दुकानाच्या गोडाऊन मध्ये घेतली मजा

मित्रानो माझे नाव निखिल आहे. मी आज चाळीशी वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे जी घडली तेव्हा मी माझ्या तिशीत होतो. त्या गोष्टीमुळे एक मात्र नक्की झाले ती म्हणजे मी कायमची माझी खाज एकेच ठिकाणी भागवू शकलो आणि ती पण पाहिजे तेव्हा.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी एका किराणा मालाच्या दुकानात कामाला होतो. माझे शिक्षण फार काही चांगले झाले नव्हते. त्यामुळे मला चांगल्या पगाराची आणि मोठ्या ठिकाणी नोकरी मिळणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे मी शिक्षण झाल्या झाल्या एका किराणा मालाच्या दुकानात कामाला लागलो. पडेल ते काम करायचे या बोलीवरच मला दुकान मालकाने ठेवून घेतले होते.

माझी उंची तर चांगली होतीच पण त्याच बरोबर एंझी अंगकाठी एकदम मजबूत असल्याने पोती उचलायला वगैरे मदत होईल या हिशोबाने त्याने मला ठेवून घेतले होते.

दुकानात माझ्या व्यतिरिक्त अजून एक बाई कामाला होती. तिचे नाव सुमन होते. सुमन साधारण तेव्हा तीस वर्षाची असेल. दिसायला सावळी असलेली सुमन नाकी डोळी मात्र खूपच देखणी आणि नीटस होती. गळ्याच्या खाली तर तिला बघतच राहावे अशी तिची फिगर होती. तिची फिंगर ३६-२४-३६ अशीच होती. ती नेहमी साडी परिधान करे.

खूप फॅन्सी काही तिच्या साड्या असायच्या नाहीत. पण ज्या घालायची त्या मात्र खूपच चांगल्या असायच्या. शेवटी ती दुकानात कामाला होती. तरीही ती टापटीप राहायची. घरची परिस्थती तिची बेताची होती. मी कामाला लागल्या पासून मी तिचे खूप काम हलके केले होते. त्यामुळे ती माझ्यावर खूप खुश झाली होती. माझी आणि तिची लगेचच गट्टी जमली. ती माझ्याशी खूप चांगले वागायची.

तिचे आणि तिच्या नवऱ्याचे पटायचे नाही. सतत दारू पिऊन तो तिला मारहाण करायचा. तिला पाहिजे नको अजिबात बघत नसे. असे तिने मला सांगितले होते. त्यामुळे ती त्याच्यावर नाराज होती. पण जेव्हा पासून मी कामाला लागलो होतो तेव्हा पासून तिने तिच्या मनातील बऱ्याच गोष्टी सांगायला चालू केल्याने तिचे मन हलके होत होते. त्यामुळे ती मला नेहमी धन्यवाद द्यायची. आम्ही जवळ येत होतो.

माझी नजर तिच्या फिगर वर होतीच. मी काही धुतल्या तांदळाचा नव्हतो. आम्ही काम करताना तिच्या शरीराची होणारी हालचाल बघून माझा सोटा वळवळ करू लागत असे. तिच्या कमनीय बांध्यावरून घामाच्या निथळणाऱ्या धारा बघून माझ्या जीवाची घालमेल होत असे. तिला काहीही करून मला ठोकायचे होते. मला योग्य कशाची वेळ होती. लवकरच ती वेळ येणार होती हे मात्र मला माहित नव्हते.

एके दिवशी मालक काही कामासाठी बाहेर गेला होता. दुपारची वेळ होती. मी आणि सुमन दोघेच दुकानात होतो. दुपारी एक तास जेवायची सुट्टी असायची. त्यावेळी दुकानाचे शटर बंद केले जायचे. नेहमीप्रमाणे दुकानाचे शटर बंद करून आम्ही जेवायला बसणार तोच सुमन मला म्हणाली “निखिल अजून थोडे काम आहे. आपण ते आधी करूया मग जेवायला बसूया.”

मी होकार देताच ती मला घेऊन दुकानाच्या मागे असलेल्या गोडावून मध्ये गेली. तिथे खूपच धान्याची पोती ठेवली होती. खूपच अडचणीची जागा होती ती. पोत्यावर असलेली गोणी काढण्यासाठी सुमन वर चढली. ती मला एकेक करून वरची गोणी देत होती आणि मी खाली उभा राहून ते घेत होतो. ते घेत असताना माझी नजर तिच्या छातीकडे गेली.

काही गोणी खूपच वर असल्याने तिच्या उंचीला ती पुरत नव्हती. ती पाय उचलून त्यांना घ्यायचा प्रयत्न करत होती. ते करत असताना तिच्या साडीचा पदर बाजूला जात होता आणि तिची छाती उघडी पडत होती. तिच्या त्या ब्लाउज मधून तिच्या छातीचे उभार बघून माझी वासना जागृत होत होती. तोतापुरी आंब्याच्या आकाराची तिची छाती कचकन पकडावी आणि त्याचा रस प्यावा असे मला वाटत होते.

एकसारखे तिच्या छातीकडे बघत असताना माझ्या सोट्याची हालत बेकार होत होती. तिच्या छातीचे निप्पल्स खूपच बाहेर आले होते. मी एकसारखे तिच्या छातीकडे बघत आहे हे तिला जाणवले आणि ती अचानक मला म्हणली “निखल्या काय बघत आहेस रे असा माझ्याकडे?”

मला ती पहिल्यांदा निखल्या म्हणाली असेल. मी भानावर आलो आणि म्हणालो “काहि नाही काही नाही”.

