चाचाजान ची नजर उमलत्या भतीजीवर – १

सलाम, माझं नाव आलिया आहे. वय आता केवळ अठरा वर्षाचं असून मी माझ्या अम्मी अब्बूची एकटीच मुलगी आहे. माझी अम्मीजान शबाना आता फक्त 36 वर्षाची आहे. माझे अब्बूजान 48 वर्षाचे असून ते कापडाचा व्यापार करतात. माझे चाचाजान हार्डवेअर चं दुकान सांभाळतात.

माझे चाचाजान जवळच्याच शहरात राहतात. ते नेहमीच आमच्या घरी येत असतात. ते आले म्हणजे जास्त करून ते अम्मीजानच्याच खोलीत घुसून राहायचे. माझे अब्बू तेव्हा आपल्या व्यापारासाठी बाहेर गावी गेलेले असत. मला सुरुवातीला तर काही वाटलं नाही पण एक दिवस मला कळलंच की माझी अम्मीजान तिचा देवर म्हणजेच माझ्या चाचाजी कडून चुदाईची मजा घेत असते. मला फार धक्कादायक वाटलं पण एक वेगळीच मजाही मिळाली त्यांना झवताना बघून.

मला कळलं होतं की अम्मीजान चाचाजीच्या जाळ्यात फसली आहे आणि ते दोघेही नेहमीच झवण्याची मजा घेतात. माझे चाचाजी जवळपास 32 वर्षांचे आहेत. ते मलाही वासनेच्या नजरेने बघायचे पण मी त्यांना त्याबद्दल काहीच बोलायचे नाही.

घराच्या या लैंगिक वातावरणाचा प्रभाव माझ्यावर शेवटी पडलाच. चाचाजीला माझ्या उमलत्या वक्षांकडे एकटक पाहताना बघून मलाही मजा वाटायची. एखाद्या दिवशी अब्बू घरी नसायचे तेव्हा अम्मीजान चाचाजीला रात्री आपल्या खोलीत थांबवायची.

एके रात्री मी अम्मीजानच्या खोलीच्या दरवाज्यावर कान लावून त्यांचं बोलणं ऐकत होती. ते ऐकून तर मी दंगच राहिले.

चाचाजी म्हणाले: शबाना भाभीजान, आता तर आलिया सुद्धा जवान झाली आहे. तुम्ही म्हटलं होतं की आलियाचीही मजा तुम्ही मला देणार.

अम्मीजान: माझ्या प्रिय देवरजी, तुम्हाला कोणी थांबवला आहे? आलिया तुमचीच भतीजी आहे. जे करायचं आहे ते करा. जवान तर झालीच आहे. चोदून टाका तिला. जेव्हा मी आलियाच्या वयाची होते तेव्हा कितीतरी लवडे खाऊन घेतले होते. पण गेल्या सहा वर्षापासून मी फक्त तुमच्याकडूनच चुदत आहे. आज कालच्या मुली तर हायस्कूलमध्ये जाताच चुदायला लागतात.

मी मन लावून त्या दोघांचे बोलणे ऐकत होते. माझं मन सैरभैर व्हायला लागलं होतं.

“तिला राग तर नाही येणार ना?”

“नाही येणार. सुरुवातीला सर्व मुली नखरे करतात पण जेव्हा त्यांना मजा येते तेव्हा स्वतः उड्या मारून मारून चुदतात. जरा का त्यांची चूत चाटा आणि त्या झवायला तयार होतात. आता तू आपल्या भाभीजीची पुच्ची चाट. आलियाची जेव्हा मिळेल तेव्हा मिळेल.”

“बरं भाभीजी.”

आणि असं बोलून चाचाजी अम्मीजानची पुच्ची चाटायला लागले.

मी अजूनही तिथेच होते. थोड्या वेळानंतर चाचाजीचा परत आवाज आला, “आलियाचं शरीर तर चांगलंच भरलेला आहे भाभीजी.”

अम्मीजान: हो हात लावशील तर आणखी जवानी फुलून उठेल तिची. घाबरायची गरज नाही. ती स्वत:च चुदाई साठी तयार दिसते. तरीही जर तिने जास्तच नखरे दाखवले तर बेडवर आदळून झवून टाक तिला. पाहशील मजा येताच आपल्या चाचाजीची दिवाणी होऊन जाईल. जसे की मी आता माझ्या देवरजीची दिवानी झाली आहे. माझ्या दिरा मला माझी पुच्ची चाटवायला फार मजा येते.

चाचाजान: हो भाभीजी, मला ही तुमची पुच्ची चाटायला मजा येते.

