मालविका सोबत मस्ती – २

मालविका सोबत मस्ती या कहानीचा पहिला भाग: मालविका सोबत मस्ती – १

आता पुढे:

मी आंघोळीला बाथरूममध्ये तर शिरलो होतो पण सोबत साबण न्यायचं विसरलो. त्यामुळे मी फक्त टॉवेल लपेटूनच रूममध्ये आलो. तेव्हा मालविका माझ्याकडे पाहून खट्याळपणे हसायला लागली. मीही लाजत साबण घेतला आणि परत बाथरूममध्ये गेलो.

आंघोळ करून जेव्हा मी रूममध्ये आलो तेव्हा पाहिलं की मालविका अजूनही तिथंच अभ्यास करत होती. मला पाहुन ती परत हसायला लागली.

मी मनातल्या मनात विचार करायला लागलो की ही अजूनही माझ्याकडे पाहून हसत आहे. आज ही झवल्याशिवाय मानणार नाही! मी अंडरवियर, बनियन आणि शॉर्ट पॅन्ट घालून तिच्या जवळ बसलो.

तशी ती म्हणाली: तुझी बॉडी तर जबरदस्त आहे!

मी हसत विचारलं: काय विचार आहे तुझा?

ती हसत म्हणाली: काहीच नाही. मी तर सहजच बोलत आहे.

मग ती म्हणाली की मी आता आंघोळ करून येते. मी तिच्यासोबत हॉलमध्ये आलो. ती आपला टॉवेल आणि लाजत आपली ब्रा पॅंटी घेऊन बाथरूम मध्ये गेली आणि मी तिथेच येरझाऱ्या घालत राहिलो.

दहा मिनिटानंतर ती आंघोळ करून आली. मी तिला पाहतच राहिलो! अंघोळ केल्यानंतर ती फारच सुंदर दिसत होती! मला काय झालं माहिती नाही मी सरळ तिच्या जवळ गेलो आणि तिची हनुवटी पकडून तिच्या डोळ्यात पाहत म्हणालो, “मालविका, तू फारच सुंदर दिसतेस!” आणि मी तिच्यावर चुंबन करायला लागलो.

काही वेळात मी भानावर आलो.

तेव्हा मी म्हणालो: अरे मालविका, सॉरी! मला कळलंच नाही की मला काय झालं!

ती म्हणाली: काही हरकत नाही. उलट या क्षणाचा तर मी किती दिवसांपासून वाट बघत होती.

असे म्हणून ती मला किस करायला लागली. आम्ही एक दुसऱ्यांना अविरत चुंबन करायला लागलो. तिचे ओले केस आणि तिच्या शरीराचा सुगंध मला पागल बनवत होते.

मी तिला किस करत तिचे वक्ष दाबत माझ्या रूममध्ये घेऊन आलो. तिचे उरोज कडक झाले होते. ती उत्तेजीत होऊन मादक सुस्कारे भरत होती. मी माझी जीभ तिच्या ओठांत दिली. ती माझी जीभ चुसायला लागली.

माझे हात तिचे बुब्स मसाजत होते. तिला पूर्ण मजा येत होती. माझा हात तिच्या कमरेकडे होत तिच्या पुच्चीवर गेला तशी ती शहारली! पण तिने विरोध केला नाही.

आता माझा हात तिच्या योनी सोबत खेळत होता. तीही तिचा हात माझ्या शॉर्ट पॅन्ट वरूनच उठलेल्या सोट्यामुळे बनलेल्या तंबूवर फिरवायला लागली.

मग तिने तिचा हात माझ्या चड्डीत घालून माझ्या लवड्याला पकडलं आणि त्याला पुढे मागे करायला लागली. माझा लवडा आता पूर्णपणे कडक झाला होता.

भावनेच्या आवेगात आम्ही दोघांनी सर्व कपडे उतरवले आणि नग्न झालो. एकमेकांच्या अंगावर किस केलं. मग मी तिच्या खांद्याला खाली दाबायला लागलो. तिला कळलं की मी तिला माझा लंड चोखायला सांगत आहे. त्याक्षणी ती गुडघ्यांवर बसली आणि माझा लवडा तोंडात घेऊन मस्त चुसायला लागली.

काही वेळानंतर मी तिला बेडवर लेटवलं आणि तिच्या पुच्चीवर माझी जीभ लावली. ती माझं डोकं आपल्या पुच्चीवर दाबायला लागली. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. ती म्हणाली, “ऊहहह… म्म्मम्म… आणखी चाट आहहहह…. समोर कर.. काहीतरी… आईईईईईईई..!”

माझी पहिली प्रेयसी पूर्णिमा सोबत माझं नातं तुटल्यानंतर मी कधी विचारही केला नव्हता की आणखी एखाद्या मुलीसोबत मी बेडवर स्वतःला पाहू शकेन. पण भावनांना कोणी केव्हापर्यंत रोखू शकतो? तेच माझ्या सोबतही झालं. मी नियंत्रित झालो आणि वासनेत वहावत गेलो.

