मित्राच्या बायकोचे एकटी असताना मजे

हेलो मित्रानो माझे नाव संजय आहे आणि माझी या साईट वर हि पहिली गोष्ट आहे आणि ती मी तुमच्या बरोबर शेयर करणार आहे. मी भोपाल चा आहे आणि हि गोष्ट माझा मित्र आयुष आणि तिची पत्नी निधी ची आहे. आता मी तुम्हाला निधी चे सांगतो आहे. ती एक स्मार्ट आणि बोल्ड सेक्सी हाउस वाईफ आहे आणि ती तिच्या पती कडून संतुष्ट नव्हती कारण तो नेहमी कामा मध्ये बीजी असायचा आणि निधी ला तर पूर्ण जग फिरायची हौस होती, जो आयुष तिला दाखवू शकत नव्हता. आम्ही नेहमी एकत्र भेटत होतो आणि तेव्हा निधी माझ्या कडून खूप खुश राहत होती कारण कि तीला माहिती होते कि मी नेहमी तिची मदत करत होतो.

हि गोष्ट अशी चालू होते आहे एक दिवस त्या दोघांनी मला जेवण करायला बोलवले होते आणि तेव्हा रात्री च्या ९ चा टाईम फिक्स केला होता. आम्ही जेव्हा एकत्र जेवण करत होतो तेव्हा मी आणि आयुष नेहमी ड्रिंक करत होतो, घरा मध्ये त्याची पण व्यवस्था होती. मग मी त्यांच्या घरी गेलो आणि मग मी डोर बेल वाजवली होती आणि पहिले कि निधी ने नेट ची साडी घातली होती आणि ती खूप सुंदर लेडी होती ती माझ्या मित्राची बायको होती. जिचे फिगर चे साईझ ३६-३२-३८ होते. अन तिच्या नेट चा साडी मधून तिच्या पदर च्या मधून तिचा क्लीवेज सरळ सरळ दिसत होता. आणि मग माझी इच्छा असून पण मी माझी नजर बाजूला करू शकत नव्हतो.

मग मी विचारले तर ती म्हणाली कि आयुष उशिरा ने येणार आहे, त्याला काही जरुरी काम असल्याने थांबावे लागणार होते. मग मी त्याला फोन केला तर तो म्हणाला कि संजय आज तू घरी येऊ नकोस आज चा प्लान आपण केंसल करून टाकू, मग मी त्याला सांगणार होतो कि मी तुझ्या घरी आलो आहे त्या आधी त्याने माझा कोल कट करून टाकला होता, बहुतेक त्याला खूप जास्त काम असेल. मग काही वेळाने निधी च्या फोन वर पण एक मेसेज आला कि जानु आज चा प्लान केंसल मी लवकर येईन लव यु, मग मी निधी च्या चेहर्या वर काही खट्याळ हसू पहिले तर मी तिला विचारले

मी : चला भाभी आता मी जातो आहे कारण कि माझा मित्र तर कामा मध्ये बीजी जाला आहे.

ती : अरे तर काय झाले? जेवण तर तयार झाले आहे तुम्ही जेवण करून मग जावा.

मी : नको मूड खराब झाला आहे आज तुमचा पती ड्रिंक करायच्या मूड मध्ये होता.

ती : तर काय चला आज माझ्या बरोबर घ्या?  तुमचे मित्र तर मला कधी पाजत नाही तुम्ही मला पाजा.

असे म्हणून तिने तिचे पाय क्रोस मध्ये केले आणि तिची मांडी पाहून मला काही तरी होऊ लागले आणि माझा लंड ताठू लागला होता पण मी तिला कसे सांगू माझी फिलिंग? पण मला भीती वाटत होती कि तिला काही खोटे वाटणार नाही न?

मी : राहू द्या ना भाभी तुम्ही कोठे पिता?

ती : माझ्या इच्छा तर खूप आहेत पण त्या पूर्ण होऊ शकत नाहीत.

मी : चला आज मी तुम्हाला काही तरी नवीन ड्रिंक बनवून पाजतो.

आता ती गरम झाली होती आणि म्हणाली कि चला खूप वेळ आहे हळू हळू ड्रिंक घेऊ. मग आम्ही थोडे इंजोय करायला लाईट डीम केली आणि स्लो मध्ये म्युसिक लावले होते आता आम्ही सोफ्या वर बसून एकत्र पीत होतो. आता तिने तीन पेग पिले होते आणि तिला थोडी नशा चढली होती.

मी : काय झाले भाभी? तुम्ही झोपी जा तुम्हाला दारू चढली आहे.

ती : नाही, आपण बोलू. माझी खूप इच्छा होती कि मी तुझ्या बरोबर बोलावे.

