बियर ने केले काम

मी आणि ऋता लहानपणीचे मित्र. एकाच गल्लीत, एकाच शाळेत आणि घरे देखील लागून लागून. आणि कॉलेजलाही एकत्रच होतो. त्यामुळे साहजिकच आम्ही खूप चांगले मित्र होतो. पण आमच्यात निखळ मैत्री व्यतिरिक्त काहीही नव्हते.

ऋता एक चांगल्या घरातील मुलगी होती. उंच धिप्पाड गोरीपान. एखादी पंजाबी मुलगीच वाटावी अशी तिची अंगकाठी होती. तिच्या घरचे देखील तसेच होते. एकदम मॉडर्न आणि बिनधास्त. तेच गुण ऋता मध्ये पण आले होते. त्यामुळे कदाचित ती माझ्याशी खूपच मनमोकळे पणाने बोलायची. आम्ही आमच्या सगळ्या गोष्टी एकमेकांसोबत शेयर करायचो, अगदी सगळ्या.

मी ऋताला कधीहि वाकड्या नजरेने बघितले नव्हते. पण एक मुलगी म्हणून ती नक्कीच मादक होती. कडक बांध्याची गोरीपान घाऱ्या डोळ्यांची ऋता बघतांच क्षणी सोटा कडक व्हायचा माझा. पण मी गप बसायचो. कॉलजेमध्ये ती केवळ माझ्याशी बोलायची. तिला फारसे मित्रमैत्रिणी नव्हत्या. ती नेहमी मला म्हणायची “पंकज, तुझ्यासारखा मित्र असताना मला दुसऱ्या कोणाची काय गरज आणि मी तुझ्या इतके बाकीच्यांशी मोकळी होऊ शकत नाही”. या वाक्याने मला खूप बरे वाटायचे.

घरातील मुक्त वातावरण आणि पैसे यामुळे ऋता आगदीच बोल्ड झालेली होती. कॉलेज मध्ये तर तिला ब्युटी क्वीन च म्हंटले जायचे. ती चोरून बियर प्यायची आणि सिगारेट देखिली ओढायची. पण हि गोष्ट तिला आणि मला सोडून कोणालाही माहित नव्हती. आणि मी कोणाला सांगणार नाही याची तिला खात्री होती. म्हणूनच ती बियर आणि सिगारेट माझ्या समोरच घ्यायची.  माझ्या घरी सगळे कामाला जायचे. त्यामुळे मी घरी एकटाच असायचो. कॉलेज सुटले कि ऋता खूपवेळा माझ्या घरी यायची. आम्ही एकत्र अभ्यास करायचो.

ते पावसाळ्याचे दिवस होते. मी नुकताच घरी आलो होतो. तोच दार वाजले. बघतो तर दारात ऋता उभी होती. तिच्या हातात मोठी बॅग होती.दार उघडताच म्हणाली “अरे पंकज हि बॅग घे ना. बघत काय उभा आहेस”. मी झटकन बॅग घेतली. ती आत आली आणि तिने दरवाजा लावून घेतला.

पांढऱ्या रंगाच्या तंग टीशर्ट आणि निळ्या रंगाच्या तंग जीन्स मध्ये ती प्रचंड मादक दिसत होती. तिच्या टीशर्ट मधून तिची स्तनाग्रे स्पष्टपणे दिसत होती.  ती थोडी भिजली होती आणि त्यामुळे तिचे कपडे तिच्या अंगाला घट्ट बसले होते. मला ते बघून काही सुधारत नव्हते. मी तिला टॉवेल दिला आणि तिला डोके पुसून घ्याला सांगितले. तिने झटक्यात तिचे केस मोकळे सोडले आणि ती केस पुसू लागली. केस पुसताना हाताच्या होणाऱ्या हालचाली तिचे उरोज टन टन उडत होते. एखाद्या दुभत्या म्हशी सारखे तिचे उरोज मोठाले होते. माझी नजर त्यावरून हटत नव्हती.

डोके पुसून झाल्यावर मी तिला विचारले “ऋता काय आणलेल आहेस या बॅग मधून?”

