पाझर सुखाचा!

मोहिनीचे आणि माझे अफेर होते. आता मोहिनीचे लग्न झाले होते, तरी तिचे माझ्यावरचे प्रेम अजून कमी झाले नव्हते. कारण तिच्या लग्नापूर्वी आम्ही अगदी धम्माल मजा केली होती. तशी ती मला नेहमी फोन करीत होती. पण भेटण्याचा योग काही जुळत नव्हता. ती मला भेटण्यासाठी आतुर झाली होती. तसा मीही तिच्या सहवासासाठी खूप आतुर झालो होतो. शेवटी आम्हाला एकत्र येण्याची संधी एक दिवस मिळालीच. तिचा नवरा कुठेतरी बाहेरगावी गेला होता. तिने मला तिच्या घरी बोलावून घेतले होते.

तिच्या सहवासासाठी आतुर असलेला मी रात्री आठ वाजताच तिच्या घरी गेलो. एक वर्षानंतर आम्ही एकमेकांना भेटत होतो. त्या भेटीत अधीरता होती. ओढ होती. मिलनाची उत्कटता होती. मोहिनी अंगाने पूर्वी पेक्षा चांगलीच भरली होती. यामुळे ती आणखीनच खुलून दिसत होती. तिचे सौन्दर्य खुलून आले होते. साहजिकच मी तिला मिठीत घेतले होते. तीही मला येऊन बिलगली होती. ती संपूर्ण रात्र मला तिच्याशी प्रणय क्रीडा करायला येणार होती. खरेतर मी अविवाहित होतो. मोहिनीच्या लग्नाअगोदर ती मला वाटेल तेंव्हा मनसोक्त शरीर सुख देत होती.

पण तिच्या लग्नांनंतर मी तिच्या शरीर सुखापासून अलिप्त राहिलो होतो. मोहिनी तिच्या नवर्यापेक्षा जास्त माझ्याकडे प्रणय सुख घेण्यास उत्सुक दिसत होती. हे मला त्यावेळी समजले. त्यामागे नेमके काय कारण असेल मला समजले नव्हते. मी तिला ते विचारले नव्हते मी फक्त तिच्या सहवासासाठी आतुरलो होतो. त्यामुळे तिला ते विचारायचे ध्यानातच नव्हते. मी तिच्या ओठांची चुंबने घेऊ लागलो. तिचा स्पर्श खूपच सुखद वाटत होता. तिचे मुलायम ओठ मला वेड लावत होते.

मी तिच्या अंगावरचे सर्व कपडे काढले. तिचा नग्न आणि गच्च भरलेला देह पाहून मी वेडावून गेलो. आवेगाने तिला मिठीत घेऊन चुंबन घेतले, पण त्याचक्षणी मी स्वतःच्या अनावर होणाऱ्या भावना आवरल्या. कारण मला रात्रभर तिच्या देहाचा उपभोग घ्यायचा होता. त्यामुळे उतावीळपणा किंवा घाई करून उपयोग नव्हता. तिला हळूहळू गरम करीत पहिली फेरी पूर्ण करण्याचा विचार मी केला होता. तिच्या ओठांची चुंबने घेत मी तिचे उरोज हाताळायला सुरुवात केली. तिचे उरोज टणक झाले होते. काही वेळ मी तिच्या स्तनांचे हळुवारपणे मर्दन करीत होतो.

ते कुस्करले, दाबले, बोन्डे दाबली ओढली. बोटांच्या चिमटीत धरून पिळली. ओठात धरून चोखली. त्यांच्याभोवती बोटं गोलाकार फिरवून मर्दन केले. मोहिनीचा श्वास हळूहळू जड होत चालला होता. फुलू लागला होता. ती मला आपल्या देहावर ओढू लागली होती. पण मी स्वतःला आवरत तिला मनसोक्त घाई गडबड न करता उपभोगण्याचे ठरवले होते. इतक्यातच तिच्यावर चढण्याची घाई मी करणार नव्हतो. तिच्या उरोजावरचा हात हळू हळू सरकवत मी तिच्या ओटी पोटावर आणला. तिचे पोट नितळ , मुलायम होते. त्याच्या खाली बारीक केस लागत होते. तिथे हात नेताच तीने मला आवळले.

