सावत्र आईची परीक्षा

माझे लग्नाचे चालू होते. घरातील माझ्यासाठी मुलगी बघत होते. पण काही केल्या मला माझ्या मनासारखी मुलगी मिळत नव्हती. त्यामुळे मी काही केल्या लग्नासाठी होकार देत नव्हतो.

माझ्या घरी मी माझे वडील आणि माझी सावत्र आई राहायचो. वडील सतत कामनानिमित्त बाहेर गावी असायचे. माझे लग्नासाठी नकार द्यायचे अजून एक कारण म्हणजे माझ्या वडिलांनी नुकतेच लग्न केले होते. ते पण त्यांच्यापेक्षा विस वर्ष लहान असलेल्या निशा बरोबर.

त्यांना  ती कशी  काय पटली हा संशोधनाचा विषय होता. कारण ती आणि मी आमचे वय बर्यापैकी एकसारखेच होते. त्यामुळे त्यांच्यात खूपच फरक पडायचा. विचारांचा म्हणा किंवा एकंदरीत सगळ्याचाच. त्यामुळे लग्ना नंतर लगेचच त्यांच्यात खटके उडू लागले होते. निशा ला एकच गोष्ट चांगली वाटायची ती म्हणजे मी. याचे कारण समवयस्क असल्याने आमचे दोघांचे सूत चांगलेच जुळलेले होते. आम्ही खूप दंगा मस्ती करायचो.

मी पण वयात आलो होतो. त्यामुळे माझ्या भावना पण मला सतावत होत्याच. त्याचमुळे निशा कडे माझा बघायचा दृष्टिकोन बदलला होता. कारण ती चीज च अशी होती. बघताच क्षणी सोटा उभा रहावा अशी.

उंच, गोरीपान, कमनीय बांधा आणि मादक शरीर यामुळे तिला बघताच माझा सोटा उभा राहायचा. त्याचमुळे असेल कदाचीत कि मला तिच्या समवेत जास्तीत जास्त वेळ घालवायला आवडायचा. मी काही ना काही कारण काढून सतत तिचं अवतीभवती राहायचा प्रयत्न करायचो. तिलाही माझा सहवास आवडायचा. त्यामुळे ती पण सतत माझ्याशी काही ना काही कारण काढून गप्पा मारायला येत असे.

तिची फिगर चोरून बघताना मला कसेसेच होत असे. तिच्यावर मी रोज रात्री न चुकता मूठ मारत असे. आम्ही खूपच जवळ असल्याने तिने मला एकदा विचारले “काय रे अजय तू लग्न का करत नाहीयेस? काही अडचण आहे का?”

“नाही काही अडचण नाहीये तशी” मी म्हणालो.

“मग काय झालं? तू होकार पण देत नाहीयेस आणि हल्ली तू शांत शांत पण असतोस खूप? सगळं ठीक आहे ना?” तिने मला विचारले.

मी म्हणालो “हो काही अडचण नाही. पण माझ्या मनात एक शंका सतत येत असते”

“काय झाले मला सांग” ती म्हणाली.

“अगं काही नाही. माझी एक गर्लफ्रेंड होती कॉलेज मध्ये एक. आमचे खूप वर्ष अफेयर होते. पण ते बंद झाले” मी म्हणालो.

“का असे काय झाले?” ती उतरली.

“काही नाही ग. तिला असे वाटायचे कि मी नीट संभोग करू शकत नाही. त्यामुळे ती मला सतत टोमणे मारत राहायची. मुळात आम्ही एकदाच संभोग केला होता. त्यावरून तिने हे ठरवले होते. त्यामुळे माझ्या मनात एक प्रकारे शंका निर्माण झाली आहे कि मी खरोखरच संभोग नीट करू शकतो की नाही. त्याच मुले मी लग्नाला थोडा उशीर करत आहे” मी म्हणालो.

त्यावर ती म्हणाली “अरे एवढंच होय. तू मला सांग तू कसा संभोग करत होता ते. मग मी सांगेन कि तुझं बरोबर आहे कि नाही. आणि हो मी काही तुझी गर्लफ्रेंड नाही.त्यामुळे थोडे जपूनच हा”

तिचे ते बोलणे ऐकून मी उडालोच. असे काही ती बोलेल हे मी कधी मानत पण आणले नव्हते. मी म्हणालो “हे कसे शक्य आहे पण. शेवटी तू माझी सावत्र आई आहेस. बाबाना कळालं तर काय होईल?”

“काही नाही होणार. मुळात त्यांना सांगणार कोण? तू किंवा मी. आपण दोघे पण ठरवू आपल्यातल्या गोष्टी आपल्यातच राहतील असे. म्हणजे काही अडचण येणार नाही. आणि तसेही तुला मार्गदर्शन करणे हे माझे कर्तव्यच आहे ना. त्यासाठी मी काहीही करायला तयार आहे” ती म्हणाली.

मी अजूनही गांगरलेलो होतो. माझ्याने धाडस होत नाही ते बघून ती मला म्हणाली “हे बघ तू जर असा शांत राहत असशील तर तुझ्या गर्लफ्रेंड ची अजिबात चूक नाहीये. तुझा उठतो ना रे?” असे म्हणून तिने मला डिवचयचा प्रयत्न केला.

मग मात्र मी धाडस करायचे ठरवले आणि सरळ पुढे होत तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले आणि तिचे एक छानसे चुंबन घेतले. माझ्या चुंबनाच्या स्पर्शाने ती शहारली आणि म्हणाली “ये हुई ना बात. अब दिखा दे तेरा जलवा.” असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ ओढले आणि तिने माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

निशा ला मी कधी किस कारेन याचा साधा विचार पण कधी केला नव्हता. पण आज ते सत्यात उतरले होते. त्यामुळे मी सरसर करत तिचे ओठ चोकत होतो, ओढत होतो. तिचे गुलाबी गुलाबी नाजूक ओठ दाताने ओढताना मी चावत होतो. तिचा चेहरा माझ्या ओंजळीत पकडून मी तिच्यावर अक्षरशः तुटून पडलो होतो.

