काकीची जवानी

माझे नाव महेश. मी नुकताच गावाहून पुण्यात नोकरी साठी दाखल झालेलो होतो. पुण्यात माझे काका बरीच वर्षे राहत असल्याने मी दुसरीकडे कुठे राहण्याचा प्रश्नच नव्हता. काकांनी मला त्यांच्याकडेच राहन्यास सांगितले. काका साधारण ४० वर्षांचे होते. त्यांचे लग्न झाले होते पण मुलबाळ काही नव्हते. काकी आणि काका यांच्यात १० वर्षाचे अंतर होते.

मी पुण्यात पोहोचलो आणि माझे रुटीन बसायला फार वेळ लागला नाही. तसा माझा स्वभाव बोलका होता त्यामुळे मी लगेच कोणाशीही मिसळून जायचो. काकी ला मी लग्ना नंतर पहिल्यांदाच बघत होतो. लग्नात बघितलेली काकी हीच का असा प्रश्न पडावा इतका बदल तिच्यात झाला होता. नाही म्हणायला शहराचे वारे तिला लागले होते. ती एकदम मॉडर्न झाली होती, तिच्या बोलण्यात आणि वागण्यात एकप्रकारे मोकळेपणा आणि बेधडकपणा आला होता.

काका चा ट्रान्सपोर्ट चा बिजनेस होता. त्यामुळे तो वारंवार घराबाहेर राहत असे. तेव्हा काकी घरी एकटीच असायची. माझे लग्न झाले नव्हते. मी तेव्हा साधारण २४-२५ वर्षाचा होतो. माझे आणि काकीचे वय जवळपास सारखे असल्याने आमच्यात लगेच गट्ट्टी जमली. आम्ही खूप गप्पा मारू लागलो.

काकी ऐन तिशीत होती. अगदी कमी वेळात आम्ही जणू काही मित्रच असल्यासारखे वागू लागलो.

दिवाळी अगदी जवळ आली होती आणि दिवाळी पूर्वी घर साफ करण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. पण यावेळी काकाला नेमकी मोठी ऑर्डर मिळाली होती. त्यासाठी त्याला परगावी एक आठवड्यासाठी जायचे होते. रात्री आम्ही एकत्र जेवत असताना काकाने मला सांगितले “हे बघ महेश, मी उद्या पासून एक आठवडा परगावी जाणार आहे. तेव्हा यावेळी घर सफाई साठी काकीला तूच मदत कर आणि काही हवे नको ते बघ”.

मला घरकामात अजिबात रस नव्हता. पण काका माझ्याकडून घरभाडे वगैरे काही घेत नव्हता त्यामुळे मी नकार देऊ शकलो नाही. मी ठीक आहे म्हणालो.

दुसऱ्या दिवशी अगदी पहाटेच काका निघून गेला. आज कधी नव्हे ते मला उठवायला काकी आली होती. ती म्हणाली “महेश आज सुट्टीच घे. कारण आपल्याला खूप काम आहे”. मी होकार दिला.

मी आवरून आलो. काकी ने आज भडक निळी साडी घातली होती आणि त्यातून तिचा गोरेपणा अधिकच खुलून दिसत होता. बाकी नाही म्हणायला काकीची फिगर जबरदस्त होती. तिने या वयात देखील स्वतःला  चांगले ठेवले होते. आम्ही साफसफाई चालू केली. अर्धा तास झाला असेल आणि काकी बोलली “महेश, कोणी गर्लफ्रेंड आहे का रे तुला?” मी या प्रश्नाने अचंबित झालो. मी म्हणालो “नाही”. ति काही बोलली नाही. साफसफाई चालूच होती. आम्ही माळ्यावरचे सामान काढून पुसून ठेवत होतो. मी स्टूल वर होतो आणि काकी खाली वस्तू साफ करून देत होती.

