रेल्वे स्टेशन वर भेटलेल्या भाभी ला जवले

मी माझ्या गावाहून माझ्या एक नातेवाईकाला सोडायला रेल्वे स्टेशन ला गेलो होतो. आम्ही बहुतेक ११ वाजता घरा पासून निघालो होतो आणि मग आम्ही ३:३० वाजता जयपूर स्टेशन वर पोचलो होतो. आम्ही आमचे समान घेलते आणि मग आम्ही मैसुर एक्सप्रेस ची वाट पाहू लागलो होतो. जयपूर हून ७:३० वाजता गाडी ची वेळ होती. मी प्लेटफॉर्म वर बसलो होतो आणि मग काही वेळाने तीन बायका नी चार पुरुष माझ्या जवळ येऊन बसले.

त्यातून एक खूप सुंदर बाई माझ्या समोर बसली होती.. ती तिच्या बरोबर असलेल्या स्त्रींच्या बरोबर बोलत बसली होती आणि ती माझ्या कडे पाहत बसली होती. मी तिला दोन तिन वेळा असे माझ्या कडे पाहताना पहिले होते. मी जेव्हा तिच्या कडे पाहायचो तेव्हा ती तिची नजर माझ्या कडून दुसरी कडे करून घेत होती.

मग मी पुन्हा पुन्हा पहिले कि ती माझ्या कडे सारखी सारखी पाहते आहे. मग त्या बायका पण एकमेकाबरोबर बोलत बोलत हसत होत्या आणि मग मला पण काही समजले नाही कि त्यांना हसताना पाहून मला पण हसू येऊ लागले होते, तिने माझ्या कडे पहिले आणि मला इशारा केला. मी पाणी प्यायचे  कारण करून जरा दूर गेलो तर ती पण माझ्या मागे मगे आली.. आणि ती पण पाणी पिऊ लागली.

मग तिने मला विचारले : कोठे जात आहात तुम्ही?

मी म्हणालो : मी तर माझ्या नाते वाईकना सोडायला आलो आहे. तुम्ही कोठे जात आहात?

ती म्हणाली : मी माझ्या बहिणीला ट्रेन मध्ये सोडायला आली आहे.

मी म्हणलो : ठीक आहे.

मग आम्ही दोघे आमच्या जागे वर जाऊन बसलो. आता त्या बाई ने माझ्या नातेवाइका बरोबर बोलने पण चालू करून टाकले होते आणि असे वाटू लागले कि सर्व लोक एक मेकला ओळखत होते.

काही वेळाने ट्रेन आली आणि ते सर्व लोक ट्रेन मध बसले. मी माझे समान ठेवायला तिला मदत केली आणि मग ट्रेन निघून गेली.

मग तिने माझ्या कडे पाहत म्हणले कि चला आपण चहा पिऊ.

मग आम्ही दोघे बाहेर हॉटेल मध्ये गेलो आणि चहा पिऊ लागलो. आणि मग आमची थोडी ओळख झाली.

मी मग चहा चे पैसे देऊ लागलो तर तिने माझा हात पकडला आणि तिने पैसे देऊन टाकले.

मी म्हणले : आता मी माझ्या गावाला परत जाणार आहे.

ती म्हणाली आता रात्री हे ८:३० वाजले आहेत.. तू सकाळी निघून जा. इथे जवळ माझे घर आहे.. तिथे तू राहा.. आणि सकाळी निघून जा.

मग मी पण थोडे नको नको करत तयार झालो आणि तिच्या बरोबर चालू लागलो. तिने पार्किंग मधून तिची गाडी काढली आणि मग आम्ही एकत्र निघालो. मी तिच्या घरी पोचलो तर पाहतच राहिलो.. खूप मोठा बंगला होता. तिने मला आत मध्ये सोफ्यावर बसवले आणि मग मला चहा आणि नाश्ता दिला.

