साडी च्या बदल्यात मजा

गावात तमाशा आला येणार होता. त्यामुळे गावातील पुरुषांत एक वेगळेच चैतन्य निर्माण झाले होते. जो तो उठून त्याचीच चर्चा करत होता. याचे कारण पण तसेच होते. एक तर खूप वर्षांनी गावात तमाशा येत होता आणि दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तमाशातील मुख्य नर्तिका सोना. सोना तमाशेवाली पंचक्रोशीत खूपच प्रसिद्ध होती. तिचं नाव खूप चांगले होते.

सोना बद्दल मी पण खूप ऐकून होतो. तिचा तमाशा बघायला मिळणार या मुळे मी पण जरा हवेतच होतो. अखेरीस तो दिवस आलाच. रात्री तमाशाला जायचे आम्ही ठरवले आणि मी माझ्या काही मित्रांसोबत तमाशाला गेलो. गावाबाहेर एका माळावर तमाशा होता.

मी गेलो आणि तमाशा चालू झाला. सुरवातीस काही गाणी झाली तरीही अजून सोना चे गाणे झाले नव्हते. त्यामुळे सगळे लोक दंगा करत होते. सगळ्यांच्या तोंडात एकच नाव होते ते म्हणजे “सोना”

त्याच वेळी सोना ची स्टेज वर एंट्री झाली आणि एकच जल्लोष चालू झाला. लोकांनी टोप्या काढून उडवल्या, काही लोक पैश्याची उधळण करत होते तर काही शिट्ट्या वाजवून त्यांचा आनंद व्यक्त करत होते. तिला बघून मी अक्षरशः वेडा झालो. तमाशात इतकी देखणी स्त्री कशी काय असू शकते या विचाराने मी हैराण झालो होतो.

सोना दिसायला अतिशय देखणी होती. प्रचंड रेखीव असलेले तिचे दिसणे समोरच्याला घायाळ करत होते. तिची फिगर अफलातून होती. कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलींना पण लाजवेल असे तिने स्वतःला ठेवले होते. तिने एका विशिष्ट पद्धतीने नउ वारी साडी घातली होती त्यातून तिच्या बेंबीचे पूर्ण दर्शन होत होते. दिसायला खूपच गोरी असल्याने तिच्या पोटाच्या इथे घट्ट साडी घालून व्रण पडले होते ते पण लाल बुंद झाले होते.

तिच्या मोठया पाठीच्या ब्लाउज मधून तिची गोरीपान पाठ बघून बघणारे लाळ टपकवत होते. अशी हि सोना तिच्या डान्स ने तर समोरच्याना अक्षरशः वेडे करून सोडत असे. त्यात्यच ती तमाशावाली असल्याने तिच्या अदा खूपच मादक होत्या. समोरच्याचा उठायलाच पाहिजे अश्या घायाळ अदा करून ती समोरच्यांना खुश करायची. त्या दिवशी सोना चा डान्स बघून मी पण घायाळ झालो नसतो तरच नवल. घरी येऊन ती रात्र तिच्यावर मूठ मारून मी माझे समाधान करून घेतले.

माझे गावात साड्यांचे दुकान होते. तसे बरे चालायचे दुकान. तमाशा बघून आल्यावर साधारण चार एक दिवस झाले असतील. दुपारची वेळ होती. दुकानात मी एकटाच होतो. तेवढ्यात माझ्या दुकानात एक अतिशय देखणी स्त्री आली. तिने माझ्याकडे साड्या मागीतल्या. मी तिच्याकडे काही क्षण निरखून बघितले पण माझ्या लक्षात येत नव्हते कि हिला मी कुठे बघितले आहे ते.

खूप वेळ मीही तिला साड्या दाखवत होतो. पण अजूनही मला लक्षात येत नव्हते.शेवटी मी न राहवून तिला म्हणालो “बाई तुम्हाला एक विचारू का?”

“हो हो विचारा ना” ती मला म्हणाली.

“तुम्ही या गावातील वाटत नाही. पण तुम्हाला मी कुठे तरी बघितले आहे. माझ्या लक्षात येत नाहीये” मी म्हणालो.

माझ्या या प्रशांवर ती हसली आणि म्हणाली “तुमचे बरोबर आहे. मी या गावातील नाहीये. मी तमाशात नाचते. सोना आहे माझे नाव”

तिचे ते वाक्य ऐकताच मी जागचा उडालो. माझी ट्यूब पेटली आणि मी तिला मी तमाशा ला आलो होतो वगैरे सगळे सांगून तिचे गुणगान केले. तेव्हापासून ती नियमित माझ्याकडे साड्या घेण्यास येऊ लागली होती. त्यातून आमची जवळीक चांगलीच वाढली होती. आख्या गावात ती फक्त माझ्याशी बोलायची. त्यामुळे माझी छाती नेहमी कडक व्हायची.

त्या दिवशी तिने मला फोन केला आणि तिने मला नवीन असतील त्या सगळ्या साड्या घेऊन तिच्या तमाशाच्या ठिकाणी बोलावले. मी लगेच तिकडे गेलो. तिच्या रूमवर जायचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता. मी रूम वर गेलो तेव्हा ती नुकतीच अंघोळ करून आली होती. तिला मेकअप शिवाय बघायचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता.

मेकअप शिवाय पण ती खूपच देखणी दिसत होती.तिला इतक्या जवळून बघणार हि कल्पनाच किती सुखद होती. तिला मी साड्या दाखवू लागलो. घरी असल्याने ती थोडी निवांत च बसली होती. तिच्या साडीचा पदर सतत खाली पडत होता आणि त्यातून मला तिची छातीचे गोल खुणावयाचे. माझी नियत ती एक प्रकारे खराब च करत होती.