माझी नजर अचानक तिच्या ब्लाउज कडे गेली. तिच्या पारदर्शी साडीतून तिच्या उरोजांची फट मला स्पष्ट दिसत होती. गोरीपान फट बघून  माझा बांबू वळवळ करू लागला. पण त्याचक्षणी ती काकी आहे हे लक्षात आले आणि मी माझी नजर दुसरीकडे घेतली. काम करत करत तिची साडी अधून मधून खाली येत होती. पण तिला त्याचे काही वाटत नव्हते. मला आता माझी नजर रोखणे शक्य नव्हते.

घरी असलेले मोठे टेबल हलवायचे होते. ती मला म्हणाली “महेश, एक काम कर. मी हे टेबल एकटी ओढू शकणार नाही. मी टेबल ओढते मला मदत कर.” मी होकार भरला. मी खाली उतरलो. काकी टेबल ओढू लागली आणि मला म्हणाली मला मदत कर. आम्ही दोघे मिळून टेबल ओढू लागलो तोच जोरात टेबल ओढल्याने काकीच्या कमरेत अचानक कळ आली. “अरे देवा” असे म्हणत ती झटकन खाली बसली. बराच वेळ बसून देखील तिची कळ कमी होत नव्हती. ते बघून ती म्हणाली “बहुतेक कमरेला तेल लावावे लागेल. पण मला तर शक्य नाही. तेव्हा महेश तूच प्लिज माझ्या कमरेला तेल लावतो का?”

हि समोर आलेली ऑफर मी नाकारायचा प्रश्नच नव्हता. मी लागलीच तेलाची बाटली घेऊन आलो. काकी गुडघावर बसली होती. तिने मला तेल लावण्यास सांगितले. तिची गोरीपान कंबर बघून मी घायाळ झालो होतो. मी हळू हळू तेलाने तिच्या कमरेला मालिश करू लागलो. मी नियमित व्यायाम करत असल्याने माझा हात कडक होता. काकी मला म्हणाली “महेश, तुझा हात किती कडक आहे. मसाज साठी असाच हात असावा बघ”. मी त्या वाक्याने थोडा लाजलो.

मी गोल गोल करत तिची कमर चोळत होतो. तिची साडी सारखी मध्ये येत होती. ते बघून काकी म्हणाली “अरे महेश, ती साडी ओली करशील तेलाने. त्यापेक्षा थोडी खाली घे साडी”.

साडी खाली घेताच तिचे गोरे पण नितंब अर्धवट मला दिसू लागले. आता मात्र मी वेडा होण्याची वेळ आली होती. मी हळू हळू तिच्या नकळत हात तिच्या नितंबापर्यंत फिरवू लागलो. मला काकिचे हे रूप नवीनच होते. मी ती माझी काकी आहे हे विसरून गेलो होतो. निळ्या साडी मध्ये घातलेली मॅचिंग ची निळी निकर अतिशय मादक होती. मी तिच्या नितंबाच्या मसाजचा पूर्ण आनंद घेत होतो. पण साली तिची साडी मला त्रास देत होतीच.

शेवटी मीच न राहून विचारले “काकी, निव्वळ कमरेला मसाज करून काही उपयोग नाही. ती नस पूर्ण पायापर्यंत असते. ती पण रागडावी लागेल. काय करू”?

काकी म्हणाली “गाढवा मग हे आधी नाही का सांगायचं. तुला काय करायचं ते कर. पण हि कळ थांबव”.

“अग पण हि तुझी साडी.. काय करू तीच. थोडी बाजूला केली तर चालेल का खालून?”. तिने तात्काळ होकार भरला.

मी खालून तिची साडी पूर्णपणे वर उचलली आणि आता मला तिचे निकरच्या आतील नितंब दिसू लागले. आता मला कळायचे बंद झाले होते. माझा हात सरसर फिरू लागला. तिच्या गोऱ्या पण मांड्या मला खुणावू लागल्या होत्या. मी जसजसा हात तिच्या योनी जवळ घेऊ लागलो तसतसे ती हळू हळू कण्हू लागली होती. माझे धाडस आता वाढू लागले होते.

