काकूला झव झव झवलो

सर्व वाचकांना माझा नमस्कार. माझं नाव अरुण असून मी कोकणात राहतो. ही गोष्ट आजपासून ५ वर्षांपूर्वीची आहे. मी नुकताच तारुण्यात पदार्पण केलं होतं. तसं तर मी खूप आधीपासूनच हस्तमैथुन करायला लागलो होतो. माझ्या छोट्या गिल्लीतून पाणी तर निघत नव्हतं पण काही वेगळ्याच प्रकारच्या सुखदायी झिणझिण्या मला जाणवायच्या. त्यात मला फारच मजा यायची. तर ही कहाणी माझ्या काकू च्या झवण्याची आहे.

उन्हाळी सुट्ट्या घालवायला मी माझ्या काकांच्या गावी आलो होतो. मी माझ्या चुलत बहिणीसोबत बाहेर वऱ्हांड्यात खाटेवर झोपायचो. माझे काका आणि काकू घरात झोपायचे. घरी माझे काका-काकू, आजी-आजोबा आणि चुलत बहीण चिंकी असे ५ सदस्य होते. मी गेलो त्यावेळी आजी-आजोबा जवळच्याच गावी गेले होते.

एके रात्री माझी झोप उघडली. मी पाणी प्यायला उठलो. पाणी पिताना मला घरातून काही आवाज ऐकायला आले. मी खिडकीतील छिद्रातून आत पाहिलं आणि मी पाहतच राहिलो!

माझी काकू माझ्या काकांचा सामट्या तोंडात घेऊन लॉलीपॉपसारखी चुरपत होती! माझे काका काकूपेक्षा दहा वर्षांनी मोठे होते. काकू लागातार त्यांचा लिंग चुरपत होती. पण त्यांचा लिंग ढिला असल्याने तिला मजा येत नव्हती. शेवटी अर्ध्या तासांनी त्यांच्या लिंगात थोडी कडकता आली. तशी काकू टांगा पसरवून लेटली.

माझे काका एका हाताने काकूंच्या पपया दाबत होते तर दुसऱ्या हाताने थोडा अकडलेला आपला लवडा तिच्या योनीत घालत होते. काकूंचं तोंड दरवाज्याकडे होतं. त्यामुळे मला खिडकीच्या छिद्रातून त्यांची पुच्ची स्पष्ट दिसत होती. फारच देखणी पुच्ची होती तिची. एकही केस नव्हता त्यावर. आयुष्यात पहिल्यांदाच मी कोण्या स्त्रीची पुच्ची पाहत होतो.

आतापर्यंत तर माझा लवडा उभा झाला होता. मला माझ्या काकांवर राग येत होता. वाटलं सरळ आत घुसावं आणि त्यांना बाजूला सारून काकूला झवून टाकावं. काकांकडून काहीच होत नसल्याचं पाहून काकू नाराज होऊन लेटली.

थोड्या वेळानंतर काका झोपले. मी पाहिलं काका तर झोपले होते पण काकी मात्र जागी होतो. ती हळूहळू आपल्या योनीत बोटं घालत होती. दहा पंधरा मिनिटे बोट आतबाहेर केल्यानंतर ती उठली आणि एका कपड्याने आपली योनी साफ करायला लागली. थोड्या वेळानंतर ती झोपायला गेली. मी समजून गेलो की काकूने स्वतःला बोटांनीच संतुष्ट केलं आहे. माझा लंड अजूनही उभाच होता.

मी वापस वऱ्हांड्यात येऊन चिंकीजवळ झोपलो. झोप तर माझ्या डोळ्यांपासून मैलोन्मैल दूर होती. माझ्या डोळ्यांसमोर काकूंची न झवलेली पुच्चीच येत होती. माझा लंड खाली बसायचं नावच घेत नव्हता. मी उठून बाथरूममध्ये गेलो आणि मूठ मारायला लागलो. थोड्याच वेळात माझं पाणी निघालं.

मी पायजमा घालतच होतो कि मागे पाहिलं तर काकू उभी होती. घाईघाईत मी दरवाजा लावायला विसरलो होतो. मी एकदम दचकून विचार केला की काकूने मला लंड हलवताना पाहिलं तर नसावं?

मी चुपचाप पायजमा घालून वऱ्हांड्यात चिंकीजवळ जाऊन झोपलो. सकाळी माझी झोप उघडली तर पाहिलं ८ वाजले होते. चिंकीने सांगितले की काका बाहेरगावी एका कार्यक्रमाला गेलेत. ते आता हफ्त्यानंतरच परत येतील.

त्या दिवशी अनेकदा माझा काकीशी सामना झाला. मी तिच्याशी नजर भिडवू शकत नव्हतो. जसतसा दिवस सरला आणि संध्याकाळ झाली. रात्री चिंकी काकूला हे सांगून गेली कि ती शेजारच्या घरी टीव्ही पाहायला जात आहे आणि ती तिकडेच झोपेल. माझ्या काकाच्या घरी टीव्ही नव्हता.

चिंकी नेहमी शेजारच्या घरीच टीव्ही पाहायची अन वेळ झाला कि तिकडेच झोपायची. मग ती सकाळीच परत यायची. चिंकी गेल्यानंतर काकीने दरवाजा लावला.

काकी: अरुण, आज तुझे काका तर नाही आहेत. तू आत झोपू शकतोस.

