योगा क्लास

मी योगा शिकलेलो होतो आणि माझ्या मित्र मैत्रिणींना देखील माझ्या योगा बद्दल असलेली आवड माहिती होती. आणि त्यातच एक होती माझी जवळची मैत्रीण, काजल. तीला माझ्या कडून योगा शिकायचा होता आणि मी तसा शिकवण्याच्या बाबतीत अनुभवी नसल्याने मी यासाठी तयार नव्हतो. पण खूप दिवस टोलवल्या नंतर माझा नाईलाज झाला आणि शेवटी मी तिला योगा शिकवायला तयार झालो.

काजल आणि मी शाळेपासून एकत्र होतो आणि आता कॉलेजलाही. तसे बघायला गेले तर काजल दिसायला खूपच देखणी होती आणि नाही म्हणायला आता शाळा संपून खूप दिवस झाले होते आणि तारुण्यात येणाऱ्या सगळ्या भावना मला जाणवू लागल्या होत्या. काजलची नजर देखील आता भेदक झाली होती आणि तिला देखील मी आवडू लागलो होतो असे मला वाटू लागले होते. नाही तर गावात इतके अनुभवी योगशिक्षक असताना ती माझ्याच मागे का लागली असती. पण मला देखील तिचा सहवास हवा हवासा वाटत होता म्हणून मी देखील तिला यावेळी नाही म्हणू शकलो नाही.

आज मी नेहमी प्रमाणे माझा योगा केला आणि आराम करत होतो तेव्हा अचानक दार वाजले. उघडताच समोर निळ्याशार डोळ्यांची, कमनीय बांधा आणि सुडौल उरोज असेलेली काजल उभी होती. बाहेर जोरात पाऊस चालू झाला होता आणि ती पूर्ण भिजून गेली होती. भिजलेल्या कपड्यांमधून तिची शरीरयष्टी आणखीनच उठून दिसत होती. माझी नजरच हटत नव्हती. पण मी लक्ष नसल्यासारखे इकडे तिकडे बघत होतो.

आज तिचा योगा शिकण्याचा आणि माझा शिकवण्याचा पहिला दिवस होता. तिला मी कपडे बदलून येण्यास सांगितले. अवघ्या पाच मिनिटात ती तंग  योगा पॅण्ट आणि तंग टीशर्ट घालून आली. त्या कपड्यातून बाहेर येऊ पाहणारे उरोज मी बघतच रहिलो. स्वतःला सावरून मी योगा शिकविण्यास सुरवात केली.

१५ मिनिटे झाली तरी काजल चे अंग अपेक्षित पद्धतीने वळत नव्हते. तिला आसने जमेनाशी झाली होती आणि तिचे शरीर कडक असल्याने तिला आसने करताना दमछाक होत होती. शेवटी मी तिला स्ट्रेचिंग करु सांगितले आणि तिच्या जवळ गेलो. तिचे हात मी माझ्या हातात घेऊन ते ताणवू लागलो. हा मी तिला केलेला पहिला स्पर्श होता. आणि तो हवा हवासा होता. थोडा वेळाने मी तिला पाठीमागून कमरेत अलगद पकडले आणि तिला पुढे वाकण्यास सांगितले.

जशी ती पुढे झुकली तसे तिचे गोलाकार नितंब माझ्या सोट्या वर येऊन आदळले. शरीरात एकच वीज चमकावी तशी चमक आली. मी चलबिचल झालो आणि तिला सॉरी म्हणालो. पण ती म्हणाली “अरे, तू माझा प्रशिक्षक आहेस आणि मला चांगले योगा यावे म्हणूनच हे करत आहेस ना. मग त्यात काय एव्हढे? मला चांगला योगा येण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी आहे आणि तू देखील अजिबात संकोच न करता मला शिकव”. या एकाच वाक्याने माझे धाडस १०० पटीने वाढले.

