मम्मीच्या मैत्रिणीला झवलो – २

नमस्कार मंडळी. मी आपल्याला माझ्या मम्मीच्या मैत्रिणीला सुहाली आंटीला कशाप्रकारे झवलो त्याची कहाणी सांगत आहे. मागच्या भागात सांगितल्याप्रमाणे सुहानी आंटी मला घेऊन मार्केटला गेली. तिने काही ब्रा पॅंटी घेतल्या. मग घरी परत येताना पाऊस सुरू झाल्याने आम्ही दोघही ओले झालो. सुहानी ऑंटी ब्रा पॅंटी ट्राय करत असताना तिने मला ब्रा चे हुक लावायला आत बोलावलं. त्यानंतर समोर काय झालं ते मागील भागात वाचा: मम्मीच्या मैत्रिणीला झवलो – १

आता समोर: दहा मिनिटातच माझ्या मम्मीच्या मैत्रिणीला सुहाली आंटीला झवल्यानंतर माझं पाणी निघालं.

ऑंटी म्हणाली: अरे इतक्या लवकर निघाली का तुझी लस्सी?

मी म्हणालो: ही माझी पहिलीच वेळ आहे ना आंटी. आता दुसऱ्या राउंड ला बघा. त्याआधी ह्याला चुसून साफ करा ना.

ऑंटी म्हणाली: हा तोंडात नाही तर पुच्चीतच घ्यायचं असते.

मी म्हणालो: ऑंटी घ्या ना.

ती नकार द्यायला लागली. मी जबरदस्तीने माझा लवडा तिच्या तोंडात दिला.

मी म्हणालो: तुम्ही माझ्यावर प्रेम नाही करत.

ती म्हणाली: असं नाही रे रोशन. चल मी तुझा लंड चुसते.

असं म्हणून ती त्याला चुसायला लागली.

चुसताना ती म्हणत होती: तुला ह्याच्यात फार मजा येते का?

मी म्हणालो: हो आणखी चुसा ना जोरात. वाहह्ह आंटी म्म्मम्म… फार मजा येते.

मग काहीवेळ चुसल्यानंतर ती स्वतःला स्वच्छ करण्यासाठी बाथरूममध्ये गेली. फ्रेश होऊन ती परत आली.

ऑंटी म्हणाली: सांग आता काय करायचं आहे आणखी?

मी म्हणालो: आणखी.. आता तर आणखी बरंच काही बाकी आहे.

ती म्हणाली: हो बाकी तर आहेच ना.

मी तिला बाहुपाशात घेऊन तिचे निप्पल्स चोखायला लागलो. तिला बेडवर लेटवलं आणि तिच्या पुच्चीत लंड घुसवून एक जोरदार धक्का दिला. आता आमचं झवण् सुरू झालं. आंटीही आपली कंबर वरखाली करायला लागली.

मग मी खाली लेटलो आणि तिला माझ्या अंगावर बसवलं. ती माझ्या लंडावर चढून आपली गांड माझ्या कम्बरेवर आपटायला लागली. दहा मिनिटं ती तशीच करत राहिली.

मग मी तिला एका टेबलावर लेटवलं आणि तिथे तिला झवलो. झवताना यावेळी मी माझं वीर्य तिच्या पुच्चीत आत सोडलं.

ती म्हणाली: अरे रोशन हे तू काय केलंस?

मी म्हणालो: झवण्याची खरी मजा तर विर्य आतच सोडण्यात येते आंटी.

ती हसत म्हणाली: तू फारच खोडकर आहेस. चल उठ आता माझ्या अंगावरून.

मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि म्हणालो, “आणखी थांबा ना जरा.”

मी तिचे बुब्स चुसत राहिलो. संध्याकाळ होत आली होती. पण माझी घरी जायची इच्छा होत नव्हती.

ती म्हणाली: तुला घरी जायचं नाही का?

मी म्हणालो: तुम्हाला सोडून जायची इच्छाच होत नाही आहे.

ती म्हणाली: तर मग थांब इथेच पूर्ण रात्र.

मी आनंदी झालो आणि विचार केला की आजच चांगली संधी आहे. मी घरी फोन लावला आणि मम्मीला म्हणालो, “मम्मी आज मी मित्राकडे थांबत आहे.” मम्मी तयार झाली.

मग मी आंटीला माझ्या बाहुपाशात घेऊन तिच्यावर किस करायला लागलो. आंटी म्हणाली, “रोशन आज पूर्ण रात्र तुझी आहे. पूर्णपणे प्रेम कर माझ्यावर.”

आम्ही दोघं एकमेकांवर चुंबन करत राहिलो. त्यानंतर ती म्हणाली, “आता थोडा आराम करू. मी काहीतरी खायला आणते.” मग तिने आपला गाऊन घातला आणि किचन मधून खायला नाश्ता घेऊन आली.

मी म्हणालो: आंटी तुम्ही मला तुमच्या हातानी भरवा.

आंटी म्हणाली: बरं ठीक आहे बाळा. आधी तुझा टॉवेल तर घाल.

मी म्हणालो: आंटी काही होत नाही. मला असं तुमच्या कुशीत घेऊन बसवा आणि मला भरवा.