मी होकारार्थी डोकं हलवलं. रात्रीची गोष्ट माझ्या डोक्यात अजूनही घुमत होती की काकीने काही विचारल तर?

काही वेळाने काकू सर्व काम उरकून घरात आली. तिने साडी आणि ब्लाऊज घातला होता. तिच्या पातळ साडीतून तिच्या गांडीच्या आकार दिसत होता. तिने आत काहीच घातलं नव्हतं. अधे मध्ये मला तिच्या गोऱ्या मांड्या दिसत. ते पाहून माझा लंड उठे. तिच्यापासून तो उठाव लपवायला मी त्याला अंगठ्याने दाबत होतो.  काकू मला ते करताना पाहत होती. जेवण वैगेरे झाल्यावर काकू दरवाजा बंद करून माझ्या जवळ येऊन लेटायला लागली.

मी म्हणालो, “काकू मी खाली झोपू?”

काकू: पलंग फार मोठा आहे. तू झोपू शकतोस त्यावर.

मी काकुसोबत पलंगावरच झोपलो. ती मला शहराबद्दल विचारायला लागली. ती थोडी खट्याळ होत चालली होतो.

काकू: शहरात फक्त अभ्यासच करतो कि कोणती पोरगी बिरगी पटवली आहेस?

मी लाजत होकारार्थी मान हलवली.

काकू: मग काही केला बिला आहेस की नाही?

मी: काकू मी तसा मुलगा नाही.

काकू: होका? मग काल रात्री बाथरूममध्ये काय करत होतास?

मी लाजून चुपच झालो. काकूने काल रात्रीची माझी कृती पाहिली होती. मी दुसरीकडे तोंड करून झोपायचं नाटक करायला लागलो. काही वेळाने मला जाणवलं कि काकूने एक हात माझ्या कंबरेवर ठेवला आहे. मी झोपेत असल्याचा नाटक करत झोपूनच राहिलो.

काकूने हळूच माझ्या पायजमाचा नाडा ढिला केला आणि हात आत घालून माझ्या लवड्यावरून फेरायला लागली. माझा लंड तर आधीच उठला होता. काकू माझ्या लवड्याची कातडी वर खाली करायला लागली.

मी तिच्याकडे माझं तोंड फिरवलं. आता तिने माझा पायजमा थेट टोंगळ्यापर्यंत खाली केला. मग काकी माझा लंड तोंडात घेऊन चुसायला लागली. हळूच काकू माझ्या अंगावर आली आणि माझ्याकडे गांड करून माझा लवडा चुरपायला लागली. मी तिची साडी वर केली आणि तिच्या पुच्चीवरून बोटं फेरायला लागलो. तिच्या योनीच्या भोकात एक बोट घुसवून मी आतबाहेर करायला लागलो. मी पहिल्यांदाच कोण्या स्त्रीशी हे सर्व करत होतो.

थोड्याच वेळात माझ्या लंडातून गाढ द्रव्य निघालं. काकूने तेव्हा माझा लंड तोंडाबाहेर काढला नव्हता. ती माझं पूर्ण द्रव्य प्यायली. मी काकूंची योनी चाटायला लागलो आणि ती माझा लंड कुरवाळायला लागली. लगेच माझा लंड परत उभा झाला.

काकूने आपली साडी आणि ब्लाउज काढून घेतला. ती आता पूर्ण नागवी झाली होती. मीही माझे कपडे काढून घेतले. तिने आपले टोंगळे वर उचलले आणि मला तिच्या अंगावर नीट सामावून घेतलं. मग मी हळूच तिच्या योनीत माझा लंड उतरवला. माझ्या तोंडून आनंदाने “आह्हह्ह..!” निघाले. ते ऐकून ती म्हणाली, “त्रास होतोय का तुला?”

मी नकारार्थी मान हलवली आणि तिला झवायला सुरुवात केली. १५ मिनिटे तिला झवल्यानंतर तिच्या योनीतून गरम पाणी निघालं. त्यानंतर काही ठोक्यानंतर माझ्याही लंडातून चिकट पाणी निघालं. मी ते तिच्या योनीतच सोडलं होतं.

मी तिच्या अंगावर कोसळलो आणि ती माझ्या केसावरुन आणि पाठीवरून हात फेरीत राहिली.

काही वेळानी काकी म्हणाली, “आता मी घोडी बनते. तू मला मागून झव.”

काकू पलंगावर घोडी बनली आणि मी खाली उभा राहून तिच्या गांडीवरून हात फेरीत योनीत लंड घुसवला. काकूंचं अर्ध शरीर पलंगावर आणि गांड पलंगाबाहेर आली होती. मी तिच्या हवेत असलेल्या गांडीला धरून तिची पुच्ची झवत होतो. काही वेळाने आम्ही दोघेही एकाच वेळी झडलो. त्या रात्री आम्ही दोघेही सोबतच नागडे झोपलो.

सकाळी उठल्यावर आंघोळ झाल्यावर आम्ही परत झवलो. यावेळी मी तिच्या मावांचा चांगला आस्वाद घेतला. काकूने मला झवण्याच्या बऱ्याच कला शिकवल्या. त्यातलीच एक कला मी तिच्याच मुलीवर म्हणजे माझी चुलत बहीण चिंकीवरही आजमावली होती. तो हफ्ता मी माझ्या काकूला आणि तिच्या नकळत चिंकीलाही झवण्यात घालवला. मग काका परत आल्यावर मी माझ्या शहरी गेलो.