कहाणी एका धंदेवालीची

माझे नाव पिंकी आहे. मी एक धंदेवाली आहे. मी आज तुम्हाला माझी कहाणी सांगणार आहे कि मी धंदा का करायला लागले ते.

माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि मी नोकरीसाठी म्हणून शहरात आले. लहान पानापासून मला चंदेरी दुनियेचे आकर्षण होते. मला उंची कपडे, दाग दागिने, मेकअप, परफ्युम असे वापरायला आवडायचे. पण घरची परिस्थिती बेताची असल्याने ते शक्य होत नव्हते.

मी दिसायला देखणी होते. समोरच्याला घायाळ करण्या इतपत माझ्याकडे शारीरिक ठेवणं होतीच होती. उंच, गोरी, काळे डोळे, कमनीय बांधा, भरदार उरोज आणि गोलाकार नितंब असे चित्रपटात वर्णन करतात तसा माझा देह होता. त्यामुळे मी समोरच्याचा मनात लगेच भरत असे.

नोकरी पण मला काही केल्या लागत नव्हती. घरचे पैसे देऊन देऊन थकले होते. त्यामुळे आता काय करायचे या विचारात असताना मला माझी रूम पार्टनर रूपा मला म्हणाली “अग पिंकी या मोठ्या शहरात राहायचे म्हणजे सोपी गोष्ट नव्हे. तुला जर नोकरी नाही मिळाली तर तू काय तोंड घेऊन घरी जाणार आहेस? तुझे घरचे काय म्हणतील?”

“काय करू मी? माझ्याकडे करण्यासारखे काहीच नाही” मी म्हणाले.

“अग आहे ना. अशी काय करतेस तू” ती अशी म्हणताच मी म्हणाले “काय आहे माझ्याकडे?”

त्यावर तिने तिचा हात सरळ माझ्या छातीवर ठेवला आणि त्यावरून फिरवत फिरवत सरळ खाली माझ्या योनी पर्यंत नेला आणि मला म्हणाली “अग वेडे तुझ्याकडे ती गोष्ट आहे ज्यासाठी लोक त्यांची सगळी संपत्ती उधळतात”

“मला काही समजले नाही” मी म्हणाले.

त्यावर ती मला समजावून सांगू लागली आणि म्हणाली “हे बघ आज ना उद्या तुला बॉयफ्रेंड होईलच ना. आणि तो तुला असा सोडेल का? म्हणजे तो तुझ्याशी संभोग करणारच. कारण या मोठया शहरात या सगळ्या गोष्टी खूपच सामान्य आहेत. मग मला एक सांग तसेही संभोग करायचा असेलच तर त्यासाठी तुला चार पैसे मिळत असतील तर तुला काय नको आहेत का?”

तिचे बोलणे ऐकून मी उडालेच. ती मला माझे शरिर विकायला सांगत होती. ती मला म्हणाली “अग खूप विचार नको करू. इथे हि गोष्ट पण खूपच सामान्य आहे. तू चुकीचा विचार करू नको. तसेही कोणी ना कोणी तर तुला उपभोगणार आहेच. त्यात जर समज तुला चार पैसे मिळत असतील तर काही वाईट नाही. त्याच बरोबर तुला एकच बॉयरफ्रेन्ड करून त्याचे नाटक सहन करावे लागेल. त्या पेक्षा इथे तुला रोज कोणी ना कोणी नवीन मिळेल. त्यामुळे तुला मजा पण येईल, तुझा खर्च पण बाहेर निघेल आणि तुला पाहिजे ते तू उपभोगू शकतेस”

तिचे म्हणणे मला पटले होते. मी म्हणाले “पण मी चालू कसे करू पण?”

त्यावर ती मला म्हणाली “मी आहे ना. मी गेली खूप वर्षे हे करत आहे.”

तेव्हा मला समजले की हि कसे काय खर्च करू शकते ते. ती दुसऱ्याच दिवशी मला तिच्या एका गिर्हाईकाकडे घेऊन गेली. एका मोठ्या बंगल्यात आम्ही गेलो. इतका मोठा बंगला मी फक्त चित्रपटात बघितला होता. आज प्रत्यक्षात बघत होते. आम्ही मोठ्या सोफ्यावर बसलो होतो. मोठ्या जिन्यावरून एक साधारण चाळीस वर्षाचा एक अतिशय देखणा माणूस आला.

रूला ला बघून तो हसला आणि म्हणाला “बोल आज काय नवीन आणल आहेस माझ्यासाठी?”

असे म्हणताच तिने माझ्याकडे बोट केले आणि म्हणाली “हे बघा साहेब अस्सल गावरान तडका आहे. खास तुमच्या सेवेत हजर”

त्याने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि म्हणाला “नॉट बॅड हम्म” असे म्हणून तो मला वर पासून खाली पर्यंत न्याहाळू लागला. मला सुरवातीस कसेतरी वाटू लागले. पण मी मन घट्ट केले आणि त्याच्याकडे बघून हसले. मला रूपाने तसे आधीच सांगतिले होते.

“किती द्यायचे?” त्याने रुपाला विचारले.

त्यावर ती म्हणाली “साहेब तुम्ही आधी मजा तरी घ्या आणि मग तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते द्या. तुम्ही काय नवीन आहेत का माझ्यासाठी?”

त्यावर तो हसला. आणि म्हणाला “ठीक आहे”

रूपा मला सोडून निघून गेली. तो माझ्याकडे आला आणि त्याने मला जवळ घेतले. मी अजूनही न वापरलेला माल होतो हे त्याच्या सराईत नजरेने टिपले होतेच. त्यामुळे तो माझ्याकडे एकसारखे रोखून बघत होता.

