आईला झवला भिकारी म्हातारा भाग 1

हॅलो मित्रानो आज मी राज माझ्या आई सविता ला एक भिकारी कसा झवला ते सांगतो.

एकदा मी व आई माझ्या आजी कडे गावाला जायला निघालो होतो दोघे होतो फक्त आम्ही एस-टी नि चलो होतो व गाडीत बसलो रात्री ची बस होती प्रवासी थोडे होते माझी आई सविता तर दिसायला सुंदर आणि रसरशीत सेक्सी माल होती वय 38 होते पण 30 ची फिगर होती. फिगर म्हणजे ती जाड अशी मोठे बॉल बाकी शरीर बारीक आणि गांड राऊंड आकाराची मोठी खूप आणि ती ने ट्रांसप्रत साडी आणि ब्लॉउस व्हाईट घातल्या मुले बॉल स्पष्ट दिसत होते आणि निप्पल चा भाग दिसत होता. बसमदे अंधार पडला होता प्रवासी10, 12 आणि झोपले होते आईच्या ह्या रूपावर कोणाचे लक्ष वेधले नाही हे बरे झाले. मी मात्र हे सर्व आईला अशी बघून लडं पॅन्ट मधून बाहेर पडत होता पण मी त्याला दाबत होतो. सविता आई हि खूप मादक दिसत होती अंधारात पण थोडा उजेडाने तिचे रंडी शरीर मला मूठ मारायला भाग पाडत होते. खड्डे आल्यावर आईचे आंबे उडत होते आणि मंगल सूत् आंब्याच्या फटीत गुंतत होते आणि आई गाढ झोपेत होती आणि घामाची धार आंबतच्या मधल्या चिरेत जात होती. मी हे बघून मला आईला रंडी सारखं कुत्री बनवून झवू वाटलं. आई ची बॉडी हि एक्दम कसलेल्या रंडी सारख आणि जसे काय तिला रोज तिला 3, 4 लवडे झ्हावत वाटत. अंधार मदे हे दृश्य पाहून मी तिला चान्स घायच ठरवलं होतं आणि तिची कंबर उघडी पडली आणि सेक्सी बेंभी वर नजर फिरवली तर काई सेक्सी दिसत होती ती मला राहवलं नाही मी हळूच तिथे बोट ठेवले आणि आई झोपली का नाही हे पहिले तर ती घोरत होती आणि माझ्या अंगावर मान देऊन झोपू पाहत होती म्हणून मी हा चान्स घेऊन आज आपली खाज मिटवायची मग हाथ डायरेक्ट हाथ कंबरेत घातला आणि। हळू हळू फिरवत काय मुलायम फील होता माजा लंड पँट मधून बाहेर पडत होता मी मोकळा केला बाहेर काढून टाकला आणि दुसरा हात तिच्या बॉल पकडला दात कुरवाळत होतो खूप सॉफ्ट आणि मोठा होता मावत न्हवता. काय माजा येत होती माझा लंड आत तडफत होता मी बॉल आणि कंबर चोलून निप्पल वर बोटे फिरवायू लागलो ती थोडी थोडी हालत होती आणि झोपेत आता कण्हत मादक आवाज काडत होती चोळून तिचे आंबे मोठे आणि निप्पल कडक झाले आणि इकडे माझ्या तोंडाला पाणी सुटले मी बेभान झवायला तापलो होतो इतक्या वर्षांनी मला माझ्या सविता रंडी वर चढायला मिळणार होते. मी एक एक करून पूर्ण शरीरावर थर थर कपात हाथ फिरवून चोळून काढली. गांड दाबून काढली थोडी साडी वर करून जग बघून वेडा झालो. जाड मोठी मांडी आणि अजून वर करुन पुच्ची वर नजर फिरवली तर पांढरी शुभ्र पॅंटी होती फुगीर पुच्ची काळसर आणि त्यातून झाटे बाहेर पडले होते आणि पुच्ची ची जागा ओली आणि लालसर डाग होते. जे मी चोळले वर पाणी निघालं असेल. ते मघून माझा लंड उड्या मारत होता शॉट मारायला. मी विचार न करता तिचे ब्लॉउस वरचे बटन खोले मग आंबे मोकळे केले काय दिसत होते आह्ह एक्दम पॉर्न विडिओ सारखे मोठे गोल काळे भोर निप्पल त्यावर मंगल सूत्र लटकून. मी लगेच आंबे पकडून चोळू चालू केला आणि जीभ ओली झाली होती लगेच एक बॉल तोंडात कोंबला मावत नसताना घेऊन जोर जोरात चोकत होतो बाळ दूध पिते तसं पिळून पिट एक एक धरून ती आता सुस्कारे सोडत होती झोपेत. अह्ह्ह उस्स्सस“` आणि मदे घोरत आवाज ऐकू येत. मी बेभान होऊन चोकत होतो रंडी चे बॉल पिळून पिळून पिट होतो त्यातून आता दुधाची बारीक बारीक धार तोंडात पडत होती ती पिट होतो मग अजून पिळत धार अंगावर घेत थोडं पुढे घेऊन तोंड वर उडवत पित होतो. आई ला झोप गाढ लागली मुले ती काय होतंय हे लक्षात नव्हतं येत वाटत ती मला काहीच कळत नाही झोप मदे असे दिसत होत. मला वाटत होतं की ही खूप रंडी आहे सविता साली मी तिला एवढं सगळं चोळ चोळी करतोय, चोकतोय गरम करतोय तिला हे कळत नव्हते का सोंग घेत आहे कळत नव्हते.

