सेक्सी मामे बहिणीची घेतली मजा

रूपा माझी मामे बहीण होती आणि कमालीची मादक होती. तिला मी कधी उपभोगेन असे वाटत नव्हते.पण त्या दिवशी मामा झोपला असताना आत ठेवलेला रिमोट आणण्यासाठी म्हणून आम्ही दोघे आत गेलो खरे पण पुढे जे काही झाले ते इथे वाचा.

मदमस्त भाजीवालीला झवले घरीच

मी जिच्याकडून नेहमी भाजी घेत होतो ती येणार नव्हती. माझी सोय व्हावी म्हणून तिने तिच्या मुलीला माझ्याकडे भाजी घेऊन पाठवले. अतिशय सेक्सी असलेली तिची मुलगी हळू हळू करत माझ्या कशी जवळ आली ते इथे वाचा.

सेक्सी दिराचा सोटा घेतला घालून

माझ्या अभ्यासू नवऱ्याकडून माझी खाज भागत नव्हती. माझी योनी किती दिवस उपाशी ठेवणार ना मी. त्यामुळे मी घरीच असलेल्या माझ्या दिरावर डाव टाकायचे ठरवले. पुढे काय झाले मला तो मिळाला कि नाही ते इथे वाचा.

कामुक माणसाची सेक्सची झाली सोय

वयात येऊन पण संभोग न करणे म्हणजे खूपच जिकिरीचे काम असते. मी पण त्यातीलच एक होतो. मला कोणीच नव्हते जिला मी ठोकत होतो. पण माझी ती अडचण माझ्या मित्राने दूर केली आणि एका अतिशय मादक मुलीला मी उपभोगू लागलो. काय झाले ते इथे वाचा.

दोन बायका आणि सेक्स न्यारा

दोन बायका म्हणजे डोक्याला ताप असे म्हणतात. पण मी याला अपवाद होतो. माझी पहिली बायको कमालीची मादक होती. तरीही मी दुसरे लग्न केले होते आणि त्याचे काय कारण होते व आम्ही तिघे कसे संभोग करत होतो ते इथे वाचा.

घरच्या घरी मित्राला ठोकून काढले

मुलगा मुलगीच रिलेशन मध्ये असू शकतात असे नाही. दोन मुले पण अगदी आरामात रिलेशन मध्ये राहू शकतात. त्यातच एकाच ऑफिस मधील ते दोघे असतील तर काही विचारूच नका. माझे तेच होते. नेमके काय होते ते इथे वाचा.

माझ्या आवडत्या कामुक काकीला ठोकले

माझ्या काका ची बदली माझ्या गावी झाली होती. त्यामुळे मी खूप खुश होतो. काकी आणि माझे खूपच पटत असे. काका ऑफिस ला गेला तसे मी त्याच्या रूम मध्ये गेलो. मदमस्त काकी समोरच होती. पुढे काय झाले ते इथे वाचा.

दारुड्या बॉसच्या मुलीला घरीच झवले

मोना माझ्या बॉस ची मुलगी होती. दारू पिताना मला तो स्नॅक्स आणण्यासाठी तो सतत खाली पाठवत होता. खाली मोना तिच्या रुम मध्ये अंघोळ करत होती. ती अचानक तशीच बाहेर आली पुढे काय झाले मग ते इथे वाचा.

कामुक बायकोला चोदून काढले

माझी बायको खूपच सेक्सी होती. किती वेळा पण तिच्यावर उडालो तरी माझे मन भरत नव्हते. माझी जी अवस्था होती तीच तिची पण होती. घरातून काम करणार होतो मी. त्या वेळी आम्ही काय काय मजा केली ते इथे वाचा.

मादक फिजिओ थेरीपीस्टला घरी झवले

त्या दिवशी आलेला मुलगा बघून मी वेडी झाले होते. त्याचा मसाज करण्यासाठी म्हणून त्याने मला त्याच्या घरीच बोलावले होते. माझ्या छातीकडे तो रोखून बघत आहे हे मी ओळखले होते. पुढे काय झाले मग हे इथे वाचा.