बँकेतील मजा

मी बँकेत वरिष्ठ पदावर काम करत होतो. ती एक खाजगी बँक होती. त्यामुळे आमच्याकडे नेहमीच काम प्रचंड असे. खाजगी बँक म्हंटलं कि टार्गेट इत्यादी गोष्टी ओघाने आल्याच. त्यातच बाहेर इतकी स्पर्धा असल्याने बॅंक्स ग्राहकांना खुश करण्यासाठी वेगवेळ्या क्लुप्त्या करत असतात. त्यातील च एक भाग म्हणजे आजकाल बँकेत मुलींचे प्रमाण खूप जास्त आहे. याचा उद्देश हाच कि लोकांना आकर्षित करणे.

आमची बँक पण याला अपवाद नव्हती. माझ्या विभागात पण खूप मुली कामाला होत्या. एक से एक देखण्या मुलींच्यात मी काम करत होतो. त्या सगळ्या माझ्या हाताखाली काम करत होत्या. वर्षाखेरीस त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे व कामात बढती, पगारवाढ इत्यादी गोष्टी माझ्या हातात होत्या. त्यामुळे मला सगळेच जास्तीत जास्त खुश ठेवण्यास बघत.

या वर्षी आमच्या बँकेत एक नवीन मुलगी कामास लागली होती. तिचे नाव स्वाती होते. नुकतीच तिने कॉलेज पूर्ण केले होते. कामाचा तितकासा अनुभव नव्हता. वर्षभर तिचे काम बघितल्यावर माझ्या लक्षात आले कि स्वाती चे काम अपेक्षेपेक्षा खूप कमी झाले आहे. तिला एक तर कामावरून काढून टाकण्यात येईल किंवा नोटीस देऊन तसेच कामावर पुन्हा एक वर्षा साठी ठेवून घेता येईल हे दोनच उपाय होते.

स्वाती ला जेव्हा हि गोष्ट कळली तेव्हा ती माझ्या कडे माझ्या केबिन मध्ये आली आणि रडू लागली. मी तीला शांत केले आणि मला काही माहित नाही असे दाखवून तिच्या रडण्याचे कारण विचारले.

“सर. माझे काम अपेक्षेइतके नाही झालेले या वर्षी. मला हे माहित आहे कि मला कामावरून तुम्ही कमी करणार आहात. पण कृपया असे काही करू नका. मला कामाची खूप च गरज आहे”

“हे बघ स्वाती मी आता खूप कामात आहे. मला आधी नेमका विषय काय आहे ते समजू देत. मग बघू. तू मला नंतर भेट” असे म्हणून मी वेळ मारून नेली. दिवसभर मी कामात होतो. संध्याकाळी ती पुन्हा माझ्याकडे आली आणि पुन्हा तेच रडगाणे लावले. मी अजूनही कामात असलेले बघून म्हणाली “सर हवं तर मी तुम्हाला तुमच्या घरी येऊन भेटते. पण माझी बाजू ऐकून तरी घ्या”

हो नाही करत मी शेवटी तयार झालो. तसाही मी दुसऱ्या गावचा असल्याने फ्लॅट वर एकटाच राहत होतो. त्यामुळे मला काहीच अडचण नाही. मी तिला ठीक रात्री ९ वाजता येण्यास सांगितले. त्यानुसार ठीक ९ वाजता स्वाती माझ्या फ्लॅट वर हजर झाली देखील.

तिला बघून मी आज जरा चकितच झालो. रोज चुडीदार घालणारी स्वाती आज स्कर्ट घालून आली होती. सोडलेले केस, डार्क लिपस्टिक आणि हलका मेकअप यामुळे ती आज रोजच्या पेक्षा खूपच वेगळी दिसत होती. नाही म्हणायला चुडीदार मध्ये पण ती देखणी च दिसत होती म्हणा. तिचा वन पीस स्कर्ट इतका घट्ट होता कि त्यातून तिच्या शरीराचे अवयव अगदी उठून दिसत होते. तिची छाती खूपच मोठी होती. तिच्या उंचीनुसार तिच्या छातीची ठेवणं आणि नितंबाचा आकार अगदीच मापात होता.