आता मी मनोमन खुश झालो होतो पण मी तसे दाखवले नाही. पुढे झुकून वर खाली करताना तिचे नितंब माझ्या सोट्यावर घासू लागले होते आणि माझा सोटा कडक झाला होता. हे काजल ला देखील लक्षात आले होते पण बहुधा तिला देखील त्याचा स्पर्श आवडू लागला होता त्यामुळे ती अधिकच माझ्या जवळ येत होती.

एकंदरीत हा प्रकार १०-१५ मिनिटे चालू होता. मग मी तिला सरळ उभारण्यास सांगितले. आता मी तिच्या पुढच्या बाजूस आलो होतो आणि तिला पुन्हा एकदा मी कमरेत पकडले, मागे झुकण्यास व वर खाली होण्यास सांगितले. आता माझा सोटा बरोबर तिच्या योनी वर रगडला जात होता आणि वर येताच तिचे आणि माझे ओठ एक मेकांच्या अगदी जवळ येत होते.

तिच्या तंग कपड्यातून तिच्या योनीचा आकार मला स्पष्ट दिसत होता. आणि माझा कडक झालेला सोटा त्याचा पूर्ण आस्वाद घेण्यास तयार होता. जवळ आल्यानंतर श्वास एकमेकात मिसळत होते. वर येताच तिचे भरदार उरोज माझ्या छातीला टेकत होते आणि त्यामुळे तिचे स्तनाग्रे ताठर झालेली दिसत होती. एकंदरीतच आता दोघेही बेभान झालो होतो.

मी अलगद तिच्या नितंबावरुन हात फिरवू लागलो. ते तिला जाणवले पण तिने नकार दिला नाही. मला अजून धाडस आले. मी आता नितंब दाबू लागलो होतो आणि तशी ती अजूनच उद्यपीत झाली होती.यावेळी वर येताच मी तिच्या ओठावर ओठ ठेवला आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. माझ्या ओठाच्या स्पर्शाने ती वेडीपिशी झाली. चुंबनांचा वर्षाव चालू झाला तसा माझा हात तिच्या उरोजांवरून फिरू लागला. मी तिचे उरोज जोर जोरात दाबू लागलो. ती मला ओढून घेत होती. मी तिला शेवटी बेड वर झोपवले आणि चुंबन घेत तिचे उरोज ताकदीने दाबू लागलो होतो.

आता थांबणे कठीण होते. काही समजायच्या आत मी तिचा टीशर्ट काढून फेकला. उभ्या आयुष्याचे सार्थक झाल्यासारखे मी तिच्या उरोजांवर तुटून पडलो. कडक झालेली स्तनाग्रे तोंडात घेताना मी वेडा झालो होतो. ती देखील त्याच आवेगाने मला साथ देत होती.

आता माझा हात तिच्या पॅण्ट मधून योनी वर गेला होता आणि तिचा हात माझ्या पॅण्ट मधून माझ्या सोट्यावरून फिरत होता. एका क्षणात आम्ही एकमेकांचे कपडे काढून फेकले.

माझा भलामोठा सोटा बघून ती घायाळच झाली. ती म्हणाली “जसा मूवी मध्ये दाखवतात अगदी तसाच आहे” आणि असे म्हणून ती माझ्या सोट्याला कुरवाळू लागली, हलवू लागली आणि मी माझा हात तिच्या योनी मध्ये घातला आणि तिची योनी कुरवाळू लागलो. माझे मधले बोट मी अलगत तिच्या योनी मध्ये कोंबले तशी तिला हलकीशी कळ जाणवली. पण तिला ते आवडले होते. आम्ही दोघेहि एकमेकांना चुंबन देतच होतो. जसे आम्ही कुरवाळत होतो तसे माझा सोटा मघापेक्षा भलामोठा झालेला होता आणि तिची योनी देखील ओलसर झालेली होती.

