घरच्या घरी घेतली मजा

मी तेव्हा कॉलेजला होतो तेव्हा ची हि गोष्ट आहे. मी ग्रॅज्युएशन पूर्ण करून पुढील शिक्षण घेणयासाठी शहरात गेलो होतो. माझे काका तिकडेच राहायचे त्यामुळे मी त्यांच्याकडेच राहायला गेलो होतो.

काका सतत बाहेर गावी फिरतीवर असायचा. घरी काकी आणि माझी चुलत बहीण सरिता एवढेच लोक असायचे आणि आता मी. मी आणि सरिता आमच्यात केवळ दोन वर्षांचे अंतर होते. मी मोठा होतो. माझी काकी खूपच आधुनिक विचारांची होती. तेच गुण सरिता मध्ये आले होते. दोघी पण खूप फॅशन करायच्या. रंगबेरंगी कपडे, कधी खूप मोठे तर कधी खूपच छोटे. मला तर त्याचे कपडे बघताना कधी कधी अवघडल्या सारखे होत असे.

सरिताचे आणि माझे चांगले जमायचे. तसेच माझे आणि काकीचे पण चांगले जमायचे. दोघी पण मला खूप गोष्टी सांगायच्या त्यांच्या बद्दल. बोलता बोलता मला एक गोष्ट लक्षात आली होती कि सरिताचे एका मुलासोबत अफेयर होते. बरेच वर्ष त्यांचे सूत जुळले होते. पण हल्ली त्यांच्यात म्हणे सारखी कुरबुर होत होती. मी काहीच बोललो नव्हतो.

एकदा अचानक काकी मला म्हणाली “महेश, एक काम कर ना. सरिताशी बोलून घे थोडे  तिच्यात व तिच्या बॉयफ्रेंड मध्ये काय प्रॉब्लेम झाला आहे ते थोडे बघ विचारून जरा प्लिज”

मी त्या नुसार योग्य वेळ बघून तिला या बाबत छेडले. तर ती म्हणाली ” हे बघ आता तुझ्यापासून काय लपवायचे आहे. माझ्या बॉयफ्रेंड ला सेक्स मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे आणि मी त्याला पाहिजे तसे खुश करू शकत नाहीये. त्यामुळे आमच्यात सतत भांडणे होत आहेत”.

ते ऐकून मी तसे काकीला सगळी हकीकत सांगितली. काकीने एके दिवशी सरिता ला आणि मला दोघांना बोलवून घेतले आणि म्हणाली “हे बघा मला सरिताची खूप काळजी वाटत आहे. जर ती तिच्या बॉयफ्रेंड ला खुश राखू शकली नाही तर पुढे त्यांचे लग्न तरी कसे होणार. आयुष्यभर हि अडचण येईल तिला. मला काळजी वाटत आहे.” असे म्हणून तिने सरीताला खोलात जाऊन नेमके काय होते ते विचारले.

“अग आई, त्याचा सोटा कसा हलवायचा, कसा चोकायचा हेच मला माहीत नाही. माझ्या किसिंग च्या पद्धतीने पण तो फार काही खुश होत नाही. त्यामुळे आमच्यात नीट संभोग होत नाहीये.”

त्यांचे इतके मोकळे संभाषण ऐकून मी डोळे फाडून त्या दोघींकडे बघत होतो. बराच वेळ त्यांचे संभाषण चालू होते. मी गप मुकाट्याने ऐकत बसलो होतो. थोडा वेळाने काकी शांत झाली आणि विचार करू लागली. अचानक ती म्हणाली “सरिता तुला आता योग्य ते शिक्षण दिल्या शिवाय तुझी अडचण काही दूर होणार नाही असे दिसते.”

माझ्या कडे बघून मला म्हणाली “महेश मला तुझी मदत लागेल.”