मग मी तिच्या कुशीत येऊन बसलो आणि ती आपल्या हाताने मला भरवायला लागली. आम्ही गप्पा करायला लागलो.

मी विचारलं: आंटी तुम्ही किती दिवसांपासून सेक्स केलेले नाही?

आंटी म्हणाली: सहा-सात महिने होत आलेत.

मी म्हणालो: मग तुम्ही स्वतःवर कसं काय नियंत्रण ठेवता?

ती म्हणाली: मी माझ्या बोटांनी स्वतःला खुश करते. कधीकधी ब्ल्यू फिल्म बघते. ते बघूनच तर मी तुझा आज लंड चुसला आहे.

मी: ऑंटी तुमच्यासोबत सेक्स करून फार मजा आली. वाटतच नाही तुम्ही दोन मुलांची आई आहात.

ती म्हणाली: हे तर काहीच नाही. आता बघ मी तुला आणखी कशी मजा देते.

मी म्हणालो: ऑंटी तुमच्या सोबत आणखी एक आंटी मिळाली ना तर मजा डबल येईल.

ती म्हणाली: हे काय म्हणत आहेस तू?

मी म्हणालो: आंटी तुमची आणखी कोणी मैत्रीण असेल तर तिलाही बोलवा ना.

ती नकार द्यायला लागली.

मी म्हणालो: तुम्ही माझ्यावर प्रेम करत नाही त्यामुळे तुम्ही माझी इच्छा नाकारत आहात.

ती म्हणाली: अशी गोष्ट नाही आहे. माझी एक मैत्रीण आहे तर खरी. तिलाही सेक्स करायचा आहे. तिलाही तुझ्यासारखाच लंड हवा आहे.

मी म्हणालो: मग बोलवा ना त्या मैत्रिणीला मग. आज रात्री तुमच्या आणि तिच्यासोबत सेक्सची मजा घ्यायची आहे मला.

ती म्हणाली: आज रात्री तर नाही होऊ शकेल. उद्या प्रयत्न करते. आज तू तुझ्या ह्या सुहाली आंटीलाच झव. उद्या तुला दोन पुच्च्या झवायला मिळतील.

मी खूष झालो आणि तिचे माऊ दाबायला लागलो.

मी म्हणालो: आंटी मला तुमच्या गांडीचीही मजा घ्यायची आहे.

ती म्हणाली: नको रे फार त्रास होतो. एकदा करून बघितली आहे.

मी म्हणालो: आंटी प्लीज मारू द्या ना.

आंटी म्हणाली: ठीक आहे. ब्ल्यू फिल्ममध्ये पाहिली आहे तर माझीही इच्छा आहे. चल घे मजा. पण हळू घालशील रे.

आंटी फ्रीजमधून लोणी घेऊन आली आणि माझ्या लंडावर लावायला लागली. काही लोणी तिने आपल्या गांडीवरही लावलं. ती बेडवर जाऊन घोडी बनली आणि मी तिच्या गांडीत माझा लवडा घुसवायला लागलो.

लोणी लावलं असल्याने लंड तिच्या गांडीत जायला लागला. तिला वेदना व्हायला लागल्या.

ती म्हणाली: आहहहह.. आईईईई…. रोशन त्रास होतोय.. काढ रे.. !

मी म्हणालो: थांबा ना जरा.. लवकरच वेदना कमी होईल आणि मग मजाच मजा!

मी आणखी थोडा जोर दिला आणि माझा अर्धा लंड आत घुसला. ती तळपायला लागली आणि वारंवार लंड बाहेर काढायला विनवण्या करायला लागली. पण मी तिचं काहीच ऐकलं नाही आणि लंड आत बाहेर करून तिला ठोकायला लागलो.

हळूहळू तिचे आवाज कमी व्हायला लागले. तिला माझ्याकडून गांड मारवून घ्यायला मजा यायला लागली. मी तिची गांड २० मिनिटापर्यंत मारली. मग लगेच गांडीतून लंड काढून मी तिच्या पुच्चीत घुसवला. आता मी तिची गांड आणि पुच्ची दोन्ही एकाच वेळेस झवायला लागलो.

आता माझं वीर्य निघणारच होतं. मी माझी गती वाढवली आणि तिच्या भल्यामोठ्या चुतड्यांवर माझे विर्य पडलं. माझा लवडा आता शांत झाला होता.

मी वेळ बघितली. अकरा वाजले होते.

मी म्हणालो: ऑंटी आता मी जातो. उद्या परत यायचा आहे ना.

ती म्हणाली: थांब ना आज रात्री इथेच.

मी म्हणालो: आंटी आज नका थांबवू नाहीतर उद्या माझ्याकडून तुम्हाला आणि तुमच्या मैत्रिणीला दमदार झवन होणार नाही. तुम्हालाही तर उद्यासाठी तयार व्हायचा आहे ना. आज आराम करा. मग उद्या तर तुमची मैत्रीण पण असेल.

आंटी म्हणाली: ठीक आहे. उद्या आपण रात्रभर माहोल करु.

मी म्हणालो: ठीक आहे आंटी. उद्याचं पक्क मी, तुम्ही आणि तुमची मैत्रीण!

आंटी हसायला लागली आणि म्हणाली: हो नक्कीच.

आणि मग दुसऱ्या दिवशी काय घडलं ते समोरील भागात.

कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]