सुगंधी उटण्याची कमाल

मित्रानो माझे नाव राजेश आहे. प्रेमाने मला सगळे राजू म्हणतात. मी आज तुम्हाला एक असा किस्सा सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझ्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. म्हणजे करियर अथवा असे काही नाही तर माझ्या खाजगी गरजा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने असे काही घडले माझ्या आयुष्यात कि त्या घटनेने माझी आयुष्यभराची सोय निश्चित झाली.

तर तेव्हा मी नोकरी निम्मित बाहेर गावी रहात होतो. नुकतीच ग्रॅज्युएशन ची शेवटची परीक्षा देऊन वर्षभरापूर्वी नोकरीस लागलो होतो.  माझा वेळ तसा बरा जात होता. मी एकटाच राहत असे. मी राहत होतो त्या अपार्टमेंट मध्ये आमच्या समोरच्या फ्लॅट मध्ये मेहता काका राहायचे.

मेहता काकांना एक छोटा मुलगा होता. त्यांची बायको नीता हि घरीच असायची. मेहता काकांचा छोटा भांड्याचा व्यवसाय होता. त्याच्या छोट्या मुलाचे आणि माझे चांगले जमत असे. मी त्याला माझ्या फावल्या वेळेत खेळवत असे. शाळेतून आला कि तो माझ्याकडेच जास्त असत असे. त्यामुळे नीता ची घरची कामे लवकर होत असत.

वारंवार येणे जाणे असल्याने माझे नीता बरोबर नेहमी बोलणे होत असे. साधारण तिशीतली नीता दिसायला एकदम कडक पीस होता. घारे डोळे, गोरी पान चमडी, चरचरीत फिगर यामुळे नीता बघताच क्षणी नजरेत भरत असे. मेहता काका बहुंतांश वेळा दुकानातच जास्त वेळ असत. घरी पण त्यांना येण्यास खूपच वेळ होत असे. त्यामुळे ते मला नेहमी म्हणायचे “राजू तू समोरच असल्याने मला तशी घरची फार चिंता असत नाही बघ. तुझ्या मुले माझे कुटुंब सुरक्षित असते”

मी बाहेर गावचा असल्याने मला ते नेहमी काही ना काही खाण्या पिण्यास देत असत. नीता तर वारंवार मला घरी बोलवून गप्पा मारत असे, पाहिजे नको ते विचारत असे. मला पण त्यामुळे बरे वाटायचे.

एव्हाना मी आणि नीता एकमेकांबरोबर जास्तीत जास्त वेळ घालवू लागलो होतो. सुरवातीस कधी तरी तिच्याशी बोलणारा मी आता ऑफिस वरून आलो कि तिच्याकडे रोज न चुकता जाऊ लागलो होतो. आमच्या वयात फारसे अंतर नसल्याने आमचे विचार तर केव्हाच जुळले होते. ती मला तिच्या कॉलेज मधील धमाल गोष्टी सांगत असे आणि मी माझ्या.

आमच्यात जवळीक वाढू लागली होती. मला ते जाणवू लागले होते. कारण खूपदा नीता मला तिच्या खाजगी गोष्टी पण सांगू लागली होती. पण मी तिला तसे काही जाणवू दिले नाही. कदाचित तिला काही तरी वेगळे वाटेल यामुळे मी शांत होतो.

नीता बद्दल मला आता एक सुप्त आकर्षण जाणवू लागले होते. रोज विविध रंगाच्या साड्या घालणारी नीता माझ्याशी बोलताना जवळीक करत असे. मध्ये मध्ये ती मला चापटी मारत असे तेव्हा तिच्या हाताचा माझ्या शरीराला स्पर्श होत असे. मला गरम होण्यासाठी तेवढे कारण पुरे असायचे.