“कसली मदत?” माझ्या या प्रश्नावर ती म्हणाली “सरिता ला मला लैंगिक शिक्षण द्यायचे आहे आणि तू देखील तिच्या तितक्याच जवळ असल्याने तिला तू असल्याने अवघडल्या सारखे वाटणार नाही. तिला मी तुझ्यावर प्रात्यक्षिक दाखवू शकते आणि करून घेऊन शकते.”

मला कळायचे बंद झाले होते कि हे नेमके काय चालूं आहे ते. पण मी नकार दिला नाही.

तिने सरिताच्या जागचे उठायला सांगून माझ्या जवळ बसायला सांगितले. एका बाजूस सरिता व दुसऱ्या बाजूस काकी. मध्ये मी अंग चोरून बसलो होतो. काकी म्हणाली “सरिता हे बघ पुरुषला खुश करायचे असेल तर त्याचा मार्ग पोटातून नव्हे तर त्याच्या खाली दोन बोटे जातो.” असे म्हणून काकीने माझ्या सोटयावर हात ठेवला.

तिचा हात माझ्या सोट्याला लागताच माझ्या अंगात वीज चमकली. तिने वरूनच माझा सोटा हळू हळू चोळण्यास सुरवात केली. ती सरिताला म्हणाली :हे बघ असा सुरवातीस अलगद हाताने सोटा पकडायचा आणि चोळायला सुरवात करायची. यामुळे सोटा कडक होण्यास मदत होते आणि पुरुषाच्या त्याच्या भावना जागृत होतात.

असे म्हणून काकीने सरिताचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि चोळायला सांगितले.  नवीन सोट्याच्या स्पर्शाने नाही म्हणायला सरिता पण खुश दिसत होती. तिने आनंदाने माझा सोटा चोळायला सुवात केली. थोडा वेळ चोळून झाल्यावर काकीने माझी पॅण्ट काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझ्या सोट्याचा आकार बघून सरिता म्हणाली “आई माझ्या बॉयफ्रेंड चा तर यापेक्षा खूप छोटा आहे. याचा किती मोठा आहे ग”.

काकी चे मत पण तेच होते कि माझा खूप मोठा होता. काकीने माझ्या सोट्याचे कातडे मागे पुढे करत त्याला अजून कडक करण्यास सुरवात केली. “यातील पुढील प्रकार म्हणजे तोंडात घेणे” असे म्हणून काकीने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि माझा सोटा ती चोकू लागली. सरिता सगळे नीट बघत होती. थोडा वेळ चोकून मग काकी बाजूला झाली.

सरिता आता माझ्या  पायात आली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. खूप वेळ तिने पण काकी सारखा माझा सोटा चोक चोक चोकला. माझा कडक झालेला सोटा बघून काकी म्हणाली “बघ बरं सरिता जर तू नीट चोकलास तरच सोटा इतका कडक होतो बर का”

आता सरिता पेक्षा काकीच जास्त गरम झाली होती. सरिता बरोबर ती पुन्हा खाली वाकली आणि तिने माझ्या गोट्या तोंडात घेतल्या. सरिता माझा सोटा चोकत होती आणि काकी माझ्या गोट्या. काकी गोट्या चोकत चोकत तिची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावरून पण फिरवू लागली. माय लेकी दोघी पण मला ओरबाडून खात होत्या. मी मात्र त्याचा आनंद घेत होतो.

मला काकीने जमिनीवर झोपवले. सरिता अजूनही माझा चॊकतच होती. इकडे काकीने तिचे स्वतःचे कपडे काढले आणि ती नग्न झाली. माझ्या तोंडावर काकी आली तिने तिची योनी माझ्या तोंडात दिली. माझ्या जिभेने मी तिची योनी चाटू लागलो. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने काकी म्हणाली “खूप वर्षाने मी मी हा आनंद घेत आहे. तुझा काका काही कामाचा नाही बघ.” असे म्हणून ती तिची योनी मागे पुढे करत तिला हवे तसे तिची  योनी चाटून घेऊ लागली. इकडे सरिता न थांबता एकसारखे माझा सोटा चोकत होती.

