शेजाऱ्या भाभीला आंघोळ करताना नागडी पाहिली – १

सर्व वाचक मंडळींना देवेंद्रचा नमस्कार. आमच्या शेजारी एक नवीन भाडेकरू राहायला आले आहेत. ते एक कोकणी कुटुंब आहे. नवरा- बायको आणि त्यांचा दीड वर्षाचा मुलगा. ते माझ्या घराच्या मागच्याच घरी राहायचे. जेव्हा मी तिला पाहिलं तेव्हा माझ्या मनात माहिती नाही का पण काहीतरी व्हायला लागलं होतं.

काय बॉम्ब होती ती काय सांगू! पाहून वाटायचंच नाही की ती एका मुलाची आई आहे म्हणून. मोठे उभार, मोठी गांड पाहून कोणीही बेभान होऊन जावा. गोरापान चेहरा, लाल चुटुक ओठ आणि लाल रंगाच्याच साडीत ती ज्वालामुखी वाटायची!

माझ्या घराच्या गच्चीला त्यांची गच्ची अगदीच चिपकून आहे. मी तिथून तिथे राहणाऱ्या स्त्रियांना नेहमीच आंघोळ करताना लपून बघायचो. कारण त्यांच्या बाथरूमला छप्परच नव्हता. मी जेव्हा केव्हा त्यांना पहायचो, मुठ नक्कीच मारायचो. कितीतरी वर्ष असंच सुरू होतं. पण मला माहिती नव्हतं की मला माझ्या या गच्चीवरूनच एक दिवस पुच्ची मिळेल!

एके दिवशी सकाळी जेव्हा मी गच्चीवर होतो तेव्हा मी पाहिलं की माझ्या शेजारची नव्यानेच आलेली ती भाभी आंघोळ करायची तयारी करत होती. तिच्या हातात ब्लाऊज आणि परकर होता. ती दात घासता घासता बालटी मध्ये पाणी भरायला लागली. मी तिला गच्चीवरून लपून बघायला लागलो.

मग तिने आपली साडी सोडली. लगेच ब्लाऊजची काढला. ती आता फक्त ब्रा आणि पेटिकोटवरच माझ्यासमोर होती. मी तिला पाहतच राहिलो. माझ्या पॅन्टमध्ये माझा दांडका उड्या मारत होता. माझं मन तिला पूर्ण नग्न बघून मुठ मारायचं होतं. मी तिथेच स्तब्ध होऊन तिला पहायला लागलो.

तिने आपली ब्रा काढल्याबरोबर तिचे गोरे उभार मोकळे झाले. मी त्यांना आ वासून पाहतच होतो की तिने आपल्या पेटिकोटचा नाडा सोडून तो पेटिकोट आपल्या उभारांवर बांधला आणि आंघोळ करायला लागली. त्यामुळे तिचे वक्ष तर झाकले गेले पण तिच्या मांड्या मात्र उघड्या पडल्या होत्या.

ती अंगावर पाण्याचे डबके ओतून आंघोळ करायला लागली. सर्व शरीरावर तिने साबण लावलं आणि मग पेटिकोटच्या खालून हात घालून ‘तिथे’ घासायला लागली. तिच्या हालचालींनी तिचे दोन्ही उभार माझ्या समोर नाचत होते.

काही वेळानंतर जेव्हा तिची आंघोळ आटोपली तेव्हा तिने आपला पेटीकोट खाली केला. त्या क्षणी मला तिची पुच्ची दिसली! पूर्ण चिकणी चूत.

ती उठली आणि टॉवेलने आपलं शरीर पुसायला लागली. जेव्हा ती मला पाठमोरी झाली तेव्हा मला तिच्या त्या भरीव नितंबाचं दर्शन घडलं. तिने टॉवेल सोबत आणलेला पेटिकोट ब्लाऊज घातला आणि ती घरात गेली. मी तिथेच मूठ मारून खाली आलो.

मग तर मी रोजच तिच्या आंघोळीला येण्याची वाट पाहत राहायचो आणि तिला आंघोळ करताना बघत मूठ मारायचो. सात आठ दिवसानंतर जेव्हा मी तिला आंघोळ करताना बघत होतो तेव्हा अचानक तिचं लक्ष माझ्यावर गेलं आणि तिला कळलं की मी तिला लपून बघत आहे. माझी तर भितीने गाळणच उडाली. मला वाटलं की ती आता माझ्या घरी माझी तक्रार करेल.

मी पटकन वरून खाली आलो आणि दिवसभर बाहेरच राहिलो. संध्याकाळच्या सुमारास मी घाबरत घरी आलो. वाटलं आतापर्यंत तर त्या भाभीने माझी लंपट कृती घरी सांगितली असावी. आई तर हातात चप्पल घेऊन उभी असेल, आता मला मार बसेल.