तिने आपल्या मांड्या थोड्या विलग केल्या.त्याचक्षणी मी तिचे गुढगे वर उचलले. दोन्ही मांडा आणखी फाकवल्या. काही क्षण तिचा केसांवर मर्दन इले. आणि मग हलकेच मधले बोट खाली सरकवून तिथल्या मखमली फटीवर ठेवले. आणि बोट आत घुसवले. ‘सी…. इ…’ मोहिनी माधक चित्कारली आणि तिने डोळे मिटून घेतले. मीबोट आणखी आत नेले.थोडे बाहेर काढले, पुन्हा आत सारले. काही वेळा असे केल्यानंतर बोट आणखी आत घुसवले. मग मात्र वेगाने आत बाहेर करू लागलॊ. मोहिनीला उत्तेजित करण्याचा हा माझा प्रयत्न होता.

तिलाही त्यातून सुखसंवेदना मिळत होत्या कारण मांड्या जास्तच फाकवुन आणि डोळे मिटून ती शांत पडून राहिली होती. तिच्या ओठातून सुस्कारा बाहेर पडत होते. ‘कसे वाटते मोहिनी ?’ मी विचारले. ‘छान वाटतंय रे…. असेच करत रहा ‘ ती हळूच म्हणाली. मी बोटे आत बाहेर करण्याचा वेग वाढवला. तिच्या योनीत अगदी खोलवर माझी बोटे शिरत होती. तीची योनी आता बुळबुळीत झाली होती. माझ्या बोटाच्या घर्षणाने तिची योनी पाझरली होती. अशातच तिने आपल्या कमरेची हालचाल सुरु केली.

मी तिला बोटे घालूनच यावेळी स्खलित करण्याचे ठरवले होते. आता माझी बोटे भिजली होतीत. मी बोटे बाहेर काढली आणि भिजलेली बोटे चाटलीत. मोहिनी पाहून हसली, ‘तुला माझ्या योनीचा रस इतका आवडतो का रे.. ?’ ती खट्याळपणे म्हणाली. ‘म्हणजे काय किती मस्त चव आहे तुझ्या या रसाची’ असे म्हणत मी तिच्या उरोजांकडे वळलो. मी तर पुरता चेकाळलो होतो. माझ्याहि सोट्यातून रस पाझरला होता. आता मला राहवेना मी माझे कपडे काढले, माझ्या लिंगातून पाण्यासारखा रस टपकत होता.

माझा सोटा वर खाली उड्या मारत होता. ‘अरे वा.. माझा लाडका राजा भारीच उड्या मारत आहे कि.. थांब तुला माझ्या तोंडाची उब देतो…’ असे म्हणत मोहिनी उठून बसली. ती माझे लिंग हातात धरून खाली झुकली. खाली झुकल्याने तिचे भरदार गोरेपान नितंब विस्तारले होते.. तिचे झुकलेले उरोज मी हाताने दाबत होतो. आणि तिने माझे लिंग आपल्या तोंडात घेतले आणि चोखु लागली. ती कमालीची उत्तेजित झाली होती. ते तिच्या एकंदरीत हालचालीवरूनच ओळखत होते. माझे लिंग ती बेभान होऊन चोखत होती. जिभेने चाटत होती. मला स्वर्गात गेल्यासारखे वाटत होते.

माझे पूर्ण लिंग आपल्या तोंडात सामावून घेण्याचा ती प्रयत्न करीत होती. मोहिनी खरंच पूर्वीपेक्षा खूपच सेक्सी झाली होती. समोरच्या भिंतीला आरसा होता त्यामध्ये तिचे मागून दिसणारे माधक शरीर मला वेड लावत होते. ती खूपच सेक्सी दिसत होती. त्या अवस्थेत जर कोणी आम्हाला पाहिले असते तर तो क्षणातच गरम झाला असता. आम्ही दोघेही आपले भानच विसरलो होतो. बाकी सर्व गोष्टींचा आम्हाला विसर पडला होता.

