चाचाजान ची नजर उमलत्या भतीजीवर – २

या कहाणीचा पहिला भाग वाचा: चाचाजान ची नजर उमलत्या भतीजीवर – १

आता पुढे:

माझी अम्मीजान आणि चाचाजान यांचं झवतानाचं संभाषण मी ऐकलं. अम्मीजान चाचाजीला मला झवण्यासाठी उत्तेजित करत होते. आता ते माझ्या खोलीत मला झवायला येणार होते. त्यामुळे मी पटकन माझ्या खोलीत गेले आणि मानसिकरित्या स्वतःला तयार केलं.

मी चटकन मॅक्सी घातली. तशी तर मी नेहमी चड्डी घालूनच झोपत असते. पण आज मात्र मी चड्डी उतरवून ठेवली होती. कारण आज तर माझ्या कुंवाऱ्या अस्पर्शित पुच्चीचं उदघाटन होणार होतं.

माझ्या पुच्चीच्या फाकांमध्ये धडधड व्हायला लागली होती. पुच्ची ओली तर आधीपासूनच झाली होती. वक्षांमध्ये दूध भरल्यासारखं वाटत होतं. आता तर माझं मन करत होतं की मी स्वतः अम्मीजानच्या खोलीत जाऊन चाचाजीला म्हणू की चाचाजी अम्मी आता अधेड वयाची झाली आहे. मी तरुण किशोरी आहे. आधी मला चोदा.

रात्रीचे अकरा वाजले होते. मी खोलीचा दरवाजा उघडाच ठेवला होता. मॅक्सी माझी एक मांडी उघडी पडेल इतकी वर चढवली होती. एक वक्ष गळ्याकडून थोडं बाहेर काढून ठेवलं होतं.

तेवढ्यात मला चाचजीच्या येण्याची चाहूल लागली. मी अशा पोझीशनमध्ये होती ती की कोणीही आला असता तर मी त्याला माझी चूत दिली असती. अजूनपर्यंत मी लवडा पाहिला नव्हता. माझ्या मैत्रिणींकडून त्याबद्दल फक्त ऐकलं होतं.

माझं पूर्ण शरीर रोमांचित झालं होतं. माझे चाचाजी 36 वर्षाच्या पुच्चीचे दिवाने होते तर माझी पुढची तर 19 वर्षाचीच होती!

तेवढ्यात ते खोलीत आले आणि मी जो विचार केला होता तेच झालं! जवळ येताच त्यांच लक्ष माझ्या आडव्या पसरलेल्या उघड्या मांडीवर गेली. चाचाजी आपले दोन्ही हात पलंगावर ठेवून माझ्या मांडीवर वाकले. मी डोळे अर्धवट बंद केले होते. माझे श्वास वेगाने चालत होते. माझे वक्ष आणि पुच्ची आता धडधडायला लागले होते.

मी माझ्या दोन्ही मांड्या थोड्या फाकवल्या. आता चाचाजीला माझ्या अस्पर्शित, विरळ केसांनी सजलेली पुच्ची दिसायला लागली होती! काही वेळपर्यंत ते माझ्या योनीला न्याहाळत राहिले. मग ते माझ्या गळ्यातून बाहेर दिसत असलेल्या डाळिंबांना पहात राहिले.

ते हळूच पुटपुटले, “माशा… अलल्लाहह…  वा काय उमदा नजराणा आहे! चूत तर एकदम बन पावाचा तुकडा वाटत आहे. पुच्चीची भेग तर काय मस्त आहे! हायये.. आलिया, जर तू आपल्या चाचाकडून चुदण्यासाठी तयार झालीस तर जन्नतची सैर केल्यासारखं होईल तुला आणि मलाही.

आणि या सोबतच त्यांनी वाकून माझ्या पुच्चीवर चुंबन केलं. माझ्या तर पूर्ण शरीरात वीज धावली! मी तर झोपेचा बहाणा करून लेटली होती. चाचाजी आपल्या भतीजीच्या नागड्या कोऱ्या योनीला किस करून थोडावेळ माझ्या कुंवाऱ्या पुच्चीला पाहत राहिले.

मग परत माझ्या मांडीवर किस करत माझी मॅक्सी वर करत म्हणाले, “वाह.. आलिया, काय मस्त चीज आहे माझी भतीजी! आता तर हिच्या चुदलेल्या अम्मीसोबतच तिच्या मुलीच्या कुंवाऱ्या पुच्चीचीही मजा घेतो.”

मी माझ्या झवायला अधीर झालेल्या चाचाजीच्या तोंडून माझी तारीफ ऐकली तशी मी आणखी मजेत आली. माझ्या पुच्चीला गुदगुल्या झाल्या. मनात आलं त्यांना आलिंगन देऊन म्हणू की आता आणखी तळपत लेटून राहू शकत नाही. मी तयार आहे. लुटा माझ्या कुंवाऱ्या पुच्चीला चाचाजान! पण.. मी गप्पच राहिली!

चाचाजान पलंगावर बसले आणि माझ्या गोऱ्या चिकण्या जांघांवर हात फिरवत माझी पुच्ची कुरवाळायला लागले. त्यांच्याकडून माझ्या पुच्चीवर हात फिरावयास मला एवढी मजा येत होती की माझं मन उतावीळ होऊन उठलं आणि किंचाळावं वाटलं की चाचाजान लवकर तुमच्या नंग्या भतीजीला पूर्ण मसला. अम्मीचं म्हणणं बरोबर होतं की आलियाला हात लावा, मजा येताच ती झवण्यासाठी तयार होईल.

तेवढ्यात त्यांचे एक बोट माझ्या योनीच्या भेगेत आलं तशी मी तडपून बोलत उठली, “हायये.. कोण आहे?”