मी तिला विचारलं: कंडोम आहे का तुझ्याकडे? खुशालने ठेवलं असेल ना?

मालविका म्हणाली: असायला तरी पाहिजे. पण नको असू दे ना! बिना कंडोमनेच झव मला!

“थांब बेबी, आलो मी लगेच.” असं म्हणून मी हॉलमध्ये गेलो आणि खुशालच्या कपाटातून एक कंडोम पॉकेट आणलं. ते घेऊन मी रूममध्ये आलो तेव्हा पाहिलं तर मालविका आपल्या योनी सोबत खेळत होती.

मी असंच विचारलं, “मालविका, एवढी मूडमध्ये आलीस का?” माझ्या हातात कंडोम पाहून ती चटकन माझ्या जवळ आली आणि माझ्या दांड्या सोबत खेळत म्हणाली, “प्लीज! लवकर कर.”

तिने स्वतःच कंडोम माझ्या लवड्यावर चढवून दिलं आणि मला स्वतःकडे खेचत माझा लवडा हातांनी पकडून आपल्या पुच्चीत घालायला लागली. मी तिला थांबवलं आणि म्हणालो, “अगं एवढी घाई कसली करतेस?”

मालविका म्हणाली: प्लीज वेळ नको लावू ना. लवकर माझ्या पुच्चीमध्ये घाल तो लंड. सहन होत नाही आहे आता मला.

तिने आपले डोळे बंद केले आणि मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत ठोकला आणि तिच्या तोंडून किंकाळी निघाली, “मेले… गगगगगग.. आहहहह..!”

मालविकाच्या डोळ्यातून अश्रू आले. खुशालच्या लवड्यापेक्षा माझा लवडा आकाराने मोठा होता. तिच्या पुच्चीत लंड घुसल्यावर मी थोडावेळ थांबलो आणि तिच्या ओठांवर चुंबन केलं. तीही मला चुंबन करायला लागली आणि आपली गांड वर उचलून सुस्कारे भरायला लागली.

मग मीही हालचाल करायला लागलो. तशी तिला मजा यायला लागली. तिच्या कामुक आवाजासोबत माझ्या झवण्याची गती वाढायला लागली. ‘फच्च फच्च फच्च…. पच्च पच्च पच्च…!’ असे चोदण्याचे आवाज खोलीत घुमत होते.

तिला पंधरा मिनिटे मी कसून चोदलं. त्यानंतर तिचं शरीर अकडायला लागलं. ती मला स्वतःकडे खेचायला लागली. मला समजलं की ती आता झडणार आहे. मी माझी झवण्याची गती आणखी वाढवली. ती मोठ्याने कण्हत होती. आणि शेवटी मला पकडून ती झडली.

काही सेकंद थांबल्यानंतर मी परत तिला झवायला लागलो. कारण मी अजून पर्यंत झडलो नव्हतो. पंधरा-वीस तडाखे मारल्यानंतर मी झडायला लागणारच होतो तेवढ्यात मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला. मालविकाने त्यावरचा कंडोम काढून माझा लवडा पकडून मुठ मारायला लागली. ती फारच गतीने माझा लंड हलवत होती.

शेवटी माझ्या लिंगातून पांढरा लावा बाहेर पडला आणि तिच्या टंच वक्षरूपी बुरुजांवर, पोटावर आणि पुच्चीवर तसंच तिच्या चेहऱ्यावर माझ्या विर्याच्या थेंबांचा पाऊस पडला. ती इतक्या वेळा खुशालकडून झवली होती पण वाटत होतं की ती पहिल्यांदाच झवत आहे.

त्यानंतर आम्ही परत बाथरूममध्ये गेलो. ती माझ्या छातीवर डोकं ठेऊन म्हणाली, “संभोगाची एवढी मजा मला खुशाल सोबत कधीच नाही आली. तो तर मला फक्त भोगायला बघतो. पण तू माझ्यावर किती प्रेम केलंस!”

त्या दिवशी आम्ही पाच-सहा वेळा सेक्स केला. काही वेळा कंडोम लावून तर काही वेळा कंडोम शिवाय.

पुढच्याच दिवशी खुशाल परत आला. पण तेव्हा मालविका आपल्या हॉस्टेलमध्ये गेली होती. त्यानंतर जेव्हा आम्हाला संधी मिळत असायची तेव्हा आम्ही त्याचा पूर्ण फायदा उचलायचो. मालविकाला आता माझ्यावाचून करमत नव्हतं.

शेवटी ह्या गोष्टीची खबर खुशालला लागली आणि तो मालविकाला सोडून दुसरीकडे राहायला निघून गेला.