दिवाळीचे दिवस होते ते. सगळीकडे खरेदी वगैरेची धामधूम होती. जो तो आपापल्या गावी जाण्यास तयार होता. त्याच दरम्यान मी निताकडे गेलो होतो तेव्हा तिने मला विचारले “काय रे राजू दिवाळी ला घरी जाणार आहे कि नाही तू?”

“नाही ना नीता. यावेळी शक्य होणार नाही. ऑफिस मधून सुट्टी मिळत नाहीये. खूप काम आहे. त्यामुळे मी जाणार नाही” मी म्हणालो.

“अरे काही काळजी करू नको. आम्ही आहे ना. तु यावेळी आमच्या बरोबर दिवाळी साजरी कर” ती म्हणाली.

दरम्यानच्या काळात नीता चा छोटा मुलगा त्याच्या आजोळी सुट्टी साठी केव्हाच गेला होता. घरी नीता आणि तिचा नवरा दोघेच होते. दिवाळी मुले गिर्हाईक खूप असल्याने काका दुकानातून बऱ्याच वेळा घरी येतच नसत. त्यामुळे दिवाळीची तयारी करण्यापासुन काही पाहिजे नको ते बघण्यासाठी त्यांनी मला च जोडून दिले होते नीता बरोबर. मी त्यामुळे तिच्याकडेच पडून होतो.

उद्या दिवाळीचा मुख्य दिवस होता. सकाळी लवकर उठून सुगंधी उटणे लावून अंघोळ घालायची असते त्या दिवशी. मी तर गावी गेलो च नव्हतो त्यामुळे माझा काही प्रश्नच नव्हता.

“राजू तू तर गावी जाणार नाहीस. तेव्हा एक काम कर. उद्या सकाळी पहाटे माझ्याकडे ये.” ती म्हणाली. मी होकार दिला. मला वाटले कि काही तरी काम असेल म्हणून मला बोलावले असेल.

मी दुसऱ्या दिवशी भल्या पहाटे तिच्याकडे गेलो. मेहता काका आधीच दुकानासाठी निघून गेले होते. नीता एकटीच होती घरी. नीताची अंघोळ नुकतीच झाली होती. गुलाबी साडीमधील नीता नुकत्याच झालेल्या अंघोळीमुळे एकदमच सुंदर दिसत होती. गुलाबी साडी आणि गुलाबी स्लिव्हलेस मध्ये तिचे सौंदय नखनिशांत उठून दिसत होते. मला तर ती एखाद्या अप्सरेसारखीच वाटत असे.

“राजू आज तुला मी उटणे लावते. तुझ्या साठी तुझे घरचे आम्हीच आहोत आज.” ती म्हणाली. मी चपापलो.

तिने मला शर्ट काढून बसण्यास सांगितले. मी न बोलता शर्ट काढला व जमिनीवर बसलो. मी शॉर्ट पॅण्ट घातली होती. तिने तेलाची वाटी आणली आणि तिच्या हाताने तिने तेल घेतले आणि तिने माझ्या छातीवर तेलाचा हात ठेवला. तिच्या हाताच्या त्या स्पर्शाने मी मनातल्या मनात उड्या मारू लागलो. तिचा हात माझ्या छातीवरुन सगळी कडे फिरू लागला. “तुझी छाती किती भरदार आहे रे राजू” ती म्हणाली.

हळू हळू करत ती माझ्या सगळ्या अंगाला तेल लावू लागली. माझ्या पायावरून तिने आता हात फिरण्यास सुरवात केली. माझ्या पॅण्ट वर नेमकं तेल सांडले तेव्हा तिने मला पॅण्ट काढून बसण्यास सांगितले. एव्हाना मी तर पूर्ण बेभान झालोच होतो. मी झटक्यात पॅण्ट काढली आणि निकर वर आलो. ती माझ्या मांडयांमध्ये हात घालून तेल लावू लागली. तिचा हात माझ्या जांघेमधे जाताच मी चुळबुळ करू लागलो.

