राखी वहिनीची तिच्या माहेरी चुदाई – २

राखी वहिनीला मी तिच्या माहेरी जाऊन कसं चोदलं याची कहाणी वाचण्यासाठी ही लिंक बघा: राखी वहिनीची तिच्या माहेरी चुदाई – १

आता पुढे:

त्या रात्री अंधारात आम्ही दोघं झवल्यानंतर घामाघूम होऊन बेडवर लेटलो. त्यानंतर अंगात त्राण आल्यावर आम्ही परत झवाझवी केली. त्यानंतर रात्री तीन वाजताच्या सुमारास पूर्णपणे संतुष्ट होऊन राखी वहिनी आपल्या खोलीत जाऊन झोपली.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी सात वाजता तिने मला जागवलं. ती अंघोळ करून तयार झालेली होती. माहेरी मिळालेल्या नव्या साडीवर तर ती चांगलीच सुंदर दिसत होती. पण आदल्या रात्री झालेल्या तिच्या चुदाईने तिच्या चेहऱ्यावर चांगलीच रौनक आली होती.

मी म्हणालो: चला वहिनी गावी जायची तयारी करु.

तेवढ्यात विनय आला आणि म्हणाला: थांबा जावई, जेवण बनत आहे जेवण केल्यानंतरच तुम्ही जा.

मी म्हणालो: बरं विनय.

मग तो गोठ्यात गायी-म्हशींची देखभाल करायला गेला. गावातले सर्व काम आपल्या स्पीडने चालतात. मला माहिती होतं की दुपारच्या आधी इथून निघनं होणार नाही.

राखीच्या आईने मला म्हटलं: जावई तुम्ही आंघोळ करा. मग नाश्ता देते.

मी म्हणालो: मी नाश्ता नाही करणार. सरळ जेवणच करेन. तेव्हापर्यंत तुमच्या शेतातल्या विहिरीवर जाऊन मी आंघोळ करून येतो. विनयला सोबत घेऊन जातो. तोपर्यंत जेवण तयार होऊन जाईल.

आई म्हणाली: विनयला तर फार वेळ लागेल जनावरांना चारा-पाणी द्यायला. तुम्ही राखीला घेऊन जा शेतावर. जेवण मी आणि सुनबाई मिळून बनवू.

मी खुश होऊन राखीला घेऊन शेतात गेलो. शेतात कोणीच नव्हतं. जवळच्याच एका जागी शेताची राखण करत रात्र घालवण्यासाठी छोटी झोपडी बांधली होती.

राखीने खोलीचा दरवाजा उघडला. आत शेतीचं काही सामान आणि काही पोते ठेवले होते. ते रोवण्यासाठी आणलेले बियाणे असावे.

विहिरीजवळ जाऊन मी चड्डी सोडून बाकी सर्वच कपडे काढले. राखीने झोपडीतून दोरी बाल्टी आणली.

ती म्हणाली: मी विहिरीतून पाणी काढून देते, तुम्ही आंघोळ करा.

मी लगेच म्हणालो: राखी वहिनी, तुम्ही तुमच्या विहिरीतून पाणी काढा. मला तर माझ्या हातपंपातून पाणी काढायचं आहे! आपण दोघं आपलं आपलं पाणी काढू आणि त्यात आपण आंघोळ करू.

माझं खोडकर बोलणं ऐकून मोठ्याने हसत राखी म्हणाली: तुम्ही तर फारच खोडकर आहात! विहिरीवर आंघोळ करायचा तर एक बहाणा होता. मी तर तेव्हाच समजून गेले होते. बरं, आता इकडे कुणी येईल तर?

मी दूरवर नजर टाकली. जवळपास कोणीच नव्हतं. म्हणून मी राखी वहिनीला घेऊन झोपडीत शिरलो.

मी म्हणालो: जर येथे कोणी येईल तरीही आपल्याला वेळीच त्याची चाहूल लागेल असं म्हणून मी तिला झोपडीतली छोटी खिडकी दाखवली.

राखी वहिनीने झोपडीचा कवाड बंद करून साखळी लावली. मग मी तिला सरळ त्या बियाणाच्या पोत्यावर लेटवलं. तिचे पाय जमिनीवर टेकले होते. स्थिती फारच वेगळी बनली होती. तिची साडी सोडनं मला उचित वाटलं नाही. कारण कोणी जर इकडे भटकलाच तर सावरायला वेळ मिळायला हवा ना. म्हणून मी तिची माहेरी मिळालेली नवी साडी तिच्या कमरेपर्यंत वर उचलली.