तिला सगळ्या साड्या आवडल्या होत्या. पण त्या खूपच महाग होत्या. त्यामुळे ती थोडी नाराज झाली आणि मला म्हणाली “इतके पैसे काही माझ्याकडे नाहीयेत. पण मला साड्या तर पाहिजे आहेतच.काय करूया?”

“तुम्ही सांगा” मी  म्हणालो.

“पैसेच पाहिजेत कि त्या बदल्यात अजून काही चालेल तुम्हाला?” तिने मला विचारले.

“म्हणजे काय नेमके” मी विचारताच ती म्हणाली “म्हणजे दुसरे ओ.असे म्हणून तिने तिचा पदर बाजूला केला आणि तिची छाती उघडी पाडली. माझ्या शेजारी येऊन बसली ती आणि तिने तिचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला. हात मांडीवरून फिरवत फिरवत माझ्या सोट्याला पडकले आणि त्याला ती कुरवाळू लागली. मला कळायचे बंद झाले.

“मला काहीच अडचण नाही” मी म्हणालो. कारण तसेही त्या साड्या खरं सांगायचं तर खूपच स्वस्त होत्या. मी तिला त्या महाग करून विकत होतो. त्यामुळे मला आयती आलेली संधी सोडायची नव्हती.

माझा होकार मिळताच सोना ने मला तिच्या जवळ ओढले आणि माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले व माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. सोना सारखा माल माझ्या तावडीत आल्यावर मी कसा मागे राहीन. मी पण चालू केले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. माझा सोटा तिने अजूनही तिच्या हातात पकडून ठेवला होता. त्याला ती एकसारखे तिचा हात वर खाली करत रगडत होती. त्यामुळे तो खूप कडक झाला होता.

माझा हात तिने तिच्या दुसऱ्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला. मग काय मी सोडतो होय. तिच्या ब्लाउज ची बटणे सरसर करत मी काढली आणि तिच्या छातीचे उभार बाहेर काढले. तिची भरदार छाती बघून माझ्या भावना कमालीच्या तीव्र झाल्या.तिच्या छातीला मी माझ्या हातात पकडले आणि जोरजोरात दाबू लागलो. तिचे गोलाकार आणि टुमदार वक्ष असे काही लुसलुशीत होते कि काही विचारू नका.

तिने माझे डोके पडकले आणि माझा चेहरा तिच्या छातीच्या उभारानंमध्ये ठेवले. माझा श्वास घुसमटला. पण तरीही माझ्यासाठी ते स्वर्गसुख च होते. मी तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेतले आणि जोर जोरात त्यांना चावू लागलो. दातात पडकून त्यांना जमले तितके बाहेर ओढून तिला गरम करू लागलो होतो. माझ्या हाताच्या पूर्ण ताकदीने तिच्या उरोजांना दाबत होतो. मऊ स्पंज सारखे होते तिचे उरोज.

तिने मला मग बाजूला केले आणि माझी पॅण्ट उतरवली. माझा कडक झालेला सोटा बघून मला म्हणाली “किती मोठा आहे रे तुझा सोटा. मजा येईल आज मला असे वाटते बघ”

असे म्हणून तिने त्याच्यावर थुंकले. त्याला ओले केले आणि त्याला तोंडात घेऊन ती चोखायला लागली. अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने ती त्याला चोकत होती. ना दाताचा स्पर्श ना वेडेवाकडे पणाने चोकणे. यामुळे मला तिच्याकडून सोटा चोकून घेताना अतिशय आनंद होत होता. तिने सोटा पूर्णपणे तोंडात घेतला होता. अगदी तिच्या घशाच्या आत सोटा गेला तरी ती अगदी आरामात त्याला चोकत होती.

खूप वेळाने ती बाजूला झाली आणि बेड वर जाऊन पडली. तिने मला तिच्याकडे येण्यास सांगितले. तिने साडी समजून वर केली आणि तिची निकर काढली. माझे काम तिनेच केले होते. ती माझ्या समोर नग्न होऊन पडली होती. तिची योनी गुलाबी तर होतीच पण इतकी नाजूक होती कि मला असे वाटले कि हिला माझा हिसडा सहन होईल कि नाही.

मी माझ्या तोंडात दोन बोटे घातली व त्यांना ओले करून तिच्या योनीत हळू हळू करत सारले. अगदी आरामात माझी बोटे गेल्यावर तिच्या योनीचे द्वार पूर्ण उघडे झाले. ते बघून मग मी माझा सोटा हातात घेतला आणि अलगद तिच्या योनीत कोंबला. कशाचीही वाट न बघता मी तिचे पाय वर घेतले आणि तिच्यावर काच काच काच काच करत उडू लागलो.

सोना सारखा माल मला ठोकायला मिळत होता यामुळे मी मनातून प्रचंड खुश होतो. दणक्यावर दणके देऊन देऊन मी तिला घायाळ केले. खूप वेळ ठोकून झाले आणि मी माझा सोटा बाहेर काढला. तिच्या तोंडात सोटा देताच ती त्याला पुन्हा चोकू लागली आणि लगेचच त्यातून वीर्य बाहेर आले. तिच्या तोंडात सगळे वीर्य भरून गेले आणि आम्ही शांत झालो.

माझ्या दणक्याने ती चांगलीच शमली आणि दमली होती. ती मला म्हणाली “तुझ्या दणक्या पेक्षा साडी चे पैसे दिले असते तर बरे झाले असते. पण मजा आली. इथून पुढे प्रत्येक आठवड्याला मला नवीन साड्या मिळाल्या पाहिजेत बघ”

असे म्हणून ती माझ्या कडे बघून हसली. मी तिथून निघालो आणि पुढे मग नियमित ती जोवर गावात होती तोवर तीला साड्या देऊन ठोकू लागलो होतो.