“कधी बाई बघितली नाहीस होय?” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि पुढे म्हणाली “वर ये इकडे जरा. या गोण्या खूप ओझ्या आहेत. माझ्याने काढल्या जाणार नाहीत”

मी लगेचच वर पोत्यावर चढलो. त्या एका छोट्या पोत्यावर आम्ही दोघे उभे होतो. वर उभे असल्याने पडण्याची भीती होतीच. त्यामुळे आम्ही जमेल तितक्या एकमेकांच्या जवळ उभे होतो. त्यामुळे तिची छाती माझ्या छातीला येउन टेकली होती.

ती गोणी काढायला लागली आणि तिने तिचे पाय उचलले व ती गोणी पडकू लागली. पण तिच्या हाताला ते येत नव्हते. त्यातच तिचा तोल गेला आणि तिचा पाय सटकून ती पडणार तोच तिने मला तिला पकडायला सांगितले. मी लगेचच तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिला पडण्यापासून वाचवले. तिच्या उघड्या कमरेवर माझा हात पडताच मी व्याकुळ झालोच पण माझ्या मनात प्रचंड कामवासना जागृत झाली.

ती मला म्हणाली “निखल्या असाच पडकून रहा. मी बघते गोणी येते का हाताला ते. सोडू नको पण हा”

मला एक लक्षात आले होते कि ती गोणी मी पण काढू शकलो असतो पण तिने मुद्दाम च स्वतः काढ्याचा प्रयत्न करायचे कारण हेच होते कि तिला मी पडकून ठेवावे. मी आता धाडस करायचे ठरवले होते. तिला कमरेला मी मघा पेक्षा जोरात पकडले. माझा हात मी हळू हळू तिला पकडायच्या बहाण्याने खाली घेऊ लागलो. माझा हात तिच्या गांडीवर येऊन थांबला.

मी अंदाज घेत होतो कि ती काही बोलते का ते. पण ती काहीच बोलली नाही. ते बघून मग मी हळू हळू करत तिच्या गांडीला दाबू लागलो. तिच्या गाडीवरून हात फिरवू लागलो. तरीही ती काही बोलली नाही. ते बघून मग मात्र मी थांबायचे नाही असे ठरविले.

तिने एक गोणी काढली होती. पण ती अजूनही वरच होती. ती त्याला धरून उभी असल्याने तिचे दोन्ही हात वर होते.तिच्या गांडीवरून हात फिरवत फिरवत मी सरळ तिच्या छातीकडे नेला आणि तिचं उघड्या तोतापुरी ना पकडले आणि जोरात दाबू लागलो.

“अरे निखल्या हे काय करत आहेस तू?” ती मला म्हणाली.

“काही नाही गोणी पडकतोय. तुला नको असेल तर सांग” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “तसे काही नाही. पण लवकर कर जरा. जेवायची सुटी संपत आली आहे. नंतर उगीच गोंधळ नको काही व्हायला”

तिने असे म्हणताच मी तिला खाली घेतले आणि तिला मिठीत ओढले. तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु करत करत मी तिच्या छातीवर माझा हात ठेवून जोरजोरात दाबू लागलो. तिच्या भरदार छातीला मी उघडे केले आणि तिच्या सावळ्या निप्पल्स ना माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना जोरजोरात चोकू लागलो, चावू लागलो, दाताने धरून बाहेर ओढू लागलो.

तिची स्तनाग्रे कमालीची कडक झाली होती. ती पूर्ण बेभान झाली होती. मग मी तिला खाली बसवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिला एका सराईतासारखे त्याला तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला लागली. व्योक व्योक करत ती त्याला चोकत होती आणि मी त्यातूनही प्रचंड ताकदीने तिची छाती दाबत होतो.

खूप वेळाने तिला मी उठवले. शेजारी असलेल्या पोत्याच्या थप्पीवर मी तिला उभेच पाडले. तिची साडी मी मागून वर केली आणि तिच्या गोलाकार गांडीचे दर्शन घेतले. दुकानात असल्याने मला तिची पूर्ण साडी काढणे शक्य नव्हतेच.

तिची निळ्या रंगाची निकर मी ओढूनच काढली आणि तिला नग्न केली. तिची सावळी सुपारी बघून मी माझ्या तोंडात माझी दोन बोटे घातली आणि ओली करून हळूच तिच्या योनीत सारली. आत बाहेर करून तिच्या योनीचे भोक मी मोठे केले आणि मग कचकन माझा सोटा त्यात कोंबला.

माझा सोटा पूर्ण आत गेल्यावर मी तिच्या गांडीवर हात ठेवला आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. तिची योनी कमालीची मादक होती. आत बाहेर सोटा होत असताना होणाऱ्या घर्षणाने मला अधिकच चेव चढत होता आणि मी अधिक वेगाने तिच्यावर उडत होतो. तिच्या गांडीच्या आकाराने माझे मन आधीच उद्युक्त होत होतेच पण तिच्या कमालीच्या मादक प्रतिसादाने मी आधीच ताकदिने तिला ठोकत होतो.

“आह आह” करत ती त्याचा उपभोग घेत होती.आणि खूप वेळ तिला ठोकल्यावर तिच्या योनीतच मी माझा सोटा गाळला. तिची योनी माझ्या वीर्याने भरून वाहत होती. आम्ही दोघे पण शांत झालो. आम्ही झटकन कपडे घातले आणि जेवायला बसलो. तेव्हापासून मी सुमन ला नियमित पाने ठोकू लागलो होतो. मालक नसला कि ती मला गोडावून मध्ये नेत असे आणि माझ्याकडून मनसोक्तपणे ठोकून घेत असे.