न लज्जा लगे कामवासनाम् – ३

नमस्कार वाचक मंडळी. मी शशी आपल्याला माझ्या आणि आमच्या दिवाणजीची सुंदर कन्या तेजस्विनी सोबतच्या कामक्रीडेबद्दल सांगत आहे. या आधीचे भाग वाचा: न लज्जा लगे कामवासनाम् – १

न लज्जा लगे कामवासनाम् – २

मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे तेजस्विनी आणि माझ्यात संस्कृत साहित्यातील कामशास्त्रा संबंधी गप्पा झाल्या. मग मी तिला टेबल टेनिस खेळाण्याबद्दल विचारलं. तशी ती तयार झाली आणि मी तिला माझा शॉर्ट आणि टी शर्ट ध्यायला बेडरूममध्ये घेऊन गेलो. माझ्या उपस्थितिने तिच्या चेहऱ्यावरची लज्जा स्पष्ट झळकत होती. तिने मला बाहेर पाठवलं आणि दरवाजा बंद करून कपडे बदलायला लागली.

आता समोर:

थोड्या वेळानंतर जेव्हा ती बाहेर आली तेव्हा ती पांढरा शॉर्ट आणि टी-शर्ट मध्ये होती. त्यात ती फारच आकर्षक दिसत होती. टी-शर्ट काहीसा मोठा होता. तिच्या शॉर्ट ला जवळपास झाकत होता. मी माझ्या उठत असलेल्या लिंगाला नियंत्रित करत परत तिला टेबल टेनिस खेळायला नेलं.

आम्ही परत खेळायला सुरुवात केली. तेजस्विनीने पहिली सर्विस केली. मी मुद्दामच तो चेंडू सोडला. एकदम खुष होऊन तेजस्विनी उड्या मारायला लागली. त्यामुळे तिचे स्तन तिच्या उड्या मारण्याने खाली वर झुलायला लागले.

पुढच्या वेळेस मी एक जोराचा शॉट मारला. चेंडू टेबलाच्या डाव्या भागाला लागून खाली पडला. तेजस्विनी ह्या शॉटचा प्रतिकार करण्यासाठी एकदम समोर धावली. पण चेंडू फारच समोर होता. त्यामुळे तिचं संतुलन बिघडलं आणि ती टेबलावर एकदम खाली वाकली. तिने स्वतःला सांभाळायचा पूर्ण प्रयत्न केला पण तिचे स्तन टेबलावर दबले. परिणामी तिचे वक्ष वर उठून टी शर्ट च्या गळ्यातून बाहेर पडायला बघत होते. मला तिच्या टी-शर्टच्या गळ्यातून तिच्या भरभक्कम स्तनांचे दर्शन झाले आणि माझ्या शॉर्ट मध्ये मोठा तंबू बनला.

आमचा खेळ असाच सुरू राहिला. यावेळी अटीतटीचा सामना होता. तेजस्विनी फारच ऍक्टिव्ह झाली होती. ह्या खेळाने आम्ही दोघेही घामाने चांगलेच भिजलो होतो. आम्हा दोघांचेही कपडे शरीराशी चिपकले होते.

गावातली वीज लवकरच आणि केव्हाही जात असते. तसंच यावेळी पण वीज गेली. जनरेटर सुरू करायचं भान आम्हाला नव्हतं. आम्ही तर खेळण्यातच गुंग होतो.

थोड्याच वेळात गरमीने त्रासून मी माझा टी-शर्ट काढून ठेवला आणि परत खेळायला लागलो. मी खेळत होतो पण माझं लक्ष टेबलावरच्या छोट्या चेंडूवर कमी आणि तेजस्विनीच्या मोठ्या बॉलवर जास्त होतं. त्यामुळे यावेळेसचा सेट मी हरलो. तेजस्विनीची खुशी तिच्या स्तनांच्या खालीवर झुलण्याने दिसत होती.

खेळता-खेळता फार वेळ झाली होती. तेजस्विनी फार थकली होती. म्हणून मी तिला म्हणालो, “चल आता खेळ बंद करून माझ्या बेडरूम मध्ये जाऊ आणि आराम करू.”

मी जनरेटर सुरू केला आणि आम्ही दोघेही माझ्या रूममध्ये आलो. मी बेडवर लेटलो आणि तेजस्विनी जवळच्याच खुर्चीवर बसली. मी म्हणालो, “इथे आरामात बस ना बेडवर.” तशी ती बेडवर येऊन बसली. बसताच ती म्हणाली, “आधी मी कपडे बदलते.” तशी ती उठून दुसऱ्या रूममध्ये जायला लागली.