तिला मी बसायला सांगितले. “बोल स्वाती काय करू शकतो मी तुझ्यासाठी” मी तिला विचारले.

“सर. मी तुम्हाला काय झाले आहे ते सांगितले आहे. यातून तुम्हीच काही तरी मार्ग काढा.” ती म्हणाली.

“तुझे काम चांगले नाही असा रिपोर्ट मला आला आहे. मी काय करणार यात” मी विचारले.

“सर तुम्ही मला वाचवू शकता. मी तुमच्यासाठी काहीपण करेन” असे म्हणून ती तिच्या जागेवरून उठली आणि माझ्या जवळ येऊन बसली.

मी शांत बसून होतो. “सर प्लिज काही पण करा पण वाचावा. मला माहित आहे तुम्ही मनात आणल तर हे करू शकता.” असे म्हणून तिने तीच हात माझ्या मांडीवर ठेवला. अलगद तिने तिचा हात माझ्या जांघेकडे नेण्यास सुरवात केली आणि मागे पुढे करत ती माझी मांडी चोळू लागली.

“हे काय करत आहेस स्वाती” मी म्हणालो.

“काही नाही सर. माझ्याकडून तुमच्यासाठी एक छोटीशी भेट” असे म्हणून तिने तिचा हात माझ्या सोट्यावर नेला आणि हाताने ती त्याला दाबू लागली. माझ्यासाठी हे अनपेक्षित होते.

शेवटी मी पण माणूस च होतो. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा लंड खडा झाला. त्याची वळवळ चालू झाली. स्वाती जागची उठली आणि तिने माझ्या ओठावर तिचे ओठ ठेवले आणि हलकीच एक किस केले.

लगेचच तिने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली. आत हात घालून तिने माझ्या नीकरवरून माझ्या सोटयावर ती हात फिरवू लागली. वळवळ करत असलेला माझा  सोटा आता पूर्ण कडक झाला होता. माझ्या पॅण्ट चा बेल्ट आणि हुक तिने काढला आणि माझी पॅण्ट काढली. त्याच वेगाने तिने माझ्या शर्ट ची सगळी बटणे काढली आणि मला क्षणात तिने पूर्ण नग्न केले.

बँकेचा वरिष्ठ अधिकारी असलेला मी त्याच्या एका कर्मचाऱ्यासमोर नग्न अवस्थेत बसला होता. तिने तिची जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या मांडीवरून फिरवत फिरवत माझ्या जांघेत नेली. तिने मला पाठीवर झोपवले आणि माझ्या मांड्यामधे तिचे डोके खुपसून ती घुसळू लागली. सरसर फिरणारी तिची जीभ माझ्या मांड्या आणि जांघेना ओली करत होती.

तिने अलगद माझे पाय वर केले आणि फाकवले. ती तशीच खाली गेली आणि तिच्या जिभेचा शेंडा तिने माझ्या गांडीच्या भोकावर ठेवला. मला हा अनुभव नवीनच होता. मी माझ्या गांडीचे भोक आकुंचित केले. पण तिने तिच्या जिभेचा शेंडा ताकदीने त्यावर फिरवण्यास सुरवात केली आणि मी माझे भोक उघडे केले. तिने माझ्या गांडीचे भोक चाटण्यास सुरवात केली. तिच्या या प्रकाराने मी माझी गांड अलगद आपोआप उचलू लागलो होतो.

मान घुसळत घुसळत ती आता माझ्या सोट्याकडे गेली. माझ्या सोट्याचा शेंडा तिने तिच्या जिभेच्या शेंड्याने चुचकारला. मी अधिकच गरम झालो. तिने माझ्या सोट्यावरून तिची जीभ फिरवत फिरवत हळूच माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला. बेमालूमपणे ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी त्याचा आनंद घेत होतो. जवळपास अर्धा तास तिने माझा लंड चोक चोक चोकला.

