स्नेहा दीदीची गांड ठोकली

हेलो मित्रानो मी कामदेव आज पुन्हा तुमच्या समोर माझी एक मस्त गोष्ट घेऊन आलो आहे. तुम्हाला माहिती आहे कि मी स्नेहा दीदी ची आई आणि दीदी बरोबर थ्रीस्म केले होते आणि मग दुसर्या दिवशी रविवारी दीदी ची एकटीची गांड मारायचा प्लान केला होता.

आधी मी माझ्या विषयी सांगून टाकतो आहे. मी रायपुर चा आहे आणि हि माझी एकदम खरी गोष्ट आहे. तर माझी हि गोष्ट काही अशी सुरु होते आहे.

जसे कि आम्ही तिघांनी प्लान केले होते तसे आंटी तिच्या पती बरोबर बाहेर फिरायला निघून गेली होती आणि मग दीदी इथे अभ्यास आहे असे कारण करून थांबली होती. आंटी आणि अंकल सकाळी ११:३० वाजता निघून गेले होते आणि माझ्या कडे तर मित्रा कडे जातो आहे असे कारण तर होतेच.

मग मी नेहमी प्रमाणे हळूच खिडकी मधून आत मध्ये घुसलो आणि मी आलो ते दिदि ला समजले नाही आणि मग मी तिला मागून पकडले आणि ती एकदम घाबरली होती.

मग मी म्हणालो कि काय दीदी तुम्ही ज्या मुला बरोबर तुमच्या घरा मध्ये अनेक दिवस सेक्स केले आहे त्या मुला कडून तुम्ही घाबरला का? तर ती म्हणाली कि साल्या, मादरचोद, कुत्र्या मागून आलास आणि असे पकडले तर कोणी पण घाबरून जाईल ना. बर चल बस मी माझा दरवाजा बंद करून येते.

ती दरवाजा बंद करून आली आणि मग मी माझी शर्ट आणि बनियन काढून बसलो होतो. मी फक्त खाली लोवर घातला होता, दीदी ने मला पहिले आणि जेव्हा ती रूम चा दरवाजा बंद करायला मागे फिरली तेव्हा मी तिला मागून पकडले होते आणि मी तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड माझ्या लोवर मधून घुसवू लागलो होतो.

मग ती म्हणाली कि तुला आज इतकी गडबड का आहे आज आपल्या कडे तीन तास आहेत. मी म्हणालो कि आता मी तुमच्या गांडी मध्ये माझा लंड टाके पर्यंत वाट पाहू शकत नाही.

मग तिने एक रंडी सारखा माझा लवडा चड्डी मधून बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात भरून लोलीपोप सारखी चोकू लागली. आधी तर तिने माझ्या लंडचा गुलाबी टोपा चोकला मग ती माझा पूर्ण लंड तिच्या गळया पर्यंत आत घेऊन गेली आणि चोकू लागली. आणि मी उभा राहून तिचे बॉल दाबू लागलो.

तिचे बॉल इतके मोठे होते कि हाता मध्ये पण येत नव्हते. आता माझी जीभ तिची गांड चाटून घेण्या साठी धडपडत होती म्हणून मी माझा लवडा तिच्या तोंडा तून काढला आणि तिला बेड वर झोपवले. त्या साल्या रांडे ने माझा लवडा चोकून चोकून गुलाबी पासुन लाल भडक करून टाकला होता. मग मी तिची स्कर्ट ओढून काढून टाकली आणि मग तिची चड्डी पण ओढून काढून टाकली.

मग मी तिची कमर वर उचलत उचलत तिची मुलायम कलिंगडा सारखी गांड माझ्या नाका समोर ठेवली. मग मी तिच्या गांडी च्या भोकाला वास घेऊ लागलो आणि काय सांगू मित्रांनो? तिच्या गांडी तून इतका मस्त वास येत होता कि माझे मन करीत होते कि तिला वास घेत रात्र भर बसावे.

मग मी तिच्या गांडी मध्ये माझे एक बोट घटले आणि आत बाहेर करू लागलो. आता ती थोडे ओरडली, पण मी तिच्या कडे जास्त लक्ष दिले नाही,. मग मी माझे बोट बाहेर काढले आणि चाटून टाकले. मला तो टेस्ट खूप आवडला तो खूप मादक होता. मग मी पुन्हा माझे बोट तिच्या गांडी च्या भोकात टाकले आणि ते बाहेर काढून तोंडात टाकले आणि मग मी तिच्या गांडीला पसरले आणि तिच्या भोकाला चोकू लागलो.

