माझी संभोगोत्सुक घरमालकीण

माझं नाव वरूण आहे आणि मी नागपूरचा राहणारा आहे. माझं वय 21 वर्ष असून मी कसदार शरीरयष्टीचा आहे. हा अनुभव तेव्हाचा आहे जेव्हा मी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात होतो. शिक्षण घ्यायला मी मी नागपूरला आलो होतो. इथेच एका घरी किरायाने खोली घेऊन राहत होतो.

माझी घरमालकीण पाहायला सुंदर आहे. तिची फिगर 40 24 34 ची असावी. तिचं वय ३० वर्ष होतं. तिचं नाव मंजुषा होतं. घरी तिला सर्व मंजू म्हणून बोलवायचे. मी तिला मंजू वहिनी म्हणायचो.

तिचा नवरा 45 वर्षाचा होता. तो नेहमीच दारू पिऊन टल्ली असायचा. त्या दोघांना एक दहा वर्षाचा मुलगाही होता. मी मंजू वहिनीकडे आकर्षित झालो होतो. त्यांना मी नेहमीच टक लावून बघायचो. पण ती नेहमी निराश दिसायची.

मला त्यांच्या घरी राहून दोन महिने होत आले होते. मला माहिती पडलं की तिचा नवरा तिला स्पर्शही करत नाही. अति दारू प्यायल्यामुळे त्याचा लंड उभाच होत नव्हता.

वहिनी झवण्यासाठी नेहमीच उतावीळ दिसायची. हळूहळू मी तिच्यावर लाईन मारायला लागलो. ती माझ्याशी फार हसी मजाकमध्ये बोलायची. कधी आम्ही रात्री बसून गप्पागोष्टी करायचो.

मी तिलाच झवण्याच्या विचारात राहायचो. हसी मजाक करताना मी तिला इकडे तिकडे स्पर्शही करायचो. कितीतरी वेळा मी तिला अंघोळ करतानाही पाहिलं होतं. ती पूर्ण नागडी होऊन आंघोळ करायची. तिचा पिछवाडा फारच मस्त होता. त्यामुळे चेष्टेमध्ये मी नेहमीच त्यांच्या पिछवाड्यावर चपटे मारायचो. मंजू वहिनी सुद्धा मस्ती मस्तीत माझ्या लवड्यावर आपला हात ठेवायची. कधी कधी मी तिची फार तारीफही करायचो.

एके रात्री जेव्हा विषय निघाला तेव्हा मी तिला त्यांच्या लैंगिक जीवनाबद्दल विचारलं. मला माहिती तर होतं पण मला त्यांच्या तोंडून ऐकायचं होतं. मंजू वहिनी एकदम उदास झाली आणि रडायला लागली.

मी विचारलं: काय झालं वहिनी?

ती म्हणाली: वरुण, माझं लैंगिक जीवन एकदमच वाईट झालं आहे. माझा नवरा मला स्पर्शही करत नाही. अती दारू पिल्यामुळे त्यांचा लंड उभा सुद्धा होत नाही.

मी त्यांच्या पाठीवरून प्रेमाने हात फिरवत त्यांना धीर द्यायला लागलो, “काही हरकत नाही वहिनी. मी आहे ना!”

संधीचा फायदा घेऊन मी हळूच माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. लगेच ती मला लिपटली आणि आम्ही किस करायला लागलो. दहा मिनिटापर्यंत आमचं चुंबन सुरू होतं.

मग मी तिला विचारलं: समोर जाऊया की नंतर करू?

वहिनी म्हणाली: आताच करू. नंतर कशाला?

मी म्हणालो: तुमचे मिस्टर येतील ना म्हणून.

ती म्हणाली: तो आता दारू पिऊन कुठेतरी पडला असेल. तू त्याची काळजी करू नकोस. आज तू मला झवण्याची मजा दे.

मग आम्ही दोघेही त्यांच्या बेडरूममध्ये आलो. लगेच वहिनीने आणि मी एकानंतर एक आपले कपडे काढायला सुरुवात केली. काही क्षणातच आम्ही दोघंही एकमेकांसमोर पूर्ण नागडे उभे होतो. मी तिला पकडले आणि तिच्या ओठांवर किस करत तिचे बुब्स दाबायला लागलो.