माझी नजर तिच्याकडे रोखली होती मी. तिचा पदर खाली पडला होता आणि तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या छातीची फट स्पष्टपणे दिसत होती. मी तिच्या छातीचे उभार बघून कासावीस झालो होतो. तिने मला उभे राहण्यास सांगितले.तिचा हात माझ्या निकर पर्यंत येऊ लागला होता. माझ्या सोट्याचा फुगीरपणा इतका वाढला होता कि माझी निकर फाटते कि काय असे झाले होते.

माझा भलामोठा सोटा बघून नीता म्हणाली “हे काय रे हे काय टीव्ही चा रिमोट लावपलायस कि काय” ती म्हणाली.

“नाही ग. काही पण काय. तुला माहित नाही का काय असेल ते” मी म्हणालो.

“इतके मोठे? शक्यच नाही.बघू मला जरा थांब” असे म्हणून तिने अचानक माझी निकर खाली ओढली. क्षणात मी नग्न झालो. माझे भलेमोठे हत्यार एकदम बाहेर आले. ते लिंग बघून तीचे डोळे फिरायची वेळ आली.तो काही क्षण लाळ घोटत तशीच थांबली.

“एव्हडा मोठा सोटा. बापरे बाप” असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि त्याला ती कुरवाळू लागली. तिचा हात लागताच माझा सोटा अजून जास्त कडक झाला. आह आह करत तिने लागलीच माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडाने मालिश करू लागली. मी तर आता पुरता घायाळ झालो होतो. माझा सोटा वर खाली करू लागला होता.

च्योक च्योक करत ती माझा सोटा चोकत होती. मी डोळे मिटून त्याचा आस्वाद घेत होतो. थोड्या वेळात मी तिला उठवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. मी अक्षरशः मी तिची साडी ओरबाडून काढली आणि तिला क्षणात नग्न केले. गोरी पण नीता ला नग्न बघून माझे कां लाल बुंद झाले होते. मी तिच्या उरोजावर आक्रमण केले आणि माझ्या पूर्ण ताकदीने त्यांना कुसकरू लागलो. माझ्या तोंडात तिची स्तनाग्रे केव्हा घातली हे मला देखील समजेल नाही.

खाली वर होणारा माझा भलामोठा सोटा योनीच्या दर्शनासाठी आसुसलेला होता. मी त्याच आवेगात तिला जमिनीवर झोपवले आणि तिच्या तंगड्या फास्टवल्या. पाय फाकताच तिची गोरी गोरी योनी माझ्याकडे बघू लागली. मी एक सेकंद पण वेळ न दवडता माझा सोटा हातात घेतला आणि तिच्या योनीत कोंबला. माझ्या भल्या मोठ्या आकाराच्या सोट्याने तिची योनी जास्तच फाकली.

मी तिला माझ्या दोन्ही हाताच्या तावडीत पकडले आणि तिला जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. “आह आह अजून कर अजून कर आह आह”. तिच्या प्रत्येक शब्दाने मला अधिक जोश येत होता. मी प्रचंड ताकदीने तिला दणके देत होतो. मधेच मी माझ्या हाताने तिचे वर खाली होणारे उरोज पकडत होतो, त्यांना जमेल तसे कुस्करत होतो, तोंडात घेत होतो. माझ्या प्रत्येक कृतीने ती बेभान होत होती.

जवळपास अर्धा तास मी न थांबता तिला रेमटले आणि मग मी माझा सोटा बाहेर काढला व तिच्या अंगावर, पोटावर, योनीवर माझ्या वीर्याचा सडा शिंपडला. माझ्या वीर्याने ती पूर्ण माखून गेली होती.

जे झाले ते अचानक होते. असे काही होईल याची आम्हाला दोघांना पण कल्पना नव्हती. पण आम्ही दोघे पण खूपच जास्त खुश होतो. ती  आमच्यासाठी दिवाळीची मोठी भेट होती. तेव्हा पासून तर नीता रोजच माझ्याकडून चोदून घेऊ लागली होती.