तो मला घेऊन वर गेला. त्याच्या बेडरूम मध्ये. अतिशय आलिशान बेडरूम होती त्याची. त्याने समोर असलेले कपड्याचे कपाट मला उघडायला लावले. समोर खूप उंची आणि एकसे एक ड्रेस होते. ते बघून मी क्षणभर थबकले. तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने मला मागून मिठी मारली आणि मला म्हणाला “यातील तुला पाहिजे तो ड्रेस घाल”

मी एक नजर फिरवली. त्यात एक काळ्या रंगाचा वन पीस मला खूप आवडला. मी तो उचलला आणि घातला. वन पीस घालायची माझी पहिलीच खेप होती. माझ्या मनातील एक इच्छा आज पूर्ण झाली होती. त्या ड्रेस मधून माझ्या भरदार छातीचे प्रदर्शन चांगलेच होत होते. माझ्या गोऱ्यापान मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. मला याची सावय तर अजिबात नव्हती पण मला माझी इच्छापुर्ती झाल्याचे समाधान मोठे होते.

त्याने माल बघताच मला त्याचा जवळ बोलावले आणि माझ्या हातात दारूचा ग्लास दिला. मी कधी कधी दारू पित असे त्यामुळे मला काही वाटले नाही. आम्ही एकेक पेग मारत होतो आणि जसा तो रंगात येईल तसा मला जवळ घेत होता. मोठ्याने लावलेले म्युजिक आमच्या डोक्यात भिनत होते. त्याने मला त्याच्या मिठीत घेतले आणि माझ्या ओठांवर ओठ ठेवले.

माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदाच कोणाला तरी किस करत होते आणि ते पण असे एका प्रौढ माणसाला. त्यामुळे मला थोडे विचित्र तर वाटत होते पण माझी खाज पण भागणार होती व मला पॆसे पण मिळणार होते या विचाराने मी तो विचार बाजूला केला.

त्याने माझ्या छातीवर हात ठेवला आणि त्याचा हात सर्रकन त्या ड्रेस च्या आत घातला. हाताचा स्पर्श होताच माझ्या छातीचे उभार प्रचंड वर आले, कडक होऊन निप्पल्स बाहेर येऊ बघत होते. त्यामुळे माझ्या भावना आवरणे शक्य होत नव्हते. मी दारूने नशेत जशी गेले होते तशी नशा मला आता त्याच्या स्पर्शाने होत होती.

त्याने मला बेडवर पाडले आणि तो माझ्यावर आला. माझ्यावर चुंबनांचा वर्षाव करत करत तो माझ्या छातीशी खेळत होता. मी पण बेभान होऊन त्याचा आनंद लुटत होते. त्याने मग माझा ड्रेस उतरवायला सुरवात केली. वन पीस असल्याने तो ड्रेस लगेचच निघाला आणि मी माझ्या ब्रा नि निकर मध्ये आले. माझा भरगच्च देह बघून तो व्याकुळ झाला.

“असा माल आजवर बघितला नाही मी. क्या बात है” असे म्हणून त्याने माझी ब्रा काढली आणि माझ्या छातीवर त्याने आक्रमण केले. माझ्या निप्पल्स ना तो जोरजोरात चावू लागला. तोंडात पडकून त्याने त्यांना चोखायला सुरवात करताच माझी छाती कमालीची मोठी झाली आणि माल प्रचंड भावना जागृत झाल्याची जाणीव झाली.

त्याने माझी निकर लगेच उतरवली आणि माझ्या योनिवरून त्याचा हात फिरवायला सुरवात केली. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझी योनी अधिकच फुगीर झाली. त्याने त्याची बोटे योनीत सारली आणि मागे पुढे करत त्याचे भोक मोठे केले. मला हा अफलातून अनुभव होता.

मग मला त्याने उठवले आणि माझ्या तोंडात त्याचा सोटा दिला व त्याला चोखायला सांगितले. मला सुरवातीस हे खूपच घाण वाटले. पण जसे मी त्याचा सोटा चोकू लागले आणि जसा त्याचा सोटा मोठा मोठा होत कडक होऊ लागला तसे मला पण त्याची मजा येऊ लागली. मग मात्र मी जमेल तसा आणि जमेल तितका त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागले. मला ती चोखाचोकी आवडू लागली होती. मी मनसोक्त त्याचा सोटा चोकून दिला.

त्याने मला पुन्हा एकदा बेडवर झोपावले. माझे पाय फाकवुन त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबून तो जोर जोरात मला हिसडे मारू लागला. त्याचे हिसडे फार काही जोराचे नव्हते कारण मला त्याचा अजिबात त्रास होत नव्हता. कदाचित वयामुळे त्याचे दणके थोडे कमी झाले असतील. त्याने काच काच करत माझी योनी मारली आणि लगेचच त्याचे वीर्यपतन झाले देखील.

आम्ही शांत झालो. कपडे घातले. त्याने मला दहा हजार रुपये दिले. ते बघून मी वेडीच झाले. एवढयात इतकी कमाई झालेली बघून मी खुश झाले. रुपाला मी धन्यवाद दिले. ती म्हणाली “याच साठी आपण प्रौढ माणसांच्याकडे जायचे. म्हणजे ते फार संभोग पण करत नाहीत आणि पैसे पण जास्त देतात. तेव्हापासून मी नियमित धंदा करू लागले होते. रूपा पेक्षा माझ्याकडे गिर्हाईके जास्त झाली होती. मी पैसे पण खूप मिळवू लागले होते आणि माझ्या सगळ्या इच्छा पण पूर्ण करू लागले होते.

तर अशी आहे हि माझी गोष्ट.