तशी मला तिच्या नंग्या पुच्चीची झळक मिळाली. ती शेतात माझ्यासोबत काय होऊ शकते हे पहिलेच जाणून होती. म्हणून तिने चड्डी घातली नव्हती.

मी तिच्या दोन्ही टांगांना डाव्या-उजव्या बाजूला पसरवलं. तसं तिच्या पुच्चीचे फुल फुलले. ती पूर्णपणे ओली झाली होती. दिवसाच्या उजेडात तिची गुलाबासारखी चूत पाहून माझा लवडा कडक झाला.

वेळ कमी असल्याने मी तिच्या पुच्चीवर एक चुंबन घेऊन माझी चड्डी उतरवली. मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर घासला आणि तिच्या पुदित लंड घालून धक्के मारायला लागलो.

तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले, “म्म्मम्हहहह…. आहहहह… झवा… ना… आणखी … हम्म.. हम्म.. !”

मग मी तिच्या छातीवरून तिचा ब्लाऊज बाजूला केला. तिचे ओठ माझ्या ओठात घेऊन गपागप तिला चोदायला लागलो. माझ्या मनात ही भीती पण होतीच की जर कोणी आलं तर! त्यामुळे मी माझी झवण्याची गती वाढवली.

आम्हा दोघांचेही सुस्कारे त्या शेतातल्या झोपडीतील शांतता भंग करत होती. काही वेळातच राखीने जोरदार सुस्कारे सोडून आपलं पाणी सोडलं. तिच्या पुच्चीतून येणाऱ्या ‘फच्च… पच्च.. फच्च.. पच्च.. !’ अश्या आवाजाने माझी उत्तेजना वाढली. मी माझे ठोके आणखी जोरात दिले आणि मीही स्लखीत झालो.

काही वेळानंतर आम्ही दोघं अलग झालो. राखीने साडी घेतली. मी कवाड उघडून मी विहिरीजवळ गेलो. मी पाणी काढायला लागलो. जवळपास कुणीच नव्हतं. तेव्हा मी राखीला आवाज दिला.

ती बाहेर आली आणि म्हणाली: मी माझी पुच्ची धुते.

बालटीमध्ये पाणी घेऊन ती विहिरीच्या बाजूला गेली. ती आपली साडी कमरेपर्यंत वर घेऊन बसली आणि आपली पुच्ची धुवायला लागली. मग मी आंघोळ केली आणि आम्ही परत घरी येऊन आपली आपली तयारी करायला लागलो.

जेवण केल्यानंतर राखीच्या आईने माझ्या बायकोपोरासाठी खूप साऱ्या चीज वस्तू दिल्या. त्या सर्व मी जिप्सीत ठेवल्या. मग सर्वांचं खास करून त्या नव्या नवेल्या सुनबाईचा निरोप घेऊन मी आणि राखी गावी जायला निघालो. ज्या रात्री मी राखीला झवत होतो तेव्हा विनय त्याच्या नव्या बायकोला झवत होता. हा विचार मला पागल करत होता. पण त्याची बायको तर फारच निरागस वाटत होती.

प्रवासादरम्यान निर्मनुष्य जागा पाहत मी राखीला झवलो. तिच्याकडून लंड चुसवून घेतला. त्यामुळे फार उशिराच आम्ही घरी पोचलो.

माझा साळा आम्हाला पाहून फार खुश झाला. तो म्हणाला: तुम्ही तर माझी फारच मदत केली जावई. तुम्ही राखीला घ्यायला गेलात.

मी उगाच म्हणालो: ही पहिली वेळ होती म्हणून गेलो. पण लक्षात ठेव मला माझेच फार कामं असतात.

आता माझ्या मनात माझ्या साळ्याच्या साळीची नववधूची छबी बसली होती. आता मला तिला झवायचं होतं. तिला झवण्याचं नशीब मला प्राप्त झालं की मी लगेच तुमच्यासोबत शेअर करेन.

ही कहाणी कशी वाटली? कळवा: [email protected]