अगदी मनसोक्त झवली मी!

कधीकधी अशी वेळ येते की माझी पुच्ची झवायला व्याकूळ होऊन जाते. मन करते की पटकन सलवारीचा नाडा खोलून टाकू आणि जवळच पडलेली कोणतीतरी वस्तू पुच्चीत घुसवू किंवा आपले बोटच घालू! नाहीतर माझ्या कोणत्यातरी प्रियकराला बोलावून त्याच्याकडून माझ्या तनाची आग विझवून घेऊ.

माझं वय अठरा वर्षाचं असून मी बी.कॉम च्या पहिल्या वर्षात शिकते. जशी जशी माझ्या यौवनाने माझ्या जीवनात डोकवायला सुरुवात केली तसं तसं माझं लक्ष मुलांकडे जायला लागलं. त्यांची माझ्या प्रती असलेली आकर्षणाची भावना बघून माझं धैर्य वाढायला लागलं.

आधी तर येता-जाता कोणी काहीही बोलून टाकायचं. कोणी म्हणायचे की पहा किती लहान आहे तरी साली पोरांच्या नादी लागत आहे. वयाच्या आधीच माझी छाती विध्वंस करायला तयार झाली होती. मुलांबद्दल गोष्टी ऐकून ऐकून आता मला काहीतरी व्हायला लागलं होतं. मी त्यांना हसून प्रतिसाद द्यायची. त्यामुळे त्यांची हिंमत आणखी वाढायची.

आयुष्यात आतापर्यंत मी खूप मुलांना माझ्या अंगावर घेतलं आहे. माझ्या शाळकरी वयातच मी माझं कौमार्य गमावलं होतं. त्यानंतर कितीतरी मुलं माझ्या महाविद्यालयीन जीवनात आले आणि माझ्यासोबत मजा करून गेले. मी स्वतः कधी कोणत्या मुलासोबत गंभीर नात्यात राहिली नाही.

तर आज मी आपल्या सर्वांना माझी सर्वात चांगली झालेल्या चुदाईची कहाणी सांगत आहे.

साहिल नावाचा माझा एक मित्र होता. तो पाहायला हँडसम तसेच गोऱ्या वर्णाचा होता. त्याला पाहूनच माझं मन काम-तांडव करायला लागलं होतं. त्यानेही जेव्हा मला पाहिलं तेव्हा तो माझ्याकडे आकर्षित झाला होता. साहिल माझ्या यौवनाच्या आग गोळ्यांपासून वाचू शकला नाही. तो नेहमी माझ्याशी बोलण्याच्या बहाण्याने यायचा. माझ्या मादक अदा त्याचं लिंग डोलवत होते.

एक दिवस साहिलने ती गोष्ट केलीच ज्याची मी आतुरतेने वाट बघत होते. आई-वडील जॉबवर गेल्यानंतर मी घरी कपडे बदलून फक्त कुर्तीच घालायची. आतमध्ये पॅंटी सुद्धा घालायची नाही. कुर्ती टोंगळ्या पर्यंत येत असल्याने मी आत पायजमा घालायची नाही. त्यामुळे माझ्या नितंबाचा आकार, वक्षांचा होऊ पाहत असलेला गल्ला आणि शरीराचे डौलदार वळण नजरेत भरायचेत. माझी इच्छा होती की येन केन प्रकारे साहिल माझ्याकडे लैंगिक दृष्टीने आकर्षित व्हावा आणि मी त्याच्यासोबत माझ्या तनाची तहान विझवू शकेन.

नेहमी सारखा साहिल घरी आला. मी त्याला बसवलं. तो माझ्याशी गोष्टी करायला लागला. माझे वक्ष कुर्ती मधून थोडेसे बाहेर येऊ पाहत होते. त्याच्या नजरा माझ्या स्तनांवरच टिकली होती.

मी बेडवर बसून होते. मी हातात एक पुस्तक घेतलं आणि पोटावर लेटून बघायला लागली. आता माझ्या स्तनांचा अर्धाअधिक भाग कुर्तीमधून झुलताना स्पष्ट दिसायला लागले होते. मी तिरक्या नजरेने पाहिलं तर त्याचा पॅण्ट मध्ये तंबू बनत चालला होता. माझ्या हलत असल्याने कुर्ती चुतड्यांच्या अगदी खालच्या भागावर येऊन पोहोचली होती. मी मनातल्या मनातच हसत होते.

साहिलने आपलं भान हरवलं. तो उठून माझ्याजवळ बसला. आता मला कळलं होतं की त्याच्या मनात आता कोणते विचार आले आहेत. मी माझे पाय आणखी पसरले आणि पुस्तकाचे पानं पालटायला लागली.

साहिलने पूर्णपणे माझ्या शरीराला पाहिलं आणि मग एकदमच तो बेडवर चढला आणि माझ्या पाठीवर स्वार झाला. मी काही करणारच याआधी त्याने मला जखडून घेतलं. त्याच्या खडक लवड्याचा दबाव मला माझ्या चुतड्यांवर जाणवत होता.

मी मुद्दामच हलक्या आवाजात ओरडली, “अरेई… साहिल हे काय करत आहेस?”

“गुंजन मला आता राहवत नाही आहे.”

“बघ बरं मी माझ्या पप्पांना तुझं नाव सांगेन.”

आता त्याने माझ्या स्तनांवर नियंत्रण मिळवलं. मला तो स्पर्श फारच आवडला होता. मला तर असं वाटत होतं कि याने मला सोडूच नये.