तिला न विचारताच मीही अलगत तिची निकर काढून टाकली. ती काही बोलली नाही. आता मागून तिची सुपारी मला पूर्णपणे दिसत होती. मी तिच्या योनिला मसाज करू लागलो. तिला ते आवडू लागले होते. ती म्हणाली “महेश, तुझ्या हातात जादू आहे रे.” मी अधिकच आक्रमक झालो. तिची योनी गुलाबी होती. मी अशी योनी आजवर कधीच बघितली नव्हती.

योनी चा बोटाने मसाज करता करता आता मी माझे तोंड तिच्या नितंबावरुन घासू लागलो. ती म्हणाली “हा कसला मसाज?”.

मी म्हणालो “काकी बघ तरी तू कशी फ्रेश होशील ते”. ती खुद्कन हसली.

तोंड घासत घासत मी माझी माझी जीभ अलगद तिच्या योनी मध्ये खुपसली आणि मी तिची योनी चाटू लागलो. तिला हा प्रकार भलताच आवडला होता. ती तिची गांड मागे मागे घेऊन मला प्रतिसाद देत होती. त्यामुळे मला देखील तिची योनी चाटताना मजा येत होती. मी तसाच तिच्या खाली शिरलो आणि तिने एका क्षणात माझी पॅन्ट काढली. आम्ही आता ६९ पोजिशन मध्ये आलो होतो. मी तिची खालून योनी चाटत होतो आणि ती वरून माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोखत होती. आम्ही दोघे प्रचंड बेधुंद झालो होतो.

बऱ्याच वेळाने ती सरळ झाली. माझ्याकडे तोंड केले आणि तिने माझा सोटा तिच्या योनीत खुपसला. ती मला वरून दणके देऊ लागली आणि मी खालून. तिचे ब्लाउज मी बाजूला केले आणि तिचे गोरेपान उरोज बाहेर आले. ती तिचे भरदार उरोज माझ्या तोंडावर घासू लागली. मी लगेच तिचे उरोज हातात पकडले आणि जोरजोरात दाबू लागलो. चुंनांच्या वर्षात खाली माझा सोटा त्याचे काम नेमाने करत होता.

थोड्यावेळात मी तिला खाली झोपवले आणि टांगा फाकवुन माझा सोटा तिच्या योनीत खुपसला. सप सप असा आवाज येत होता आणि मी,माझ्या प्रत्येक हिसडयासरखी काकी अधिकच उद्द्यपीत होत होती. जवळ जवळ अर्धा तास मी तिला सलग ठोकून काढले. आणि शेवटी माझे वीर्यपतन मी तिच्या गोर्यापान योनीत केले. माझा स्टॅमिना बघून काकी अवाकच झाली होती.

ती म्हणाली “महेश असा देखील संभोग करतात हे मला आजच समजले. जर हा संभोग असेल तर आम्ही काय करत होतो इतके वर्ष?”

तिच्या कौतुकाने मला अजून स्फुरण चढले आणि अवघ्या पुढच्या १० मिनटात मी तिच्यावर पुन्हा तुटून पडलो. आमचे काम बाजूला राहिले आणि त्या दिवशी मी तिला दिवसभर ठोकून काढले. काका एक आठवडा येणार नव्हता त्यामुळे मी कामावर सुट्टी टाकली आणि काकीच्या सेवेत दाखल झालो.

काकीने मला हे कोणत्याही परिस्थितीत काकाला समजता काम नये असे सांगितले आणि पुढील एक आठवडा माझा कसा गेला असेल हे सांगायची गरज नाही. काका आल्यानंतर देखील आम्ही त्याचा गैरहजेरीत आम्ही मनसोक्त संभोग करत होतो आणि आमचे आत्मे तृप्त करत होतो.