मित्राच्या समोर त्याच्या बायकोला जवले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव दिनू आहे. ही गोष्ट माझ्या मित्राची आणि त्याच्या बायकोची आहे, तो माझा सर्वात चांगला मित्र आहे. आता मी सरळ माझ्या गोष्टी वर येतो. ही घटना १ वर्षा पूर्वीची आहे, आमची मैत्री फेसबुक वर झाली होती, त्यानंतर आम्ही लोक नॉर्मल बोलत होतो. मग हळू हळू आम्ही चांगले मित्र बनलो. मग तो एक दिवस मला म्हणाला कि अरे मित्र मला तुला एक गोष्ट सांगायची आहे. मी म्हणले कि बोल. मग तो म्हणाला कि मी माझ्या बायको बरोबर बसून ब्लू फिल्म पाहतो आणि मग आम्ही दोघे खूप एन्जोय करतो. मग मी म्हणालो कि हे तर खूप नॉर्मल आहे आणि मी पण बघतो आणि खूप मजा येते. मित्र अजून एक गोष्ट आहे तुला कशी सांगू मी.

मग मी त्याला म्हणालो कि माझ्या वर विश्वास असेल तर सांगून टाक. मग तो म्हणाला कि ब्लू फिल्म मध्ये जेव्हा दोन मुले एका मुलीला जवतात ते पाहून मी आणि माझी बायको खूप गरम होऊन जातो आणि मला पण मग सेक्स करायला खूप मजा येते. मग मी म्हणालो कि यार चांगले आहे ना कि तुम्ही एन्जोय करता आणि तुझी पत्नी पण संतुष्ट होते आहे. पण तो म्हनाला कि यार माझे मन पण तसे करायला बघते आणि मग मी माझ्या बायकोला सांगितले तर आधी तिने नाही म्हणले पण आता तर तिला पण तसे करायचे आहे यार. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे पण हे करणे बरोबर नाही आहे. तर तो म्हणाला कि मला माहित आहे यार पण आमचे मन म्हणत आहे आणि आम्ही दोघे तयार आहोत तर करणे काय वाईट आहे? मग मी म्हणालो कि मन म्हणत आहे तर करून घे. तर तो म्हणाला कि पण कसे करणार? आणि या मध्ये सुरक्षित आहे कि नाही याची काय गेरेन्ति आहे.

मग मी म्हणालो कि तुमचे दोघांचे मन आहे तर तुम्ही इंजोय करू शकता. मग तो म्हणाला कि बहुतेक मूवी पाहून आम्हाला इच्छा होत असेल, पण जेव्हा आम्ही खरे करणार तेव्हा मजा नाही आली तर, म्हणून आम्हाला एक वेळा ट्राय केले पाहिजे. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे ही आईडिया चांगली आहे आणि तुम्ही एक वेळा ट्राय करून बघा.

मग तो म्हनाला कि तू आमची मदत केलीस तर आमचे काम सोपे होईल , आणि तू माझा मित्र पण आहेस. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे मी मदत करतो तुला. पण करायचे काय आहे ते सांग. मग तो म्हणाला कि तुच एक वेळा आमच्या बरोबर सेक्स कर. आणि जर चांगले वाटले नाही तर आम्ही तुला तसे सांगू शकतो. मग मी म्हणालो कि यार भाभी तर खूप सुंदर आहे आणि तू पण माझा खूप चांगला मित्र आहेस, पण हे केले तर आपली मैत्री बदलून जाईल. तर तो म्हणाला कि नाही, एक वेळा कर, आपण नंतर पण चांगले मित्र राहू, तर मग मी म्हणालो कि यार मी विचार करतो आणि मग तुला सांगतो.

मग तो म्हणाला कि तुझ्या साठी माझी बायको एकदम तयार आहे, कारण मी तिला एक वेळा तुझ्या विषयी विचारले होते. आणि मग तो म्हणाला कि तिला तू बरोबर वाटतोस. मग मी शेवटी ठरवले कि एक वेळा त्यांच्या साठी करून बघावे, असे पण होऊ शकते कि करायच्या अगोदर ते नाही म्हणतील. मग मी त्यांच्या घरी गेलो आणि भाभी ला पाहून एकदम दंग झालो, तिने लाल रंगाची साडी घातली होती आणि उंच हिल ची सेन्द्ल घातली होती.

