कराटेचे प्रशिक्षण मला पावले

माझे नाव सारिका आहे. आता माझे लग्न होऊन खूप वर्ष झाली आहेत. तसा माझा नवरा चांगला आहे पण मध्ये मध्ये मलाच त्याच्याशी संबंध ठेवायला कंटाळा येत असतो. मुळातच मला तशी खाज जास्त आहे. त्याच अनुषंगाने मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील एक अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी कॉलेज ला असतानाच माझी ठोकाठोकीची सोय झाली होती.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज च्या दुसऱ्या वर्षात होते. मुळातच मी दिसायला चांगली असल्याने माझ्या मागे सतत मुले लागलेली असायची. का लागणार नाही म्हणा. एखादी उंच, नाकी डोळी नीटस, जमेल तितकी मादक शरीरयष्टी, टरबुजाला देखील लाजवेल असे गोलाकार नितंब, सफरचंद झक मारेल असे गोलाकार वक्ष आणि समोरच्याला घायाळ करेल अशी कातिल नजर अशी मुलगी तुमच्या समोर आली तर तुमचे पण तेच हाल नाही का होणार.

माझ्या या दिसण्यामुळेच माझ्या घरचे अगदी लहानपणापासून माझी चिंता करत असत. शाळेत असू पर्यंत तशी काही फारशी अडचण नव्हती. पण कॉलेज ला गेल्यावर मात्र मला मुलांचा त्रास जास्तच होऊ लागला. अगदी एक दोन वेळा तर मला स्पर्श करण्याचा देखील प्रयत्न केला गेला होता. ते बघून माझ्या घरच्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला होता कि मला कराटे शिकवायचे.

झाले तर मग. मला घरा जवळ असलेल्या एका कराटेच्या क्लास ला प्रवेश घेऊन देण्यात आला. तिथे खूप मुले मुली शिकायला येत होती. पण ते सगळे माझ्यापेक्षा खूप छोटे होते. म्हणजे बहुतांश मुले मुले शाळेची होती. त्यामुळे मला तिथे खूपच अवघडल्या सारखे होत होते. तरीही नाईलाज म्हणून मी तिकडे जायला चालू केले होते.

माझ्या प्रशिक्षकाचे नाव सुरज होते. एकदम उंच, सावळ्या रंगचा, नेहमी चकचकीत दाढी केलेला, पिळदार स्नायू असलेला आणि अतिशय चपळ असा तो बघताच क्षणी माझ्या हृदयात बसला होता. पण शेवटी तो माझा प्रशिक्षक होता. त्यामुळे मी त्याच्या बद्दल फार काही चुकीचे विचार मनात देखील आणू शकत नव्हते.

त्याने मला कराटे शिकवण्यास सुरवात केली. बाकी मुलांबरोबर माझ्याही कवायती तो घेत असे. त्यांना जसे किक कशी मारायची, ठोसा कसा मारायचा इत्यादी अनेक गोष्टी तो मला त्यांच्या बरोबर शिकवत असे. पण हे करत असताना एका ठराविक स्तरानंतर मला काही कवायती जमत नसत. याचे कारण त्याला विचारले असता तो म्हणाला “सरिता हे बघ तू आणि बाकी मुले यांच्यात खूप फरक आहे. ते लहान असल्याने त्यांचे  शरीर खूपच लवचिक आहे. तू मोठी असल्याने तुझे शरीर तितके लवचिक होऊ शकत नाही”

ते ऐकून मला थोडे वाईटच वाटले. मी म्हणले “असं काही नाही सर. जर मी आणि तुम्ही मनात घेतलं तर मी देखील तितकी लवचिक होऊ शकते. त्यांच्या सारखे सगळे प्रकार करू शकेन. तुम्ही मला थोडे अतिरीक्त शिकवा तरी”

