अतृप्त कामवासना

माझ्या प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम तुम्ही आपल्या वेळातला वेळ काढून इथे संभोग कथा वाचायला आलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार.

मी सुनील आज तुमच्या सर्वांसमोर माझ्या आयुष्यातील एक महत्त्वाची घटना कथेच्या रुपात घेऊन आलो आहे. ही कथा माझी आणि माझ्या आईची आहे.

माझ्या घरामध्ये मी, माझी आई आणि बाबा राहतात. बाबा आमचा वडिलोपार्जित व्यवसाय सांभाळतात. म्हणून नेहमी त्यांना बाहेरगावी जावं लागतं. बाबा आठवड्यातून तीन-चार दिवस तरी बाहेरच असतात.

त्यामुळे आम्ही दोघेच नेहमी घरात असायचो. मी दोन वर्षांपूर्वी माझी डिग्री पूर्ण केली आहे आणि आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. माझी आई एक साधी बाई आहे जी आपल्या घरात राहून घरकाम करते.

बाबा यायच्या दिवशी आई रोज तयार होऊन सजून राहायची. पण बाबा मात्र आपल्या दौऱ्यावरून थकून यायचे, त्यामुळे ते जेवण करून थेट झोपी जायचे.

इकडे आई आपल्यातली वासना तशीच झटकून त्यांच्या बाजूला झोपायची. आईची वासना दिवसेंदिवस वाढत चालली होती, आणि बाबा थकून येऊन सरळ झोपी जायचे.

त्यामुळे आता आई आपली वासना भागवण्यासाठी दुसरा पर्याय शोधू लागली होती. हे सर्व माझ्या येत होतं, पण मी सरळ असं जाऊन ह्या बद्दल काही बोलू शकत नव्हतो. म्हणून मी आपला शांत बसून होतो.

एके दिवशी मी पाहिलं, सकाळीच आई पूर्ण तयार होऊन सजून बसलेली होती. थोड्या वेळाने आमचा दूधवाला आला, आई त्याच्याकडून दूध घेताना खाली वाकून आपले उरोज त्याला दाखवायचा प्रयत्न करू लागली.

त्याची नजर आईच्या स्तनांकडे जाताच तो पण निर्लज्ज होऊन सरळ स्तनांना पाहू लागला. तेवढ्यात आईने आपला हात पदरावर नेला आणि त्याने आपली नजर हटवली.

दूध देऊन दूधवाला तर निघून गेला पण माझ्या मनात आता तोच फिरू लागला. जर आईने त्याला अजून थोडी लाईन दिली, आणि त्याने जर मग आईसोबत काही केलं तर.

घराची अब्रू अशी बाहेर रस्त्यावर उधळण्याऐवजी घरातच राहिलेली काय वाईट आहे, असा विचार करून मग मी स्वतः आईची वासना पूर्ती करण्याचं ठरवलं. पण हे सर्व कसं होणार?

मग मी माझ्या मनाशीच ठरवून टाकलं की, बाहेरचं कुणी माझ्या घरात येऊन आईला झवण्यापेक्षा मी स्वतः जर तिला संतुष्ट केलं तर काय वाईट आहे. तसंही त्या दुधवाल्या सोबतचा प्रसंग आठवून मला राहवत नव्हतं.

मग मी ठरवलं की, अगोदर आईला मी मोठा झालोय याची जाणीव करून द्यायची. आई जेव्हा माझ्या खोलीत येते, तेव्हा तिला माझ्या लिंगाचं दर्शन द्यायचं.

त्याने मला थोडी का होईना मदत तर होईलच हे मात्र नक्की होतं. आई रोज दुपारी जेवण तयार झालं की, मला बोलवायला माझ्या खोलीत यायची.

मी बरोबर त्यावेळी माझ्या लॅपटॉप वर पॉर्न लावून मुठ्या मारायचं ठरवलं. जेणेकरून आई माझ्या खोलीत येताच तिला माझा बुल्ला दिसावा.

आणि मग बाहेर न पाहता घरातल्या घरात तिने आपली वासना पूर्ती करून घ्यावी. खैर मी ठरवल्याप्रमाणे बरोबर वेळेवर माझ्या लॅपटॉपवर पॉर्न लावला आणि चड्डी काढून माझा बुल्ला हातात घेतला.

दहा-पंधरा मिनिटांनी आई येत असल्याचा आवाज येताच मी माझा बुल्ला हलवायला सुरू केला. नेहमी सारखं आई थेट माझ्या खोलीत शिरली, आणि समोरचं दृश्य पाहून ती जागीच थांबली.

