सावत्र बहिणीचा गेम

मी संतोष. मी लहान असतानाच माझ्या आई वडिलांचा घटस्फोट झाला होता. कालांतराने वडिलांनी दुसरे लग्न केले होते. आणि त्या बाई पासून त्यांना एक मुलगी झाली होती. तिचे नाव गीता असे होते. मी गीता पेक्षा तीन वर्षांनी मोठा होतो. ती माझी सावत्र बहीण होती.

माझ्या सावत्र आईने माझा नेहमीच तिरस्कार केला होता. पण गीता आणि माझे चांगले जमायचे. आम्ही एकत्र खेळत असू. माझे वय तेव्हा २३ वर्षाचे होते आणि गीता २० वर्षाची होती तेव्हाची हि घटना आहे.

गीता आणि मी दोघेपण वयात आलो होतो. कॉलेज ला जाऊ लागलो होतो. तारुण्यातील सगळ्या भावना आणि शरीरातील बदल आमच्यात जाणवू लागले होते. गीता दिसायला सावळी होती पण अंगकाठीने रसरशीत होती. उंच आणि भरदार उरोज तिचे सौदंर्य अधिकच खुलवत होते. ती नियमित योगासने करायची त्यामुळे तिचे शरीर भलतेच लवचीक होते. पण गीताचा एक प्रॉब्लम होता. ती खूप भित्र्या स्वभावाची होती. बाहेरील व्यवहार ज्ञान म्हणा किंवा एकंदरीत वावरायचे ज्ञान तिला नव्हते.

माझी सावत्र बहीण असल्याने माझे तिच्याबद्दल तसे फार काही चांगले मत नव्हते. पण आमचे स्वभाव जुळायचे म्हणून मी गप असायचो. बाकी तिची फिगर आणि ताणात आलेले उरोज मी न चुकता बघायचो. खूप वेळा तर ती अंघोळ करून आल्या नंतर कपडे बदलतांना मी हळूच दारापाठीमागून बघायचा प्रयत्न करायचो. पण मला त्यात यश आले नव्हते.

गीताला दोन दिवसाने योगाच्या परीक्षेसाठी परगावी जायचे होते. आणि नेमके माझे वडील देखील कामानिमित्त बाहेर गावी होते. त्यांचे आणि माझ्या सावत्र आईचे बोलणे झाले आणि तिने मला फर्मान सोडले “संतोष, हे बघ गीता ला परवा दिवशी बाहेरगावी योगा च्या परीक्षेसाठी जायचे आहे. आणि हे घरी नाहीत. तेव्हा एक काम कर तूच तिला घेऊन जा आणि व्यवस्थित घेऊन ये”. मी होकार भरला.

तो मे महिना होता आणि गाडयांना खूप गर्दी होती. अंतर जास्त असल्याने आम्हाला रात्रीचाच प्रवास करायचा होता आणि सकाळची परीक्षेच्या ठिकाणी पोहचायचे होते. त्या प्रमाणे मी बस चे बुकिंग करायला गेलो. बघतो तर काय जवळपास सगळ्या गाड्या फुल्ल होत्या. काही केल्या बुकिंग मिळायला तयार नाही. शेवटी एका बस मध्ये एकच सीट असल्याचे मला समजले. मी चौकशी केली तर समजले कि ती एकच स्लीपर सीट शिल्लक होती. पण गीता बरोबर स्लीपर सीट ने प्रवास कसा करायचा या विचाराने मी ते बुकिंग केले नाही.

तिथूनच घरी फोन करून परिस्थिती सांगितली तर माझी सावत्र आई मला म्हणाली “अरे आता दुसरा काही पर्याय नसेल तर कर बुकिंग. शेवटी गीता तिकडे पोहोचणे महत्वाचे आहे”. मी लगेच बुकिंग करून टाकले.

आज आम्हाला निघायचे होते. प्रवास रात्रीचा असल्याने आम्ही दिवसभर आमच्या बॅग्स भरून घेतल्या. अपेक्षेपेक्षा बॅग्स मोठ्या झाल्या होत्या. बस १० वाजता सुटणार होती आणि ९३० लाच बस साठी पोहोचलो. गीता ने आज ट्रॅक पॅण्ट आणि काळा टीशर्ट घातला होता. त्या कपड्यातून तिचे शरीराचे अवयव पूर्णपणे उठून दिसत होते. मागे चोपून ओढलेले केस तिचे सौंदर्य खुलवत होते. नाकी डोळी नीटस असलेली गीता आज भलतीच मादक दिसत होती.

