्ची.

गुड म्हणजे गांड ..

आणि मुख म्हणजे तोंड …

या तिन्ही भोका मध्ये लंड घेऊन लंडाला इजा न पोचवता उत्तेजनेने चोकण्याची कला माहीत असलेल्या स्त्रीला म्हणतात संपूर्ण नारी.

जय हो .. तुमचे न्यान परीपूर्ण आहे महाराज … आता तुम्ही माझ्या योनीत अर्थात पुच्ची मध्ये तुमचा लंड टाकाल का?

अवश्य बालिके .. आपले वस्त्र काढून तू तयार हो आणि झोप जेणेकरून मी तुझ्या पुच्ची चे दर्शन करून तिला प्रेम करू शकेन.

मी सोनुला घोडी बनवली आणि तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ ठेवले…

काय मस्त मुलायम पुच्ची होती ती… पुच्ची ठोकण्या अगोदर किंवा गांड मारण्या अगोदर मी तुम्हाला काही चांगली माहिती सांगतो.

बायकांची पुच्ची चार प्रकारची असते..

एक असते न ठोकलेली .. ज्यामध्ये कधी ही लंड गेलेला नसतो .. ती एकदम लहान असते.

दुसरी असते एकाच लंडाने जवनारी पुच्ची.. जी थोडी पसरलेली असते… पण भोसडा बनलेली नसते .. ही पुच्ची जवणारा खूप नशीबवान असतो कारण या नारीने एकच लंड घेतलेला असतो. जर ही ठोकायला मिळाली तर नशीब उघडते.

पण या प्रकारच्या बायका खूप लाजाळू असतात.

तिसरी असते पुच्ची ला सुखाचे साधन समजणारी .. जिची पुच्ची भोसडा बनलेली असते … सर्व आकाराचे आणि सर्व साईझ चे लंड तिच्या मध्ये आरमात येऊ जाऊ शकतात.

चौथी असते बाजाराची पुच्ची.. जी एकदम लोखंडी बनलेली असते..

मित्रानो सोनू ची पुच्ची एका लंडाने ठोकून घेणारी होती.

काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्ची च्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्चीवर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते.. .आता ती माझे डोके धरून पुच्ची वर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

आता तिने माझी शर्टाची बटणे उघडली आणि तिने ती काढून टाकली. मग तिने माझी पेंट काढून टाकली. मी आता फक्त चड्डी घालून होतो.

तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, माझा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसे तरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही होणार तर नाही ना?

मी तिला समजावले काही होणार नाही मी आहे ना. आणि मग मी लवडा टाकायची तयारी करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

मी पहिले तर लंड रक्ताने भरला होता आणि ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली.

मग ५ मिनिटाने मी आणि ती दोघांनी पाणी सोडले आणि मी तीच्या पुच्चीत पाणी सोडले.

 

तिकडे जमील मीयाची कामे तिसर्या सीडी मध्ये समजली .. कशा साठी तिच्या चारी बायका त्याच्या लंडाने खुश होत्या. .. हे त्या सीडी मध्ये समजले.. जबरदस्त जनावरासारखा जवाजवी चा अनुभव ते पाहून आम्ही केला.

तर मित्रांनो .. हे होते सोनू आणि जमील मियाची जवजावीचे चित्रण. जी तुम्हाला आवडली असेल.