मला एकदम खोडी सुचली. मी चटकन रूममध्ये गेलो आणि तिच्या आधीच मी तिचे कपडे उचलून घेतले. तेजस्विनी पळत माझ्या मागे आली आणि माझ्याकडून तिचे कपडे मागायला लागली. तिच्या चेहऱ्यावर निखळ लज्जा होती. मी म्हणालो, “स्वतः घे.” आणि तिचे कपडे समोर केले. ती समोर येताच मी तिथून पळालो. ती लगेच माझ्यामागे धावली. आणि अशाप्रकारे आम्हा दोघांत पकडापकडी सुरू झाली.

अचानक तेजस्विनीने मला पकडलं. तिने आपला हात मागे घेऊन माझा उजवा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्या स्थितीत तिचा उजवा स्तन माझ्या डाव्या खांद्याला जबरदस्त घासला.

आता माझा डावा पाय तेजस्विनीच्या दोन पायांमध्ये होता. माझा डावा हात तेजस्विनीच्या उजव्या बाजूने येत तिच्या नितंबाला स्पर्शत होता. माझ्या उजव्या हाताने मी तेजस्विनीच्या डाव्या खांद्याला थोडासा धक्का देऊन त्या रुम बाहेर आलो.

मागोमाग तेजस्विनीही आली. खरं म्हणजे कपडे घ्यायचा तर आता बहाणा होता. आम्हा दोघांना या झपटाझपटीमध्ये मजा येत होती. या सर्व कृतीमुळे माझा लंड उत्तेजित झाला होता. त्याला आता शॉर्ट पॅण्टमध्ये लपवणं कठीण झालं होतं.

तेजस्विनीनेही माझ्या लिंगाचा उठाव लक्षात घेतला होता. तिच्या डोळ्यात मला आता काम लज्जा येतांना दिसत होती. आणि ह्यामुळेच ती आणखी जास्त एक्टिव होऊन पकडापकडीचा आनंद घेत होती.

मी धावत बेडवर चढलो. मागोमाग तेजस्विनीही बेडवर चढली. तिने माझ्या हातून आपले कपडे हिसकावून घेऊन जशी ती वळली तसा मी तिला मागून पकडून माझ्याकडे खेचलं.

माझा हात तिचे स्तन आणि कंबर यांच्यामध्ये होता. मी तिला माझ्या बाहुपाशात कसून माझ्याकडे खेचलं. आता तिचे नितंब माझ्या जांघांना स्पर्शत होते. माझा लिंग आपल्या पूर्ण आकारात येऊन तिच्या दोन्ही नितंबाच्या मध्ये बसला होता.

तिच्या छातीच्या वाढत्या धडधडी मला स्पष्ट जाणवत होत्या. शॉर्ट घातल्यामुळे तिच्या उघड्या मांड्यांना माझ्या मांड्यांचा स्पर्श होत होता. तिच्या पोटाला थोडा आणखी दाबत मी माझे ओठ तिच्या मानेजवळ नेऊन हळूच तिच्या कानात म्हटलं, “तेजस्विनी तू खूप सुंदर आहेस गं! मला तू फार आवडतेस!”

तशी तेजस्विनीच्या चेहऱ्यावर लज्जा ओथंबून वाहिली. मी तिच्या मानेवर चुंबन केलं तशी ती शहारली. मी माझा हात तिच्या टी शर्ट मध्ये घालून तिच्या नितळ पोटावर फिरवायला लागलो. सोबतच मी तिच्या मानेवर, गळ्यावर चुंबन करायला सुरुवात केली. तेजस्विनी हळू आवाजात कन्हायला लागली, “म्म्मम्हहहहह…. आहहहह!!”

इकडे माझा लंड तिच्या गांडीच्या पुठ्ठयांमध्ये बसला होता. मी हळूच तिची टी शर्ट काढून घेतली. तेजस्विनी आता ब्रा मध्ये होती. तिच्या गोऱ्या पाठीवर मी चुंबन करायला लागलो. तिने तिच्या दोन्ही हातांनी माझं डोकं पकडलं. तसा मी तिच्या गोऱ्या काखांवर किस करायला लागलो.

मी तिच्या ब्रा वरूनच तिचे वक्ष दाबायला लागलो. या धडपडीत तिचा ब्रा तिच्या उभारांवरून हटला. त्यामुळे तिचे वक्ष नग्न पडले. मी दोन्ही हातांनी तिचे उरोज पकडून दाबले. तशी ती सुस्कारली, “आहहहहहहह……!!”

मी तिचा शॉर्ट पॅण्ट खाली खेचला. तसं तिचं गोरं, गोलाकार गंडस्थळ उघडं पडलं. मीही माझा शॉर्ट चड्डीसकट खाली घेतला. तिच्या गोऱ्या गांडीच्या कपारीत मी माझं लंड परत खुपसलं. आता माझा एक हात तिच्या पुच्चीवर फिरत होता. तिच्या पुच्चीचा पहिला स्पर्श मला वेडावून गेला. तिने तिच्या योनिवरचे केश काढून घेतले होते. अगदी काचेसारखी चिकनाई तिच्या पुच्चीवर होती.