मी त्या दोघांचे बोलणे ऐकून कावरीबावरी झाली. अम्मीजानचे शब्द ऐकून माझ्या मनातून भीती निघून गेली. मी समजून गेले की माझं कौमार्य आता वाचणार नाही. स्वतः अम्मीजानच मला चुदवण्यासाठी धडपडत होती!

मला विचार आला की अम्मीजानला ह्या वयात एवढी मजा येत आहे तर मला तर फारच येईल! अम्मीजान तर आपल्या दिरा कडूनच चुदत होती. सोबतच स्वतःच्या मुलीलाही झवायला सांगत होती.

त्या दोघांचे बोलणं ऐकून मी माझ्या खोलीत आले. त्यांचे उत्तेजक बोल माझ्या डोक्यात घुमत होते. मी माझे दोन्ही बुब्स जोराने दाबायला लागले. माझी पुच्ची गुदगुल्या करत होती.

काही वेळानंतर मी परत अम्मीजानच्या खोलीजवळ आले आणि आत मधलं संभाषण ऐकायला लागली. आता वेगळाच “पचपच.. फच्च फच्च..” आवाज येत होते. तेव्हा मी समजून गेले की हा कसला आवाज आहे.

तेवढ्यात अम्मीजानचा आवाज आला, “देवरजी, आज मला झवण्यात तुमचं लक्ष दिसत नाही आहे.”

चाचाजान: भाभीजान, आलियाचा बदन माझ्या डोळ्यासमोर येत आहे. पण माझी रांड भाभी, आता तर तुम्हाला आणखी चोदणे बाकी आहे.

त्या दोघांच्या घाणेरड्या गोष्टी ऐकून मी ताडकन उठले. त्यांच्या झवण्याचा “पचपच.. पच्च पच्च..” आवाज बाहेर येत होते. अम्मीजान आतमध्ये अविरत चुदत होती. मी हळूच खिडकीचा पल्ला ढकलला तसा तो थोडासा उघडला. त्याबरोबर मला आतमधलं दृश्य दिसलं!

अम्मीजान पूर्ण नागडी होऊन बेडवर हात ठेवून जमिनीवर उभी होती. चाचाजान तिला मागून चोदत होते. मला चाचाजींचे चुतडे पुढेमागे होताना दिसत होते. तेवढ्यात ती म्हणाली, “हायये.. अल्ललल्लाआःहह …. हायये…. फारच जानदार लवडा आहे तुझा! एवढी मोठी ताकद? आतापर्यंत मी तीन वेळा झडली आहे. असंच कर आणखी तिसऱ्यांदा झडणार आहे मी. तू तर एका वेळेस दोन-तीन बायकांना संतुष्ट करू शकतोस.

अम्मीजानने आपली एक टांग बेडवर ठेवली आणि चाचाजी तिची कम्बर धरून जोर जोरात झवायला लागले. अम्मी सुस्कारे टाकत होती, “अअ लल्ला::हहह…. या …. और जोरसे…. चोदो मुझे…!” चाचाजी झडायला आले होते. शेवटच्या दणक्यात ते झडले आणि तिला घेऊन तिच्या पाठीवर पडले.

थोडा वेळ त्यांनी रोमांस केला आणि मग अम्मीजान म्हणाली, “जा जर तुझी इच्छा असेल तर तुझ्या भतीजीला, आलियाला चोदून टाक.”

“आता कुठे असेल आलिया?”

“आपल्या खोलीत असेल. जा, दरवाजा उघडाच असेल. माझ्यात तर आता ताकतच नाही आहे बाहेर यायची.”

अम्मीजानने असं बोलून तर मला चुदायला तयारच केलं होतं. घरीच सर्व मजा आहे तर बाहेर कशाला गांड मारून घ्यायची? चाचाजी आपल्या भाभीजानला चोदल्यानंतर आपल्या कुंवाऱ्या भतीजीला चोदण्यासाठी तयार होते.

अम्मीजानची खूप चुदाई झाल्यानंतर मी माझ्या खोलीत आले. मला माहिती होतं की चाचाजी अम्मीजानला चोदल्यानंतर माझ्या कुवाऱ्या पुच्चीला ठोकण्यासाठी माझ्या खोलीत येणारच!

मी झवण्यासाठी स्वतःला मानसिकरीत्या तयार केलं होतं. माझ्या चाचाजीकडून चुदण्यासाठी माझ्या पूर्ण शरीरात वीज धावायला लागली होती.

पुढे मी कोणत्या प्रसंगाला सामोरे गेले ते पुढील भागात.