तिने बॅग उघडली आणि आतून बियर च्या बाटल्या काढल्या. ती म्हणाली “आज बियर प्यायची खूप इच्छा झाली होती. म्हणून आपल्या दोघांना चार चार  बियर च्या बाटल्या आणल्या.”मी पण खुश झालो. कारण मी देखील खूप दिवसात बियर पिली नव्हती. पण चार बियर तिच्यासाठी खूप जास्त होत्या. मी विचारले तर ती बोलली “अरे घरी कोणी नाहीये. त्यामुळे काही फरक नाही पडणार”. मी गप बसलो.

मी लगेच चकणा आणला आणि आम्ही दोघे टीव्ही लावून बियर प्याला बसलो. दोन बियर मधेच ऋता ढेपाळली. काहीबाही बरळू लागली. मला लक्षात आले कि ती हळू हळू तिची शुद्ध हरवतीये. ती माझ्यशी लगट करू लागली. मला नेमके हे समजेना कि ती मुद्दाम करतीये कि काय. पण मी नकार दिला नाही. एव्हाना मी पण टल्ली झालो होतो आणि मला पण तिची लगट आवडू लागली होती.

ती मला अचानक म्हणाली “आपण एक गेम खेळूया:. मी म्हणालो “कसला”. ती बोलली “ट्रुथ और डेयर”

मला हे नवीन होते. मी म्हणालो “म्हणजे काय?”

ती बोलली “अरे पंकज यात तू मला एक प्रश्न विचाराणार आणि तु मला एक. समजा मी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर तुला द्याचे नसेल तर मी सांगेन ती गोष्ट तुला करावी लागेल. बस्स एवढच”. मी होकार दिला.

गेम ला सुरवात झाली. आम्ही एकमेकाला सुरवातीला विचारलेल्या सध्या प्रश्नाची उत्तरे दोघांनी हि दिली. हळू हळू गेम अवघड होत गेला. प्रश्न खूपच खाजगी होऊ लागले आणि मी पहिल्यांदा एका प्रश्नच उत्तर देण्यास नकार दिला.

ती म्हणाली “तुला उत्तर द्यायचे नसेल तर मी सांगेन ते करावे लागेल”. मी होकार दिला. तिने मला माझा शर्ट काढायला सांगितले. मी अचंबित झालो. पण खेळाचा नियम असल्याने मी माझा शर्ट काढला आणि उघडा पॅण्ट वर बसलो. मला थोडा संकोच वाटला. पण ऋता निवांत असलयाचे पाहून मला थोडे धाडस आले.

ती बऱ्यापैकी उत्तरे देत होती आणि अचानक एका प्रश्नाचे उत्तर देण्यास तिने नकार दिला. माझ्यासाठी हि सुवर्णसंधी होती. मी लागलीच तिला तिचा टीशर्ट काढण्यास सांगितले. आश्चर्याची बाब म्हणजे तिने एका क्षणात तिचा टीशर्ट काढून फेकला!!!! मला हे समजत नव्हते कि खरेच नशेत होती कि नाही ते. पण तिच्या गुलाबी ब्रा मधून तिचे रसाळ असे उरोज खूप उत्तेजित करणारे होते. ते बघून माझा सोटा एकदम कडक झाला.

प्रश्न अवघड होत होते आणि आमचे कपडे एकेक करत उतरत होते. एव्हाना आम्ही दोघेही नग्न अवस्थेत एकमेकासमोर बसलो होतो. माझा सोटा तिला या अवस्थेत बघून पूर्ण उभा राहिला होता. आणि ते बघून ती हसत होती. मला म्हणाली “किती मोठा आहे रे तुझा सोटा”. मी लाजलो.

