मित्राची मारली गांड

शुभम माझ्या घराजवळ राहायला होता. नवसाचे पोर म्हणून त्याचे घरी खूप लाड झालेले होते. त्याचा कोणताही शब्द घरी मोडला जात नसे. त्याला घराबाहेरहि  क्वचितच सोडायचे. यामुळे त्याच्यावर एकप्रकारे नकारात्मक परिणाम झाला होता. त्याचे वागणे हावभाव बोलणे सगळे एखाद्या मुलीसारखे झाले होते. पण  त्याच्या घरातल्याना याचा काही फरक पडत नव्हता.

मी कॉलेजला जायचो आणि शुभम माझ्याच वर्गात होता. त्यानेही माझ्याच कॉलेज मध्ये ऍडमिशन घेतले होते. मी त्याला सिनियर असल्याने तो मला त्याच्या अभ्यासाच्या शंका विचरण्यास सारखे येत असे.

आमचे दोघांचेही ग्रॅज्युएशन पूर्ण झाले. मी पुढे त्याच कॉलेज मध्ये शिकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण शुभम काय करणार आहे हे मला माहित नव्हते. मी त्याला विचारले “अरे शुभम तुझे पुढे काय करायचा विचार आहे?”

तो म्हणाला “मला पुढे पंचकर्म चा कोर्स करायचा आहे. आयुर्वेदिक मसाज इत्यादी”. मी म्हणालो ठीक आहे.

आम्ही आता वेगळे झालो होतो. आमचे भेटणे कमी झाले होते आणि पहिल्यासारखी आमची भेट देखील होत नव्हती. त्यादिवशी अचानक त्याचा मला फोन आला. “अरे काय करतोयस? वेळ असेल तर घरी येतो का?” मी होकार दिला. जवळपास १ वर्षानंतर मी शुभम ला भेटत होतो. त्याचे वागणे आणि हावभाव पहिल्यापेक्षा स्त्री सुलभ झाले होते. भडक रंगाचे त्याने घातलेले कपडे बघून मी अचंबितच झालो होतो. पण मी तसे चेहऱ्यावर दाखवले नाही.

अवांतर गप्पा मारल्यानंतर मी त्याला मला बोलावण्याचे कारण विचारले तसे तो म्हणाला “अरे, आधी मी तुझ्याकडे नियमित अभ्यासासाठी येत असे. पण आता आपले कोर्स अलग असल्याने मला येता येत नाही. पण आताच्या कॉलेज मध्ये माझे कोणीही मित्र नाहीत आणि मला जे शिकवले आहे त्याचे प्रॅक्टिकल करायचे आहे. त्यासाठी मला तुझी मदत हवी आहे”

मी म्हणालो “नेमकं काय मदत हवी आहे तुला. सांग मी करेन तुला मदत”

शुभम म्हणाला “अरे वेगळं काही नको आहे. आम्हाला पंचकर्म शिकवले आहे त्याचे प्रात्यक्षिक तुझ्यावर करायचे आहे”

“म्हणजे नेमका काय करणार तू?” मी विचारले.

“अरे काही नाही तू तुझे पूर्ण कपडे काढ. मी तुला माझ्याकडचा टॉवेल देईन. तो घाल आणि झोप मी तुझे पंचकर्म करेन. मग तू तुला कसे वाटले ते सांग”. मी होकार दिला.

मी कपडे काढले आणि त्याने दिलेला टॉवेल लावून आलो. तो म्हणाला आत बेडरूम मधेच जाऊ म्हणजे बाहेरची फारशी तेलाने खराब होणार नाही. मला त्याने पोटावर झोपायला सांगितले. मी झोपलो. वरून एक कोमट तेलाची धार त्याने माझ्या पाठीवर सोडली. हलक्याच हाताने त्याने ते तेल माझ्या पूर्ण पाठीवर पसरले आणि तो माझ्या पाठीची मालिश करू लागला. त्याचा हात खूपच मऊ होता. एखादी स्त्रीने मालिश करावा इतका मऊ.