बघता बघता तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. ती भुकेल्या वाघिणीसारखी माझा सोटा चोखत होती. माझ्यासाठी तो एक अद्भुत अनुभव होता. आता मला देखील तिची योनी चाखायची होती. पण ती काही केल्या माझा सोटा तिच्या तोंडातून सोडायला तयार नव्हती. मला स्वतःला देखील थांबवत नव्हते.

मग मी तिला ६९ पोझिशन मध्ये घेतला. आता माझा सोटा तिच्या तोंडात होता आणि माझी जीभ तिच्या योनीत. मी वेड्यासारखा तिची योनी खात होतो. माझी जिभी मी पूर्णपणे तिच्या योनीत घालत होतो. तिच्या नितंबाचे छिद्र देखील आता माझ्या जिभेच्या पट्यात आले होते. मी तिचे नितंब देखील खाऊ लागलो होतो. आम्ही खूप वेळ एकमेकांचे तोंडात घेतले होते.

मी तिला आता गुडघ्यावर बसायला सांगितले. मागून तिची योनी अगदी नवीन सुपारी सारखी मला खुणावत होती. मी पुन्हा एकदा माझी जीभ तिच्या योनीत खुपसली. तिची योनी पूर्ण ओली झाली होती. मी आता माझा सोटा तिच्या योनीत खुपसला तशी ती किंचाळली. तिच्या योनी पेक्षा माझा सोटा खूपच मोठा होता. मी हळुवार आत सारला आणि मागे पुढे करू लागलो. अवघ्या काही क्षणात माझा सोटा पूर्णपणे आत गेला आणि होणारे घर्षण आम्हा दोघांनाही आवडू लागले.

ती तिचे नितंब मागे पुढे करू लागली होती आणि मला सहकार्य करत होती. मी तिचे केस माझ्या हातात पकडले आणि आणि पूर्ण आवेगाने मी तिला  रेमटू लागलो. मी जवळजवळ २० मिनिटे तिला मागून लागलो.

आता तिला मी माझ्या खाली घेतले.  खूप दिवसाचे उपाशी असल्यासारखे आम्ही एकमेकांवर तुटून पडलो होतो. तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि माझ्या खांद्यावर घेतले. तिची योनी पूर्ण मोकळी झाली होती. मी माझा सोटा तिच्या योनीत खुपसला. मघापेक्षा ती आता थोडी अधिक सरसावली होती. मी माझी कंबर ताकदीने मागे पुढे करत होतो तसे तिला अधिक जोराचे दणके मिळत होते. ती प्रचंड तापलेली होती. तीची नखे तिने माझ्या पाठीत खुपसली होती आणि मला तिच्या अंगावर ओढून घेत होती.

आता थांबणे शक्य नव्हते. मागे पुढे होऊन होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही बेभान झालो होतो. शेवटी तो परमोच्च क्षण आलाच आणि माझ्या सोट्यांतून वीर्य बाहेर पडले…. तिची योनी पूर्णपणें माझ्या वीर्याने भरून गेली होती. तरीही माझ्या सोट्यातून अजून वीर्यपतन होत होते. ते पाहून तिने माझा सोटा परत तिच्या तोंडात घेतला व ती चोखू लागली. माझे उरलेले सगळे वीर्य मी तीच्या तोंडात फवारले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले. मी तिला परत माझ्या कुशीत घेतले आणि मी तिचे चुंबन घेऊ लागलो, तिचे स्तनाग्रे चोखू लागलो.

आम्ही आता पूर्णपणे थकून गेलो होतो पण मन भरले नव्हते.  पुढे अर्धा तास आम्ही तसेच नग्न अवस्थेत एकमेकांना बिलगून झोपलो होतो. एकमेकांच्या सर्वांगावरुन हात फिरवत होतो, चुंबन घेत होतो.  एक परमोच्च क्षण आम्ही आज अनुभवला होता. त्या दिवसापासून काजलचा मी रोज न चुकता माझ्या(!!) पद्धतीने योग क्लास घेऊ लागलो आणि ती देखील एक दिवस हि खंड न पाडता येऊ लागली होती.