रविना ऐवजी राजेशची गांड मारली

या गोष्टी ची सुरुवात फेसबुक ने झाली होती. मी एका खोट्या नावाने एक फेसबुक अकाउंट चालवत होतो ज्यामध्ये सेक्स रिलेटेड पोस्ट आणि फ्रेंड होते. त्या मध्ये माझि एक मुली बरोबर मैत्री झाली, तिने तिचे नाव मला रविना सांगितले. आम्ही रोज चेट करीत असू. सुरुवातीला सामान्य बोलणे जाले, पण नंतर वेळ जाता जाता आम्ही सेक्स चेट करू लागलो.

वेळ निघत गेली आणि आमची मैत्री जास्त जमत गेली, ती रोज माझ्या बरोबर सेक्स चेट करून तिचे पाणी सोडत होती आणि तीच दशा माझी होती.

आता तिला समजले होते कि मी आता तिच्या बरोबर सेक्स चेट केल्याशिवाय राहू शकणार नाही तेव्हा तिने मला एक जोराने झटका दिला, तिने मला सांगितले कि ती मुलगी नाही आणि मुलगा आहे आणि त्याचे नाव राजेश आहे.

त्याच्या कडून धोका मिळल्याने मी निराश झालो, मी त्याच्या बरोबर बोलणे बंद केले.

तो मला सोरी,  मला माफ कर असे मेसेज करीत होता पण मी उत्तर दिले नाही.

एक दिवस मी त्याला विचारले कि तू असे का केलेस?

तर त्याने मला सांगितले कि तो एक गे मुलगा आहे आणि मुलांबरोबर मुलगी बनून चेट करतो पण तो माझ्या बरोबर सर्वात जास्त बोलत होता त्याला माझ्या बरोबर बोलणे आवडत होते. त्याने मला विचारले – आपण मित्र बनू शकतो का?

मी म्हणालो – हो पण मी स्ट्रेट आहे आणि गे चेट करणार नाही.

त्याने माझी अट ऐकली.

मग आम्ही बोलू लागलो आता आम्ही सेक्स शिवाय दुसऱ्या विषयावर पण बोलू लागलो.

असेच एक दिवस मग आम्ही समुद्री किनाऱ्याची चर्चा चालू केली.

मी त्याला म्हणालो कि मुंबई मध्ये एकांत असलेला किनारा मिळने अवघड आहे.

मला एक दिवस माझ्या एका दुसऱ्या मित्राने सांगितले कि त्याच्या गावात एक निर्जन समुद्री किनारा आहे आणि तिकडे कोणीही फिरकत नाही.

मी ही गोष्ट राजेश ला सांगितली.

तो माझ्या मागे लागला – प्लीज तू तुझ्या मित्राला सांग कि आपल्याला तो किनारा दाखव म्हणून, मला त्याचे गाव आणि किनारा पहायचा आहे.

त्याच्या जोर देण्याने मी माझ्या मित्राला सांगितले आणि तो तयार झाला.

पण अडचण ही होती कि मी आणि राजेश एका राज्याचे नव्हतो कि पटकन जवळ येणे शक्य होते.

मग आम्ही तिकडे जायचा प्लान बनवला, पण ज्या दिवशी आम्ही जाणार होतो त्या दिवशी मित्राच्या आईची तब्येत बिघडली. तिला एक हॉस्पिटल मध्ये एडमिट  करावे लागले.

हे चांगले होते कि त्याचे आई वडील गावात राहत होते.

राजेश माझ्या मित्राच्या गावी जाण्यासाठी माझ्या शहरात आला, काय सुंदर मुलगा होता, गोरेपान शरीर, निळे डोळे, गुलाबी ओठ .. ती मुलगी असता तर ….

मग आम्ही तिघे मित्राच्या गावाला गेलो, प्लान असा होता कि आम्ही दोघे मित्राच्या घरी राहणार आणि मित्र त्याच्या आई वडिलांना घेऊन मुंबईला जाणार.

गाव खूप लहान होते, खूप कमी लोक तिथे राहत होते, आणि त्याच्या किनार्यावर कोणी येत जात नव्हते.

माझा मित्र त्याच दिवशी त्याच्या आई वडिलांना घेऊन मुंबईला गेला.

आम्ही रात्री जेवण केले आणि मग थोडे बोलून झोपी गेलो.

आम्ही सकाळी उठलो आणि अंघोळ करायला समुद्रा जवळ गेलो.

आम्ही किनार्यावर आलो आणि आम्ही कपडे काढू लागलो, राजेश चे अर्धे नागडे आणि गोरेपान शरीर पाहून माझा लंड हलु लागला.

आम्ही दोघांनी फक्त चड्डी घातली होती.

आम्ही हळू हळू समुद्रात जाऊ लागलो आणि मग मोठ्या लाटांनी राजेश घाबरू लागला आणि एक वेळा तर तो पाण्यात पडला.

मग तो मला धरून आणि मला चिटकून चालू लागला आणि मला काही तरी होऊ लागले.

आम्ही खंद्या पर्यंत पाणी असताना चालत होतो, जेव्हा लाट यायची तेव्हा राजेश मला घट्ट धरायचा आणि माझ्या पायावर पाय ठेवायचा.