मानेपासून कमरेपर्यंत त्याने तेल माझ्या शरीरात मुरवले. बेडरूम मध्ये अंधुक प्रकाश होता. त्याच्या मऊ स्पर्शाने आणि कोमट तेलाने मला गुंगी येऊ लागली. मी याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला “याचा अर्थ मी जे करतोय ते व्यवस्थित होते आहे. तू निवांत डोळे मिटून पड.”

मला हळू हळू झोप येऊ लागली होती. त्याचे कपडे तेल खाऊ लागले होते त्यामुळे तो मला म्हणाला “मी पण कपडे काढतो. उगीच माझा चांगला ड्रेस खराब नको व्हायला.” असे म्हणून त्याने त्याचे कपडे काढले आणि तो निकर वर आला.

आता त्याने माझ्या डोक्याचा मसाज चालू केला आणि मी अजूनच शांत झालो. हळू हळू तो पाठीकडे गेला आणि मग पायाकडे. त्याने त्याचा मउ हाताने माझे पाय आणि पिंडऱ्या चोळून काढल्या. माझ्या पिंडाऱ्यांवरून त्याचा हात वर वर येत होता. आणि त्याने मला टॉवेल सैल करण्यास सांगितले. त्याने आता त्याचा हात माझ्या नितंबावर रगडण्यास सुरवात केली. कोमट तेल आणि त्याचा मऊ हात यामुळे मला मजा येऊ लागली होती. पंचकर्मचा एक भाग म्हणून मी काही बोलत नव्हतो.

थोड्यावेळाने त्याने मला पाठीवर झोपवले. डोळे बंद केलेल्या अवस्थेतच मी पाठीवर झालो आणि टोवेल माझ्या सोट्यावर टाकून पडलो. माझ्या बेंबीमध्ये कोमट तेलाची धार त्याने सोडली आणि माझ्या छातीपासून पोटापर्यंत तेल फवारले. तो आता माझ्या टॉवेलवर येऊन बसला होता आणि वरून माझे अंग चोळत होता. त्याच क्षणी त्याची गांड माझ्या सोट्यावर आदळत होती. मला त्यावेळी त्याचे काही वाटले नाही कारण मला त्याचा मऊ स्पर्श आवडू लागला होता.

तो अलगद माझ्या पायाजवळ गेला. त्याने माझी बोटे, टाच आणि पाय चोळून काढले. आता त्याचा हात माझ्या मांड्यावर गेला होता. त्याने पुन्हा एकदा कोमट तेल माझ्या मांड्यांवर ओतले आणि माझ्या मांड्या तो चोळू लागला. हळू हळू त्याचा हात माझ्या टॉवेल मध्ये जात होता. मी नागडाच असल्याने माझा सोटा टॉवेल मधून उठून दिसत होता.

त्याचे हात माझ्या जांघे मध्ये जात होते. पण आता  त्या मऊ हातानी माझ्या सोट्याला होणाऱ्या अलगद स्पर्शाने मला काही समजेना झाले होते. मी काही विरोध करत नाही हे लक्षात आल्यावर शुभम ने हळूच माझ्या सोट्यावरून हात फिरवला. त्याला हे भागायचे होते कि मी विरोध करतो का.

एक मुलगा माझा सोट्याला स्पर्श करत आहे हे माहित असूनही मी त्याला तसे करू दिले कारण त्याचा मऊ स्पर्श मला हवा हवा वाटत होता. मी शांत बसलेलो पाहून त्याचेही धाडस वाढले. त्याने आता माझा सोटा कुरवाळयाला चालू केले. एका क्षणात माझा सोटा ताठ झाला आणि एकदम कडक बनला.

टॉवेल माझ्या अंगावर अजून तसाच होता. शुभम ने टॉवेल बाजूला फेकला आणि स्वतःची निकर देखील. आम्ही दोघेही आता पूर्ण नागडे होतो. मी अजूनही डोळे झाकून पडलो होतो आणि काय चालू आहे ते चालू देत होतो.