मग तिने माझ्या खांद्या वर आणि मग माझ्या मांडी वर तिचे डोके ठेवले होते आणि म्हणाली कि मी झोपले तर तुला वाईट तर वाटणार नाही ना?

मी : नाही, असे म्हणून मी तिच्या केसा बरोबर खेळू लागलो होतो.

ती : तू इतका चांगला आहेस, तुझ्या बरोबर किती चांगले वाटत आहे.

मी : तुम्ही पण खूप मस्त आहे, आयुष चे नशीब खूप चांगले आहे.

मग आम्ही बोलत होतो आणि मी पहिले कि तिचा पदर खाली पडला होता आणि आता तिचे डोळे पण बंद होते, आणि आता तिचे बुब्स ब्लाउज मधून बाहेर लटकत होते जे खुप गोरे आणि मिल्की वाटत होते. आता माझ्या लंड मधून हळू हळू पाणी निघू लागले होते आणि मला वाटले कि माझ्या मनात वाईट विचार यायला नको म्हणून मी तिचा पदर सरळ करू लागलो होतो, तेव्हा निधी ला पण समजले होते कि आता माझा लंड पण मोठा होऊ लागला आहे, आणि आता ती मस्ती च्या मूड मध्ये आली होती, मग ती मला म्हणली कि संजय तू माझे बुब्स पाहत आहेस तर तू माझा पल्लू वर का केला आहे.

मी : मला वाटले कि तो चुकून खाली पडला आहे.

ती : नाही तो तुझ्या साठी पडला आहे, मला माहिती आहे कि तुला माझे बुब्स आवडतात. आज तुला चान्स आहे आयुष नाही आहे आणि त्याच्या कडून जास्त काही होऊ पण शकत नाही आहे आणि आज तू माझी तहान भागवून दे, असे ऐकून मी तिच्या बोल वर माझे हात ठेवले आणि आता ते एकदम गरम आणि नरम होते.

ती : अहः हः हाह्ह संजय चालू कर आणि आता थांबू नकोस. मला इतके प्रेम कर कि मी तुझी बनून जाईन अहः फह हः दाब अजून दाब आणि उघड माझे ब्लाउज आणि माझ्या बोल ला खूप प्रेम कर.

एवढ्यात तिने माझा शर्ट पकडून मला स्वतः जवळ ओढून घेतले आणि कीस करू लागली. आता मी तिला कीस करत तिच्या ब्लाउजचे हुक उघडले. तिने आत ब्रा घातली नव्हती आणि मी तिच्या स्तनांना खाली धरून हळू हळू दाबू लागलो. आता तिने माझे ओठ सोडले आणि ती आह्छ्ह औम्म्म्म आह्ह्ह करू  लागली.

आता मी तिच्या गळया वर, डोळया वर, पूर्ण शरीरावर कीस करू लागलो. तिच्या स्तना वर कीस करू लागलो त्यांना दाबू लागलो चोकू लागलो. मग तिने उठून तिची साडी आणि पेटीकोट काढला आणि ती तिची काळी पेंटी काढू लागली.

आता मी सुद्धा माझे सर्व कपडे काढले आणि फक्त अंड़रवियर घालून तिच्या वर येऊन तिच्या पोटाला चाटू लागलो आणि हळूहळू खालच्या बाजूने येत तिच्या बेंबीपर्यंत येऊन थांबलो आणि तिला चाटू लागलो. मग मी माझा हात खाली लावला तर समजले कि तिच्या पुच्चीतून  इतके पाणी येत होते कि बेडशीट ओली होऊ लागली होती. मग मी खालच्या बाजूला आलो आणि तिच्या पेंटी वरून तिच्या पुच्चीला कीस करत करत तिच्या मांडीला कीस केली.

मग मी तिच्या पेंटीला माझ्या दाताने ओढून काढली आणि मी पाहिलं कि तिच्या पुच्चीतून अमृताची धारा वाहत होती आणि ती खूपच मस्त होती. आता ती कोणत्याही स्पर्शा विना निघत होती. मग मी तिच्या पुच्चीला कीस करत माझी जीभ पुच्चीत टाकली आणि प्रेमाने चाटू लागलो, आणि खूप वेळ चाटल्यावर आता जवण्याची वेळ आली होती.

मग मी माझा लांब लंड काढला आणि तिच्या हातात दिला. माझी इच्छा होत आहे कि याला आत्ताच खाऊन टाकू. तर मी म्हणालो का नाही? आज तुच्या सर्व इच्छा पूर्ण करून घे. एवढे बोलताच तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली. मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकून तिला २० मिनिट सेक्स केले आणि आता आम्ही दोघे संतुष्ट होतो. मग आम्ही एक वाजे पर्यंत सेक्स केले अन दर महिन्या मध्ये दोन वेळा आम्ही एकत्र सेक्स करतो आहे आणि मजा करतो आहे.