मी चोर नजरेने तिच्याकडे पाहत होतो, अगोदर तर तिची नजर माझ्या लॅपटॉपवर गेली. ती चालू असलेलं झवाझवीचे दृश्य मन लावून पाहत होती.

मी अगोदरच हेडफोन लावून बसलो होतो, म्हणजे मला आजू-बाजूला काय चाललंय हे समजणार नाही. थोड्या वेळाने मी पाहिलं, आईने आपला हात साडीवरूनच पुच्चीवर नेला आणि खाजवायला लागली.

पण मी इकडे माझा बुल्ला जोरजोरात हलवू लागलो. तेव्हा आईची नजर माझ्या बुल्ल्यावर गेली, आणि तिच्या डोळ्यांत एक चमक आली. माझा बुल्ला १७ सेंटीमीटर लांब आहे, आणि सहा सेंटीमीटर रुंद आहे.

माझ्या बुल्ल्याला पाहून आईने आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवली. म्हणजे आता माझा प्लॅन बरोबर पार पडला होता. मी जोरात माझा बुल्ला हलवू लागलो.

इकडे लॅपटॉपवर चालू असलेल्या पॉर्नमध्ये माणूस आपला बुल्ला बाईच्या तोंडात घुसवून धक्के मारत होता. दहा-बारा धक्के मारताच मी माझं वीर्य गाळलं.

वीर्य गळणार तोच मी माझा बुल्ला थोडा आईच्या दिशेने वळवला. माझ्या विर्याच्या पहिल्या दोन-तीन पिचकाऱ्या आईच्या अंगावर पडल्या. आईच्या अंगावर माझ्या बुल्ल्यातून निघालेलं वीर्य पडताच आई पूरती घाबरली.

आणि लगेच तिने माझ्या नावाने जोरात ओरडायला सुरुवात केली. मी तिच्याकडे जास्त लक्ष न देता डोळे बंद करून तसाच माझ्या पलंगावर पडून राहिलो.

मला असं निवांत पडलेलं पाहून आई माझ्या जवळ आली आणि माझ्याकडे पाहत बाजूला येऊन उभी राहिली. आईच्या हातावर आणि साडीवर माझ्या वीर्याचे डाग पडले होते.

आईला बाजूला उभी असलेलं पाहून मी घाबरण्याचे नाटक करू लागलो. मी लगेच बाजूला असलेली चादर ओढून माझ्या अंगावर घेतली.

हे पाहून आई म्हणाली, “मी सर्व काही पाहिलेलं आहे, आता तू कोणापासून लपवतोयस?”

मी शांत उभा होतो. आई मला म्हणाली, “ह्या वयात हे सर्व करायची इच्छा होते, मला माहित आहे. आणि तुझा बुल्ला पण वयाच्या मानाने खूप मोठा झालाय.”

एवढं बोलून आईने माझ्या अंगावरून चादर खेचून काढून टाकली. चादर खेचून काढताच मी खालून पूर्ण नागडा आईसमोर होतो. आईने लगेच माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन चोळायला सुरुवात केली.

माझ्या बुल्ल्याला चोळत ती मला म्हणाली, “हे असले व्हिडीओ कुठून आणतोस तू, आणि कधीपासून हे सर्व करतोयस?”

मी काहीच न बोलता फक्त आईच्या साडीवर पडलेल्या माझ्या विर्याकडे पाहू लागलो. आईने सुद्धा पाहिलं की मी वीर्य पाहतोय. मग तिने माझ्या समोरच आपल्या एका बोटाने माझं वीर्य साडीवरून घेतलं.

आणि ते बोट आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. हे पाहून मी पुन्हा एकदा उत्तेजित व्हायला लागलो. माझा बुल्ला पुन्हा एकदा ताठायला लागला होता.

हे आईच्या लक्षात येताच आईने आपल्या साडीचा पदर काढून माझ्या हातात दिला. आईचा पदर माझ्या हातात पडताच मी आता अजून वेळ वाया न घालवता आईचं ब्लॉउज काढायला सुरुवात केली.

घरीच असल्याने आईने आज ब्लॉउजच्या आतून ब्रा नव्हती घातली. ब्लॉउजचे हुक खोलताच आईचे नग्न स्तन माझ्या डोळ्यांसमोर उघडे झाले. मी आईच्या स्तनाला माझ्या हातात घेऊन दाबून पाहिलं.