बस आली आणी आम्ही आत चढलो. आमची सीट वरची होती आणि गाडी फुल्ल असल्याने आम्हाला आमच्या बॅग्स ठेवायला दिग्गीत जागा मिळाली नाही. गीता म्हणाली “आपण आपल्या सीट वरच आपल्या बॅग्स ठेवूया”.

गीताचा हा रात्रीचा पहिलाच प्रवास होता. ती थोडी घाबरलेली दिसत होती. मी तिला धीर देऊन म्हणालो “गीता घाबरू नको. मी आहे ना. मग कशाला घाबरते.”

त्या शब्दाने तिला थोडे बरे वाटले. मी आमच्या बॅग्स वर सीट वर ठेवल्या आणि गीताला म्हणालो “तू आधी सीट वर चढ मग मी येतो. तू आतल्या बाजूला झोप. मी बाहेर झोपतो.” तिने होकार दिला. तिला काही केल्या वर चढता येईना. तिचा पाय सरकत होता आणि ती खाली येत होती. ते बघून ती म्हणाली :अरे संतोष मला जरा मदत कर ना. मला चढता येत नाहीये. मला जरा मागून ढकल.” ती वर चढताच मी तिच्या नितंबाला मागून धरले आणि तिला वर चढण्यास मदत गेली.

त्याच क्षणी माझ्या अंगात वीज चमकली. तिच्या मऊ नितंबात माझे हात पूर्णपणे दबले गेले होते. आणि तेवढ्यातही मी तिचे नितंब थोडे दाबून घेतले. तिला कदाचित ते समजले हि असेल पण तिने तसे काही दाखवून दिले नाही. ती वर गेल्यावर मी मागून लगेच चढलो. बॅग्स मोठया असल्याने आणि पायात ठेवणे शक्य नसल्याने गीताने बॅग्स आतल्या बाजूला ठेवल्या आणि आम्ही दोघे एकमेकाला खेटून बसलो.

गाडी सुटली तशी गाडीतील लाईट बंद झाली. पूर्ण अंधार. मी पडदा ओढून घेतला. गीता थोडी गांगरल्यासारखी दिसत होती. पण मी तिला इकडे तिकडे बोलण्यात गुंगवु लागलो. तशी ती रिलॅक्स झाली. माझा हात तिच्या हाताला घासत होता आणि दोघांनाही ती मजा आवडत होती. जशी थंडी वाढू लागली तशी आमच्या घर्षणाची मजा जास्तच येऊ लागली होती. माझा सोटा वळवळु लागला होता.

थोड्या वेळानी आम्ही झोपायचे ठरवले. गीताजवळ झोपण्याचा माझा हा पहिलीच प्रसंग होता. आम्ही पडलो. थोड्या वेळाने गीता म्हणाली “संतोष मला भीती वाटत आहे. मी रोज आई जवळ झोपते. मला अस एकटं झोपायची सवय नाही. रोज मी आईच्या कुशीत झोपते”

मी म्हणालो “त्यात एवढं घाबरण्या सारखं काय आहे? कधी तरी तुला अस राहायची सवय व्हावी लागेल ना?” ती काही बोलली नाही.

आम्ही झोपी गेलो. जागेची अडचण असल्याने मी तिच्याकडे तोंड करून झोपलो होतो.मी अर्धवट झोपेत होतो तेव्हा तिचे शब्द माझ्या कानावर पडले “संतोष मला झोप येत नाहीये. माझी झोप नाही झाली तर उद्या परीक्षेत गोंधळ होईल. मला प्लिज तुझ्या जवळ घेऊन झोप ना”. माझ्या उत्तराची वाट बघायच्या आतच ती माझ्याकडे सरकली. आणि तिने माझा हात तिच्या पोटावर ठेवून घेतला. तिचे नितंब माझ्या सोटयावर येऊन धडकले. माझी झोप एका क्षणात उडाली. मी माझा हात तिच्या डोक्या काहिली घातला आणि तिला माझ्या जवळ येऊ दिले. तशी ती थोडी खुश झाली.