तिचा चोखन्याने माझा फवारा तिच्या तोंडात उसळणार असे वाटू लागताच मी मोहिनीला तसे सांगितले पण तिने दुर्लक्ष केले. तीला माझे लिंग चोखायला खूप मजा आली होती. तिला सहन होतील तेवढे दणके मी तिच्या तोंडात देऊ लागलो. आता मला आनंदाचे शिखर गाठल्यासारखे वाटत होते. कारण माझा फवारा तिच्या तोंडात सांडनार होता. आणि माझे सगळे वीर्य तिच्या तोंडातच सांडले तरीही तिने माझा लंड चोखायचे सोडले नाही. तिने सर्व वीर्य पिऊन टाकले. आणि मी माझा सोटा तोंडातून बाहेर काढून तिच्या गोऱ्या गोऱ्या गालावर फिरवू लागलो.

तिच्या चेहऱ्याचे मालिश मी माझ्या सोट्याने करीत होतो. यापूर्वी मी कधी तिच्यासोबत असे केले नव्हते. या नव्या प्रकाराने मी खूपच बेधुंद झालो खुश झालो. टॉवेलने तिने आपला चेहरा स्वच्छ केला. मग ती बेडवर शांतपणे पडून राहिली. अगदी ग्लानी आल्यासाखी, मीही तिच्याजवळ झोपलो आणि तिच्या भरदार उरोजावर हात ठेवले. ‘थोड्याच वेळात ती म्हणाली ‘कसा वाटलं पहिला राऊंड?’ ‘मोहिनी हे प्रकार… नवऱ्याकडून शिकलिस वाटते?’ खूपच सेक्सी झाली आहेसं.. मी तिचे स्तन चोळत म्हंटले. ‘नवऱ्याकडून नाही रे… ब्लु फिल्म पाहून हा बदल झाला आहे.’ ती हसत म्हणाली.

‘पण मला फारसा हा राऊंड आवडलेला नाही हं’ मी म्हणालो. ‘का बरे..’ तिने विचारले. ‘खरे तर तुझ्या योनीत मला माझे लिंग घुसळायचे होते, पण तू तोंडातच माझा फवारा सोडून घेतलास.’ मी म्हणालो. ‘अरे दिलरुबा मला तुझा फवारा तोंडात घेण्याची इच्छा झाली होती, आता यापुढे तू तुझ्या मनासारखे कर’ रात्र आपलीच आहे’ माझ्या केसात बोटे फिरवत ती म्हणाली. आता तिने माझे नरम झालेले लिंग हातात धरून कुरवाळायला सुरुवात केली. मागेपुढे करू लागली तिच्या या माधक स्पर्शाने अंगात आणखीन जोश येऊ लागला.

मीही तिचे स्तन मर्दन करू लागलो. आणि अगदी दहा मिनिटातच पुन्हा बळ आले. ती माझे लिंग आपल्या योनीत कधी एकदा सामावून घेते असे मला झाले होते. ‘अरे पाहतोस काय वेड्या सारखा मगाचपासून घाई चालली होती माझ्या योनीत घालायला आणि आता काय बघत बसला आहेस.’ ती असे म्हणताच मी तिच्यावर स्वार झालो. तिने माझे लिंग आपल्या योनीमुखावर ठेवले आणि मी हळू हळू तिच्या योनीत सारू लागलो. तिचे वरून दिसणारे माधक शरीर मला खूपच मोहक वाटत होते. मी वेडाच होऊन गेलो होतो.

मी बेभान होऊन तिच्या योनीत खोलात सारत तिला दणके देण्यास सुरुवात केली. माझ्या प्रत्येक दणक्याला तिचे उरोज वर खाली उड्या मारत होते. प्रत्येक दणक्याला माझा सोटा तिच्या योनीत खोलवर घुसत होता. पाच… पाच… असा आवाज घुमत होता. तिलाही खूप आनंद मिळत होता. ‘आह्ह.. हू….. अस्स्स…’ असा चित्कारण्याचा आवाज घुमत होता. माझे लिंग वेगाने आत बाहेर करत होते. मधून मधून तिचे मोठे उरोज मर्दन करत होतो, चोखत होतो. कधी तिच्या तोंडात तोंड घालत होतो. दोघानांही कामानंद मिळत होता. तिची जीभ तोंडात घेऊन चोखत खालून दणके देऊ लागलॊ. अगदी दहा मिनिटे तिला घुसळले आणि माझा वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत खोलवर सांडला. आणि मी तिच्यावरून खाली उतरलो. असे करत त्या रात्री तीन राऊंड झाले. ती रात्र अगदी काम सुखाची रात्र म्हणून अजूनही माझ्या मनात आहे.