“खूप दिवसांनी असे आवेगपूर्ण किसिंग मी करत आहे. तुझ्या बाबाना अजिबात काही येत नाही बघ. तू मात्र त्यांच्या बरोबर उलट झाला आहेस. ते एक बरे झाले आहे” असे ती म्हणून मला अधिकच बिलगली.

माझा हात तिच्या गळ्याकडून तिच्या छातीवर आला आणि तिच्या भरदार उरोजाना मी जोरजोरात दाबू लागलो. सलवार कमीज मधून पण तिची छाती टुमदार दिसत होती. तिचे निप्पल्स त्या ड्रेस मधून पण उठून दिसत होते. त्यांना मोकळे नाही केले तर ते ड्रेस फाडून बाहेर येतील इतपत मोठे होऊन टरारले होते. त्यामुळे मी तिचा टॉप काढला.

टॉप काढताच काळ्या रंगाच्या अतिशय सुंदर ब्रा मधून तिची छाती डोकावत होती. तिचे तो गोरे वक्ष बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. माझे किसिंग चालूच होते. एकेमकांत समरस होऊन आम्ही एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालून एकमेकांची लाळ पित होतो. तिच्या ब्रा चे हुक अलगद काढून तिच्या उघड्या छातीवर मी तुटून पडलो.

जोरजोरात हाताने ते वक्ष दाबून दाबून मी त्यांचा चोता करत होतो. तिची पॅण्ट मी लगेच उतरवली आणि काळ्याच रंगाची निकर तिच्या नाजूक योनीला झाकून बसली असल्याचे मी बघितले. तिने अतिशय रेखीव आणि नक्षीदार अशी निकर परिधान केली होती. तिच्या कमनीय फिगर ला ती अतिशय उठून तर दिसत होतीच पण त्याच बरोबर तिच्यावर चार चांद लावत होती.

मी हाताने तिची निकर काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिचा गोरापान नग्न देह माझ्या समोर आ वासून उभा होता. मला वेळ घालवायचा नव्हता. मी माझी जीभ तिच्या दोन्ही उरोजांमध्ये ठेवली आणि चाटत चाटत मी सरळ खाली सरकू लागलो. माझ्या जिभेचे टोक तिच्या बेंबीत घुसताच ती विव्हळली. मी तसाच पुढे खाली सरकलो आणि तिच्या योनीच्या भोवती फुगीर भागावरून माझी जीभ फिरवू लागलो.

“किती मस्त करतोस तू रोमान्स. मला राहवेना झाले आहे बघ. प्लिज माझी योनी चाट माझ्या राजा” ती म्हणाली.

असे म्हणताच मी माझी जीभ सरळ तिच्या योनीवर ठेवली तिला चाटायला चालू केले. तिच्या योनीतुन एक अद्भुत असा सुगंध येत होता. त्या वासाने मी अधिकच गरम झालो आणि जमेल तितक्या आवेगाने तिची योनी चाटू लागलो. तिची योनी आधीच ओली झाली होती. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने ती अधिकच स्त्रवू लागली होती.

माझ्या जिभेने मी तिच्या य योनीत लपून बसलेल्या दाण्याला कुरवाळले आणि त्याला पण चाटून चाटून तीला पार घायाळ करून टाकले. ती बेभान होऊन माझ्या डोक्याला पकडून मला अधिक तीव्रतेने तिची योनी चाटायला सांगत होती.

इकडे माझ्या सोट्याला कधी एकदा तिच्या योनीत शिरतो असे झाले होते. खूप वेळ तिची योनी चाटून झाल्यावर मी उठलो, माझी पॅण्ट काढली आणि माझा सोटा कचकन तिच्या योनीत कोंबला. “आई ग किती मोठे आहे रे तुझे हत्यार. माझ्या योनीचा फालुदा होणार आज हे नक्की” असे म्हणून तिने तिची कंबर उचलली आणि मला प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली.

मग काय मी आपला एकसारखे जोरजोरात माझी कंबर हलवून तिच्यावर उडू लागलो. तिच्या नाजूक योनीचा मी चोता करायचा या हिशोबानेच तिला दणके देत होतो. माझे दणके तिला सहन होण्या पलीकडचे होते. पण माझ्या अफलातून संभोगाच्या पद्धतीने तिला ते आवडले होते. त्यामुळे ती त्याचा आनंद लुटत होती.

वीस मिनिटे मी न थांबता एकसारखे तिच्यावर उडत होतो आणि मग शेवटी मी माझे वीर्य तिच्या योनीत सगळं गाळले. तिची योनी माझ्या वीर्याने भरून वाहू लागली. आम्ही शांत झालो. खूप वेळ आम्ही तसेच नग्न पडून होतो. थोड्या वेळाने लगेचच मी लागोपाठ दोन वेळा उडालो. माझा आवेग आणि स्टॅमिना बघून ती मला म्हणाली “मला तुझ्या गर्लफेंड ची किव येते. असा अफलातून संभोग करणारा बॉयफ्रेंड असेल तर त्याला सोडणारी महामूर्ख म्हणायला पाहिजे. मी तरी खुश झाले बघ तुझ्यावर”

असे म्हणून तिने मला तिच्या मिठीत घेतले. तेव्हा पासून मी घरच्या घरी तिच्यावर उडून माझी आणि तिची खाज भागवू लागलो होतो. पुढे माझे लग्न झाल्यावर पण मी नियमितपणे ठोकून काढत असे.