एवढ्यात त्याचे ओठ माझ्या गालांवर आले. त्याने माझी कुर्ती वर केली आणि आपला पॅन्ट खाली खेचला. आता मी आणि साहिल दोघेही खालून नागडे झालो होतो. त्याने परत एकदा आपला लवडा माझ्या चुतड्यांवर दाबला. मी माझ्या चुतड्यांना ढिल दिला. तसा त्याचा लवडा माझ्या गांडीच्या कपारीत बसला.

“आता बास कर… साहिल.. आता बास कर. सोडून दे मला. असं नको करू ना.. साहिल उठ ना.” असं मी उगाच प्रतिकार करत होते. त्याच्या लवड्याचा स्पर्श मला फार सुखदायी वाटत होता. मला माहिती झालं होतं की मी आता चुदल्या जाणार आहे. पण यासाठीच तर मी हे सर्व करत होती. या वेळेचीच तर मी वाट बघत होती.

त्याचे हात माझ्या टणक स्तनांवर फिरत होते. तो माझ्या मनुक्यांना चिमटीत भरून खेचत होता. मी कळवळली, “आआहहह.. मी मरून जाईन साहिल..!” साहिलला उमलती यौवना मसलायला मिळाली होती. तो त्या आनंदाने चांगलाच बेभान झाला होता.

“उठ ना साहिल..”

“नाही म्हणू नकोस गुंजन. बघ बरं मी ओरडेन.”

“नाही नाही. असं करू नकोस. तुझी बदनामी होईल. माझं काय?”

त्याच वेळी माझ्या नितंबावर काहीतरी थंड थंड वाटलं. मला कळलं की त्याने माझ्या गांडीवर थुंकी लावली आहे. मी विचारच करत होते की आता हा माझी गांड मारणार. एवढ्यातच त्याने जोर लावून आपला लवडा माझ्या गांडीच्या छिद्रातून घुसावला.

माझ्या तोंडून आनंद आणि वेदनेने भरलेली किंकाळी निघाली. त्याने लंड थोडासा बाहेर काढला आणि परत धक्का मारून आत घुसवला. यावेळी त्याचा लवडा थोडा जास्तच खोलीत घुसला होता.

“अरेआई… साहिल नको करू… बघ हे तू काय केलं आहेस?”

“गुंजन काहीच बोलू नकोस. आज मी तुला सोडणार नाही.”

मला तर आनंद येतच होता. सुटायची गोष्टच कुठे होती? मी तर वरवरच त्याला म्हणत होते. माझं मन तर झवण्यासाठी तयारच होतं.

त्याचा लवडा आता माझ्या चुतड्यांच्या दरीला चिरत आतमध्ये घुसत होता. मी वेदनेने कण्हत होते. त्याचे धक्के वाढत होते. मी बडबडत राहिली, “आहहहयी हायये.. नको करू.. ऊठ साहिल..!”

“काय मस्त चुतडे आहेत तुझे! फार मौज येत आहे मला.” त्याने थोडासा लंड बाहेर काढला आणि जोरात धक्का दिला. त्याचा पूर्ण लवडा माझ्या गांडीत सामावला.

मी ओरडले, “म्म्मह्हहाआआय… साहिल बाहेर काढ पटकन.. फार वेदना होत आहेत..” पण त्याने आणखी वेगात शॉट मारणे सुरूच ठेवले. मी वेदनेने किंचाळत राहिले. पण त्याने माझं एकही ऐकलं नाही.

जेव्हा मी त्याला जोर लावून माझ्यापासून वेगळं करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने माझ्या गांडीतून लंड काढून मागून माझ्या ओल्या पुच्चीत घुसावला. मला तर याच वेळेची वाट होती. खरंच मला फार मजा यायला लागली आणि माझ्या तोंडून निघालं, “उऊहहहह.. साहिल आता फार मजा येत आहे.. थोडा जोर लावून चोद मला.”

माझं मन खुशीने नाचत होतं. त्याचे शॉट वाढत गेले. माझे चुतडे आता स्वतः झोके घेऊन चुदवत होते.

“हाय साहिल.. मला सोडू नकोस.. झव.. आह्ह्ह… मला… तू किती छान आहेस! आणखी जोर लाव..”

साहिलने आपली कंबर चालवायला सुरुवात केली. मी खालून माझे चुतडे वर उचलून चुदवत होते.

“हाये.. फार मजा येत आहे.. आणखी जोराने घे…”

त्याने लगेच मला पलटी केली आणि समोरून झवायला सुरुवात केली. मी जोशात त्याची गांड दाबत होते. सोबतच मी माझा एक बोट त्याच्या गांडीत घुसावला.

“हळू घाल गुंजन..” तो कण्हत म्हणाला. मी बोट आणखी आत घुसवला आणि आत बाहेर करायला लागली. मला जाणवलं की त्याच्या गांडीत बोट घातल्याने त्याच्या उत्तेजना आणखी वाढली होती. मला जाणवलं की त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीतच फुगत चालला होता.

मी हळूच माझी पुच्ची आकांचून घेतली. त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीच्या दरवाज्यात सापडला. तो कण्हत “आआहहह.. गुंजन..!” असं म्हणत तो स्लखीत झाला.

काही वेळाने शांत झाल्यावर तो म्हणाला, “मला तर वाटलं होतं की तू माझ्याकडून कधी झवणार नाहीस. पण तू तर फारच छान झवलीस. अगदी मनसोक्त!

मी म्हणाले: हो साहिल, फारच मजा येत होती. वाटलं नव्हतं की माझी गांड ही मारशील म्हणून. अगदी मनसोक्त झवले मी!

तर ही होती माझी सर्वात चांगली झालेली ठुकाई!