मग मी समजलो कि त्यांनी चांगले प्लान केले आहे आणि मग मी हाय केले आणि बाजूला गेलो. आता मित्र साठी एवढे करणे मला आवश्यक होते. मग माझा मित्र म्हणाला कि पटकन जेवण करू, आता आम्ही दोघे या मस्ती साठी एकदम वेडे झालो होतो. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे, मग मी भाभी ला नमस्ते केले आणि ती आता माझ्या कडे डोळे पण मिळवत नव्हती.

मग माझा मित्र म्हणाला कि तुझी भाभी सांगत होती कि तुम्ही दोघे मिळून मला सुख द्याल, तर हा दिवस माझा सर्वात चांगला दिवस असेल आणि मी तुमचे दोघांचे अहसान कधी विसरणार नाही आणि मग ती म्हणाली कि तुम्ही दोघे एकदम लाज सोडून मला ठोका, मला वेड्या सारखे चाटा आणि चोका आणि माझ्या वर तुटून पडा. तुम्ही दोघे मला ४ तास फक्त चोकत बसा, चाटा आणि जवा आणि जोर जोराने ठोका.

मग मी म्हणालो कि ठीक आहे भाभी, पण बघ ह तुला हे सर्व नाही आवडले तर. मग माझा मित्र म्हणाला कि यार माझ्या समोर मस्त ठोक तिला, मला तुझा लवडा तिच्या पुच्चीत आत बाहेर जाताना पहायचा आहे. आता त्याचे बोलणे ऐकून मी पण गरम आलो होतो आणि वरून गोरी भाभी, आणि लाल साडी मध्ये आणि ब्लेक कलरचे सेन्द्ल आणि गोरे गोरे पाय मला वेड लावत होते. मी तर आता तिचे शेप मधले आणि गोरे पाय पाहून वेडा झालो होतो.

मग माझा मित्र म्हनाला कि काय पाहत आहेस? तुझ्या भाभी चे पाय चोकलेस तर वेडा होऊन जाशील. दुधा सारखे गोरे आहेत आणि टेस्टी आहेत. तुझ्या भाभी ला दोन पोजिशन पसंद आहेत. मग मी म्हणालो कि त्या कोणत्या? तर तो म्हणाला कि एक तेव्हा जेव्हा तुझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये असेल, तेव्हा ती माझ्या कडून तिचे पाय चाटून घेईल. आणि मग दुसरा तर तो म्हणाला कि ती तुझा मोठा लंड मागून पुच्ची मध्ये आणि माझा लंड तोंडात घेऊन खूप वेळ जवायची इच्छा करत आहे. मग मी म्हणालो कि या दोन्ही पोजिशन मस्त आहेत आणि आता तुझा काय मूड आहे?

मग तो म्हणाला कि ते में सेक्स करते वेळी करून दाखवेन. मग मी म्हणालो कि चल ठीक आहे आज मी तुमची दोघांची इच्छा पूर्ण करतो. मग जेवण करून मी थोडा वेळ मित्रा बरोबर बाल्कनी मध्ये गेलो. तेव्हा माझा मित्राने विचारले कि तुझ्या लंड चे साईझ काय आहे? तर मी म्हणालो कि ६ इंच असेल, मी कधी मोजला नाही आहे. मग तो म्हणाला कि मी एक वेळा पाहू शकतो का? मग मी म्हणालो कि यार थोड्या वेळाने माझ्या भाभी च्या पुच्ची मध्ये बघून घे ना. तर तो म्हणाला कि मित्रा थोडा दाखव ना. मग मी म्हणालो कि यार असे विचित्र वाटेल तर तो म्हणाला कि तू बस मी स्वतः उघडून बघून घेतो.

आता मी काय बोलणार या आधी त्याने माझी पेंट ची चेन उघडली आणि चड्डी च्या भोकातून हात टाकून माझा लवडा पकडला, तेव्हा माझा अर्धा उभा होता, तर त्याने माझा लंड ओढून बाहेर काढला आणि तो माझा लवडा पाहून म्हणाला कि वौऊ जास्त मोठा नाही आहे, पण किती क्युट आणि गोरा आहे, तुझ्या भाभी ला चोकायची मजा येईल.

मग तो म्हणाला कि यार तू माझ्या पेक्षा जास्त गोरा नाहीस, पण तुझा लंड माझ्या पेक्षा जास्त गोरा आणि लाल का आहे? आता माझा लवडा एकदम उभा झाला होता. मग तो म्हणाला कि यार तुझ्या लंड चा टोपा खूप मोठा आणि लाल आहे, यार तुझा लंड इंगलीश मूवी सारखा आहे. मग त्या नन्तर आम्ही ठोकाठोकी केली आणि मजा मारली.