माझे म्हणणे आणि माझी जिद्द बघून सूरज पण खुश झाला. तो म्हणाला “हे बघ सरिता मला तुझी जिद्द आवडली. पण तुला खरोखर चांगले कराटे शिकायचे असेल तर खूप मेहनत घ्यावी लागेल. तुझी तयारी असेल तर मी शिकवेन तुला”

मी लागलीच होकार दिला आणि आमचे प्रशिक्षण चालू झाले. इतर मुलांसमवेत नीट शिकता आणि शिकवता येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर तो मला म्हणाला “सरिता एक काम करूया आपण. मी तुला केवळ एकटीलाच शिकवत जातो. त्यासाठी तुला रोज दुपारी यावे लागेल. म्हणजे दुपारी १ ते संध्याकाळी पाच पर्यंत हे सेंटर बंदच असते. त्यामुळे आपल्याला नीट शिकता येईल” मी त्यालाही लगेच होकार दिला.

आमचे प्रशिक्षण चालू झाले. कराटे मध्ये पायाने किक खूप मारल्या जातात. जितके वर पाय जातील तितकी किक चांगली असे मानले जाते त्यात. सुरज चा पाय डोक्यावर जायचा आणि माझा खूपच कमी. ते बघून मला माजी लाज वाटत असे. मी या बद्दल त्याला विचारले असता तो म्हणाला “या साठी शरीर ताणवायचे व्यायाम करावे लागतील.”

“मग मला शिकवा ना.काहीही करून मला शिकवा” मी असे म्हणताच त्याने होकार दिला.

तो माझ्या जवळ आला. त्याने मला किक मारायची पोज घेण्यास सांगितले. मी माझा एक पाय जितका जाईल तितका वर उचलला. त्याने मग त्याच्या हाताने माझ्या त्या पायाला पकडले आणि हळू हळू करत तो पाय वर खेचू लागला. बघता बघता माझा पाय बराच वर आला. मी खुश झाले. असे आम्ही त्या दिवशी खूप वेळा केले आणि आमचा दिवस संपला.

दोन तीन दिवस झाले असतील आम्ही प्रॅक्टिस करत असताना तो मला किक मारत होता आणि मी बचाव करत होते. एकदा त्याने असेच किक मारताना त्याची लाथ चुकून माझ्या छातीवर येऊन लागली. नशिबाने त्याने खूप हळू लाथ मारली होती पण शेवटी थोडे दुखलेच. ते बघून तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने मला पकडले आणि म्हणाला “सॉरी सरिता. तुला फार काही लागल नाही ना?”

“नाही नाही. त्यात काय सॉरी. आता या गोष्टी होतच राहतील ना आणि शेवटी तुम्ही आहे म्हंटल्यावर मला काही अडचण असायचे कारण नाही.” मी असे म्हणाल्यावर त्याने माझ्याकडे चमकून बघितले आणि म्हणाला “आभारी आहे. एक काम कर. तू शेजारी रूम आहे तिथे जा आणि तिथे एक बाम ठेवले आहे ते छातीला लावून घे. तुला थोडे बरे वाटेल”

मी होकार दिला आणि आत गेले. मी माझा शर्ट काढला आणि माझ्या भरदार छातीला ते बाम लावायला चालू केले. गडबडीत मी दार पूर्ण लावायची विसरले होते. त्या दाराच्या फटीतून तो माझ्याकडे टकमक बघत असल्याचे मला खूप वेळाने जाणवले. पण तोवर खूप वेळ झाला होता. त्याने माझ्या छातीचे दर्शन घेतला आहे याची जाणीव मला झाली. मी थोड्या वेळाने बाहेर आले आणि आमची प्रॅक्टिस चालू झाली.

त्याने पुन्हा एकदा माझे पाय वर घेऊन किक मारायला सांगितले. माझा पाय आता तसा ठीक वर जात होता. पण अजूनही मला वर नेण्यास तो प्रवृत्त करत होता. तो पुन्हा माझ्या जवळ आला. त्याने मझ्याकडे रोखून बघितले. आज मला त्याची नजर थोडी वेगळीच वाटली. कदाचित माझ्या छातीच्या दर्शनाने त्याची नियत बिघडली असेल असे मला वाटले.