एक मोठी लाट आमच्या बाजूने येत होती आणि तो ओ माय गोड म्हणून मला त्याने घट्ट पकडले. ती लाट आम्हला लागली आणि आम्ही दोघे पाण्यात पडलो.

कसे तरी एकमेकाला सावरून आम्ही उभे झालो.

आउच राजेश म्हणाला.

काय झाले? मी विचारले.

तो म्हणाला – मला वाटते कि चड्डी मध्ये काही तरी घुसले आहे.

तर मग बघून घे ना काय आहे ते?

त्याने चड्डी काढली आणि त्यात काय आहे का ते पाहू लागला.

मी त्याच्या जवळ उभा राहून त्याचे मस्त शरीर पाहून उत्तेजित होऊ लागलो होतो.

काही दिसत तर नाही तो माझ्या कडे पाहून म्हणाला, बहुतेक निघाले असेल पण अजून थोडे दुखत आहे.

कोठे?

इथे, असे म्हणत त्याने मला त्याची गांड दाखवली.

त्याची गांड थोडी लाल लाल दिसत होती.

कोठे? मला काही दिसत नाही असे म्हणत तो मागे वळून पाहण्याचा प्रयत्न करू लागला.

इथे, .. असे म्हणत मी त्याच्या गांडी ला हात लावला जिथे लाल झाले होते.

जास्त लाल आहे का?

नाही थोडेच आहे, थोड्या वेळाने ठीक होईल.

आणि काही कुठे लागले आहें का?

मला समजले कि तो मला त्याची गांड पाहायला सांगत आहे.

तुला कोठे दुखते आहे का? मी त्याला विचारले.

नाही पण नंतर समजेत त्यापेक्षा आता पाहिलेले बरे.

हात लावून बघ , मी म्हणालो.

इकडे बघ इकडे असे म्हणत तो मला त्याची गांड दाखवू लागला.

इतक्यात एक लाट आली आणि तो धडपडला.

मी त्याला पडताना वाचवण्या साठी धरले आणि माझे अर्ध नग्न शरीर त्याच्या नग्न शरीराला चिकटले.

एक काम करू आपण किनार्या जवळ जाऊ. मी म्हणालो.

इथे पाण्यात मजा येत आहे तो म्हणाला.

एवढ्यात आणि एक लाट आली आणि याची चड्डी त्याच्या हातातून सुटली. मी पटकन ती पकडली.

चल याला बाहेर मातीवर ठेऊ आणि मग परत आत येऊ मी त्याला म्हणालो.

आम्ही दोघे बाहेर आलो, त्याची चड्डी आम्ही मातीवर ठेवली.

तू पण तुझी काढून टाक ना, त्याने मला म्हणाले.

का? मी विचारले.

हे कसे वाटते? मी एकदम नागडा आहे आणि तू कपडे घातले आहेस. आणि मी माझी चड्डी काढून टाकली.

तो माझा ताठ्लेला लंड पाहत होता.

चल आता आत जाऊ असे म्हणून आम्ही दोघे समुद्र कडे जाऊ लागलो.

तो पुढे गेला आणि माती उचलून माझ्या वर टाकली. मी त्याला पकडले आणि त्याच्या वर बसलो.

मी ओली माती त्याच्या शरीरावर घासू लागलो.

आणि लावू का सांग लावू का? मी त्याला म्हणू लागलो.

तो मला खाली करून माझ्या वर यायचा प्रयत्न करू लागला.

मी त्याला गांडीवर मारले आणि त्याने माझा लंड पकडून दाबला त्यामुळे माझा बेलेंस गेला आणि मग एकमेकावर जाण्यासाठी आम्ही धडपडू लागलो.

काही वेळाने बस थांब मी दमलो आहे असे म्हणून राजेश माझ्या वर झोपला.

आमचे दोघांचे लंड जवळ घासत होते.

खूप मजा आली यार.. असे म्हणून तो माझी छाती वर हात फिरवू लागला.

आता मी पण खुप गरम झालो होतो आणि सेक्स केल्या शिवाय राहू शकत नव्हतो. मी त्यला म्हणालो आज मला पण मजा आली.

खरेच का? असे म्हणत त्याने त्याचे ओठ माझ्या ओठाला लावले.

मी पण त्याला साथ देऊन कीस करू लागलो.

तो आनंदी होऊन त्यची कमर हलवू लागला, आमचे लंड आता जास्त ताठले होते.

मी पण माझी कमर हलवू लागलो.

आम्ही दोघांनी पाणी सोडले.

आम्ही असेच काही वेळ पडून राहिलो. मग मी त्याला माझ्या खाली घेतले आणि मग त्याला चोकू चाटू लागलो.

थोड्या वेळाने माझा परत ताठला, मी माझा लंड त्याच्या गांडी वर ठेवला आणि दोन तीन शॉट मारून पूर्ण आत घुसवला.

त्याला माझा लंड गांडी मध्ये घेऊन आनंद होत होता. मग आम्ही दोघांनी लंड आणि गांड हलवून मजे केले आणि मी त्याच्या गांडीत माझे वीर्य सोडले.

आम्ही जितके दिवस तिकडे राहिलो आम्ही खूप मजे केले.