मी तिला पुढच्या प्रश्नावर नकार देताच तिने मला तिची योनी चाटण्यास सांगितले. मी बावचळलो. पण हि सुवर्णसंधी मला सोडायची नव्हती. गोऱ्यापान मांड्यामध्ये असणारी तिची गुलाबी योनी बघून मी घायाळ झालो. तिच्या योनीवर बारीक केसांची लव अधिकच खुलून दिसत होती. मी माझी जीभ तिच्या योनीवर ठेवली आणि तिची योनी मी चाटू लागलो. तिची योनी काहीच क्षणात ओलसर होऊ लागली. ती कण्हत होती आणि मला धरून ओढत होती. पुढे  पंधरा मिनिटे मी हे केले आणि तिने मला थांबायला सांगितले.

पुढच्या प्रश्नावर तिने मुद्दाम नकार दिला आणि मी तिला माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेण्यास सांगितले. ती कदाचित याचीच वाट बघत असावी. तिने लगेच तोंड उघडले आणि माझा सोटा ती जोरजोरात चोकू लागली. मी आडवा पडलो आणि तिला माझ्या बाजूस येण्यास सांगितले. ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी माझी बोटे हळूच तिच्या योनीत सरकवली. मी तिची योनी कुसकरू लागलो. यामुळे ती अधिकच गरम झाली. माझे एकेक बोट घालत मी योनीचे दार उघडत होतो जेणेकरून माझ्या सोट्याला आत जाताना त्रास होणार नाही. माझी २ बोटे मी आरामात आत घातली होती आणि मी आत बाहेर करू लागलो.

आता कोणतेही प्रश्न उत्तरे होणार नव्हती. समोर होती ती फक्त वासना. प्रचंड आवेगाने मी तिला आता माझ्या जवळ ओढले आणि तिला खाली झोपवले. तिचे मोठाले गोरेपान उरोज मी दोन्ही हातानी दाबत होतो. गुलाबी स्तनाग्रे तोंडात घेऊन त्यांना मी प्रेम करत होतो. दोन्ही स्तनाग्रे मी एकदम माझ्या तोंडात घेताना मला एक आसुरी आनंद मिळत होता. आणि तिला हा प्रकार खूप आवडला होता. तिची स्तनाग्रे मी चावून चावून मोठी बनवली होती. आणि माझ्या चोखण्याने त्यांना अधिकच ताठरता येत होती. मला यामुळे अधिकच मजा येऊ लागली होती.

मी माझा सोटा तिच्या योनीवर घासत होतो, रगडत होतो आणि तीची योनी ओली करत होतो. तिला आता थांबणे शक्य नव्हते. तिने मला ओढून घेतले आणि तिच्या हातानेच माझा सोटा तिच्या योनीत घालून घेतला. तिची योनी माझ्या सोट्यापेक्षा छोटी होती पण आत जाताना होण्याऱ्या घर्षणाने मिळणार आनंद अवर्णनीय होता. मी तिचे पाय फाकवले, तिचे हात जोरात पडकडले आणि दणके देऊ लागलो.

माझ्या दणक्याने तिंचे उरोज वर खाली होत होते. त्याच आवेगात मी तिचे स्तनाग्रे तोंडात घेत होतो आणि योनीला दणके देत होतो. आम्ही दोघे घामाने भिजलो होतो. माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्ण गेला होता आणि आत तिच्या योनीच्या टोकाला जाऊन लागला होता. त्यामुळे आम्हाला दोघांनाही खूप मजा येत होती. साक्षात अप्सरेसोबत मी संभोग करत असलायची अनुभूती मला मिळत होती. कारण ऋता जेवढी बाहेरून गोरी होती त्यापेक्षा कैकपटीने आतून गोरी होती. माझ्यासाख्या साठी हे अविश्व्सनीय होते. पण मला आता ते मिळाले होते.

अखेरीस तो क्षण आलाच आणि मी माझ्या सोट्यातून तिच्या योनी मध्ये वीर्य फवारले. तिची योनी पूर्ण भरून गेली.एका अद्भुत क्षणाचे आम्ही साक्षीदार झालो होतो. बियर च्या नशेत म्हणा किंवा मुद्दाम म्हणा पण मला ऋता मिळाली होती. आम्ही पुढे तासभर तसेच नागडे झोपलो होतो. त्या दिवसापासून मी आणि ऋता नियमित बियर प्याला लागलो हे वेगळं सांगायची गरज नाही.