बायकोने केली मित्रा सोबत मजा

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजेश आहे. माझे आणि निशा चे लग्न होऊन वीस वर्षे झाली असतील. सुरवातीस सगळे चांगलेच असते त्या नुसार माझे आणि निशाचे वैवाहिक जीवन देखील चांगले होते. निशा दिसायला कडक पीस होती.

दिसायला जशी ती आयटम होती तशीच भारी ती संभोगात पण होती. तिला तर सुरवातीस मी ठोक ठोक ठोकायचो. ती पण काही कमी नव्हती म्हणा. सतत संभोग करत असल्याने तिच्या योनीचा चांगलाच फालुदा केला होता मी. ती कधी रिकामी दिसली कि मी तिच्यावर झडप मारायचो आणि तिला उचलून बेडरूम मध्ये नेऊन मनसोक्त ठोकडून काढायचो.

आम्हाला काळ वेळ काहीच नव्हता. सकाळ दुपार संध्याकाळ आमचे उद्देश एकच असायचे ते म्हणजे ठोकाठोकी करणे. एकेकदा तर तिला मी ती स्वयंपाक करत असताना देखील ठोकून काढायचो. ती चपाती लाटत असायची आणि मी तिची पॅण्ट काढून तिच्या गांडीत माझी जीभ घालायचो आणि ती चाट चाट चाटायचो. तिच्या गांडीचे काप असे काही गोल होते कि काही विचारूय नका.

ती फोन वर कधी असली तर मी तिची निकर काढायचो आणि तिच्या योनीचा आस्वाद घ्यायचो. तिच्या गोऱ्यापान योनीत माझी जीभ घालून तिला चाटताना मला आस्मानी आनंद मिळत असे. एकंदरीत काय तर निशाला मी मला हवे तसे ठोकायचो आणि ती पण मला तितक्याच ताकदीने प्रतिसाद देत असे. त्यामुळे माझी चांगलीच सोय होत होती.

पण हल्ली आता पहिल्या सारखे निशा माझ्यात रस घेत नव्हती. काय कारण असेल याचे याचा मला अंदाज येत नव्हता. पण संभोग करताना मला एक गोष्ट जाणवली होती ती म्हणजे माझा सोटा निशाच्या योनीत अगदीच सहज जात होता. त्यामुळे तिला त्याचे घर्षण वगैरे काहीच जाणवत नव्हते. मला पण ते जाणवत नसल्याने मी पण फार रस घेऊन तिला ठोकत नव्हतो.

कदाचित खूप ठोकून ठोकून तिच्या योनीचा आकार मोठा झाला असेल आणि त्यामुळेच तिला मजा येत नसेल हे मला जाणवले होते. मी तिच्या सगळ्या गोष्टी निरखायला चालू केले. त्यात एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली जी खूप महत्वाची होती ती म्हणजे हल्ली ती दुसऱ्या पुरुषांच्या सोट्याकडे बघू लागली होती.

आजवर हे कधी असे झाले नव्हते पण आता ते होत होते. मला समजून चुकले कि तिला आता मोठा सोटा हवा आहे. ती आता मोठया सोट्याची भुकेली झाली आहे. तिला आमच्या संभोगात आलेला तोचतोचपणा नको झाला आहे.

मी जर वेळीच यावर काही केले नाही तर ती आज ना उद्या दुसऱ्या कोणाकडून तरी ठोकून घेणार हे नक्की होते. माझी त्याला देखील ना नव्हती कारण शेवटी ती नैसर्गिक गोष्ट आहे. पण माझे म्हणणे एवढेच होते कि जर तिला दुसऱ्या कोणा कडून ठोकून घ्यायचे असेल तर ते मला माहित असलेल्या माणसाकडून घेतले तर बरे आहे. म्हणजे घरातील गोष्ट घरातच राहील.

यावर विचार करत असताना मला माझा मित्र मनोज ची आठवण आली. कॉलेज मध्ये आम्ही एकत्रच होतो. माझ्या पेक्षा तो खूपच बलदंड होता. पिळदार शरीरयष्टी आणि मजबूत बाहू यामुळे त्याच्याकडे मुली खूपच आकर्षित होत असत. त्यामुळे तो सतत मुलिंच्यात असायचा. संभोगाचे पहिले धडे त्यानेच मला दिले होते. त्यामुळे मी ठरवले कि त्यालाच या कामी लावायचे.

पण सरळ सांगितले तर निशा आणि मनोज दोघे पण तयार होणार नव्हते. कोण असे तयार होईल म्हणा. म्हणून मी एक प्लॅन आखला व त्याला काही तरी कामाचे निम्मित काढून घरी राहायला बोलावले.

ठरलेल्या दिवशी तो माझ्याकडे आला. मी निशाला अजून काही बोललो नव्हतो. त्याला अचानक आलेले बघून सुरवातीस ती थोडी नाराज झाली पण नंतर जेव्हा त्याच्या तब्येतीकडे तिचे लक्ष गेले तेव्हा तीची नाराजी लगेचच कुठल्या कुठे पळून गेल्याचे मला लगेच लक्षात आले. मी तिची व त्याची ओळख करून दिली. तो महिनाभर राहील असे तिला सांगितले.

त्याचे रुटीन चालू झाले. तो आमच्या शेजारच्या खोलीत राहायचा. अजूनही तो रोज न चुकता व्यायाम करायचा. त्यामुळे अजूनही तो दिसायला वगैरे खूपच चांगला होता. माझी नजर दोघांवर होती. मी माझ्या बेडरूम ला जे पार्टीशन होते त्याला एक भोक पडून घेतले होते. त्यामुळे मला मनोज च्या खोलीतील सगळे दिसत होते.