“मी आहे जानेमन! तुझा दिवाना. चांगलं झालं की तू उठलीस. काय मस्त फुलली आहेस तू आलिया! आज मी तुझं फुल कुस्करून टाकणार.” असं म्हणत त्याने एखाद्या भुकेने व्याकुळ कुत्र्यासारखं मला आपल्या बाहुपाशात कसलं आणि माझे दोन्ही वक्ष दाबत म्हणाला, “काय जवानी आहे तुझी!”

मी माझे दोन्ही उभार त्यांच्या हातात देत जशी स्वर्गात पोहोचली. चाचाजान माझ्या चिकण्या गालावर चुंबन देत म्हणाले, “एकदा चोखू दे तुझे बोबे, बघ तुला किती आवडेल तर!”

“हायये चाचाजान, तुम्ही मला सोडा.. हायये अल्लाहहह.. चाचा जान मला सोडा.. हे तुम्ही काय करत आहात? अम्मीजान येईल.” मी खोटेच विरोध करत होते.

“शबानाला घाबरू नको तू. तिनेच तर पाठवला आहे मला की जा माझी बच्ची जवान झाली आहे, तिला जवानीची मजा दे. खूप दिवसांपासून मला तुझी इच्छा दिसत आहे. आज तुला फार मजा येईल. भाभीजी काहीच म्हणणार नाही.” आणि असं बोलून त्याने माझे वक्ष मॅक्सी वरूनच कसून दाबले तशी मी मोठ्याने सुस्कारले.

“अम्मीजान झोपली का?” मी विचारलं. तर ते म्हणाले, “हो आज तुझ्या अम्मीला मी चांगलाच फडकवला आहे. आता रात्रभर ती गोड झोपेत असेल. बस माझी भतीजी, एकदा फक्त एकदा माझ्यासोबत सेक्स करून बघ. कळेल तुला किती मजा येईल तर!

आणि त्यांनी माझे दोन्ही निप्पल्स आपल्या चिमटीत धरून दाबले. आता माझी स्तनाग्रे मसळल्या गेल्यामुळे मी चांगलेच मजेत आले. “चाचाजान, तुम्ही अम्मीजान सोबत झोपता? ती तर तुमची भाभी आहे ना?”

“आज तू मला तुझ्या जवळ झोपवून बघ. तुला जन्नतमध्ये पोहोचवतो. काय मस्त जवानी उभारली आहे तुझी! आणि तुझी अम्मी माझी भाभी असली तर काय झालं? चीज तर मस्त आहे ना ती!”

“चाचाजान, दरवाजा उघडा आहे.” मी मजेत म्हणाले. माझ्या नसानसातून वीज धावत होती. शरीरावर एक कपडा ही आता जास्तीचा वाटत होता. त्यांनी माझ्या वक्षांना दाबत माझ्या ओठांवर किस करायला सुरवात केली. तसं करताच मी ढीली पडले.

चाचाजी माझी मस्ती बघून माझ्या शरीराला पलंगावर सरल लेटवलं. “घाबरू नकोस आलिया, आज मी तुला कळी पासून फूल बनवतो. अम्मीजानला तर नकोच घाबरू. तिच्यासमोरच मी तुला झवण्याची मजा देईन.”

मी म्हणाले, “अम्मीजानला तुम्ही नेहमी चोदता?”

“हो जानेमन, जेव्हाही मी इथे येतो, तुझ्या अम्मीला मी रोज चोदत असतो. तुही तयार हो आता, तुलाही मी आता रोज झवणार आहे. किती सुंदर आहेत तुझ्या मांड्या! आणखी खोल ना.”

चाचाजी चतुर होते. माझ्या मांड्या खोलण्याचा अर्थ ते समजले. हसून ते म्हणाले, “तुझ्या बडे पप्पाच्या छोट्या मुलीला, खुशबूला बघ. ती अजून बारावीत गेली पण नाही. तिचे बोबे सुद्धा तुझ्यापेक्षा लहान आहेत. पण तीही माझ्याकडून मस्तच चुदवत असते.” त्यांनी माझ्या पुच्चीच्या गालाना आपल्या चिमटेने मसललं. तसं मी कळवले, “आहहहह… चाचाजी तुम्ही खुशबूला पण माझ्या अम्मी सारखं चोदत असता?”

“हो इथे राहतो तेव्हा तुझ्या अम्मीजानला आणि तुझ्या बडी अम्मीच्या घरी जाऊन मी खुशबूला मस्तपैकी झवत असतो. तर सांग तू तयार आहेस आता माझ्याकडून चुदायला?” असं म्हणून त्यांनी माझ्या पुच्चीच्या भेगेत बोट फिरवलं.

तसे मी तयार झाले आणि म्हणाले, “तयार तर आहे मी. पण अम्मीजान सारखं बेरहमीने चोदू नका.”

ते म्हणाले, “हां मेरी भतीजी, प्यार से चोदेगा मै.”

मी तर केव्हापासून चुदायला तयार होते. मी माझं एकोणीस वर्षाचे शरीर त्यांच्या हवाली करायला तयार झाले होते. जर ते अम्मीजानला चोदून आले नसते तर माझ्या कुंवाऱ्या पुच्चीला पाहून मला न विचारताच मला चोदलं असतं. पण ते माझ्या अम्मीला नुकतेच झवून आले असल्यामुळे थोडे नियंत्रणातच होते. माझे नवे, कोमल बुब्स हातात घेताच त्यांनी माझी किंमत जाणली होती!

पुढे काय झालं ते मी समोरच्या भागात सांगते. सलाम.