मग तिने तिच्या काम वाल्या बाईला जेवण बनवायला सांगितले आणि म्हणाली : जेवण तयार झाले कि आम्हाला बोलवून घे.. तो पर्यंत आम्ही फ्रेश होऊन जातो.

मग ती मला घेऊन वर च्या रूम मध्ये आली.

तिने म्हणले : तुम्ही फ्रेश होऊन घ्या.

मी बाथ रूम मध्ये जाऊन माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि मी अंघोळ करू लागलो. माझ्या कडे आता दुसरे कपडे नव्हते,  तिने मला एक पायजमा, नी टी शर्ट दिले. मी ते घालून एकदम तयार झालो. ती पण अंघोळ करून आणि नाईट सूट घालून तयार झाली. आता जेवण पण तयार झाले होते आणि मग आम्ही जेवण केले आणि मग टीवी पाहत बसलो. मग त्या कामवाली ने तिचे काम केले आणि ती घरी जायचे सांगून निघून गेली.

आता घर मध्ये आम्ही फक्त दोघे होतो. तिने दरवाजा लॉक करून टाकला आणि मला बेड रूम मध्ये यायला सांगितले.

मला काही समजले नाही आणि मी गप्प राहिलो आणि विचार केला कि जे होईल ते पाहून घेऊ.

मी तिच्या मागे मागे गेलो.

ती आता बेड वर बसून बोलू लागली आणि मला एका भुकेल्या कुत्री सारखी पाहू लागली होती. तिने एक दारू ची बाटली काढली आणि दोन ग्लास भरले.

मी म्हणालो : मी पीत नाही.

तिने मला जबरदस्ती ने दारू पाजली. मला आता मजा तर आली होती आणि मी अजून एक पेग मारला आणि मला नशा चढू लागली होती. मग तिने माझ्या जवळ येऊन मला बाहो मध्ये घेतले, तिने मला एकदम नागडे करून टाकले आणि माझा लंड ती चोकू लागली. माझ लंड ताठला होता आणि मी पण तिला कीस करू लागलो होतो. मी तिचे बॉल दाबू लागलो होतो आणि मला खूप मजा येत होती. तिचे बॉल खूप मस्त मुलायम आणि आणि गोरे पान होते असे वाटत होते कि त्यांना खाऊन जावे. मी त्यांना खूप खूप चोकले.

तिने म्हणले : आता सहन होत नाही आहे मला.. आत मध्ये टाकून दे,

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला आणि एक धक्का मारला.. पण पूर्ण गेला नाही आणि ती खूप जोराने ओरडू लागली. थोडा वेळ थांबून तिने अजून एक झटका मारला. आणि आता तो पूर्ण आत मध्ये घुसला होता. मग मी माझा लंड आत बाहेर करू लागलो. मी नशे मध्ये होतो .. आणि माझे वीर्य तर निघायचे नाव घेत नव्हते, तिने तर आता पर्यंत दोन वेळा पाणी सोडून टाकले होते.

ती म्हणू लागली  : मला सोड आता.

पण मी तर तिला ठोकत राहिलो. पण तिला काही वेळाने मजा येऊ लागली आणि ती पण मला मदत करू लागली. आणि मग आम्ही एकत्र पाणी सोडले होते.. आणि मग आम्ही घामाघूम होऊन एक मेकाला कीस करू लागलो होतो.

अशा रिती ने त्या रात्री आम्ही चार वेळा सेक्स केले.. सकाळ झाली.. मी गावाला जायला तयार झालो आणि तिने मला मिठी मारली आणि मला ५००० रुपये दिले… मी ते घायला नाही म्हणू लागलो. तर तिने जबरदस्ती ने माझ्या खिशा मध्ये टाकून दिले. तिने माझ नंबर घेतला.. आणि मग मला स्टेन्ड पर्यंत सोडून दिले.

मी पहिले कि तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले होते,

मी तिला विचारले तर ती म्हणाली कि तुला ते समजणार नाही.

मग मी बस मध्ये बसून तिला बाय केले आणि ती मला एकटक पाहत उभी होती.