आता काकी उठली आणि तिने सरीताला कपडे काढण्यास सांगितले. आम्ही तिघे पण नग्न झालो होतो. काकीने सरिताच्या उरोजाना मला दाबायला सांगितले. मी तर त्यांच्यावर तुटूनच पडलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिची स्तनाग्रे खूप कडक झाली. त्यांना तोंडात घेऊन मी जमेल तसे त्यांना चावू लागलो, बाहेर ओढू लागलो. माझा तो आवेग बघून काकीने दुसऱ्या हातात तिचे स्वतःचे स्तन देखील दिले. मी एकाच वेळी चार स्तन दाबत दाबत चोकू लागलो होतो. काय करू नि काय नको असे मला झाले होते.

मनसोक्त उरोज दाबल्यावर काकीने सरिताला जमिनीवर झोपवले आणि पाय फाकवण्यास सांगितले. “तिच्या गोऱ्या पान योनीला चाटायला सुरवात कर” असे म्हणून तिने माझे तोंड पकडून सरिताच्या मांडी मधे खुपसले. मी सरिताच्या योनीचे पदर माझ्या जिभेने वेगळे वेगळे करत प्रत्येक कप्प्याचा आनंद घेत होतो.

काकीने थोडा वेळ जाऊ दिला आणि सरिताच्या ठिकाणी स्वतः गेली आणि तिची योनी चाटण्याची मला सूचना केली. मी काकीची योनी चाटू लागलो. काकीने तोपर्यंत सरिताला तिच्या तोंडावजवळ घेतले आणि ती सरिताची योनी चाटू लागली. सरिता व मी आमच्यासाठी हे सगळे अद्भुत होते.

खूप वेळ चाटून झाल्यावर काकी उठली. तिने सरतील जमिनीवर झोपवले. रेड्याला जसे म्हशींवर चढवतात तसे तिने सरिताचे पाय फाकवले. तिची योनी एका हाताने फास्टवली. दुसऱ्या हातात माझा भलामोठा सोटा घेतला आणि हळू हळू करत तो सरिताच्या योनीत घालायला सुरुवात केली. बॉयफ्रेंडच्या  छोट्या सोट्याची सवय असलेली सरिता माझ्या सोट्याच्या आकाराने भारावून गेली होती.

कसेबसे माझा सोटा आत गेला आणि माझे काम चालू केले. कचाकच कचाकच मी तिला ठोकू लागलो. माझ्या अंगातून घामाच्या धारा वाहू लागल्या होत्या पण मला त्याची फिकीर नव्हती. दणक्यावर दणके मी देत होतो. माझ्या आवेगाने काकी पण चकित झाली होती. मी थांबायचे नाव घेत नव्हतो. ते बघून काकीने सरीताला बाजूला केले आणि तिने मला तिच्यावर उडायला सांगितले.

मी त्याच आवेगाने काकीवर उडू लागलो. सरीतला ते बघून तिची योनी झिरपू लागल्याचे लक्षात आले. मी आळीपाळीने दोघीना ठोक ठोक ठोकून काढले. दोघीना पण मन भरे पर्यंत ठोकून काढल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्यांच्या हवाली केला. दोघीनी पुन्हा एका त्यांची कमाल दाखवत माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. क्षणात माझ्या सोट्यातून वीर्याचा झरा बाहेर आला. आधी काकीने आणि मग ते बघून सरिताने असे माझे सगळे वीर्य पिऊन टाकले.

अश्या प्रकारे मी अनपेक्षितपणे दोघीना ठोकून काढले होते. तेव्हापासून मी त्यांचा हक्काचा खेळाडू झालो होतो. सरिता माझ्यावर प्रयोग करायची आणि तिकडे बॉयफ्रेंड ला जाऊन खुश करायची. बाकी काकीला का काका पेक्षा मी जास्त चांगला चोदत असल्याने ती माझ्यावर भलतीच खुश होती.