“आता मला झोप लागेल”  ती म्हणाली आणि तिने डोळे मिटले.

पण मी मात्र आता ठार जागा झालो होतो. माझा सोटा ताठ झाला होता. ती साधारण झोपेत गेली असावी. मला राहवेना. माझा हात हळू हळू वळवळ करू लागला. तिच्या पोटावरचा हात मी अलगद तिच्या उरोजांकडे नेला. आणि हळुवार हात फिरवू लागलो. गाडीचे बसणारे धक्के माझ्या सोबतीला होतेच त्यामुळे तिने काही बोलायचं प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे माझे धाडस वाढले.

मी अलगत तिच्या उरोजाना दाबू लागलो. आणि माझा कडक झालेला सोटा तिच्या नितंबावर घासू लागलो. तिला कदाचित याची मजा येत असावी. कारण तिने नकार दिला नाही. तिने जे चालू आहे ते होऊ दिले पण तिने ती झोपेत असल्याचे सोंग केले होते. पण मला माहित होते कि ती जागी आहे ते. मला त्याच्याशी काही घेणेदेणे नव्हते. मला माझा कार्यभाग साधायचा होता.

मी अलगत तिच्या टीशर्ट च्या आत हात घातला आणि तिचे स्तनाग्रे कुरवाळू लागलो. एका क्षणात तिचे निप्पल बाहेर आले. खूप वेळ तिचे निप्पल कुर्वाळल्यावर मी माझा हात तिच्या ट्रॅक पॅन्ट मध्ये घातला. तिची निकर ओलसर झालेली होती. मला समजले कि ती आता पूर्ण ताणात आलेली आहे. मी फासकन तिच्या निकर मधे हात घातला आणि तिची योनी कुरवाळू लागलो. तिला आता स्वःताला आवरणे कठीण होते.

योनीला झालेल्या स्पर्शाने ती बेभान झाली आणि तिने माझा कडक सोटा तिच्या हातात घेतला. ती माझा सोटा रगडु लागली. मी तिला माझ्याकडे तोंड करण्यास सांगितले आणि आम्ही एकमेकांनवर तुटून पडलो. मी तिची योनी मध्ये बोट घालून आत बाहेर करत होतो तर ती माझा सोटा वर खाली हलवत होती. आम्ही एकमेकांचे हस्तमैथुन करत होतो. चुंबनाच्या वर्षांवात आम्ही न्हाऊन गेलो होतो.

गाडी खूपच छोटी असल्याने आम्हाला फार हालचाल करता येत नव्हती. पण ती अडचणच मला आज उपयोगी आली होती. मी पाठमोरी होण्यास सांगितले. तिची पॅन्ट मी अर्धवट ओढून खाली घेतली आणि तिचे सावळे नितंब बघून बेभान झालो. मी तिला तिचा एक पाय बॅग वर ठेवण्यास सांगितले. पाय वर ठेवताच तिची सुपारी मला मागून दिसू लागली. आता मला थांबणे शक्यु नव्हते.

मी कचकन माझा सोटा मागून तिच्या योनीत घातला. तिची योनी ओलसर झाली असल्याने तिला अजिबात त्रास झाला नाही. मी आता माझा सोटा मागे पुढे रेटू लागलो. तशी ती देखील मला प्रतिसाद देऊ लागली. तिचे नितंब ती मागे  पुढे करू लागली. मी हाताने तिचे उरोज जोरजोरात दाबत होतो आणि माझा सोटा हिसड्याने आत बाहेर करत होतो. शेवटी आम्ही दोघांनी एकाच वेळी वीर्य सोडले आणि शांत झालो.

लगेच मी तिची पॅण्ट वर घेतली आणि तिला कुशीत घेतले. ती भलीतच खुश झाली होती. ती म्हणाली “संतोष आपण हे आता नेहमी करायचे बर का. नाही तर मी आईला सांगीन कि तू मला त्रास दिला”. असे म्हणून ती हसली. मी तिला लगेच कुशीत घेतले आणि आम्ही शांतपणे झोपी गेलो.