मी पाय उचलताच त्याने आज माझ्या नितंबाच्या खाली मांडीला मागच्या बाजूने धरले आणि तो माझा पाय वर खेचू लागला. त्याचा एक हात माझ्या कमरेत होता आणि दुसरा मांडीत. इतक्या जवळ येण्याची हि त्याची पहिलीच वेळ होती. तो इतक्या जवळ आला होता कि त्याचा श्वास माझ्या श्वासात मिसळला जात होता. पण मला पण त्याचा तो स्पर्श आवडत होता.

त्याने माझा पाय वर खेचायच्या बहाण्याने त्याचा हात माझ्या नितंबावरुन फिरवण्यास सुरवात केली. मी काहीच बोलले नाही. ते बघून तो अधिकच धाडशी झाला. त्याने त्याचा हात सरळ पुढे आणला आणि माझ्या जांघेत घातला. माझ्या जांघेतून हात फिरवत फिरवत त्याचा हात माझ्या योनीकडे कधी सरकला ते मलाच समजले नाही.

त्याच्या स्पर्शाने मी शहारले होते. मी माझा पाय खाली घेतला आणि स्वतःला त्याचा हवाली केली. त्याच वेळी त्याने एका क्षणात माझ्या तोंडात त्याचे तोंड घातले आणि माझ्यावर त्याने चुंबनाचा वर्षाव चालू केला. त्याच्या अस्सल मर्दानी स्पर्शाने माझे अंग रोमांचित झाले होते. मी त्याला जे हवे आहे ते करू देत होते.

त्याने माझ्या शर्टचा बेल्ट सोडला आणि मला उघडी केले. निळ्या रंगाची ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर बघून तो व्याकुळ झाला. माझे टरारलेले उरोज बघून तो म्हणाला “इतके दिवस याना कोणी लाड करायला नव्हते. पण आता इथून पुढे यांचे लाड मी करत जाईन” असे म्हणून त्याने माझ्या ब्रा चे हुक सोडले आणि माझ्या उरोजाना मोकळे केले.

माझ्या उरोजाना दाबत दाबत स्तनाग्रे चोखताना तो कमालीचा वेगवान झाला होता. कराटे खेळून कडक झालेले त्याचे हात माझ्या शरीराचा चेंदामेंदा करत होते. मी त्याच वेळी त्याचा सोटा हातात घेतला आणि त्याला हलवायला सुरवात केली. त्या स्पर्शाने त्याचे हत्यार अधिकच कडक झाले.

तो ऐकण्याच्या मनस्थिती मध्ये नव्हता. त्याने मला लागलीच जमिनीवर झोपवले आणि माझे पाय फाकवले. एव्हाना पाय वर करायची मला चांगलीच सवय झाली होती. त्यामुळे मी लगेचच माझे दोन्ही पाय त्याच्या खांद्यावर टाकले आणि माझी योनी उघडी केली. ते बघून तो माझ्यावर तुटून पडला. त्याच्या पूर्ण ताकदीने त्याने माझ्या योनीला ठोकायला सुरवात केले.

सुरवातीस खूप हळू चालू झालेला हा खेळ थोड्याच वेळात प्रचंड वेगाने चालू झाला. तो एकसारखे मला ठोकत होता आणि मी जोर जोरात माझी कंबर उचलून त्याला प्रतिसाद देत होते. खूप वेळ मला ठोकून झाल्यावर शेवटी त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि त्याचे वीर्य माझ्या पोटावर फवारले. माझी बेंबी आणि पोट त्याच्या वीर्याने माखून गेली. आम्ही दोघे पण आनंदाने शांत झालो होतो.

तेव्हापासून आमच्या कराटे प्रशिक्षणाने एक वेळीच दिशा घेतली होती आणि आम्ही दोघे पण त्यात आनंदी होतो.