ती आता उठली तिने तिचा स्कर्ट वर केला आणि तिची गुलाबी निकर काढून फेकली. तिने स्कर्ट मांडीच्या वर घेतला. मी तसाच पडून होतो. ती पुढे आली माझ्या तोंडावर येऊन बसली. तिने तिची योनी माझ्या तोंडावर ठेवली होती. तिची कडक तरणी योनी बघून मी अधिकच चेकाळलो. मी तिच्या गांडीला माझ्या हाताने पकडले आणि माझ्या जिभेने तिची योनी चाटू लागलो.

माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने तिची योनी ओली झाली. तिची ती ओली योनी मी वेड्या सारखी चाटत सुटलो होतो. माझ्या चटण्याने ती कण्हू लागली. माझ्या हाताची बोटे तिच्या गांडीत रुतली होती. तिच्या योनीचे पदर माझ्या दाताने मधेच मी चावत होतो. हाताने मध्ये मध्ये ते पदर बाजूला करून मी माझी जीभ जास्तीत जास्त आत सारायचा प्रयत्न करत होतो.

ती तिची कंबर मागे पुढे करू लागली होती. तिने लागोलाग तिचा स्कर्ट पूर्ण काढून टाकला आणि ती पूर्ण नग्न झाली. मी तिची योनी चाटत होतो आणि त्याचवेळी माझ्या हाताने तिचे कडक स्तन दाबू लागलो होतो.

मधेच ती खाली सरकली आणि तिने तिचे स्तन माझ्या तोंडात दिले. रानटी कुत्र्यासारखे मी तिच्या स्तनांवर तुटून पडलो. दाब दाब तिची स्तन मी दाबत सुटलो होतो.

आता ती उठली आणि तिने वरुनच माझा सोटा तिच्या योनीत सरकवला. इतक्या सहज पद्धतीने आत गेलेला सोटा बघून मला समजले कि स्वाती हि सराईत खेळाडू आहे. एका क्षणात माझा लंड तिच्या योनीत पूर्ण आत गेला. तिने तिची कंबर वर खाली करायला सुरवात केली. तिने तिचे हात जमिनीवर ठेवले आणि ती पुढे माझ्या तोंडाकडे झुकली.

तिचे स्तन माझ्या तोंडावर येऊन आदळत होते. तिची वर खाली होणाऱ्या कंबरेचा वेग भलताच वाढलेला होता. तिचे स्तन मी इकडे माझ्या तोंडात घेऊन जोर जोरात चावत होतो. आह आह करत ती तिची योनी मारून घेत होती.

मी तिला आता बाजूला केले आणि तिला खाली झोपवले. आता रेमटायची वेळ माझी होती. मी तिचे पाय फाकवले. शेजारी पडलेली एक उशी तिच्या कंबरेखाली दिली आणि तिला थोडी वर उचलून घेतली. मला पाहिजे तश्या पोज मध्ये ती आल्यावर मी माझा लंड तिच्या योनीत सरकवला. कचाकच कचाकच करत मी माझी कंबर हलवू लागलो.

माझ्या हिसड्यानी तिचे स्तन दान दान करत आदळत होते. मी त्यांना माझ्या हाताने पकडून ठेवायचा प्रयत्न करत होतो. तिचा एक च पाय मी वर घेतला आणि तिची योनी अधिक जास्त उघडी केली. यामुळे माझा सोटा अधिक आत जाण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर माझा हिसडा देण्याचा वेग कैक पटीने वाढला. माझा वेग बघून ती अधिक च उद्यपीत झाली.

शेवटी मी माझा लंड बाहेर काढला आणि माझा सोटा तिच्या पोटावर गाळला. तिची योनी केव्हाची पाझरून शांत झाली होती. आम्ही तसेच पडून राहिलो. थोड्याच वेळात आम्ही दोघे पुन्हा तयार झालो आणि आमचा अजून एक खेळ झाला.

स्वातीने त्या रात्री मला पूर्ण खुश केले होते. तिची नोकरी तर मी वाचवलीच होती पण मी तिला प्रमोशन पण देऊन टाकले होते. आता ती माझी पर्सनल सेक्रेटरी झाली होती.