त्या रात्री मनोज त्याच्या खोली लुंगी घालून झोपला होता. निशा चे काही तरी त्याच्याकडे काम होते म्हणून ती अचानक त्याच्या बेडरूम मध्ये गेली. मी लगेचच त्या भोकाजवळ गेलो कि काय होते ते बघू म्हणून. त्या पांढऱ्या लुंगीमधून त्याचा सोटा बाहेर आला होता आणि वर खाली होत होता. त्याचे ते काळेभोर हत्यार बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली.

निशा तर त्याच्याकडे आ वासून बघत राहिली. तिने त्याला उठावाची तसदी देखील घेतली नाही. ती तशीच त्याच्या सोट्याकडे बघत उभी राहिली. इकडे तिकडे बघून आपल्याला कोणी बघत तर नाही ना याची खातरजमा तिने केली आणि ती त्याच्या जवळ गेली देखील. जवळ जाऊन तिने हळूच त्याला हाक मारली “मनोज जागा आहेस का?”

त्याचे काहीच उत्तर आले नाही. ते बघून तिचे धाडस थोडे वाढले आणि ती त्याच्या बेड वर जाऊन बसली. तिने अलगद त्याच्या लुंगीत हात घातला आणि त्याचं सोट्याला स्पर्श केला. त्याच्या सोट्याचा तिच्या हाताला स्पर्श होताच तिने डोळे मिटून घेतले आणि ते भावनेच्या आवेगात कण्हू लागली. मला समजले कि तिला मनोज चा सोटा खूपच आवडला होता.

तिच्या स्पर्शाने तो जराही जागचा हालला नाही. मी सगळे बघत होतो. तिने त्याची लुंगी बाजूला केली आणि ते भलेमोठे हत्यार तिच्या हातात घेतले. तिने तिचं हातावर थुंकी टाकली आणि त्या ओल्या हाताने त्याचा सोटा पडकला आणि त्याला हलवू लागली.

बहुतेक मनोज दारू पिऊन आला असावा त्यामुळे त्याला काय चालू आहे याची अजिबात खबर नव्हती. तिने त्याचा सोटा हातात घेऊन जोरजोरात हलवायला सुरवात केली आणि थोड्याच वेळात तो इतका कडक झाला कि काही विचारू नका.

निशा त्याच्या सोट्याशी बेभान होऊन खेळात होती. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. ते प्रचंड मोठे हत्यार तिने चोकून चोकून इकडे कडक केले होते कि त्याच्या शिरा त्यातून स्पष्ट दिसत होत्या.

थोड्याच वेळात निशाने तिचा गाऊन वर केला आणि स्वतःची निकर काढून बाजूला ठेवली. तिला पूर्ण नग्न होता येणार नव्हते कारण जर मनोज जागा झाला असता तर तिची चोरी पकडली गेली असती.

तिने तिचा एक पाय मनोज च्या अंगावरून त्याच्या दुसऱ्या बाजूला टाकला आणि तिची गांड तिने त्याच्या सोट्या जवळ नेली. गांडीच्या मागे हात घेऊन तिने त्याचा सोटा अलगद हातात पकडला आणि तिची योनी त्यावर ठेवली.

सोट्याचा अंदाज घेत घेत ती त्यावर बसू लागली. त्या सोट्याचा आकार इतका मोठा होता कि तो काही केल्या पूर्ण आत जात नव्हता. तिने मग सुरवातीस निम्मा आत गेलेल्या सोट्यावरच तिची योनी वर खाली करायला सुरवात केली. हळू हळू करत मग खूप वेळाने तिच्या योनीचा आकार त्या सोट्याला मळून घ्या इतपत मोठा झाला.मग मात्र निशाने तो पूर्ण सोटा तिच्या योनीत सामावून घेतला.

सोटा पूर्ण आत जाताच ती जोरजोरात वर खाली त्या सोटयावर बसू लागली. त्या सोट्याचे होणारे घर्षण तिला प्रचंड आनंद देत होते. ती बेभान होऊन एक सारखी तिची गांड वर खाली करत होती. काच काच करत ती तिची योनी मारून घेत होती. जवळपास वीसेक मिनिटे ती एकसारखी वर खाली होत होती. शेवटी एकादशी तिच्या योनीचा पडदा फाटला आणि तिची योनी स्त्रवू लागली.

ती शांत झाली आणि बाजूला झाली. तिच्या योनीतील सगळे वीर्य त्याच्या सोट्यावर पडले होते. ती बाजूला होताच तिने आधी निकर घातली आणि ती तशीच त्याच्या शेजारी बसली. त्याचा सोटा अजूनही आहे तसा कडक उभा होता. तिने त्याचा सोटा पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला लागली.

चोक चोक चोकून झाल्यावर त्यावर पडलेले सगळे वीर्य तिने पिऊन टाकले आणि ती शांत झाली. मनोज अजूनही जागा झाला नव्हता. तिने त्याची लुंगी आहे तशी घातली आणि ती तिथून बाहेर पडली व सरळ बाथरूम मध्ये गेली.

मी भोकातून सगळे बघितले होते. ती बाहेर जाताच मनोज खाडकन जागा झाला. त्याने लुंगीत हात घातला आणि त्याच्या सोट्याला कुरवाळायला सुरवात केली. मला समजले कि मनोज पूर्ण जागा होता. त्याने झोपायचे फक्त नाटक केले होते. म्हणजे निशा ला अंधारात ठेवून त्याने तिची आणि स्वतःची कामवासना पूर्ण करून घेतली होती.

तेव्हा पासून रोजच निशा माझ्या अपरोक्ष त्याच्या बेडरूम मध्ये जाऊन स्वतःची खाज भागवून घेत होती आणि मनोज पण रोज झोपेचे नाटक करून तिच्या योनीची मजा लुटत होता.