मी माझं एक बोट तिच्या योनीच्या भेगेत खालून वर फिरवलं. तिची योनी ओली झाली होती. इकडे खालून माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्शत होता. तिच्या आणि माझ्या कामरसाचं मिश्रण होत होतं. मी तिच्या पाठीवर चुंबन केलं तशी ती शहारत कण्हली, “ऊउमममम….!”

मी एक दमात तिला माझ्याकडे फिरवलं. तिचा चेहरा आता माझ्या चेहऱ्यासमोर आला होता. मी तिच्या ओठांवर किस केलं. तिने डोळे बंद केले होते. तिच्या गोलाकार ओठांवर मी चुंबनांचा वर्षाव केला. तिचे ओठ मी माझ्या ओठांत घेतले. तीही मला सहयोग देत होती.

तिने माझा टी शर्ट काढून घेतला. तिचे नग्न वक्ष माझ्या छातीला दबले होते. तिचे कडक निप्पल्स माझ्या छातीत घुसू पाहत होते. मी तिच्या नितंबाना दोन्ही हातांनी पकडले होते. तिचा शॉर्ट तिच्या गुडघ्यापर्यंत आला होता. माझा लंड तिच्या योनीवर घासत होता. आम्ही दोघेही कामवासनेत डुंबत चाललो होतो. त्यासमोर आमची लज्जा केव्हाच धूसर झाली होती.

आम्ही दोघंही आपापल्या शॉर्ट बाहेर आलो. आम्ही दोघंही आता पूर्ण नग्न होतो. मी पागलासारखे तिच्या सर्वांगावर पापे घेत सुटलो. तिच्या तोंडून निघणाऱ्या मादक स्वरांवर आता तिचं नियंत्रण राहिलं नव्हतं. पूर्ण रूम तिच्या मादक स्वरांनी भारली होती.

तिचे दोन्ही पुष्ट वक्ष मी एकापाठी एक तोंडात भरले. मी तिच्या वक्ष्यांचे मुक्त रसपान केले. मी तिला तसंच बेडवर लेटवलं. तिच्या पोटावरून किस करत करत मी तिच्या योनीकमळाकडे पोचलो. काय तेजस्वी योनी होती तिची! तिच्या काचेसारख्या घट्ट कामरसाने ती चमकून निघाली होती.

मी तिच्या जांघा पसरल्या. तिच्या दोन्ही जांघावर मी चुंबन केलं. तिच्या दुधाळ मांड्याचे मी पापे घेतले. तेजस्विनी चांगलीच कामविभोर झाली होती. तिच्या सुस्कार्यांना अंत नव्हता.

तिच्या मांड्या फाकविण्याने तिच्या पुच्चीचं पुष्पकमळ फुललं होतं. तिच्या योनीची भेग दुभंगली होती. मी माझं मुख तिच्या पुच्चीजवळ आणलं तसं तिच्या पुच्चीचा सुगंध मला आणखी उत्तेजित करून सोडायला लागला.

मी दोन्ही अंगठ्यानी तिच्या पुच्चीचं पानं उघडले तसा मला तिच्या योनीद्वाराचे दर्शन झाले. तिचं योनीद्वार अजूनही कुलूपबंदच होतं. ते खोलण्याचं सौभाग्य आज मला प्राप्त होणार होतं.

मी माझी जिभ तिच्या योनीत फिरवायला सुरवात केली तशी ती शहारली. तिच्या तोंडून मादक आवाज निघाले, “आहहहहह…. ऊउमममम…!” तिच्या योनीचा दाना टवकारून पुढे आला होता. मी तो माझ्या जिभेने ओला केला आणि मग त्याला तोंडात भरून माझे ओठ गोलाकार करून त्याला चुसायला लागलो. आता तर तिच्या कण्हन्यांना सीमाच उरली नाही. ती माझे डोकं तिच्या पुच्चीवर दाबून धरत तिची पुच्ची चाटवण्यास मला प्रेरित करत होती.

आता मी तिची पूर्ण पुदी तोंडात भरली आणि चाटायला लागलो. तिच्या पुदीचा इंच न इंच मी चाटत होतो. तिच्या पुदीतून कामरसाची धार वाहत होती. अतिशय चविष्ट असं तिचं कामरस होतं.

तिच्या पुच्चीचं यथेच्छ आस्वाद घेतल्यानंतर मी लेटलो आणि ती उठून बसली. तिने माझ्या ओठांच चुंबन घेऊन आपलंच कामरस चाटून घेतलं. ती माझ्या लंडाकडे वळली. तिने माझं लंड आपल्या गुलाब पुष्पा समान मुखात घेतलं आणि ती त्याला चुरपायला लागली.