मी तिला सगळी चोळून काढली आणि आता नजर पुच्चीचा भोसदा बनवयची वेळ आली होती तिची पुच्ची जोरदार मारून झवणार होतो तेवढ्यात गाडी मदेच एका सुनसान रोडवर थांबली. मी पटकन आईचे बॉल सोडले साडी नीट केली आणि ब्लॉउस चे हुक लावून झोपच नाटक केलं. सगळे लोक उठल्याचा आवाजाने आई उठली आणि मला हलवून उठवलं मी डोळे चोळत उठलो. ती ब्लॉउस ठीक करत होती आणि मला बोली काय झालं काय माहित राज बेटा इतक्या रात्री असा रोडवर उतरावं लागतंय चाल खाली आम्ही उठून खाली गेलो. रात्रीचे 2 वाजले होते. आणि रोड हा थोडा जंगली होता तिथे एकच छोटी टपरी होती चहा ची. सगळे लोक बाहेर थांबले ड्राइवर बोला टायर पंचर झाली 15 मिनिटात ठीक करतो. बाहेर सगळे लोक एकत्र आल्या मुले काही ठरकी लोक आता आईवर नजर टाकू लागले. तिच्या गांडीवर, पदर सरकलेला उघडे बॉल आणि त्यात निप्पल दिसत होते मी चोकल्या ने टाईट आणि ओले झालेले. ते नजारा बघून त्याचे लंड कडक झाले आणि चोलु लागले तिला बघून मी ते बघून माझे डोक फिरले मी आता माझा झावयचा प्लॅन फिस्कटला आणि हे आता चान्स मारायला बघताय. मी बोलो आई इकडे ये आपण चहा प्यायला नेलं. तिथे पण तो चाई वाला पण ती चहा पित असताना तिचे बॉल बघत लंड चोळत होता. मग मी तिथून निघून लांब थाम्बलो सगळ्यांपासून बाजूला. आजूबाजू जंगल होते तिथ आम्ही सगळे लोक सोडलतर कोणी नव्हतं. त्यात आई बोली मला बाथरूम आलीय रे आता कुठे जाऊ मी. तर मी इकडे तिकडे बघितलं आत मदे झाडीत चालून 2 मिंट एक झाडाचा कोपरा होता. मी आईला तिकडे घेऊन गेलो ती कोपर्यात जाऊन साडी फेडू लागली मी मागे लांबून लपून बघत बसलो. तिनी साडी वर घेऊन पॅंटी काढली आणि माझ्याकडे गांड करून जोरात पुच्चीतून चूल, चूल ची धार येऊ लागली. ते बघून माझा लंड पण मुतायला लागला काय मस्त नजारा हॉटतो मुत्याचा आवाज कानात घुमत होता. तर टिकडे मला गाडी निघाल्याचा आवाज आला. मी तसाच पुढे गेलो आईकडे ती तशीच मुतत होती मी माग थांबून आवाज दिला. आई धचकात उठली मुटताना तशीच धार गाळात गांड वरची पॅंटी पटकन वर घेत साडी सोडून मागे वळून पाहिलं आणि लाजली. बोली काय रे कळत नाही का असा कोण येत का डायरेक्ट, मी बोलो आग आई कामच तस आहे गाडीचा आवाज आला चालू झालेला आता काय माहित गेली असेल का माहीत नाही. ती घाबरली आणि आम्ही पळत सुटलो तिकडे बघतो तर गाडी लांब गेली होती आणि तो दुकान बंद करून चाललेला मी विचारलं काका गाडी कशी गेली ते सर्व गाडी नीट केली तर लगेच बसले आणि आवाज दिले तुम्हला तुम्ही नाही ऐकलं, मी बोलो आता इथं आम्ही काय करयचं इतक्या रात्री आणि आता गाडी कधी काका ते बोले आता सकाळी 7 वाजता येईल आणि निघून गेला सायकल वर तिथून, आमचे डोकं बंद पडले आता ह्या जंगलात रात्री उशिरा काय करणार कुठे जाणार इथं कसला धोका संभवत वाटते खूप खूप अंधार फक्त चंद्राचा उजेड रोड सुनसान सगळी झाडी त्यात सोबत अशी रंडी सेक्सी माल आई म्हणजे तिजोरी घेऊन फिरणं सारखं. मला वाटल जाऊदे आता इथं दोघे आहे तर आता काय इथं उघडे जरी झवलो तरी कोण नाही बघणार आता आईची पुच्ची फाडून टाकून आपण जंगलात आवाज करून टाकतो. तेवढ्यात पुढे काय झाले ते पुढच्या भागात सांगतो…

This story आईला झवला भिकारी म्हातारा भाग 1 appeared first on new sex story dot com

Updated: August 10, 2023 — 12:29 am