घर मालकिणीच्या बॉलची चव

हेलो मित्रानो ही माझी या साईट वर पहिली गोष्ट आहे. माझे नाव आदित्य आहे आणि ही गोष्ट त्या वेळ ची आहे जेव्हा मी शिकत होतो. माझा एक मित्र होता लकी, तो एक रूम घेऊन भाड्याने राहत होता आणि मी पण जास्त करून त्याच्या रुम मध्ये राहत होतो. आम्ही लकी च्या घर मालकाला भैया म्हणून हाक मारत होतो आणि त्यच्या पत्नी चे नाव सीमा होते, ती खूप मस्त होती आणि तो घर मालक पण खूप चांगला होता. एक दिवसाची गोष्ट आहे मी कोलेज ला गेलो होतो आणि दुपारी परत आलो आणि मी पहिले कि घरी सीमा भाभी नाही आहे आणि भैया एका मुली ला त्यांच्या घरी घेऊन आले आहेत.

मग मी माझ्या मित्राला विचारले कि ही मुलगी कोण आहे? तर तो म्हणाला कि ती भैया ची गर्ल फ्रेंड आहे आणि मला शोक लागला कि विवाहित माणसाची गर्ल फ्रेंड आणि ती पण त्यच्या घरी आणि मग ती मुलगी संध्याकाळी निघून गेली.

मग २ दिवसांनी सीमा भाभी तिच्या माहेरी हून घरी आली आणि मी तिला विचारले कि भाभी भैया ची कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का? तर ती रडू लागली आणि म्हणाली कि आता तुझ्या कडून काय लपवायचे? आणि तिने मला सर्व खरे सांगून टाकले.

मग ती मला म्हणाली कि तिचा नवरा त्या मुलीला प्रेम करतो आणि मला करत नाही, मला त्यांनी खूप वर्षे हात पण लावला नाही आहे. मग मी म्हणालो कि भाभी तुम्ही जास्त टेन्शन घेऊ नका. मी आहे ना तुमची मदत करण्यासाठी, मी तुमचा साथ देईन आणि मी तिचा त्रास थोडा कमी केला आणि तिला गप्प केले. मग मी तिच्या बरोबर हळू हळू मिसळू लागलो आणि मी आधी तर तिच्या बरोबर नॉर्मल बोलत होतो. मग मी हळू हळू तिच्या बरोबर सेक्सी बोलू लागलो.

मग मी एक दिवस तिला विचारून टाकले कि भाभी तुम्ही पण सुहाग रात्र केली असेल आणि ती मला विचित्र नजरेने पाहू लागली आणि मला हसून म्हणाली कि हो. मग मी म्हणालो सांगा भाभी काय काय आणि कसे कसे झाले? तर ती अगोदर नाही म्हणू लागली, राहू दे, सोड त्याला. मग मी मागे लागलो आणि ती तयार झाली आणि मला म्हणाली कि त्या दिवशी मला खूप त्रास झाला, जेव्हा माझ्या पुच्ची मध्ये लंड जात होता तेव्हा मला खूप दुखत होते आणि मग तिने मला सर्व गोष्टी सांगितल्या ज्या तिच्या सुहाग रात्री घडल्या होत्या. आता माझा लवडा ताठू लागला होता. मग तिने माझ्या केप्री वरून माझा लंड पहिला आणि तिला समजले कि माझा लंड खूप गरम झाला आहे आणि मग ती तिच्या रूम मध्ये निघून गेली. आता मला त्या दिवसाची वाट बघायची  होती जेव्हा घरी कोणी नसेल.

मग एक दिवस मी कोलेज ला गेलो नव्हतो आणि माझ्या रूम मध्ये होतो आणि मग मी मनात ठरवले कि मी आज भाभीला ठोकून राहीन. मग भाभी ची मुले शाळेला गेली आणि भैया पण त्याच्या कामा वर गेले. आता घरा मध्ये मी आणि भाभी दोघेच होतो, मग काय होते? मी पण चान्स पाहून तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि तिच्या बेड वर जाऊन बसलो आणि तिला म्हणालो कि भाभी मला तुमच्या बरोबर बोलने खूप आवडते.

मग भाभी पण त्या दिवशी माझी केप्री पाहून सर्व समजली होती आणि मी माझा एक हात तिच्या हाता वर ठेवला. मग काही वेळाने तिने पण मला साथ दिली आणि मग मी माझे ओठ तिच्या ओठा जवळ नेले तर तिने तिचे डोळे बंद केले आणि मी तिला कीस करू लागलो. मग काही वेळाने ती पण चालू झाली आणि ती पण मला कीस करू लागली आणि मला म्हणाली कि आय लव यु, मी खूप दिवसांनी तहानलेली आहे आणि मला शांत कर. मग काय होते? मग मी तिचे कपडे काढले आणि मी तिचे बॉल पिऊ लागलो, वाह काय चव होती तिच्या बॉल ची.

मग मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले आणि आत बाहेर करू लागलो. मग मी माझी दोन बोटे तिच्या पुच्चीत टाकली आणि आत बाहेर करू लागलो. आता तिला तोडा त्रास आणि मजा येऊ लागली आणि ती पूर्ण गरम झाली होती. मग मी माझी चड्डी काढली आणि माझा लवडा तिच्या पुच्ची वर ठेवला आणि एक धक्का मारला आणि ती ओरडू लागली आणि मी थांबलो. मग मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले आणि आत बाहेर करू लागलो. मग मी माझी दोन बोटे तिच्या पुच्चीत टाकली आणि आत बाहेर करू लागलो.

मग मी तिला ५ मिनिटे शांत केले, मग मी माझा लंड परत ठेवला आणि तिला एक जोराने धक्का मारला आणि या वेळी माझा पूर्ण लंड आत घुसला आणि ती खूप जोराणे ओरडत होती. मग मी माझी स्पीड वाढवली आणि आता तिला पण मजा येऊ लागली होती. मग मिनिटांनी मी वीर्य सोडले आणि मग मी तिला विचारले कि तू दमली तर नाहीस ना? मला खूप मजा येत आहे आणि तू मला विचारतोस कि मी दमली आहे का? आज तर मला खूप मजा येत आहे.

मग मी तिच्या वर पडून राहिलो आणि मग आम्ही दोघे एकदम नागडे एकमेकाच्या मिठीत झोपलो. मग तिने तिच्या जिभेने माझा लंड स्वच्छ केला आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली. आता माझा लंड परत तिला जवण्यासाठी तयार झाला होता आणि मला आता मजा येत होती. मग भाभी ने माझा लंड १० मिनिटे चोकला आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला आणि माझे काम चालू केले.

आता पूर्ण रूम मध्ये पच पच पच आवाज घुमत होता आणि भाभी येस्स स्स  करत होती. मग काही वेळाने मी वीर्य सोडले आणि अशा रीतीने आम्ही त्या दिवशी ३ वेळा सेक्स केले. हा माझा पहिला सेक्स होता. त्या दिवसा नन्तर मी खूप खुश झालो आणि अशा रीतीने मी तहानलेल्या भाभी ची तहान भागवली आणि मग त्या नन्तर आम्हाला जेव्हा संधी मिळते तेव्हा आम्ही सेक्स करतो.