तिची कोमल जिव्हा माझ्या लिंगाच्या नाजूक गुलाबी भागावर फिरत होती. माझ्या तोंडून आपसूकच स्वर निघत होते, “आहह…. तेजू…. ममहहहह… आय लव्ह यु जानू…. हहहहुऊ….!!!”

माझं लंड चुसून तिचं मन भरल्यावर ती परत आपल्या टांगा फाकवून लेटली. तिच्या डोळ्यांत मला अनंत कामवासना दिसत होती. त्यात लज्जा आदींचा नामोनिशाण नव्हता. ते म्हणतात ना ‘न लज्जा लगे कामवासनाम्!’ अगदी तसंच झालं होतं तिचं.

मी तिच्या भावना समजलो. तिने मला तिच्या मिठीत घेतलं. मी तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये आलो. तिने माझा लंड तिच्या कुंवाऱ्या योनीद्वारावर ठेवलं. आता तिचं कुंवारपण मी हिरावून घेणार होतो.

हळूहळू मी माझं लंड तिच्या पुच्चीच्या द्वारात सोडायला लागलो. तसा तिने ‘आ…..’ वासला. पण तिच्या मुखातून शब्द फुटले नाहीत. तिचे हरिणीसारखे डोळे आणखी मोठे झाले जेव्हा मी तिच्या पुच्चीत माझ्या लवड्याचा चांगला दाब दिला. मी माझा लंड अर्धा इंच मागे घेतला आणि एक जोरदार धक्का देऊन तिचं योनीद्वार खोलत मी आत प्रवेशलो.

आता मात्र तिच्या तोंडून किंकाळी फुटली, “आईईईईईईई…….. गगगगगगग…….!” तिच्या मृगनयनातून अश्रूंची धार वाहायला लागली. इकडे खाली तिच्या कोवळ्या पुच्चीतून रक्ताचे कारंजे उडायला लागले. तेजस्विनीच्या तेजस्वी योनीचं कुलूपबंद द्वार मी उघडलं होतं.

मी तिच्या केसांवरून प्रेमाने हात फिरवत तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. तिने माझ्या पाठीला घट्टपणे कवटाळून घेतलं होतं. मी परत तिच्या रक्ताळलेल्या पुच्चीत लंड घुसवला आणि तिला झवायला लागलो. माझ्या प्रत्येक ठोक्यावर तिच्या तोंडून ‘आह्ह्ह… उऊहहहह..’ निघत होते.

आम्हा दोघांचंही शरीर घामाने निथळत होतं. मी तिच्या जांघेत माझ्या कंबरेचे घाव घालतच होतो. तिच्या नाजूक पुच्चीला मी यथेच्छ झवलो. तिची पुच्ची प्रत्येक घावागणिक कामरस पाझरत होती. जवळपास अर्धा तास मी तिला झवत होतो.

आता आम्हा दोघांचंही शरीर थरथरायला लागलं. आम्ही कामक्रीडेच्या अत्युच्च क्षणावर पोचलो होतो. माझ्या लिंगाचं थरथरनं तिला तिच्या पुच्चीत जाणवत होतं. तसंच मलाही तिच्या पुच्चीच्या आतील भिंती सतत आकुंचन आणि प्रसरण पावत असलेल्या जाणवल्या.

इतक्यात माझ्या लिंगाच्या मुखातून वीर्यरूपी ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. अगदी त्याचवेळी तिच्या योनिमुखातून लाव्हारस ऊथंबळून वाहायला लागला. आम्हा दोघांचेही कामस्वर एकमेकांत मिलिन झाले. आम्ही दोघेही एकाचवेळी स्लखीत झालो होतो.

काहीवेळ आम्ही तसेच एकमेकांत प्रवेशलेल्या स्थितीत पडून राहिलो. मग मी बाजूला हटलो तसा तिच्या लालबुंद झालेल्या पुच्चीतून माझं वीर्य ओरघळलं.

आम्ही तसंच एकमेकांवर प्रेम करत राहिलो. आता मला तिच्या डोळ्यांत माझ्या प्रति अतिव प्रेमाची भावना दिसत होती.

त्यानंतर जो पर्यंत माझे आबा, माई आणि तिचे पिता काशिनाथ दिवाणजी धर्मयात्रेवरून परतले नाही तोपर्यंत आम्ही एकमेकांना रतिसुख देण्यात कसलीही कसर ठेवली नव्हती.

आज वडिलांच्या इच्छेनुसार मी त्यांच्या पसंतीच्या मुलीशी लग्न केलं आहे. तेजस्विनीनेही आपल्या पित्याच्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न केलं आहे. पण आमचं प्रेम मात्र अजूनही कायमच आहे. आमच्या ह्या नितांत प्रेमाचं बीज मी तिच्या उदरात केव्हाच रोवलं होतं!

कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]