तिला फार खुशी मिळत होती. ती सुस्कारे भरत होती. तिच्या वक्ष्यांच्या चण्यासारख्या दाण्यांना मी दातांनी चावत होतो. ती माझ्या केसांवरून हात फिरवत होती. मी आणखी समोर गेलो आणि तिच्या पुच्चीवर हात ठेवून बोटं तीवर घासायला लागलो. मंजू वहिनी आता एकदम मदमस्त झाली.

मी खाली बसलो आणि तिच्या पुच्चीवर तोंड ठेवून चाटायला लागलो. तिने माझ्या डोक्याला पकडलं आणि जोराने आपल्या जांघेवर दाबायला लागली. काही क्षणातच ती माझ्या तोंडातच झडली.

मी माझा लवडा तिच्या हातात दिला. ती त्याला हलवायला लागली. मी तिला तो तोंडात घ्यायला सांगितला. ती जसं काही त्याचीच वाट बघत होती. ती चटकन माझा लवडा चॉकलेटसारखी चुसायला लागली.

मग ती म्हणाली: आता आणखी वाट नाही बघू शकत मी वरूण. लवकर मला झवायला सुरुवात कर.

पण मला तर तिला आणखी तळपवायचं होतं. ती आपल्या मांड्या फाकवून बेडवर लेटली. मी तिच्या अंगावर चढून माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर रगडायला लागलो. पण आतमध्ये घालत नव्हतो.

त्यामुळे ती एकदम पागलसारखीच झाली.

“घाल ना वरूण आत. कशाला तडपवत आहेस मला!” तिने विनंती केली.

शेवटी तिच्यावर मी दया दाखवली आणि तिच्या पुच्चीत लंड सोडला. मग हळू हळू मी धक्के मारायला लागलो. तशी तीही आपली गांड हलवून हलवून मला साथ देत होती. ती माझ्या लवड्याला पूर्णपणे आपल्या पुच्चित सामावून घेत होती.

तिची ही इच्छा पाहून मी माझी झवण्याची स्पीड वाढवली. त्यामुळे मी अत्युच्च क्षणावर पोहोचलो.

मी तिला विचारलं: माझं निघत आहे. पुच्चीत सोडू की आणखी कुठे?

ती म्हणाली: खूप दिवसा पासून माझ्या पुच्चित बाहेरचे पाणी आलेले नाही. आत मध्येच सोड.

मग मी तिच्या पुच्चीत माझं वीर्य सोडलं. थोडा वेळ आम्ही लेटूनच राहिलो. त्या रात्री मी मंजू वहिनीला चार वेळा झवलो. सकाळी उठल्यावर मला मंजू वहिनी फार खुशीत दिसत होती. उठताच तिने मला एक किस केला.

त्यानंतर मी तयार होऊन कॉलेजला जायला निघालो. आता मी रोज रात्री मंजू वहिनीला झवत होतो. मग एक दिवशी आमची ही गोष्ट मंजू वहिणीच्या मैत्रिणीला माहिती पडली. वहिनीने मला तिची दुखी सेक्स जीवनाबाबत सांगितलं आणि तिलाही झवायला मला तयार केलं.

मी म्हणालो: मी तर त्यांना झवेन पण त्या बदल्यात मला त्यांच्याकडून फिस हवी.

ती म्हणाली: म्हणजे तू आता जिगोलो बनणार तर.

मी म्हणालो: वहिनी मी इकडे रूम करून राहत आहे. जर मला स्त्रियांना खूष करण्याच्या बदल्यात काही पैसा मिळत असेल तर तो माझ्या शिक्षणात कामी येईल.

यावर वहिनी एकदम तयार झाली. ती गोष्ट तिने आपल्या मैत्रिणीला सांगितली. यावर तीही खुशीने तयार झाली.

अशाप्रकारे कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच माझा जिगोलो पार्ट टाइम जॉबही सुरू झाला.