आता ती थोडे थोडे अहः ह्छ्ह उछ्ह्ह अस्स्स्स उछ्ह करत होती आणि मजा मानत होती. आता मी त्या मस्त मुलीच्या गांडी चा हलवा माझ्या बोटाने काढून खाऊ लागलो. आता माझ्या वर तर तिच्या गांडी ची नशा चढली होती, आणि मी तिची ती सुगंधी गांड खूप वास घेतला आणि ती हसू लागली.

आता तिचे हसणे बंद करण्या साठी मला माझा लवडा तिच्या तोंडात घालावा लागला आणि तो तिच्या गळया पर्यंत गेला. आता ती तडपू लागली आणि तिच्या डोळ्या तून पाणी बाहेर पडू लागले. आता तिने माझी लवडा वर चावा घेतला आणि आता मी पहिले कि माझ्या लंडा तून रक्त बाहेर येऊ लागले होते, तर मी रागाने तिची शर्ट फाडून टाकली आणि मग तिची ब्रा पण फाडून टाकली. आता मी जशी तिची ब्रा फाडली तुम्हाला काय सांगू मित्रांनो? तिचे भरलेले दुधाचे फुगे बाहेर येऊन जणू उडू लागले आणि तिची कातडी अशी चमकत होती कि जणू त्यावर मलाई ने मालिश केली असेल. तिचे निपल गुलाबी आणि दाणेदार होते, तिच्या निपल च्या बाजूचा भाग फिकट गुलाबी होता. आता मी जसा त्यांना हात लावला तेव्हा मला वाटले कि मी लोणी मध्ये बोट टाकत आहे.

आता मी वेड्या सारखा बूब ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो आणि मध्ये मध्ये चावू पण लागलो. मी हे सर्व इतक्या जोराने करीत होतो कि तिचे श्वास वाढले आणि ती आह्ह्ह उछ्ह्ह ओम्म्म्म करू लागली आणि म्हणू लागली दाब आणि जोरात दाब. हे ऐकून मी वेड्या सारखा दाबू आणि चोकू लागलो. तिचे बॉल दाबयला  खुप मजा येत होती. हे सर्व १५ मिनिटे चालले आणि ती इतकी गरम झाली होती कि जेव्हा मी माझा हात तिच्या पेंटी मध्ये टाकला तेव्हा ती पेंटी तिच्या पाण्याने ओली झालेली होती.

मग मी पटकन तिची पेंटी काढून बाजूला फेकली आणि मग पुच्चीला पाहत राहिलो, काय मस्त पुच्ची होती देवाआआ? एकदम क्लीन शेव, पिंक रंगाची आणि इतकी गरम होती कि काय सांगू तुम्हाला? तिला पाहून मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मग मी माझा लंड पकडला आणि तिच्या गांडी मध्ये टाकून दिला होता आणि मग हळू हळू माझी कमर मी हलवू लागलो होतो. मग मी माझी स्पीड वाढवली आणि जोर जोराने माझी गांड हलवून तिला ठोके देऊ लागलो होतो.

ती आता त्रास झाल्याने एकदम आह ओह्हः हआइऊउ करत होती आणि मला शिव्या पण देत होती साल्या मादरचोद काढ तुझा लंड बाहेर, मला त्रास होतो आहे.

मग मी म्हणालो कि आज तुझी गांड फाडल्या शिवाय मी तुला काही करून सोडणार नाही आहे. आज मी तुझी गांड एकदम सुजवून टाकणार आहे. दीदी पण आता मजे मध्ये तिची गांड मारून घेऊ लागली होती आणि मागे येऊन माझा लंड एकदम आत पर्यंत घेउ लागली होती.

मग मी तिला ४५ मिनिटे जोराने ठोकले आणि तिने तीन वेळा तिचे पाणी सोडले होते आणि आता मी माझे पाणी सोडणार होतो. आणि मग मी तिच्या गांडी मध्ये पाणी काढून टाकले होते.

मग आम्ही खूप दमलो होतो आणि मग आम्ही एक तास आराम केला होता. मग आम्ही एकत्र बाथरूम मध्ये अंघोळ केली आणि एकमेकाचे शरीर एकदम मस्त साबणाने घासले आणि चांगले चोळले आणि मग मी साबणाच्या फेसा मध्ये अजून एक वेळा तिला ठोकले होते. मी तिला तेव्हा उभे राहून ठोकले होते आणि तिचा पाय नळा वर ठेवला होता. मग आम्ही आमचे कपडे घातले आणि मग मी माझ्या घरी निघून गेलो होतो.