आई माझ्याकडे पाहून हसू लागली. मग मी आईला जवळ ओढून माझ्या बाजूला पलंगावर बसवलं. आई बाजूला बसताच मी माझं शर्ट पण काढून टाकलं आणि पूर्ण भोंगळा झालो.

आई आताही माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन चोळू लागली होती. मी खाली होत आईची साडी तिच्या परकरा सोबत वर उचलून तिच्या कंबरेवर ठेवली.

आतून आईने एक चड्डी घातली होती. पूर्ण घरामध्ये आमच्या दोघांशिवाय कुणीही नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला कुणाचीही भीती नव्हती. म्हणून मग आम्ही पूर्णतः खुलून मजे घ्यायचं ठरवलं.

आईने मग स्वतःच आपली साडी काढून बाजूला ठेवली. साडी काढल्यावर मी पुढे होऊन तिच्या परकरचा नाडा मोकळा केला आणि पुढच्याच क्षणी परकर आईच्या पायात होता.

परकर काढल्यावर मी आईला पलंगावर झोपायला सांगितलं. आई झोपल्यावर मी तिच्या बाजूला आलो आणि पायांपासून मी तिच्या पूर्ण अंगावर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

मी तिच्या मांडीवर येताच तिने आपले पाय जवळ ओढून घेतले, मग मी मंदिवरून थेट तिच्या पोटावर आलो. नाभीमध्ये माझी जीभ टाकून घुसळत मी हळूच तिच्या स्तनांना तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

स्तन चोखत चोखत मी दुसऱ्या हाताने आईची चड्डी काढून टाकली. चड्डी काढताच आईची चिकणी पुच्ची माझ्या डोळ्यासमोर हजर होती. आईने आपल्या पुच्चीवरील केस नुकतेच काढलेले असावेत.

पण तिची पुच्ची हलकी काळवंडली होती. चड्डी काढून मग मी तिच्या पुच्चीमध्ये माझं एक बोट घुसवलं. बोट आतमध्ये घुसवताच आईने आपल्या तोंडातून कामुक आवाज काढायला सुरू केले.

आईसुद्धा आता माझ्या बुल्ल्याला पकडून जवळ खेचू लागली. मी मग अजून वेळ न घालवता थेट आईच्या बाजूला आलो आणि आईने लगेच माझा बुल्ला आपल्या पुच्चीवर ठेवला.

आमच्या दोघांपैकी कुणीही जास्त बोलत नव्हतं. मी लगेच एक धक्का मारत माझा बुल्ला पुच्चीमध्ये घुसवला. बुल्ला आतमध्ये घुसताच आईच्या तोंडून एक आहह्ह निघाली.

आणि सोबतच तिने आपले हात माझ्या पाठीवर नेऊन मला आपल्या मिठीत घेतले. मी आता न थांबता पकापक धक्के मारत आईच्या पुच्चीत माझा बुल्ला आत-बाहेर करत होतो.

थोड्या वेळाने आईने आपले दोन्ही पाय माझ्या कंबरेवर घेऊन मला आपल्या पायांत जकडून ठेवलं. आई माझ्या खाली झोपून माझ्या पाठीवर हात फिरवत होती.

आम्ही ह्याच पोजिशन मध्ये पूर्ण वेळ झवाझवी केली. ही माझी पहिलीच वेळ असल्याने मी घाईघाईने झवून दहा मिनिटांत माझं पूर्ण वीर्य आईच्या पुच्चीमध्ये सोडलं.

मी वीर्य सोडताच आईने मला अजून घट्ट आपल्या मिठीत घेतले. मग बराच वेळ आम्ही दोघेही तसेच पलंगावर एकमेकांच्या कुशीत पडून होतो.

झवून झाल्यावर आता मात्र माझ्या पोटात कावळे ओरडायला लागले होते. म्हणून मी आईला म्हटलं, “चल आपण अगोदर जेवण करून घेऊयात आणि मग अजून एक वेळ सेक्स करू.”

हे ऐकून आई माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत हसू लागली. ती हसतच मला म्हणाली, “तू आता खरंच मोठा झालायस.”

मग आम्ही कपडे ठीक करून माझ्या खोलीतून बाहेर आलो आणि आईने आम्हा दोघांसाठी पण जेवायला घेतलं. जेवण झाल्यावर आम्ही अजून एक वेळ झवाझवी केली.

त्या दिवसानंतर मात्र आमचा हा झवाझवीचा कार्यक्रम नेहमीच व्हायला लागला. त्यानंतर मी एके दिवशी आईची गांड पण मारली.

त्याची कथा नंतर कधीतरी तुमच्या समोर घेऊन येईल.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.