पण असं काहीच झालं नाही. त्यामुळे माझ्या जीवात जीव आला. पण चंचल मनावर कसल्या भीतीचा परिणाम होत नसतो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी परत गच्चीवर गेलो. काही वेळानंतर ती भाभी आंघोळीला आली. तिने वरती पाहिलंच नाही.

मी आज विशेष सावधगिरी बाळगून होतो जेणेकरून तिला माझ्या उपस्थितीची जाणीव न व्हावी. जसं मला वाटायचं की तिचं लक्ष आता वर येणार आहे तसा मी मागे हटायचो. ती आंघोळ करत होती आणि मी मजेने तिला पाहत होतो.

पण आज तिला पाहून असं वाटत होतं की ती वेगळ्याच मूडमध्ये आंघोळ करत आहे. तिने आपला परकर आज वरती बांधलाच नव्हता. तिचे ते नग्न, गोरे गोरे उभार पाहून मला आज वेगळीच मौज वाटत होती.

काही वेळानंतर तिने साबण आपल्या हातांवर घासला आणि मग आपल्या पुच्चीवर रगडायला लागली. परकर पुर्ण वर घेऊन ती आपल्या पुच्चीत बोट घालून घालून साफ करत होती. त्या साबणाच्या फेसांमधून मला तिची पुच्ची काहीशी दिसत होती. मग तिने पुच्चीवर पाणी घालून स्वच्छ केलं तेव्हा तिची चिकणी पुच्ची माझ्या समोर झळकली.

मी तर पहातच राहिलो! ती उभी झाली आणि तिने आपला परकर खाली पाडला. आता ती माझ्यासमोर पुर्ण नागड्या शरीराने आंघोळ करत होती. ती कधी आपले उभार दाबायची तर कधी आपली पुच्ची घासायची. ती आपल्या गांडीच्या गोलाईवर हात फेरायची.

मी समजून गेलो होतो कि ती हे सर्व मुद्दामच करत आहे. कारण ती मोठ्याच चतुराईने मला बघत होती की मी तिथे आहे की नाही? आणि मग ती मला आपलं सर्वकाही दाखवायची. तिची अंघोळ झाल्यावर मी मुठ मारली आणि खाली उतरलो.

एक दिवस जेव्हा मी घरी आलो तेव्हा पाहिलं की तीच भाभी आपल्या दीड वर्षाच्या मुलासोबत माझ्या घरी येऊन बसली होती. ती माझ्या आईसोबत गप्पा मारत होती. माझी तर दातखिळीच बसली होती. वाटलं आज ही काहीतरी माझ्या मम्मीला सांगणार!

मी खोलीत येताच माझी आई भाभीला म्हणाली, “हा माझा मुलगा आहे.”

“हो मी पाहिला आहे याला खूपदा. काय करत असतो हा?” भाभी म्हणाली.

“हा आता तर कॉलेजला आहे. एकटाच आहे ना तर याला आम्ही कोणत्या गोष्टीची कमतरता जाणवू देत नाही. आता तर हा एकटाच असतो घरी.” माझी मम्मी म्हणाली.

तेवढ्यात तिचा मुलगा रडायला लागला. माझी मम्मी म्हणाली, “देवेंद्र याला बिस्किट दे बरं.”

“हो मम्मी देतो.”

आणि मी किचनमधून बिस्कीट घेऊन आलो. मी तिच्या मुलाला माझ्या कुशीत घेतलं आणि त्याला बिस्किटे देऊन त्याच्यासोबत खेळायला लागलो.

काही वेळानंतर भाभीजी जायला लागली. तिने मला तिच्या मुलासोबत खेळताना पाहिलं आणि हसून त्याला आपल्या कुशीत उचललं.

“भाभीजी, वाटते माझा चिंकू देवेंद्रशी चांगलाच खुलला आहे. त्याच्याकडे जाताच तो रडला नाही.”

माझ्या आईने तिला म्हटलं, “हो त्याला लहान मुलं फार आवडतात. हा त्यांना खेळवतोही चांगला.”

“हो म्हणूनच तर माझा बाबू त्याच्याजवळ जाऊन रडला नाही.” आणि ती आपल्या मुलाचे पापे घ्यायला लागली.

मग ती मला म्हणाली, “देवेंद्र तू माझ्या चिंकूसोबत खेळायला माझ्या घरी येत जा.” आणि असं बोलून ती परत गेली. पण जाताना तिने मला अप्रत्यक्षपणे तिला झवण्याचं आमंत्रण दिलं होतं.

मी विचार करत होतो की जायचं तिच्याकडे. पण जायला सुद्धा भीत होतो. जर मी त्या भाभीला काही म्हटलं, काही केलं आणि तिने येऊन माझ्या मम्मीला काही सांगितलं तर? फक्त हीच भीती होती जी मला थांबवत होती.

मित्रांनो, यासमोर आणखी माझ्यासमोर कसले प्रसंग आले आणि मी त्यांना कसा सामोरा गेलो हे सर्व पुढील भागात सांगेन.

[email protected]