त्याने माझा सोटा जोरजोरात चोळायला सुरवात केली.माझे पाय त्याने फाकवले आणि तो तसाच माझ्या गोट्यांकडे गेला. एका हाताने तो माझा सोटा हलवत होता आणि त्याच्या जिभेने तो माझ्या गोट्या चोखत होता. माझ्यासाठी हे नवीन होते पण मला ते आवडू लागले होते. तो एखाद्या सराईतासारखा सर्व काही करत होता. माझ्या गोट्या त्याने पूर्णपणे तोंडात घेतल्या होत्या. लॉलीपॉप सारखे तो त्यांना चोखत होता.

गोट्या चोखत चोखत त्याने त्याची जिभ माझ्या गांडीच्या भोकात घातली आणि तो ते चाटू लागला. माझा सोटा अधिकच कडक झाला. आता मला थांबणे कठीण होते. मी त्याला तसाच बाहेर ओढला आणि माझा भलामोठा सोटा त्याच्या तोंडात दिला.

तो म्हणाला “मी याच क्षणाची किती वर्ष वाट बघत होतो”

असे म्हणून तो माझा सोटा चोखु लागला. त्याने माझा इतका मोठा सोटा अगदी सहजरित्या तोंडात पूर्णपणे घेतला होता. ते बघून मी समजलो होतो कि शुभम साठी हे नवीन नाही. एखाद्या स्त्री ला रुजवले अश्या प्रकारे तो माझा सोटा चोखत होता. खूप वेळ चोखून झाल्यावर तो गुडघ्यावर बसला आणि त्याने तेलाची दोन बोटे त्याचा गांडीच्या भोकात घातली. हलकेच आवाज करत बाहेर काढली.

आता त्याने माझा सोटा त्याचा गांडीच्या भोकात घालून घेतला. मी आज चक्क पैकी गांड मारत होतो. पण मला खूप आनंद येत होता. मी माझा सोटा आत बाहेर करु लागलो. अगदी सहजपणे माझा सोटा आत गेला. जसा मी सोटा आत बाहेर करू लागलो तसा शुभम किंचाळू लागला. तो म्हणाला “माझ्यासाठी हे नवीन नाही. पण तुझ्या इतका मोठा सोटा मी आजवर नाही बघितला”. ते ऐकून मला अजून स्फुरण आले. मी माझा वेग अजून वाढवला.

मी त्याची गांड रगडत होतो. बराच वेळ त्याची गांड मारून झाल्यावर मला समजले कि आता माझा फवारा बाहेर येणार आहे. मी त्याला तसे बोललो. त्याने मला थांबण्यास सांगितले. मला त्याने उभा केले आणि तो गुडघ्यावर बसला. त्याने पुन्हा माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो पूर्ण आवेगाने माझा सोटा चोखु लागला. अवघ्या एका क्षणात माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर पडला. शुभम च्या तोंडात माझे वीर्यपतन झाले होते. त्याने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि माझा शांत झालेला सोटा त्याच्या गालावरून फिरवून घेऊ लागला. आणि अधाशासारखे माझ्याकडे जणू काही अजून वीर्य पाहिजे असल्या सारखे बघत होता.

माझा सोटा त्याच्या विशिष्ट पद्धतीच्या चोखण्याने पुन्हा कडक झाला. पण यावेळी मी त्याच्या गांडीत न घालता त्याला तसेच चोखत राहण्यास सांगितले. तो न थकता सलग अर्धा तास माझा सोटा चोखत होता. आणि बघता बघता माझे पुन्हा वीर्यपतन झाले. मी पुन्हा शुभम चे तोंड माझ्या वीर्याने माखून टाकले.

अशा तऱ्हेने मी शुभम ची गांडहि मारली आणि माझा सोटा देखील मनसोक्त चोखून घेतला.

तसेही मी त्याचा जुना मित्र असल्याने मी पुन्हा त्याच्या घरी सारखे जाऊ लागलो आणि आम्ही वारंवार पंचकर्म चा आनंद घेऊ लागलो. एखाद्या मुलीचे नखरे झेलण्यापेक्षा मला कधी पण शुभम चा पर्याय चांगला होता.